6. februar 2004

Tre skarpe om løngaranti

06-02-2004 - Cand.scient Mikael Schneider, Laboratoriet for Molekylær Kardiologi på Rigshospitalets Hjertecenter.

Jeg indledte debatten om løngaran-tikravet (se UA 1/04) i de nye retningslinjer for ph.d.-studiet ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SVF) fordi jeg meget gerne ville have startet mit ph.d.-forløb i sommer.

Jeg kontaktede først ph.d.-studieleder Jørgen Vinten som fortalte at der kunne være et problem i administrationen af ph.d.-bekendtgørelsen og opfordrede mig til at forfølge sagen og kontakte dekanen. Da dekanen ikke var lydhør for mine indvendinger, sendte jeg et brev til Ministeren for Videnskab Teknologi og Udvikling om problemet. Ministeriet valgte så at behandle mit brev som klage.

Efter fire resultatløse måneder skrev jeg mit indlæg til sidste nummer af Universi-tetsavisen. Da det heller ikke bragte mig nærmere en løsning, stiller jeg nu følgende spørgsmål om berettigelsen og værdien af kravet om dokumentation for løngaranti:
1. Forventer SVF at kravet om løngaranti giver en signifikant økonomisk besparelse?
Før de nye retningslinjer trådte i kraft maj 2003, blev der indskrevet flere ph.d.-studerende som var i samme situation som mig (er min sag så »enkeltstående«?). Kun hvis disse eksternt finansierede ph.d.-studerendes fondsstøtte er bortfaldet og har kostet SVF mange penge, kan fakultetets krav om løngaranti være berettiget.
2. Hvorfor ikke lade forskere forsøge at gennemføre ph.d.-studiet og så håbe på at økonomien holder?
Det er da fordelagtigt for ph.d.-studerende at de med garantien er økonomisk sikrede hele ph.d.-studiets forløb. Men alternativet til den ‘skudsikre’ ph.d. er et usikkert forskerjob, uden alle ph.d.-studiets attraktive facetter.
3. Kan alle der har skrevet under på løngarantier for eksternt finansierede ph.d.-studerende, i virkeligheden stå inde for dem?
Hvis ikke garanten ligger inde med pengene, men (ligesom i mit tilfælde) forventer at få dem hen ad vejen, er garantien værdiløs og kravet meningsløst.
Jeg håber at der er svar og løsning på vej!