25. november 2005

Ingen plads til gæster

25-11-2005 - Af Christian Berg

Mellem H.C. Ørsted Institutet og Datalogisk Institut ligger en nedlagt villa som oprindelig tjente som bolig for en person ansvarlig for Ørsted-instituttets drift.

Denne villa har gennem en snes år tjent som gæstehus med tre værelser til naturvidenskabelige gæsteforskere på kort besøg og mødelokale i villaens opholdsstue.

Grundet Det Naturvidenskabelige Fakultets påtvungne arealindskrænkning har administrationen foreslået at denne villa afstås. Hvad den vil kunne afstås til, er meget uklart, og man risikerer at den bare kommer til at stå tom og forfalder helt.

Det er imidlertid en helt urimelig og kortsigtet besparelse som forringer vilkårene for internationalt forskningssamarbejde.

Prisen per værelse er 100 kroner per nat, og for dette beløb har det været muligt hen ad vejen at renovere og vedligeholde værelserne.

Visionløs administration
Hvad kommer nedlæggelsen til at koste forskerne, og hvad har den danske stat sparet ved arrangementet?

Hvis vi konservativt regner med at der er udlejet tre værelser i 200 dage om året, og vi regner med en værelsespris på hotel på 600 kroner per nat, giver det en merudgift på 3 x 200 x 500 = 300.000 kroner om året.

Det er altså et årligt beløb af den størrelsesorden som forskerne i Universitetsparken skal finde på forskningsningskontoen til internationalt samarbejde.

Dertil kommer at mange forskere langt foretrækker nærheden til forskningsmiljøet frem for hotel i centrum. Om aftenen er det nemt at gå til et kontor på værtsinstituttet til fortsat arbejde på det forskningsprojekt der er baggrunden for besøget.

I Århus sørgede den fremsynede Svend Bundgaard for at der blev indrettet gæsteværelser på Det Matematiske Institut, noget der har været højt værdsat af det internationale forskningsmiljø i matematik.

I Universitetsparken har vi ved heldige omstændigheder haft noget der lignede, men nu vil den visionsløse administration ødelægge vores muligheder.

Christian Berg, professor ved Institut for Matematiske Fag