6. februar 2004

Deadline for speciale ? ja tak

06-02-2004 - Mette Margrethe Elf, MA, stud.scient.pol.

Lotte Rienecker (LR) fra Humanioras formidlingscenter satte i sidste udgave af Universitetsavisen en debat i gang om fordelene ved at indføre speciale-deadlines med dertil hørende fokuseret specialevejledning. Som studerende og kommende specialeskribent er jeg helt enig med LR i synspunktet at det vil tage noget af det psykologiske pres væk fra specialeskrivningen hvis man indfører en deadline for specialeaflevering. En urokkelig deadline vil tæmme den specialeforlængende og grænseløse specialeperfektionisme og indskrænke rummet for dårlige undskyldninger under specialeodysséen.

Allerede nu forsøger mange studerende, inklusive mig selv, at sætte en speciale-deadline for at undgå den berømte specialesump. Det ville dog være rart at blive belønnet for sit forsøg på at – undskyld mig – arbejde professionelt.

Jeg har endda et forslag: Hvad med at den studerendes evne til at skrive specialet på normeret tid indgår i karakterbedømmelsen? Lige nu bliver man nærmest straffet for at overholde specialenormeringen fordi specialet udelukkende bliver bedømt på dets indhold. Og det siger jo sig selv at man ikke kan nå lige så meget i speciale-dybden hvis man bruger seks måneder frem for ét eller halvandet år.

Kritikere af en urokkelig speciale-deadline vil formentlig problematisere at den studerende ikke kan skrive specialer af forskningsmæssig kvalitet på, fx seks måneder. Omvendt kan man sige at specialedeadlines vil kvalificere os studerende til næsten hvilket som helst arbejdsmarked ud over at dreje os uden om psykiske problemer – og det er vi alle interesserede i.
Er vi ikke? Jeg er.