2006

SYNSPUNKT: Esse et videri ? et svært, strategisk dobbeltgreb

7. december 2006

07-12-2006 - Af Henrik Prebensen

KU skal have en strategi. Det fremgår af Universitetslovens § 2: »Universitetet skal (...) foretage en løbende strategisk udvælgelse, prioritering og udvikling af sine forsknings- og uddannelsesmæssige fagområder.«

Et samlet udkast til en strategi, Åben for verdens vinde, er sendt i høring på KU. Forrige onsdag sad jeg sammen med fem tillidsrepræsentanter og drøftede udkastet. Her er nogle synspunkter fra drøftelsen.

Udkastet er i to dele. Anden del er en handleplan, lidt sært betegnet »Bilag«. Det er den vitaminrige del som kræver en teknisk diskussion høringen vil give. ...

Religionernes rolle i terrorisme

7. december 2006

07-12-2006 - Af Erik Høg

Hvad med noget ‘målrettet religionskritisk terrorforskning’? Det spørger jeg de to kombattanter fra Universitetsavisen (UA) nummer 17 om. Dansk Folkeparti har fået afsat ti millioner kroner til ‘målrettet islamkritisk terrorforskning’, og det blev diskuteret i UA mellem Jesper Langballe og Jørgen Bæk Simonsen.

Vi kender terrorisme fra ureligiøse som i Zharens Rusland, og vi kender terrorismen fra muslimer, kristne, hinduer o.a., men er der noget som adskiller eller er fælles for disse former?...

Prisopgaver ? nu med aldersdiskrimination

7. december 2006

07-12-2006 - Af MIkkel PEdersbæk Falkenberg

Fra i år er reglerne for besvarelse af universitetets prisopgaver ændret, og især på et punkt er der sket en stor ændring. I § 3 står der:

»Prisopgavebesvarelser kan indleveres af personer, som ikke er fyldt 30 år på tidspunktet for udskrivelsen.«

Men samtidig kan man i § 2 stk. 2. læse følgende: »Opgaverne bør give mulighed for besvarelser fra en forholdsvis bred kreds.”
Hvorfor har man valgt at indføre to så modstridende ...

KUMMENTAR: Unionstoget ruller mod København

7. december 2006

07-12-2006 - Af prorektor Lykke Friis

I EU-SAMMENHÆNG er det lidt af en klassiker at henvise til ‘unionstoget der ruller’ når man skal beskrive EU’s udvikling. Igennem de seneste års kriser har billedet dog været mindre brugt.

Imidlertid er der nu – om ikke et helt unionstog, så i hvert fald – et enkelt større lokomotiv der er ved at sætte i gang. Det er EU’s 7. rammeprogram (FP7), som i denn...

Hvad er prostitution?

6. december 2006

06-12-2006 - Af Christian Groes-Green

I sidste nummer af Universitetsavisen udtrykker studenterpræsten på RUC, Ulla Pierri Enevoldsen (UPE) forargelse over Henning Bechs (HB) opgør med ‘nypuritanismen’ i et tidligere nummer.

Hun hævder at hans kritik af moralisme i debatten om prostitution er udtryk for mandens manglende moral.
Hun gør fx opmærksom på at HB ikke er empatisk over for dårligt stillede kvinder og at han desuden hylder frihed og frisind på kvindernes bekostning. ...

SVAR: Universitetsetik, moral og moralisme

6. december 2006

06-12-2006 - Af Henning Bech

Universitetspræsten fra RUC har i Universitetsavisen (UA 17/06) spurgt om jeg har moral og etik. Nu er det jo netop i Universitetsavisen hun har valgt at stille sit spørgsmål. Man må derfor gå ud fra at vi har at gøre med en spørger (hun er jo desuden universitetspræst) og et publikum som er indstillet på at læse videnskabelige artikler og bøger.

Jeg iler derfor med at henvise til min bog »Kvinder og mænd« (Hans Reitzels Forlag, 2005). Her er moral og etik et gennem...

SYNSPUNKT: En kvindelig historiker takker af

23. november 2006

23-11-2006 - Af Bente Rosenbeck, lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Der var en, der var to, der var tre – og så blev de én mindre da Inga Floto, professor på Historie, for en måned siden holdt afskedsforelæsning – cirka et år efter sit 40 års jubilæum på Københavns Universitet.

Hun har sat sig spor inden for flere og meget forskellige områder. Hendes disputats om en amerikansk generals indsats under fredsforhandlingerne ef...

Behov for mere iværksætteri

23. november 2006

23-11-2006 - Af Helge Sander, Videnskabsminister

Løbende forbedringer af iværksætterkulturen på Københavns Universitet gav sidste år titlen Årets Iværksætteruniversitet. Også i 2006-udgaven af iværksætterbarometeret er der fremskridt, men målet ligger fortsat ikke lige om hjørnet.

Eksempelvis mener mere end hver anden af Københavns Universitets iværksætterinteresserede studerende at der ikke findes fag og kurser rettet mod iværksætterinteresserede studerende på uni...

Frisind versus nypuritanisme?

23. november 2006

23-11-2006 - Af Ulla Pierri Enevoldsen, universitetspræst, RUC.

Professor Henning Bech (HB) har gjort sig til talsmand for et opgør med ‘nypuritanismen’ (blandt andet i Universitetsavisen, april 2006 og Politiken, 14. januar 2006).

