2005

SYNSPUNKT: Hvis jeg var rektor

8. december 2005

08-12-2005 - Af Lene Jensen

Hvis jeg blev ny rektor for Københavns Universitet, ville jeg både føle mig tynget og løftet. Tynget af mange års tradition og fylde – og løftet af at være betroet ansvaret for at være med til at udvikle denne universitære kronjuvel ind i fremtiden.

Med dette udgangspunkt ville jeg starte præcis dér hvor den nye rektor har taget fat: Med en direkte henvendelse til alle studerende og ansatte ville jeg søge at etablere et medejerskab til de forandrin...

Lær af det private erhvervsliv

8. december 2005

08-12-2005 - Af Georg Strøm

Før jeg blev ansat som lektor på Københavns Universitet, tilbragte jeg det meste af min tyveårige karriere i højteknologiske virksomheder.

De accepterer menneskers styrker og begrænsninger og prøver at skabe nogle rammer hvor de kan fungere bedst muligt. Jeg kan se at universitetet kan lære noget af dem.

Private firmaer har efterhånden lært at det er et udtryk for organisatorisk umodenhed hvis man hele tiden er afhængig af overarbejde, helte og konstante panikredninger. Man får mere stress og en lavere effektivitet, og der er større risiko for fe...

KUMMENTAR: Blåstempling af kvalitet

8. december 2005

08-12-2005 - Af rektor Ralf Hemmingsen

Københavns Universitet skal stå for kvalitet på højeste internationale niveau. Det bør præge hele virksomheden og være en gennemgående dimension i vores profil.

Kun ved at kunne dokumentere kvaliteten af uddannelserne og forskningen kan vi sikre os redskaber til forbedringer, måle os med de bedste og tiltrække såvel de bedste studerende som samarbejdspartnere i ind- og udland.

Kvalitetssikring er dog ikke blot højt på dagsorden på Københavns Universitet. Det optager også regeringen og spiller fx en central rolle i Globaliseringsrådets drøftelser. ...

Det værst tænkelige logo

25. november 2005

25-11-2005 - Af Torben Beck Jørgensen

Pludselig en dag så jeg det: Chr. III er på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet erstattet af en globus. Tanken bag er sikkert sød: fakulteterne skal have lov til at markedsføre sig selv, men ud fra et samlet design.

Og netop globen skal symbolisere at vi er det ingen tror vi er, nemlig internationale, en del af den globale virkelighed.

Men hvor er det logo en misforståelse! Visuelt er det en ubestemmelig klat; symbolikken er så trendy at den er ligegyldig og signalerer i øvrigt ikke samfundsvidenskab på nogen måde. Det kunne være logo for geografi eller meteorologi. ...

Ingen plads til gæster

25. november 2005

25-11-2005 - Af Christian Berg

Mellem H.C. Ørsted Institutet og Datalogisk Institut ligger en nedlagt villa som oprindelig tjente som bolig for en person ansvarlig for Ørsted-instituttets drift.

Denne villa har gennem en snes år tjent som gæstehus med tre værelser til naturvidenskabelige gæsteforskere på kort besøg og mødelokale i villaens opholdsstue.

Grundet Det Naturvidenskabelige Fakultets påtvungne arealindskrænkning har administrationen foreslået at denne villa afstås. Hvad den vil kunne afstås til, er meget uklart, og man risikerer at den bare kommer til at stå tom og forfalder helt....

KUMMENTAR: KU's administration under lup

25. november 2005

25-11-2005 - Af rektor Ralf Hemmingsen

En effektiv administrativ organisation. Det er en forudsætning hvis Københavns Universitet skal fastholde og udbygge sin position som en førende forsknings- og uddannelsesinstitution. Jeg har derfor valgt at sætte fokus på dette fra starten af min rektorperiode.

Det er vigtigt at de administrative støttefunktioner målrettes mod de fremtidige krav – et langt mere attraktivt uddannelsesmiljø, en skarpere profil i forskningen og akademisk momentum, større handlekraft og prioriteringsevne. ...

København universitetsby nummer et

27. oktober 2005

27-10-2005 - Af Claus Staal

SF i København går til valg på et ønske om et København til gavn for Københavnerne og til inspiration for verden. Det stiller store krav og udfordringer. Hvis vi skal opnå vores ønsker, skal vi præstere en helhjertet indsats for at udnytte de ressourcer vi i byen har til rådighed.

Som lokalpolitikere i København er vi så heldige at have en af de væsentligste ressourcer for at kunne opnå vores mål ved hånden: Danmarks største universitet.

