5. marts 2005

KUMMENTAR: Nyt internationalt

05-03-2005 - Rektor Linda Nielsen

København har brug for sine studerende, og de studerende har ikke mindre brug for København. Gennem mere end 500 år har studenter præget bybilledet – først let genkendelige i deres sorte Erasmus Montanus uniformer, senere som mere anonyme brugere og beboere i hovedstaden.

Masser af stillinger fra simple servicefunktioner til statslig centraladministration er besat med studerende. Og omvendt navigerer de studerede som fisk i vandet rundt i storbyens boblende kultur- og cafeliv.

Der er al mulig grund til at glæde sig over at universitetet ikke som foreslået i 60’erne blev flyttet ud til Høje Tåstrup eller placeret på grunde der dengang stod under vand ved Kalveboderne.

Samtidig er det naturligvis også en stor tilfredsstillelse at vores Humanistiske Fakultet efter en lang vinterrejse har fundet en plads i en velfungerende studie- og forskningsby i Ørestaden.

Som noget nyt kommer studenterne ved Københavns Universitet ikke bare fra København og det øvrige Danmark, men vi rekrutterer i stærkt stigende grad studerende fra hele verden både til vore udvekslingsprogrammer og til hele uddannelser.

Disse internationale studerende er generelt meget glade for at være her, og op mod ti procent kunne forestille sig at blive her og nyttiggøre deres uddannelse i Danmark. Det gælder specielt studerende der har fået lært dansk, som har skaffet sig et socialt og fagligt netværk, og som måske i praktik har snuset til dansk erhvervsliv.

Samtidig ved vi fra tilfredshedsundersøgelser at de internationale studerende, selv om de er glade for undervisningen på blandede hold, udtrykkeligt efterlyser flere intensive kontaktflader med danske studerende.

Det ønske kan opfyldes ved at vi tilbyder flere boliger i kollegier hvor der også bor danske studerende. Og netop i disse år bygges der igen i stor stil ungdomsboliger i København – ikke mindst i Ørestaden, og her vil der naturligvis blive plads til både danske og internationale studerende.

Men der er andre former for mødesteder, fx et centralt beliggende internationalt studentercenter indrettet til en lang række fælles aktiviteter.

Vores studenterhus på Købmagergade rummer som en af mange funktioner en utrolig populær international studentercafe – og det skal vi holde fast ved.

Nu ser det imidlertid ud som om der er mulighed for give et nyt unikt tilbud til Københavns studerende. Efter udflytningen til Kommunehospitalet kan Rosenborg Anneks ombygges til en fornem ramme om et internationalt center hvor danske og udenlandske studerende mødes.

Det er helt afgørende at centeret ikke bliver en ghetto for udlændinge, men at aktiviteterne virkelig skaber integration. Derfor er det vigtigt fra starten at inddrage den store gruppe studerende der som mentorer eller som deltagere i Erasmus Student Network allerede arbejder med integration.

Der skal selvfølgelig være plads til kulturelle tilbud fra dogmefilm, til dansk dramatik, folkedans og måske et grundkursus i smørrebrødsproduktion, men der skal også være en mulighed for at mødes om gensidig sprogundervisning, til diskussioner af velfærdsmodeller, demokratiopfattelser mv.

Der skal være plads til studievejledning og ikke mindst til at aftagere af vores kandidater her kan få kontakt til potentielle medarbejdere. Dette vil specielt blive vigtigt i en situation hvor en ikke ringe del af de studerende til hele grader vil blive rekrutteret fra udlandet.

Endelig kan et internationalt studentercenter også være et tilbud om internationalisation at home hvor danske studerende der af den ene eller anden grund ikke kan rejse ud, alligevel kan få international faglig kontakt.

Der er mange brikker der skal falde på plads – alene ombygningen af Rosenborg Anneks vil koste et tocifret millionbeløb, og siden skal der som ved overdragelsen af Operaen for nyligt også være nogen som er villig til at stå for driften.

Der er blandt de københavnske uddannelsesinstitutioner og fra Videnskabsministeriets side en vilje til at løse problemerne, men vi er endnu ikke helt fremme ved målstregen. Det kommer vi forhåbentlig snart – så det også kan blive forår for det internationale studentercenter.

Det fortjener vore studerende, både de udenlandske og de danske, det fortjener uddannelsesinstitutionerne i hovedstadsområdet, og det fortjener ikke mindst København der gerne fortsat skulle nyde godt af sine studerende og som en magnet fortsat trække højtkvalificerede udenlandske studerende hertil.