Men hans skyts er rettet mod personer der ikke har meget med (ny)puritanisme at gøre. Når man ser grundigere efter, fremgår det at HB konsekvent ønsker at lade sine diskussionspartnere fremstå som utroværdige; en reel samtale umuliggøres d...

Svar: Nødvendig praksis

23. november 2006

23-11-2006 - Af Richard Bisgaard, redaktør.

Den redaktionelle praksis med at lade modparten komme til orde i samme nummer er netop begrundet i så vidt muligt at undgå begrænsninger i debatten. Med mellem 15 og 18 numre om året udkommer avisen i de to semesterperioder lidt ujævnt med 2-3 ugers mellemrum og mellem semesterperioderne med mellem halvanden til to måneders mellemrum.

Så lang tid tilbage kan kun de færreste huske de finere pointer i et indlæg. Af hensyn til såvel læsere som læserbrevsskribenterne selv bestræber redaktionen sig derfor på altid at give en angreben part mulighed for ...

Uheldig praksis

23. november 2006

23-11-2006 - Af Bjørn Quistorff, professor dr.med., IMBG, Panum.

Jeg synes det er en uheldig praksis at Universitetsavisen lader ledelsen få kritiske indlæg til gennemsyn inden trykningen. Eksempelvis Jes Fabricius Møllers indlæg i sidste nummer hvor rektor Hemmingsen i et samtidigt bragt indlæg sarkastisk sætter adjunkten på plads.

Der kan naturligvis siges både for og imod samtidige indlæg og modindlæg – og jeg går ud fra at det for UA er en selvvalgt praksis. Men m...

KUMMENTAR: Fart på nye og bedre behandlinger

23. november 2006

23-11-2006 - Af Ulla Wewer, dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

NATIONAL INSTITUTES OF Health (NIH) har netop bevilget næsten 700 millioner dollars til et konsortium af 12 vidensinstitutioner i USA til ‘translational medicine’ over en fem års periode – Et fantastisk initiativ der giver genlyd verden over, også på Sundhedsvidenskab i København.

Således har alene Duke University Medical ...

Svar: Ukontroversiel betegnelse

9. november 2006

09-11-2006 - Af rektor Ralf Hemmingsen

Som fanden læser biblen. Dette ordsprog dækker meget godt, hvordan Jes Fabricius Møller læser Københavns Universitets nye direktøropslag.

Stillingsopslaget er rettet mod ansættelse af en universitetsdirektør – en a...

KU er ikke en virksomhed

9. november 2006

09-11-2006 - Af Jes Fabricius Møller

Københavns Universitets rektorat søger en direktør, og stillingsopslaget indledes med følgende erklæring:

»Københavns Universitet er med 7.000 ansatte, 35.000 studerende og en omsætning på ca. 4 mia. kr. Danmarks største vidensvirksomhed og spiller en central rolle i det danske samfund.«

Det er uhensigtsmæssigt at en så væsentlig stilling opslås på falske præmisser. Ansøgerne får et billede af KU som en kommerciel for...

TAP skal have to pladser

9. november 2006

09-11-2006 - Af Ingrid Kryhlmand

Så er fusionerne på plads – så nogenlunde – og snart skal vi til stemmeurnerne igen og vælge nye medarbejderrepræsentanter.

Igennem snart to år har jeg haft fornøjelsen af at være medlem af det gamle København...

SVAR: Blus på kætterbålet?

9. november 2006

09-11-2006 - Af Steffen Kjeldgaard-Pedersen

Det er sjovt med sproget. Her kommer min gamle ven Henrik Jeppesen og ønsker af Det Teologiske Fakultets ledelse en bekendelse og en frasigelse, læs ‘afsværgelse’.

Den teologiske dekan skal på ny for den forhenværende naturvidenskabelige dekans inkvisitionsdomstol godtgøre at Det Teologiske Fakultet ikke er hjemsted for »mystik og overtro« og har de rette »videnskabelige holdninger«.

Anledningen er at nogle friskoler vil have intelligent design på skemaet, og at en enkelt teologisk forsker har talt med tilslutning om intelligent design. ...

Forsag Intelligent Design

9. november 2006

09-11-2006 - Af Henrik Jeppesen

Nu rumsterer denne overtro igen. Kristelige Friskoler vil have intelligent design ind i biologiundervisningen.

Dekanen for Det Teologiske Fakultet har sidste år her i dette blad fortalt om at en medarbejder ved fakultetet positivt støtter disse ideer.

Var det muligt at ledelsen på Det Teologiske Fakultet klart stod frem og frasagde sig mystik og overtro af denne slags, og bekendte sig til de videnskabelige holdninger som de kommer til udtryk på Universitetets fem øvrige fakulteter?...

KUMMENTAR: Det globale måleræs

9. november 2006

09-11-2006 - Af rektor Ralf Hemmingsen

KØBENHAVNS UNIVERSITET BLEV for et par uger siden - som det eneste nordiske universitet - placeret på en engelsk liste over de 100 bedste universiteter i verden - i år som nummer 54. Det er 12 pladser højre end sidste år.

Efter sommerferien blev vi tillige placeret som nr. 56 på verdensplan i en anden opgørelse lavet af forskere i Shanghai. Det er noget vi er stolte af og ikke går af vejen for at reklamere lidt for - selv om målet må være at komme længere op på...