For skal ønsket om at være til inspiration for verden opfyldes, kræver det en væsentlig prioritering af viden og videndeling. Det kræver at vi som kommune for det første stiller det fornødne til rådighed for et frugtbart universitetsmiljø. ...

SYNSPUNKT: Hvis jeg var rektor

26. oktober 2005

26-10-2005 - Af Hanne Severinsen

Hvis jeg fik en sådan kæmpe udfordring, ville jeg med det samme sætte mig i spidsen for en debat. Under mottoet »Universitetets kvalitet er summen af alles kvaliteter« ville jeg stille spørgsmålet: På hvilke områder er vi allerede førende – og hvor har vi potentiale til blive det? For på den måde at finde de særlige satsningsområder.

Jeg ville også slå alle antenner ud. Hvilke universiteter kan vi med fordel samarbejde/konkurrere med? Hvem kan vi danne konsortium med? Hvem kan vi samarbejde med nationalt og internationalt? Hvordan øger vi vores andel af de eksterne forskni...

SYNSPUNKT: Hvis jeg var rektor

14. oktober 2005

14-10-2005 - Af Per Clausen

NY SERIE: RÅD TIL RALF

Det bliver sin sag for Ralf Hemmingsen at skifte rolle fra valgt dekan til udpeget rektor? Derfor har vi bedt fem af Folketingets forskningspolitiske ordførere om at give hver deres bud på hvordan rektorjobbet bør forvaltes. Enhedslistens Per Clausen, fhv. formand for Dansk Magisterforening, lægger ud.

Det første jeg ville gøre, var at genindføre universitetsdemokratiet. Jeg ville forpligte mig til at følge de beslutninger som det videnskabelige personale, det teknisk administrative personale og de studerende traf. ...

Humaniora er ikke noget særligt

14. oktober 2005

14-10-2005 - Af videnskabsminister Helge Sander

Svar til Katrine K. Pedersen

Kære Katrine K. Pedersen

Regeringen og langt de fleste danskere ønsker et Danmark med en høj levestandard. Det kan vi kun sikre med fremragende forskning og gode kvalitetsuddannelser.

Anvendelsen af ny viden i den øvrige del af samfundet og ikke mindst i erhvervslivet vil i stigende grad være afgørende for hvordan det danske samfund klarer sig i globaliseringen.

De danske universiteter spiller derfor en væsentlig rolle med hensyn til at sikre vækst og velfærd. Det stiller store krav til kvaliteten af de uddannelser og den forskning universiteterne leverer....

Akademisk curling

14. oktober 2005

14-10-2005 - Af Katrine K. Pedersen

Åbent brev til Helge Sander

Kære Helge Sander.

Forestil dig en fodboldspiller, en sumobryder, en gymnast fra Herning og en rytter i tølt. Forestil dig dernæst at de skal konkurrere mod hinanden i curling.

Et absurd scenario når fodboldspilleren brækker storetåen idet hans talent jo som bekendt ikke er at feje, men at sparke til en bold.

Og hvad ville der ikke ske når sumobryderen begynder at kaste med hesten eller når gymnasten glider på isen midt i en araber med flik? ...

Vi får stadig ikke vores Universitetsavis

14. oktober 2005

14-10-2005 - Af Nini Prætorius

Ifølge jeres hjemmeside bliver Universitetsavisen leveret til de ansatte med intern post.

Men jeg og mine kollegaer ved Institut for Psykologi, som er flyttet til Center for Sundhed og Samfund (CSS, det gamle kommunehospital) har ikke fået Universitetsavisen siden vi flyttede herud i begyndelsen af august måned.

Desværre har forespørgsel til instituttets administration på CSS angående den manglende levering af Universitetsavisen til de ansatte ikke givet noget resultat – måske kan I hjælpe med et svar?...

Hvor er vores Universitetsavis?

14. oktober 2005

14-10-2005 - Af Simo Køppe

Siden psykologi flyttede til CSS på det gamle kommunehospital har vi (lærere m.m.) ikke modtaget Universitetsavisen med intern post.

Der er hellere ikke opsat standere rundt omkring på arealerne, så der må være en hel del der ikke har fået de sidste 3-4-5 numre. Det er ærgeligt – og kan vel ikke være meningen.
Simo Køppe.

Svar

Redaktionen beklager og kan kun henvise til driftsafdelingen for indre by.

Skal ensretning være det nye mål?

