2004

Tre skarpe om løngaranti

6. februar 2004

06-02-2004 - Cand.scient Mikael Schneider, Laboratoriet for Molekylær Kardiologi på Rigshospitalets Hjertecenter.

Jeg indledte debatten om løngaran-tikravet (se UA 1/04) i de nye retningslinjer for ph.d.-studiet ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SVF) fordi jeg meget gerne ville have startet mit ph.d.-forløb i sommer.

Jeg kontaktede først ph.d.-studieleder Jørgen Vinten som fortalte at der kunne være et problem i administrat...

Hvis disse vægge kunne tale II

6. februar 2004

06-02-2004 - Af stud.teol. Louise Britze

Forskningen i akademisk fritænkeri
fortsætter. Vi kigger på lokumsgraffiti
på Københavns Universitet. Denne gang
kommer naturvidenskabsfolkene til orde

På H.C. Ørsted Instituttet uddannes diverse kemikere, fysikere, aktuarer og andre stolte brillebærere. Mange kalder denne gruppe studerende for nørder. Jeg må mane til respekt: nørder...

Ministeriet har bolden

6. februar 2004

06-02-2004 - Ph.d.-studieleder Jørgen Vinthen

Som svar på Mikael Schneiders førs...

Deadline for speciale ? ja tak

6. februar 2004

06-02-2004 - Mette Margrethe Elf, MA, stud.scient.pol.

Lotte Rienecker (LR) fra Humanioras formidlingscenter satte i sidste udgave af Universitetsavisen en debat i gang om fordelene ved at indføre speciale-deadlines med dertil hørende fokuseret specialevejledning. Som studerende og kommende specialeskribent er jeg helt enig med LR i synspunktet at det vil tage noget af det psykologiske pres væk fra specialeskrivningen hvis man indfører en deadline for specialeaflevering. En urokkelig deadline vil tæmme den specialeforlængende og grænseløse special...

Foghs forskningsfond ? god, men gammel ide

6. februar 2004

06-02-2004 - Leif Søndergaard, lektor, AC fællestillidsmand

Anders Fogh Rasmussen har fået en ide: Regeringen skal oprette en forskningsfond baseret på skatteindtægter fra nordsøolien. Det synes jeg er en vældig god ide; naturligvis, for den blev faktisk foreslået af mig selv i en leder i universitetsforskernes fagblad Forskerforum allerede i november sidste år (se www.forskeren.dk – klik på tidligere årgange og find nummer 169, november 2003).

Jeg er dog uenig med Fogh i at pengene skal være øremærkede til få og snævre formål. De bør tilflyde alle fo...