Campusplan og arbejdsmiljø hænger sammen

26. oktober 2006

26-10-2006 - Af rektor Ralf Hemmingsen

Replik til Ingrid Kryhlmand

I Universitetsavisen (Nr. 12/06) stiller Ingrid Kryhlmand mig og avisens læsere det spørgsmål om der mon er styr på arbejdsmiljøet i den relativt omfattende campusplan som jeg lancerede tidligere på året.

Lad mig starte med at fastslå meget klart: arbejdsmiljøet er og vil til stadighed blive tænkt ind i arbejdet med campusplanerne.

Det ligger nemlig i campusudvalgenes kommissorium at de skal sørge for at inddrage samarbejdsudvalgene på det eller de berørte fakulteter. Det er også aftalt at arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages når der foreligger planer for de e...

KUMMENTAR: Heureka!

26. oktober 2006

26-10-2006 - Af rektor Ralf Hemmingsen og prorektor Lykke Friis

MÅSKE KENDER DU STORM P.’S to folkekære vagabonder, Perikles og Arkimedes? På en af tegningerne spørger Arkimedes: »Du, Perikles, Hvad synes du om verdenssituationen?« Og Perikles svarer: »Ingenting; jeg har fået en flue i øjet!« Det er egentlig et meget menneskeligt svar. For det er da svært at kære sig om verdenssituationen hvis der sidder en irriterende flue i øjenkrogen.

I øvrigt klarer verdenssituationen sig såmænd nok fint uden vi blander os i den. Eller gør den? Vi mener at KU som videninstitution bør pille fluen ...

Bevar KUA?s grønne områder

12. oktober 2006

12-10-2006 - Af Malthe Sørensen og Martine Prag

KUA’s fysiske rammer gennemgår voldsomme forandringer i disse år. Vi der startede herude i anden halvdel af 90’erne husker de mange diskussioner om KUA’s udseende og utilfredsheden med det gamle KUA. Så forandring fryder, og vi hilser initiativet til et flot nyt KUA velkomment.

Men vil den næste generation af studerende også have gårdhaver og græsplæner om ti år? Vi frygter at de grønne rekreative områder ikke prioriteres særligt højt i fremtidens fysiske rammer herude. ...

SVAR: Studieleder beklager og korrigerer

12. oktober 2006

12-10-2006 - Af Gunner Lind

Jeg er enig i at det er meget beklageligt at det har været nødvendigt at afvise nogle fra et hold på kandidatuddannelsen. Det har ikke været nødvendigt i cirka ti år, og kommer derfor som en ubehagelig overraskelse.

Jeg må dog gøre opmærksom på at sagsfremstillingen i læserbrevet er forkert, utilstrækkelig eller misvisende på en række punkter.

For at forstå forløbet må man vide at faget historie på kandidatstudiet kun har en vejledende tilmelding. De studerende kan tilkendegive deres interesse, men de binder sig ikke til at følge holdet, og de har m...

Studerende ekskluderet fra kursus

12. oktober 2006

12-10-2006 - Af Rasmus Lauridsen, Rasmus Black, Martin Hvolby, Mathilde Schou, Asger Wille og Stine Olsen

I efterårssemestrets anden uge oplevede 24 studerende på SAXO-instituttet at blive udelukket fra undervisning og eksamen på Preben Etwils kursus Modernitet og kulturkonflikter.

I løbet af sommeren og frem til tilmeldingsfristen 1. september 2006 havde 66 studerende tilmeldt sig undervisningen.

De studerende blev første undervisningsgang mødt af studieleder Gunner Lind som understregede at kurset var overtegnet med 30 personer, og derfor måtte reduceres. Man håbede dog at det naturlige frafald ville klare problemet. ...

Hvad pokker bilder du dig ind, hr. statsminister?

12. oktober 2006

12-10-2006 - Af OLe Kjærulff

Kære Anders Fogh Rasmussen.

I et interview i Politiken Søndag med overskriften ‘Fogh har faktisk nogle ideer’ bliver du spurgt om hvorvidt intern uenighed i dit parti kan true dine bestræbelser på at få partiet til at favne bredere.

Du svarer at risikoen for uenighed statistisk nok er større hvis man er 52 mand i partiets gruppeværelse, end hvis man er fire mand i en telefonboks.

Lad os ikke her fortabe os i en analyse af dette interessante problem. Men senere siger du videre: ...

KUMMENTAR: Mærk suset

12. oktober 2006

12-10-2006 - Af formand for Studenterrådet Jesper Johansen og prorektor Lykke Friis

VI HAR EN DRØM om at de dage skal være talte hvor studerende bliver mødt af lukkede døre efter klokken 16. Og det skal være slut med at studerende skynder sig hjem efter timerne fordi der er alt for få læsepladser.

Drømmen er også at det sociale liv fremover ikke kun er for de særligt vedholdende fordi studentercaféen er henvist til en fugtig skurvogn på en grå parkeringsplads.

Men vores drøm handler også om meget andet, fx webcasting af forelæsninger og ‘undervisningsblogging, bedre muligheder for tværfaglighed og udlandsophold – og udbredelse af trådløse netværk. ...

Lukkethed skyldes ministeriet

28. september 2006

28-09-2006 - Af rektor Ralf Hemmingsen

Allerede fra bestyrelsens første interessetilkendegivelse i april har det været klart at KU´s involvering i eventuelle fusioner skal ske ud fra to principper.