14. oktober 2005

14-10-2005 - Af Ane Lind Hansen og Louise Stage

Hvilke kompetencer ønsker vi at fremtidens kandidater i Folkesundhedsvidenskab skal besidde?
Hvis forslagene til besparelserne på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet vedtages, vil det betyde at uddannelsens nuværende fokus på tværfaglighed og udvikling af kompetencer til at samarbejde med forskellige dele af sundhedsvæsenet, bliver væsentligt forringet.

Der er store besparelser i vente på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Det vil blandt andet få alvorlige konsekvenser for Folkesundhedsvidenskabs udbud og oprettelse af valgfag på både bachelor- og kandidatdelen. ...

KUMMENTAR: En teknologisk højborg

14. oktober 2005

14-10-2005 - Af prorektor Jørgen Olsen

Sundere fødevarer, et renere miljø, lettere kommunikation, bedre behandling af de syge og lynhurtige mini-computere i næsten alle typer produkter.

Det er blot nogle af de mange muligheder der ligger i en række teknologier som udvikles med næsten eksplosiv kraft i disse år.

De nye teknologier kommer ikke blot udefra og er med til at forme udviklingen af vores samfund. Hvis Danmark skal klare sig på den globale markedsplads og sikre velfærd og job til alle, er der behov for at vi også herhjemme skaber nye...

KU?s usikre fremtid

29. september 2005

29-09-2005 - Af Bjarne Bisballe

At nå erkendelser på højt niveau og at dokumentere dem er det håndværk universitetsforskere ved KU lever af.

Erkendelserne skal ikke nødvendigvis være nyttige, men hvis de trods alt er det, er det kun et ekstra plus. Det er et specielt privilegium for KU's forskere.

Et groggy KU har svært ved at hævde det privilegium når bondske magthavere drømmer om profitter og patenter i stedet og kalder forskerne for klynkere.

Mange valgte ledere ved KU forekommer svage og usynlige, især når de skal tage ubehagelige beslutninger. De er også sjældent valgt med ordentlig opbakning. ...

KU ? Komplet Ukoordineret

29. september 2005

29-09-2005 - Af Christian Janfelt

I sidste nummer af Universitetsavisen var der en begejstret artikel om København Universitetets deltagelse i DHL-stafetten. Af artiklen fremgik det at KU deltog med 50 hold i torsdagens løb, og det var netop torsdagens KU-hold der havde fundet vej til spalterne i avisen.

Faktisk havde KU deltagende hold samtlige fire dage idet der tilsyneladende ikke havde fundet nogen form for koordinering af KUs deltagelse sted. Det svarer lidt til hvis Novo Nordisk havde lade...

SYNSPUNKT: Ledelse uden legitimitet

29. september 2005

29-09-2005 - Af Tim Knudsen

Som bekendt har vi fået en universitetsreform der har afskaffet personaledemokratiet og det kollegiale styre og reduceret studenterindflydelsen.

Og respekten for fagkyndigheden er som bekendt allerede røget ud af universitetslovgivningen for mange år siden. Efter min opfattelse lider universitetsreformen af en overtro på at stærk ledelse er det eneste der duer.

Men det undskylder ikke at Københavns Universitet er sendrægtigt med at implementere reformen.
...

Åbent Universitet - con amore ? og erhvervsrelevant

29. september 2005

29-09-2005 - Af Ingolf Thuesen

Når man i 2006 skærer i bevillingerne til efteruddannelse, rammer man de studerende på Åbent Universitet. Pyt, er argumentet – de er alligevel con amore-studerende der læser for deres fornøjelses skyld og derfor i princippet overflødige.

Men argumentet er forfejlet, for de åbne universitetsuddannelser er både samfunds- og erhvervsrelevante, og at skære i dem er at ramme videnssamfundet i sin livsnerve.

I det moderne samfund er livslang læring for længst blevet introduceret som et grundlag for styrkelsen og videreudviklingen af det videnssamfund som universiteterne er en af de vigtigste garanter for. ...

Lever de studerende over evne?

29. september 2005

29-09-2005 - Jesper Johansen og Jakob Lange

Stadig flere studerende låner sig til en kæmpegæld under uddannelsen. Er støttemulighederne for ringe – eller har de studerende blot fået alt for dyre vaner? Studiechef Jakob Lange krydser
klinger med formanden for Forenede Studenterråd, Jesper Johansen

Vi har aldrig krævet luksus

Kære Jakob Lange
I forbindelse med debatten om færdiguddannedes gældsniveau er jeg blevet opmærksom på at du endnu en gang har udtalt at en stor gruppe af studerende har en for høj levestandard. ...

Hvor er min Universitetsavis?

