6. februar 2004

Foghs forskningsfond ? god, men gammel ide

06-02-2004 - Leif Søndergaard, lektor, AC fællestillidsmand

Anders Fogh Rasmussen har fået en ide: Regeringen skal oprette en forskningsfond baseret på skatteindtægter fra nordsøolien. Det synes jeg er en vældig god ide; naturligvis, for den blev faktisk foreslået af mig selv i en leder i universitetsforskernes fagblad Forskerforum allerede i november sidste år (se www.forskeren.dk – klik på tidligere årgange og find nummer 169, november 2003).

Jeg er dog uenig med Fogh i at pengene skal være øremærkede til få og snævre formål. De bør tilflyde alle forsknings- områder. Men det kræver nok en større fond end foreslået af regeringen. Så måske skulle pengene ikke kun komme fra oliesektoren, men fra alle sektorer hvis indtjening stammer fra viden-baserede produkter eller aktiviteter. Der kunne opkræves en slags forsknings-afgift.

Hvis regeringen så yderligere ville lægge noget af det provenu den regner med at få ved frasalg af statskontrollerede virksomheder (DONG, Post Danmark etc.), så kunne man opbygge flere fonde med meget store formuer. Med flere store fonde kunne disse overgives til universiteternes kontrol således at hvert universitet havde sin egen forsknings-fond hvis afkast kunne betale hoved-parten af den grundforskning der fore-går på universiteterne.

Det ville materialisere den frihed som Helge Sander lovede universiteterne ved introduktionen af den nye universitets-lov. Det ville jo gøre universiteterne fri af den politiske styring som i dag stadig finder sted via de økonomiske bevillinger der kommer fra Christiansborg.

Oven på dette fondssystem skulle man stadig have Det strategiske Forsknings-råd, Det frie Forskningsråd og Grund-forskningsfonden. De har alle en for-nuftig rolle at spille som det er anbe-falelsesværdig at bevare.

To fluer
Regeringen ville med universitetsfonden i virkeligheden slå to fluer med et smæk: Den ville både opfylde Sanders løfter om mere frihed til universiteterne og efterleve den anbefaling i OECD’s rapport om de danske universiteter der vedrører mere uafhængighed af det politiske system.

For universiteterne ville fordelene også være store: De ville være fri for den årlige bekymring for resultatet af det politiske slagsmål om finansloven, og de kunne planlægge virkelig langsigtet.
Vi har behov for en langsigtet sikring af universiteternes grundforskning som trues af politikernes stigende fokus på direkte anvendelighed af forsknings-resultater og indlejring af sektorforsk-ningsinstitutter med politisk bestemte myndighedsopgaver. Heldigvis er der fra flere af de største toneangivende forskningsbaserede virksomheder (fx Haldor Topsøe A/S) gjort opmærksom på vigtigheden af universiteternes grundforskning. Men den er også truet af mange års nedskæringer i universite-ternes basisbevillinger.

En af Helge Sanders forklaringer på hvorfor vi skulle have den nye universitetslov, var at det politiske system ikke havde tillid til det kollegiale universitetsstyre. Med nationalbank-direktøren i den nye universitets-bestyrelse burde politikerne have fuld tillid til at Københavns Universitet kan styre sin økonomi på forsvarlig måde.
Så nu er der ingen undskyldning: Anders Fogh Rasmussen, giv os økonomisk frihed, giv os Københavns Universitets Frie Forskningsfond!!