Det første princip er faglighed. Der skal være mulighed for synergier og resultater som ikke kan opnås uden en fusion.

Det andet princip er frivillighed. KU tror ikke på tvang som grundlag for vellykkede fusioner.

Derfor har det også været glædeligt at konstatere at de faglige potentialer som bestyrelsen i første omgang pegede på i forhold til DFU og KVL, henover sommeren er blevet dokumenteret og styrket yderligere gennem et t...

Er fusionen virkelig så frivillig, Ralf?

28. september 2006

28-09-2006 - Af Jesper Johansen

Fra Studenterrådets side hilser vi ideen om en fusion velkommen, under forudsætning af at den kan styrke uddannelserne, og at processen ikke skal finansieres af midler der går fra universitetets kerneydelser.

Vi hilser udsigten til en masse nye medstuderende og et levende tværfagligt miljø velkommen.
Men, men, men...

Dårligt er der jo gået 24 timer før pressen er på den anden ende med historier om rektorer der har følt sig presset af ministeriet til at indlede fusionsprocesserne imod deres vilje. ...

Sanders forudsigelige melodi

28. september 2006

28-09-2006 - Af Esben Thomassen Bæk, Andreas Mulvad og Peter Westermann

Replik til rektor

I sidste nummer af Universitetsavisen udtrykker rektor Ralf Hemmingsen, RH, sin tilfredshed med at regeringens finanslovsforslag for 2007 mod sædvane ikke indeholder nedskæringer i bevillingerne til KU.

RH glæder sig over den ekstra milliard til forskning som han med en elegant musikalsk metafor kalder Finanslovens ouverture til regeringens bebudede storstilede indsats for, over de kommende år, at indfri løfterne om universiteter i verdensklasse. ...

SYNSPUNKT: Fusioner uden visioner

28. september 2006

28-09-2006 - Af Leif Søndergaard

Processen omkring fusionerne mellem universiteter og sektorforskningsinstitutter har været kaotisk, udemokratisk og præget af uklarhed og modsigende argumenter fra Videnskabsministeriets side. Desværre har processen på Københavns Universitet også været præget af uklarhed, lukkethed og hemmeligholdelse.

Ingen ved hvornår den endelige beslutning om fusionerne er vedtaget i bestyrelsen. Rektor har i HSU forklaret at det er...

KUMMENTAR: Et nyt og større KU tager form

28. september 2006

28-09-2006 - Af rektor Ralf Hemmingsen

ET NYT OG STØRRE KU er ved at tage sin form. Over sommeren har Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU), Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) og Københavns Universitet arbejdet med at udmønte en plan for at samle forskning og uddannelser inden for ernæring, fødevarer, farmaci og sundhed i ét universitet.

Den plan har store muligheder. Det ny KU bliver med to nye såkaldt ‘våde&rsqu...

Ministeriel uanstændighed

14. september 2006

14-09-2006 - Af Carsten Henrichsen

Replik til sander II

Under overskriften ‘Fornærmede automatreaktioner’ leverer videnskabsminister Helge Sander i sidste nr. (11) af Universitetsavisen noget der ligner en tjenstlig påtale mod professor Tim Knudsen (TK).

Baggrunden er at TK har taget til genmæle mod ministerens kritik af universiteterne for at have svigtet deres studerende ved mangelfuld specialevejledning.

Ministerens reaktion har dels form af en generaliserende underkendelse af TK’s debataktiviteter i forhold til regeringen og ministeren selv, og dels en anticiperet anklage mod TK for ikke at ville bidrage til forbedringer...

Ministerens konstante arrogance

14. september 2006

14-09-2006 - Af Tim Knudsen

Replik til sander I

Helge Sander har i sidste nummer af Universitetsavisen ganske ret i at det virker krænkende på os specialevejledere at få at vide af ham i en arrogant tone at vi generelt har svigtet de studerende og ladt dem i stikken.

Jeg tror ikke at Sander kan få universiteterne til at fungere bedre ved konstant kritik af de ansatte. En minister bør efter min mening også vise en vis anerkendelse og respekt over for det gode arbejde der også gøres.

Det er min opfattelse at Danmark ikke var et velfungerende samfund uden en velfungerende offentlig sektor og relativt velfungerende universiteter. ...

Tid til bedømmelse

14. september 2006

14-09-2006 - Af Morten Bom

Hvis man virkelig ønsker at opfylde målsætningen om at producere kandidater hurtigst muligt, så mangler der ikke alene »normer for god specialevejledning«, som videnskabsminister Helge Sander nævner i Universitetsavisen nr. 10/06.

Der synes ligeledes at mangle normer for god specialebedømmelsestid efter specialet er afsluttet.
Nu har jeg ikke kendskab til undersøgelser af hvor lang bedømmelsestiden typisk er for specialer på landets universiteter, men det er mit indtryk at ‘anvendelse’ af hele tidsrammen på to måneder er en udbredt praksis. ...

SYNSPUNKT: Fortætning kan forringe arbejdsmiljøet

14. september 2006

14-09-2006 - Af Ingrid Kryhlmand

Vi skal fortættes, skal vi! Det er nemlig en kendsgerning at politikerne mener at vi bruger for mange kvadratmeter i forhold til hvad de ønsker at bruge af finanslovspenge til huslejeudgifter for KU.