29. september 2005

29-09-2005 - Af Martin Duus

Kan det være rigtigt jeg skal hele vejen ud til KUA før jeg kan få fat i Universitetsavisen? Jeg har min daglige gang på det nye Center for Sundhed og Samfund (CSS) sammen med 4.500 andre studerende.

Man kunne da forvente at et kundegrundlag af denne størrelse kunne gøre os berettiget til at få stillet nogle standere op så vi ikke behøvede at trave den halve by rundt for at få
fat i et eksemplar.

Ifølge den seneste interne læserundersøgelse er kendskabet til avisen faldet på grund af overgangen til stakomdelingen, og på Humaniora taler man om det hemmelige nummer ...

KUMMENTAR: Fire år med store udfordringer

29. september 2005

29-09-2005 - Af rektor Linda Nielsen

Det er altid vemodigt at sige farvel til noget man holder af. Noget der har optaget ens tanker og tid i en lang periode og involveret kontakt og samarbejde med en lang række mennesker med engagement, viden og visdom.

Men alting har sin tid, og sådan er det også med rektorposten. Jeg takker nu af fra denne stilling og går nye udfordringer i møde. For mig har det været fire utrolig spændende år med mange – rigtig mange – arbejdsopgaver.

Universitetet har været midt i en brydningstid. Vi er ved at gå fra valgte til ansatte ledere. En uddannelsesreform er også klar til at blive rullet ud med blandt andet flere kandidatuddannelser og kombinationsmuligheder. ...

SYNSPUNKT: Cool business, tak

15. september 2005

15-09-2005 - Af Thomas Boysen Anker

Humaniora befinder sig i et paradoks. På den ene side er det fuldstændig åbenlyst for alle og enhver at man er nødt til at revolutionere humaniora for at afbøde den ekstreme arbejdsløshed blandt humanistiske kandidater.

På den anden side tør universiteterne ikke gøre noget ved det af frygt for at kernefagligheden på de enkelte fag bliver kastet i graven.

Godt nok siger man at man gør noget. Og man bilder sig vel ofte også ind at de småjusteringer der finder sted rundt omkring i studieordninger og undervisningsformer, faktisk er noget der rykker. ...

Flere penge til forskning

15. september 2005

15-09-2005 - Af Videnskabsminister Helge Sander (V)

Universitetsavisen (nr. 10) farer frem med påstande om at KU skal spare over 50 millioner kroner og at det er uklart hvad regeringens forslag til finanslov 2006 betyder for universitetet.

Jeg forstår ikke hvordan KU kan se bort fra de nye midler i finanslovsforslaget, som endnu ikke er fordelt. Samlet set gives der med regeringens finanslovforslag netto cirka 440 millioner kroner mere til forskning i 2006 end i 2005.

Vi skal de kommende måneder udmønte knap 1,2 mialliarder kroner, heraf 585 millioner kroner i 2006 hvoraf universiteterne naturligvis får en ganske pæn del....

Farce om forsikring

15. september 2005

15-09-2005 - Af Peter Mulvany

De gode viljer er der nok af blandt studerende og ledelsen på Københavns Universitet når det gælder en forsikring for de studerende.

Men der er langt mellem ord og handling når det gælder en forsikring der i årevis har været en selvfølge på andre universiteter.

»Det er en tragedie at der endnu ikke er sket noget,« sagde den naturvidenskabelige dekan Henrik Jeppesen tilbage i 2001. Og det har han ret i: at en af Danmarks største virk...

KUMMENTAR: En iværksætter i maven

15. september 2005

15-09-2005 - Af rektor Linda Nielsen og prorektor Jørgen Olsen

KUMMENTAR
I november fik biokemistuderende Janus Larsen en rigtig god idé, og her ni måneder efter er han i fuld gang med at etablere sin egen virksomhed.

Viden og vejledning omkring det at være iværksætter har han fået blandt andet fra deltagelse i iværksætterikonkurrencen Venture Cup og på et kursus på Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Det er aktiviteter som Københavns Universitet i den kommende tid vil støtte så endnu flere studerende på universitetet får muligheden for at tilegne sig kvalifikationer inden for iværksætteri....

Rektorforslag strider mod universitetstanken

1. september 2005

01-09-2005 - Af Carsten Henrichsen

Rektor ved Københavns Universitet har foreslået at der indføres mødepligt for studerende i begyndelsen af studiet. Dette som et blandt flere tiltag der skal sikre en højere gennemførelse på studierne.

Men er det en god ide? Jeg har i hvert fald umiddelbart tre forbehold:
For det første har jeg ikke set nogen dokumentation for at der som påstået skulle være et problem med svigtende fremmøde i begyndelsen af studiet.

