15. september 2005

KUMMENTAR: En iværksætter i maven

15-09-2005 - Af rektor Linda Nielsen og prorektor Jørgen Olsen

KUMMENTAR
I november fik biokemistuderende Janus Larsen en rigtig god idé, og her ni måneder efter er han i fuld gang med at etablere sin egen virksomhed.

Viden og vejledning omkring det at være iværksætter har han fået blandt andet fra deltagelse i iværksætterikonkurrencen Venture Cup og på et kursus på Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Det er aktiviteter som Københavns Universitet i den kommende tid vil støtte så endnu flere studerende på universitetet får muligheden for at tilegne sig kvalifikationer inden for iværksætteri.

Danmark skal i fremtiden leve af viden og nye ideer. Derfor er forskning og iværksætteri højt på den politiske dagsorden. Vi har som universitet et stort ansvar for at de studerende får viden som er relevant for udviklingen af samfundet - vidensmæssigt, kulturelt og økonomisk.

Den nye viden skal derfor også gerne kunne danne grundlag for nye ideer, produkter og virksomheder. Og det forudsætter at forskere og studerende har lyst til at iværksætte.

Københavns Universitet ønsker derfor at skabe rammer der giver studerende og forskere med interesse for iværksætteri gode betingelser for at udfolde sig.

Det indgår også i den Udviklingskontrakt vi har indgået med Videnskabsministeriet. Derfor nedsatte vi i begyndelsen af året en arbejdsgruppe til at analysere udbuddet af kurser og andre tiltag på fakultets- og institutniveau.

Arbejdsgruppen skal også komme med anbefalinger til hvordan vi på Københavns Universitet kan blive endnu mere synlige på innovationsområdet - internt og eksternt.

Det er tydeligt at der er en lyst til at starte virksomheder og arbejde selvstændigt blandt mange studerende. Men der er et stykke fra at have lyst til at iværksætte og til at skrive en forretningsplan.

Det kræver motivation, viden og vejledning at arbejde med iværksætteri, og vi skal blive bedre til at støtte disse projekter. Derfor er det vigtigt at man på institutter og fakulteter er opmærksomme på at få skabt tiltag på iværksætterområdet.

Vi skal i fællesskab arbejde på blandt andet at synliggøre iværksætteri som karrierevej, støtte oprettelsen af netværk blandt studerende, forskere og virksomhedsfolk, og skabe gode rammer for samarbejde mellem studerende og forskere på tværs af institutter.

Noget af dette er i virkeligheden ikke ret kompliceret. Ligesom biokemistuderende Janus Larsen er et godt eksempel, vil andre der har taget springet, kunne være gode inspiratorer.

De studerende bør i løbet af deres studietid opleve rollemodeller der har gået iværksætteri-vejen og som har taget initiativer i den retning der har præget deres karrierevej.

Samtidig skal kurser og seminarer om iværksætteri promoveres bedre på hele universitet.

Vi er et stort universitet der spænder vidt. Det skal vi drage nytte af ved at arbejde på tværs af institutter og fakulteter. Studerende og forskere fra forskellige institutter kan bruge hinandens kompetencer i en idéudviklingsfase.

Lige såvel som forskellige faglige kompetencer er vigtige når man skal udvikle nye produkter og viden. Der er allerede tilbud på Københavns Universitet der understøtter iværksætterkulturen.

Tiden er moden til at der bliver sat endnu mere fokus på iværksætteri på universitetet for at ruste de studerende bedre til et fremtidigt arbejdsliv. For en ting er sikker på arbejdsmarkedet, uanset hvilken form og sektor det handler om: Der vil blive lagt vægt på at kandidaterne kan bruge deres viden innovativt.

Iværksætteri bliver omtalt som den tredje karrierevej. Men måske er der ikke så langt mellem det at være forsker og til det at være iværksætter som vi umiddelbart tænker.

Tålmodighed, originalitet, målrettethed og engagement er nogle af de kompetencer som de fleste forskere og iværksættere besidder og sætter højt. Vores ønske er at flere studerende ser iværksætteri som mulighed.

Derfor har Københavns Universitet i år valgt at sponsorere iværksætteri-konkurrencen Venture Cup.

Konkurrencen har blandt andet været med til at gøre Janus Larsens vej fra studerende til iværksætter kortere.

Venture Cup og Københavns Universitet holder kick-off arrangement den 28. september i Alexandersalen.
Vel mødt og læs mere på www.ku.dk/innovation