Derfor skal vi nu alle bruge rigtig mange arbejdstimer (som kunne være brugt til det vi egentlig er her for, nemlig forske, formidle, undervise og administrere og hvad vi ellers alle sammen laver når vi er på arbejde!) på at planlægge en fortætning.

Egentlig er det jo underligt at politikerne ønsker et stort og differentieret KU med mange fagspecialer, personalegrupper og international orientering, men betale hvad det faktisk koster at huse os, det er en anden sag!...

Biblioteker må også udvikle sig

14. september 2006

14-09-2006 - Af Kirsten Refsing og Michael Cotta-Schønberg

Replik til Mogens Herman Hansen

Under overskriften »Bevar gamle KUA – og red bibliotekerne« kritiserer lektor Mogens Herman Hansen fra Saxo-Instituttet i sidste nummer af Universitetsavisen (Nr. 11/06) planerne om at rive »75.500 kvadratmeter velfungerende KUA ned for i stedet at bygge 67.000 nye kvadratmeter hvor der ikke vil være plads til de eksisterende biblioteker.«

Lad det være sagt med det samme: institutbiblioteksfunktionen ved Det Humanistiske Fakultet har igennem mange år leveret en uvurderlig service over for fakultetets forskere og studerende. ...

KUMMENTAR: Forventningens glæde til finanslovens ouverture

14. september 2006

14-09-2006 - Af rektor Ralf Hemmingsen

EFTER SIGENDE havde Søren Kierkegaard engang inviteret sin forlovede, Regine Olsen, i det Kongelige Teater for at høre Mozarts Don Giovanni. Men straks efter ouverturen meddelte han Regine: ‘Nu er det tid til at gå. For af alle glæder er forventningens glæde den største.’ Jeg værdsætter også forventningens glæde – fx de forventninger som regeringen har skabt på universitetsområdet.

Regeringen arbejder for at Danmark skal være ‘et førende vidensamfund med forskning på højeste internationale niveau’. Danmark skal tilmed have ‘universiteter i verdensklasse’. ...

Bevar gamle KUA ? og red bibliotekerne

31. august 2006

31-08-2006 - Af Mogens Herman Hansen

CAMPUSPLAN - I vistnok 2002 sagde Anders Fogh Rasmussen: »Effektivitet handler ikke om at nedrive velfungerende bygninger for at bygge nye i stedet«.

Det er nok noget af det klogeste vor statsminister har sagt, måske endda med KUA i tankerne. Jeg mener i hvert fald at ytringen er relevant for planerne om at nedrive gamle KUA og bruge over en milliard på at bygge et nyt og mindre.

Lad mig her følge op på mine to tidligere indlæg i sagen fra Universitetsavisen nr. 8 og 10....

Optimistisk tilgang til dekanarbejde

31. august 2006

31-08-2006 - Af Ulla Wewer

Kære Niels Kristian Højerslev

SVAR - Mange tak for din venlige respons på Universitetsavisens interview med mig i forbindelse med min ansættelse som dekan. Jeg glæder mig over at du har fundet mine budskaber interessante.

Det er helt rigtigt set at jeg har en optimistisk tilgang til mit dekanarbejde. Det er den optimisme og store interesse for at gøre noget godt for mit fakultet der har drevet mig ud af laboratoriet og hen i dekanstolen.

Jeg ønsker simpelthen at lægge min energi og hjerte i at udvikle Sundhedsvidenskab til et meget synligt og dynamisk centrum for uddannelse og forskning. Og min lyst til at påtage mig denne opgave skyldes i mege...

Plusord mod nedskæringer

31. august 2006

31-08-2006 - Af Niels Kristian Højerslev

DEKANINTERVIEW - Jeg læste med stor interesse Universitetsavisens interview (nr. 10/06) med Ulla Wewer, som er nyansat dekan for Sundhedsvidenskab.

Dekanen har store visioner og en sund optimisme for området der ellers har lidt under voldsomme nedskæringer og desuden humper rundt på en 78. plads i den internationale ranking. På den baggrund er det naturligvis let at være optimist, for nu kan det vel kun gå fremad?

Imidlertid kan der være god grund til at tænke nærmere over dekanens udtalelser. Som ansat dekan til en meget god løn er Ulla Wewer vel nærmest at betragte som ‘systemets mand’ og ikke en slags...

Fuglene flyver i flok når de er mange nok

31. august 2006

31-08-2006 - Af Steffen Kjeldgaard-Pedersen, dekan

SVAR - Vil man beklikke andres videnskabelighed, er det nok bedst at man selv er i stand til at læse indenad.

Jeg ønsker af hjertet mine fem kritikere tillykke med deres faglige engagement, men bliver nødt til at sige at deres indlæg misforstår og fordrejer hvad jeg har sagt så eftertrykkeligt at et egentligt svar måtte komme til at bestå af en række gentagelser.

Dem vil jeg imidlertid ikke trætte læserne med. En anden gang og under andre vilkår kunne det være interessant at drøfte med de fem hvordan man kan udøve »samfundskritik« og »kritik ...

Teologisk dekan fuld af fordomme

31. august 2006

31-08-2006 - Af Mikkel D. Sigurdsson m.fl.

RELIGION VERSUS TEOLOGI - Universitetsavisen indeholdt i nr. 9 et længere interview med dekanen for Det Teologiske Fakultet, Steffen Kjeldgaard-Petersen.