Mine egne erfaringer viser tværtimod at de nye studerende er både flittige og møder frem i stort tal – hvis undervisningen i øvrigt er ‘på niveau’, og den enkelte studerende ikke har valgt et forkert fag. ...

SYNSPUNKT: Når universitetet lever op til alle fordomme

1. september 2005

01-09-2005 - Af Nikolaj Lübecker

Københavns Universitet er en stimulerende og interessant arbejdsplads der – ligesom de øvrige danske universiteter – tit må slås mod fordommene om at den er en dyr, træg og provinsiel institution.

På et punkt lever universitetet imidlertid op til alle fordomme: ved ansættelser.
Nu hvor Det Humanistiske Fakultet har dekreteret et omfattende ansættelsesstop, kan man benytte lejligheden til at se kritisk på disse procedurer. Hvad er der galt med dem?...

Dumpekarakter til tænketank

1. september 2005

01-09-2005 - Af Boye Haure,

I Universitetsavisen nummer 9/2005 omtales Tænketanken Fremtidens Vækst. Der er 23 forslag som imidlertid (som pointeret af Politiken) ikke løser den opgave de er blevet stillet af Økonomiminister Bendt Bendtsen.

Det er direkte morsomt at 12 udmærkede mennesker med erfaringer, gode uddannelser og med indflydelsesrige stillinger i det danske samfund ikke svarer på opgaven. Det svarer jo til en dansk stil eller en skriftlig eksamensop...

KUMMENTAR: Velkommen

1. september 2005

01-09-2005 - Af rektor Linda Nielsen

Fredag den 2. september holder vi immatrikulationsfest. Så klapper vi traditionen tro med og af jer – årets nye studerende – i universitetets gamle festsal på Frue Plads. I det højloftede rum med de imponerende udskæringer og malerier vil vi fejre en ny årgang på Københavns Universitet.

Men faktisk er det at klappe i festsalen en ret ny tradition der har afløst en mangeårig kutyme med at stampe i gulvet. Festsalens gamle gulv begyndte for et par år siden at klage under virakken, og så måtte der tænkes nyt....

KUMMENTAR: Et wake up call

11. juni 2005

11-06-2005 - Af rektor Linda Nielsen og prorektor Jørgen Olsen

Det var utrolig positivt med det brev. Det ramte lige ned i min dårlige samvittighed og den gamle irritation over ikke at have gjort studiet færdigt.« Sådan udtaler jurastuderende Hanne Baunkjær i det seneste nummer af KU-bladet Jura.

Da hun i foråret fra Det Juridiske Fakultet fik et personligt brev om kravene for at være studieaktiv, opfattede hun det som et tiltrængt, kærligt spark – et wake up call.

I fremtiden vil Jura fokusere endnu mere på dem der er gået i stå på deres studier. De vil blive mødt med tilbud om personlig vejledning allerede efter ét års stilstand. ...

Dansk eller engelsk?

11. juni 2005

11-06-2005 - Af Ole Hammerich

Universiteternes uddannelser skal internationaliseres, lyder det igen og igen. I Udviklingskontrakt 2005 lover KU da også at udarbejde en internationaliseringsplan, indeholdende bl.a. en sprogpolitik, og at udbyde fremmedsprogede kurser og studieprogrammer.

Ønsket om internationalisering leder således til en diskussion om undervisningssprog, og lad mig som udgangspunkt tage mit eget fag, kemi.

Internationalisering og undervisningssprog
Kemi er et globalt fagområde, og kemiske forskningsresultater offentliggøres i almindelighed i internationale fagtidsskrifter hvor engelsk er det dominerende sprog. ...

Ti tanker om forskning,rangordning, kvalitet og klovneri

27. maj 2005

27-05-2005 - Af Claus Emmeche

Kommentar

Man bør altid være taknemmelig for at ens arbejde bliver påskønnet. Men skal man også være taknemmelig for at blive citeret - og endda få en pris for det?

Da jeg i slutningen af april 2005 fik et brev fra firmaet Thomson Scientific med den noget overraskende meddelelse om at jeg ville modtage en pris som »one of Denmark’s most-cited authors for your publications in arts & humanities«, fremgik det ikke hvor mange andre indenfor dette felt der også var udvalgt, men jeg antog selvfølgelig, i forestillingen om en art repræsentativ udvælgelse, at det måtte være rigtig mange siden der nu også var plads til en så perifær repræsent...

KUMMENTAR: Universitetets ny selvangivelse

26. maj 2005

26-05-2005 - Af rektor Linda Nielsen og prorektor Jøregn Olsen

Danmarks Forskningspolitiske Råd der rådgiver regeringen og Folketinget i spørgsmål om dansk forskning, har netop indkaldt bud på ‘kernefelter i dansk forskning’ fra alle universiteter og andre forskningsinstitutioner. Hver institution kan indmelde et kernefelt for hver 50 VIP-ansatte.

Som landets største forskningsinstitution kan Københavns Universitet dermed indmelde ca. 44 kernefelter. Danmarks Forskningspolitiske Råd ønsker igennem denne kortlægning at kvalificere det grundlag hvo...

Åbent brev til Helge Sander: Nordita hører til på dansk jord

13. maj 2005

13-05-2005 - Ben Mottelson og Christopher Pethick

Kære Helge Sander

Vi skriver til Dem for at udtrykke vores bekymring angående overvejelserne i Nordisk Ministerråd (NMR) vedrørende Norditas fremtid.

Som det er Dem bekendt, var dette emne på dagsordenen for mødet i Nordisk Ministerråd for uddannelse og forskning (MR-U) den 5. april 2005 hvor

De blev forhindret i at deltage.
Ved mødet gav Generalsekretær for NMR, Per Unckel, en redegørelse for instituttets fremtidige placering, enten i København eller Stockholm, og udtrykte som sin egen foreløbige vurdering at Stockholm var at foretrække. ...

KUMMENTAR: Vi skal være endnu bedre

13. maj 2005

13-05-2005 - Af rektor Linda Nielsen

Ved rektormiddagen forleden talte jeg om mine visioner og konkrete ideer til at sikre Københavns Universitet i en globaliseret verden. De tanker vil jeg naturligvis også gerne dele med resten af universitetet.

Københavns Universitet skal – også i fremtiden – være et af verdens førende forskningstunge, flerfakultære universiteter.

Inden for kort tid bør Københavns Universitet udbygge sin position som et førende forsknings- og uddannelsesmiljø gennem et intensivt og forpligtende samarbejde med ti af verdens fremmeste universiteter. Her tænker jeg ...

Vi vil ledes

28. april 2005

28-04-2005 - Af Lene Strandsbjerg Wolff og Lars Krogh

Med ny universitetslov, ny bestyrelse og følgende overgangsperiode har Københavns Universitet muligheden for at organisere sig på ny, tænke administration igennem og udstikke rammerne for den samlede organisation.

Vi finder det nødvendigt med central ledelse, klar administrativ opgavedeling og tydelige retningslinjer på en række områder.

Ellers risikerer vi på institutniveau at spilde vores tid fordi vi får forskellige meldinger fra de to ovenliggende instanser – fællesadministrationen og fakultetet – som tilsyneladende ikke...

KUMMENTAR: Også virksomhedernes universitet

28. april 2005

28-04-2005 - Af rektor Linda Nielsen

Dansk erhvervsliv udnytter forskningen alt for dårligt. Lederne i virksomhederne synes selv de skal i tættere kontakt med forskerne. Og kun tre procent af de danske topledere mener at virksomhederne gør nok for at udnytte forskningen.

Det fremgår af en ny undersøgelse blandt mere end 300 topchefer som Ledernes Hovedorganisation lagde frem i forrige uge. Det er ikke fordi lederne efterspørger flere konferencer hvor de fx kan høre om de seneste fo...

Jeg er fremragende

17. april 2005

17-04-2005 - Mie Femø Nielsen

Åbent brev til mine fremtidige ledere

Jeg er en fremragende underviser. Nej, det er faktisk ikke helt rigtigt.

Jeg er derimod en »outstanding educator«, faktisk »noted and eminent« i en grad så jeg lige er blevet udnævnt til at være en af ganske få »leading educators of the world 2005«. Det er ganske vist. Jeg har det sort på gulligt.

Det er godt nok adresseret Mr. Mie Femo Nielsen, men det har vi ingen på instituttet der hedder, så det må være mig....

Ikke til at grine ad

16. april 2005

16-04-2005 - Boye Haure, cand.polit.

I Universitetsavisens ellers udmærkede artikel »Danskhed under pres« (s. 8-9, nr. 4/2005, skrevet af Kristoffer Holm Pedersen) bærer det sidste afsnit overskriften: »Kedelige cand.polit.er«.

En noget uheldig formulering som (måske ubevidst) reproducerer en trist myte der bygger på fordomme som jeg troede var passé; særligt i disse Krøniken-tider – seertallene og Palle Froms popularitet taget i betragtning.