Dekanen benyttede her lejligheden til at fremsætte nogle betragtninger om religionsvidenskaben, om forholdet mellem religionsvidenskab og teologi samt om teologien som videnskabelig disciplin.

Som studerende ved Afdeling for Religionshistorie vil vi hermed gerne kommentere disse udtalelser.
...

Dynamik og nytænkning på universiteterne

31. august 2006

31-08-2006 - Af Videnskabsminister Helge Sander (V)

SYNSPUNKT - Velkommen til de nye studenter på universiteterne. Til spændende, udfordrende og udviklende år med masser af nye mennesker, nye kompetencer og hårdt arbejde.

Og held og lykke med det nye, akademiske år til de øvrige studenter, til forskere/undervisere, teknisk og administrativt personale – de mange mennesker der tilsammen skaber det levende universitet.

Den uddannelse, forskning og videnspredning som universiteterne er rammen om, står stærkt i fokus i samfundsdebatten i disse år. ...

Fornærmede automatrreaktioner

31. august 2006

31-08-2006 - Af Helge Sander

SVAR - Man kan slå fast at Tim Knudsen aldrig svigter når han nok en gang svinger sin perfide pisk over regeringen og undertegnede.

Som beskrevet i Universitetsavisen mangler mange specialevejledere kompetencer. Og ikke mindst mangler der helt generelt normer og standarder for hvad en god specialevejledning er.

Regeringens planer om milliardinvesteringer i universiteter og forskning i de kommende år er efterhånden velkendte, men man løser ikke sådanne problemer ved kun at smide penge efter dem. ...

Hvem lader hvem i stikken?

31. august 2006

31-08-2006 - Af Tim Knudsen

KOMMENTAR TIL SANDER - Videnskabsminister Sander skriver i Universitetsavisen nr. 10 om at universitetets specialevejledere har »svigtet deres studerende«.

Det er ifølge Sander en væsentlig årsag til at mange studerende ikke gennemfører på normeret tid. De studerende lades »i stikken«. Det sidste kan måske være rigtigt nok. Men der kunne være en anden årsag, som Sander ikke nævner, hvis det er tilfældet.

Emnet specialeskrivning har Sander, så vidt vides, ingen personlig erfaring med. Det har jeg derimod efter at have vejledt op mod 200 studerende til aflevering af speciale. ...

Kære nye institutleder

31. august 2006

31-08-2006 - Af Kjeld Bagger Laursen og Sebastian Horst

UNDERVISNING - Tillykke med jobbet! Som første generation af ansatte institutledere har du sikkert store planer – og dine omgivelser tilsvarende store forventninger.

Vi skriver til dig for at bistå med indsatsen inden for uddannelserne. Vi tror nemlig at det er på uddannelsessiden du har den største udfordring i dit nye job.

Rektor har i sit brev 1. november 2005 sat dagsordenen: »Uddannelses...

Mos på Bisballe

31. august 2006

31-08-2006 - Af Henrik Enghoff og Ole Hamann

Bjarne Bisballes indlæg om museumsmyter viser desværre at der også er universitetsansatte som ikke kan fatte at opretholdelse af en stor samling af levende planter kræver en kontinuerlig gartnerindsats, ofte hver dag, hele året rundt. I modsætning til fx en samling af sten.

Det er ikke en myte, men et faktum at Botanisk Have er blevet beskåret særdeles meget de seneste år, og at det går ud over plantesamlingerne.

Botanisk Have har siden 1998-99 været udsat for en betydelig redu...

Botanisk Have står foran ny opblomstring

31. august 2006

31-08-2006 - Ralf Hemmingsen

LÆSERBREV - »Jeg kan nu forsikre om, at der ikke er nogen konkret risiko for, at orkidésamlingen skal sløjfes. Men det er rigtigt, at havens budget ligesom andre dele af de naturvidenskabelige studier har været på skrump.

Havens ledelse har dog også selv et ansvar for at have sparet på f.eks. antallet af gartnere i stedet for at følge rådet fra sit fakultet: samordne administration og it mere effektivt med de andre museer under universitetet.«

Læserbrev af rektor Ralf Hemmingsen, ...

Mos på rullesten?

31. august 2006

31-08-2006 - Af Bjarne Bisballe

MUSUMSMYTER 1 - Nu mangler vi blot fra en person med indsigt at få aflivet den sidste vedholdende katastrofemyte fra Københavns Universitets museumsverden, nemlig at rullestenene i Geologisk Museums kældre grundet mangel på midler til ansættelse af nødvendigt personale er overgroet af mos.

Vi har af en ex-zoologichef for nylig fået aflivet myten om at spritsamlingen...

Fortætning og universitetsfusioner klemmer de ansatte

31. august 2006

31-08-2006 - Af Leif Søndergaard, lektor

SYNSPUNKT - Der er ingen tvivl om at det er en spændende tid at være ansat i på Københavns Universitet. Der sker hele tiden overraskende nye ting!

I foråret overraskede rektor de ansatte med en plan kamufleret som Campusplanen, men som indebærer omfattende pladsreduktioner og omrokeringer af ansatte, og før sommerferien k...

En snitflade med krymmel

31. august 2006

31-08-2006 - Tore Tvarnø Lind

REKTORSPEAK - I et brev til alle ansatte på KU (af 13. juni 2006) fortæller rektor om planerne for ændringer af den administrative organisering af KU så universitetet bedre kan imødegå de store udfordringer.