Under alle omstændigheder er det vel ikke Universitetsavisens opgave at fremstille nogle universitetsfag (personer) som (specielt) kedelige? Eller er det bare mig der mangler sans for humor? ...

KUMMENTAR: Hvilke nye uddannelser skal vi satse på?

16. april 2005

16-04-2005 - Af rektor Linda Nielsen

Hvordan skal vi i Danmark uddanne os? Bliver der undervist i det rigtige, og sker det på den rigtige måde? Sådan lyder nogle af de spørgsmål der får stor offentlig opmærksomhed for tiden.

Regeringen har en erklæret ambition om at få ‘Uddannelser i verdensklasse’. Det er én af måderne at gøre Danmark til et af de mest kreative, konkurrencedygtige og teknologisk avancerede lande i verden.

Jeg mener at det er en målsætning vi fra universitetets side har al mulig grund til at glæde os over. Videnøkonomien og globaliseringen er både et stort gode og en udfordring for samfundet, og de akademiske uddannelser spiller en nøglerolle...

Udviklet, ikke afviklet

16. april 2005

16-04-2005 - Linda Nielsen

Det er da noget af en nyhed. Hvis man skal tro Studenterrådet, har jeg på det seneste i det skjulte foretaget et anslag mod universitetsdemokratiet. Historien er god – men den har blot intet på sig.

Lad mig starte med at korrigere en misforståelse: Nedlæggelse af de rektorale udvalg betyder ikke at den faglige politik fremover blot »skabes af enten rektor alene eller af hendes håndvalgte embedsmænd«.

Sådan har det ikke været. Og sådan bliver det ej heller i fremtiden....

Universitetsdemokratiet afviklet?

16. april 2005

16-04-2005 - Jesper Johansen

Den nye bestyrelse er så småt ved at komme på plads, og i det næste halve år står vi overfor den endelige implementering af universitetsloven.

I mellemtiden har de ‘gamle’ ledere og organer fortsat deres virke under den nye universitetslov så der ikke var et tomrum hvor man manglede samarbejdsorganer på de forskellige niveauer.

Samtidig har de udvalg der rådgiver rektor, fortsat deres virke så rektor havde nogle til at hjælpe med at forberede beslutningerne i bestyrelsen og rådgive hende i sine beslutninger....

Design dagens Darwin

16. april 2005

16-04-2005 - Af Jakob Albrethsen

I Universitetsavisen 03-03-05 formulerede Jakob Wolf et forsvar på en kritik af hans seneste bog Rosens Råb.

Bogen præsenterer den såkaldte ‘Intelligent design-teori’ som er et opgør med evolutionsteoriens forklaring på livet på jorden.

Man bør straks komme Wolf i møde for hans lyst til at kritisere evolutionslæren og herunder påpege at evolutionsteorien ikke har forklaret alle biologiske fænomener.

Det har den ikke, og som tidligere fremført af den berømte evolutionsteoretiker Stephen J. Gould, så skal man vare sig med såkaldte ‘Just so...-forklaringer’. ...

KUMMENTAR: Søg internationale bevillinger

17. marts 2005

17-03-2005 - Af rektor Linda Nielsen og prorektor Jørgen Olsen

En stadig større del af forskningsmidlerne kommer gennem eksterne bevillinger, og i den sammenhæng er EU en betydningsfuld finansieringskilde.

EU’s nuværende 6. Rammeprogram (6RP) har et budget på ca. 130 milliarder kr., og i det kommende 7. Rammeprogram (7RP) tales der om en mulig fordobling af budgettet.

Som noget nyt vil der i forbindelse med 7RP blive oprettet et European Research Council. Dette europæiske forskningsråd vil få sit eget separate budget og især fokusere på langsigtet grundforskning. ...

Respektløs udenomssnak

16. marts 2005

16-03-2005 - Siff Pors

Linda Nielsens svar til Morten Hjelt i UA 3 var i sandhed et fornemt eksempel på Hamlets anklage mod myndigheder der byder på »the proud man’s contumely, the law’s delay, the insolence of office.«

Svaret var et studie i teknokratisk og respektløs manglende forholden sig til de specifikke punkter i Morten Hjelts udsagn.

Linda Nielsen undgår behændigt at kommentere både den forskelsbehandling der foregår, samt det faktum at KU accepterer at Danmark ikke overholder EUs direktiver på området. ...

Gammel vin på nye flasker

16. marts 2005

16-03-2005 - Hanne Caspersen

En rapport fra en arbejdsgruppe, nedsat af videnskabsministeren om de humanistiske uddannelser og fremtidens arbejdsmarked, er netop udkommet (se UA 3/05). Her kritiseres de humanistiske fag for ikke at være målrettede nok i forhold til jobmuligheder uden for forsknings- og undervisningsområdet.