Det er rart at blive informeret fra ledelsen, men en hel del af brevet er skrevet i et sært kodesprog. Der gøres flittigt brug af indforståede ord og begreber såsom ‘HR’, ‘coaching’ og ‘organisatoriske snitflader’.

Helt tydeligt hverdagssprog for det nye ‘ledelsesteam’, for andre ganske nye toner. Hvad tales der egentlig om, og hvad kommer det til at betyde for KU’s ansatte og studerende?...

KUMMENTAR: Det er jeres studium

31. august 2006

31-08-2006 - Af Ralf Hemmingsen, rektor

Kære nye studerende

EN GRÅ SEPTEMBERDAG i 1968 mødte jeg forventningsfuld op til min første forelæsning på medicinstudiet på Københavns Universitet.

Vi var vel omkring 1.000 studerende bænket i det store auditorium i Universitetsparken i den bygning hvor Ole Bornedals gyserfilm ‘Nattevagten’ er optaget.

En professor Landboe Christensen var den første der mødte os. En høj herre med et fuldvoksent Stauning-skæg. Som lydige rekrutter rejste vi os i ærbødighed for den vigtige professor....

Sorrig og glæde de vandre til hobe

9. juni 2006

09-06-2006 - Af Steffen Kjeldgaard-Pedersen

SVAR – Mine forsigtige udtalelser i sidste nummer af Universitetsavisen om forholdet mellem teologi og religionsvidenskab her på stedet har åbenbart skabt et vist røre i den religionshistoriske andedam.

Margit Warburg er ked af det. Mikael Rothstein er glad. Den sidste kan ikke gøre afstanden mellem religionsvidenskab og teologi stor nok.
Den første kan næsten ikke få øje på forskellen.

For så ...

Religionsproduktion kontra analytisk videnskab

9. juni 2006

09-06-2006 - Af Mikael Rothstein

KOMMENTAR – Dekanen for Det Teologiske Fakultet Steffen Kjeldgaard-Petersen karakteriserer i sidste nummer af Universitetsavisen forskningen inden for mit fag således:

»Det er mit indtryk at de på religionsvidenskab nærmest opfatter religion som en fejludvikling der burde være overstået i moderne oplyste tider, og som man derfor hurtigst m...

Den teologiske dekan og den store stygge religionsvidenskab

9. juni 2006

09-06-2006 - Af Margit Warburg

KOMMENTAR – Den teologiske dekan Steffen Kjeldgaard-Pedersen er ikke de fine nuancers mand når han i et stort interview i Universitetsavisen nr. 9 omtaler sine universitetskolleger i religionsvidenskab.

Midt i hans mange overvejelser om Teologis fremtid på KUA distancerer han sig fra sine nye naboer med en udokumenteret og generaliserende fordom om synet på religion blandt de humanistiske religionsforskere:

»Det er mit indtryk at de på Religionsvidenskab nærmest opfatter religion som en fejludvikling der burde være overstået i moderne oplyste tider, og som man derfor hurtigst mulig må lægge bag sig som alt andet end fornuftige forklaringer.&l...

Red Humaniora

9. juni 2006

09-06-2006 - Af Mogens Herman Hansen

CAMPUSPLANER - Rektor Ralf Hemmingsen mener i sidste nummer af Universitetsavisen (9) at han maner nogle myter i jorden som jeg rejste med mit læserindlæg i avis 8 der problematiserede ønsket om et nyt KUA-byggeri.

Myten om midlerne
Rektor har ret i at pengene til byggeriet er øremærket, men det ‘særskilte aktstykke’ bag øremærkningen har jo ikke grundlovsstatus. Det kan ændres hvis politikerne beslutter det. Jeg...

Så er vi enige...

9. juni 2006

09-06-2006 - Af Videnskabsminister Helge Sander

SPECIALEVEJLEDNING - Det er rart at se at Universitetsavisen i artiklen Vejledere mangler vejledning den 11. maj er kommet lidt dybere i sin dækning af regeringens specialeplaner end den automatreaktion der prægede overskrifterne i bladet tidligere på året.

»Hvad har du gang i, Helge?« lød spørgsmålet vist til undertegnede dengang. Universitetsavisen giver selv et fint svar på det i sin artikel om specialevejledernes mangler.

Den normerede tid for et speciale er allerede i dag et halvt år på langt de fleste af KU’s studier. Det er fastsat i studieordning og uddannelsesbekendtgørelse – og det ønsker regeringen ikke at ændre ved. ...

KUmmentar: Vi skal satse på it!

9. juni 2006

09-06-2006 - Af prorektor Lykke Friis

DET LIGNER ET POPCORN på computerskærmen, men det er et protein. Endda et af de mere problematiske af slagsen. For det er med til at bane vejen for at kræftceller kan sprede sig i kroppen.

Men ved hjælp af blandt andet computermodeller kan kræftforskerne også gå skridtet videre mod at udvikle nye, særligt målrettede lægemidler. It er et vigtigt redskab for forskerne.

Allerede i dag erstattes laboratorieforsøg i stigende grad af modeller og computersimuleringer. Skal Danmark fortsat kunne levere frontforskning inden for fx genetik, fysik og nanoteknologi, kræver det derfor en øget satsning inden for it-værktøj...