Rapporten kommer på et tidspunkt hvor universiteterne som følge af universitetsloven fra sidste år er i fuld gang med at ændre og nytænke studieordningerne. I første omgang bacheloruddannelsen....

Hvad er din holdning, Linda?

16. marts 2005

16-03-2005 - Tormod Vinsand

Som undervisningsassistent og kollega til Morten Hjelt var det med spænding jeg så frem til rektor Linda Nielsens svar på Mortens meget relevante spørgsmål om rektors holdning til den åbenlyse diskrimination af deltidsansatte i forbindelse med deltagelse i møder (UA 3/05).

Desværre var Linda Nielsens svar et ‘embedsmandssvar’. Med henvisning til et af Finansministeriet fastsat cirkulære affejes Mortens spørgsmål uden holdningstagen til indholdet.

Ja, jeg ved godt at der findes et cirkulære, og jeg ved godt at det er dette mærkværdige cirkulære som styrer »produktudviklingen« på universiteter og andre læreanstalter, men det retfærdiggør vel ikke at m...

Humanister på arbejde

16. marts 2005

16-03-2005 - Klemens Kappel

En rapport om humanisters arbejdsmarked (se UA 3/05) skaffede i de første dage af marts måned utilsigtet og ufortjent humaniora en mængde dårlig omtale. »Studier har sovet i timen«, hed det f.eks. i Politiken.

Det var beklageligt. For det første er rapportens anbefalinger helt på linje med tiltag der i nogen tid har været i gang på humaniora. Hvis nogen sover, så er det nok snarere redaktionen på Politiken.

For det andet druknede rapportens centrale og ret beset glædelige budskab som er at humanioras kerneydelser rammer rigtigt i forhold til arbejdsmarkedet, men at vi bør stille meget højere krav til de akademiske kompetencer vores studerende bibrin...

Læg forelæsninger på nettet

16. marts 2005

16-03-2005 - Maya Carlsen

Lad det være sagt med det samme: det handler ikke om kontrol og overvågning. Det handler om viden og udveksling af viden. Den viden der i en lind strøm flyder fra underviser til studerende. Hvorfor ikke lagre denne viden for bedre at udnytte den? Hvorfor ikke dele den med andre?

Jeg taler om elektronisk optagelse af forelæsninger på Københavns Universitet. De skal optages og lægges ud på nettet som lydfiler så alle og enhver ti...

KUMMENTAR: Nyt internationalt

5. marts 2005

05-03-2005 - Rektor Linda Nielsen

København har brug for sine studerende, og de studerende har ikke mindre brug for København. Gennem mere end 500 år har studenter præget bybilledet – først let genkendelige i deres sorte Erasmus Montanus uniformer, senere som mere anonyme brugere og beboere i hovedstaden.

Masser af stillinger fra simple servicefunktioner til statslig centraladministration er besat med studerende. Og omvendt navigerer de studerede som fisk i vandet rundt i storbyens boblende kultur- og cafeliv. ...

SYNSPUNKT: Naturen er udtryk for en bevidsthed

5. marts 2005

05-03-2005 - Jacob Wolf

Forfatteren til Rosens råb giver sine kritikere svar på tiltale og præciserer sin opfattelse af forholdet mellem den darwinistiske teori og intelligent design-teorien.

I Universitetsavisen (1/05) står der i en notits under overskriften »Intelligent design i strid med forfatningen« at intelligent design-teorien har fået en dansk stemme i min bog Rosens råb.

Det er ikke rigtigt. Jeg introducerer nemlig ikke teorien ukritisk i min bog.
Notitsen handler om at tilhængere af intelligent design-teorien i USA vil indføre teorien i biologi-undervisningen som et alternativ til den darwinistiske teori om naturens udvikling. Det er overhovedet ikke mit ærinde. Mit ærinde er natursynet. ...

Disposable Versatile Invisible Personnel (DVIP)

5. marts 2005

05-03-2005 - Ole Jorn og Lorens Juul

Det nye store sproginstitut på KUA kunne ikke være i én bygning, så ledelsen har fordelt kontorrummene således: administration har indtaget hele 2. sal, oven over er så VIP-etagerne (+ seniorstipendiater).

Timelærerne, DVIP’er, er relegeret til en anden bygnings 2. sal, og ph.d.-studerende er anbragt på 3. sal i samme bygning (bemærk den konsekvente, vertikale orden). Afstanden m...