Mennesker frem for mursten

15. maj 2006

15-05-2006 - Af Mogens Herman Hansen

Hvorfor skal staten spilde et milliardbeløb på at nedrive gamle KUA?

I 2002 var jeg til antikhistorikerkonference i Helsinki. Efter en rundvisning blandt de smukke neoklassiske bygninger var vi til reception hos rektor der sagde:

»Et universitet er ikke bygninger, skønt de er nødvendige. Et universitet er studerende, lærere og forskere«.

Det var længe siden jeg havde hørt noget så klogt om den sag. Jeg kom fra et land hvor politikere og universitetsadministratorer mest tænker på nye bygninger, altså på rammer i stedet for indhold. ...

Sociologiske forsømmelser

15. maj 2006

15-05-2006 - Af Birgitte Graakjær Hjort

REPLIK TIL HENNING BECH OG PETER ABRAHAMSON: Selv om Henning Bech ønsker at lukke debatten om prostitutionsmodstand efter behændigt at have undgået at svare på indholdet i Karin Gades indlæg i Universitetsavisen nummer 7, vil jeg
alligevel gerne kommentere hans og Peter Abrahamsons svar på mit indlæg, som blev bragt i Universitetsavisen nr. 6.

På trods af rigelig spalteplads svarer hverken Henning Bech eller Peter Abrahamson på sagens kerne, nemlig: ...

Svar til Karin Garde

15. maj 2006

15-05-2006 - Af Peter Abrahamson

Overlæge Karin Garde beder mig i sidste nummer af Universitetsavisen svare på hvilke udsagn fra Birgitte Gråkjær Hjort der underbygger min brug af ordene »tilsvining i offentligheden« (se UA nummer 6, side 18-19).

‘Tilsviningen’ ligger i forsøget på at fremstille Henning Bech som forsker der ikke baserer sine udtalelser i dokumenteret forskning. Det sker bl.a. via retoriske spørgsmål som på demagogisk vis skal stille Bech i et idiotisk lys. ...

Lukkelov på biblioteket

15. maj 2006

15-05-2006 - Af Sune Schulze

Som daglig bruger af Københavns Universitetsbibliotek (Amager), bliver min forundring over bibliotekets dispositioner større næsten dag for dag.

Af fare for at fremstå som en misfornøjet kværulant vil jeg dog i dette indlæg nøjes med give luft til min største frustration, nemlig bibliotekets åbningstider.

Hvordan kan et universitetsbibliotek der betjener så mange studerende, forskere og undervisere, holde lukket i weekenden? Det er mig simpelthen uforståeligt. ...

Studerende er ikke dovne

15. maj 2006

15-05-2006 - Mette Bauer

I diskussionen om danske studerendes studietid tegnes et mærkeligt billede af de studerende.

Et større dagblad sammenlignede for nylig studerende med dovendyr, SU kaldes caffé lattebidrag, og tid før studiestart kaldes fjumreår
(begge diskurser nævnt flere gange i Universitetsavisen nr. 6).

Jeg møder ikke dovne eller fjumrende studerende i mit arbejde som psykolog ved Københavns Universitet eller som censor ved diverse universiteter. Men jeg møder mennesker der udsættes for vanskelige arbejdsbetingels...

Brug danske sinologer

15. maj 2006

15-05-2006 - Af Dennis Christian Larsen, stud. scient.soc.

Københavns Universitet (KU) er på forkant når man skal leve op til regeringens krav om at opruste sig til den globale kamp og formidle kontakter mellem erhvervsliv og akademia.

Hvad kunne være et mere brilliant emblem på dette end at KU sidste fredag afholdt en jobmesse for kinesiske studerende i Danmark hvor der blev formidlet kontakt til de store danske virksomheder?

Hvis der er noget der batter globalt for Danmark, så er det Kina. Men, udtaler arrangøren Per Hald til Information den 1. maj, danske virksomheder har svært ved at bruge ikke-globaliserede kinesere der ikke kender...

KUmmentar: Campusplaner hitter hos studerende

15. maj 2006

15-05-2006 - Af Jesper Johansen

SOM DE FLESTE nok har bemærket, lancerede rektor i forrige uge den nye bygningsplan.

Vi har naturligvis bemærket os at den er kommet i en nydelig indpakning kaldet ‘campus-universitet’, og vi er helt opmærksomme på at det primært dækker over det kedelige faktum at KU skal spare 100.000 kvadratmeter.

Vi er også klar over at mange finder det vemodigt at skulle forlade de gamle bygninger i hjertet af København, og at det kan opleves som et tab af en særlig kvalitet, når man ikke længere skal færdes i hjertet af indre by i det daglige. ...

SVAR: Ledelse er ikke kun talent

6. april 2006

06-04-2006 - Af Ralf Hemmingsen

Tak for dit indlæg om det man kan kalde Københavns Universitets kompetencestrategi på lederområdet.

Du stiller en række væsentlige spørgsmål som jeg meget gerne vil svare på.

Først fakta: Der er nu ansat rektor, prorektor, og vi vil inden kort tid ansætte alle seks dekaner. Derefter regner jeg med at vi kan ansætte institutlederne. Det bliver dekanernes opgave.

Vi har med den reorganisering der har været de seneste år, nu cirka 35 institutter, hvor der skal ansættes ledere alle steder. Derudover skal der udpeges studieledere. ...

Tre spørgsmål til rektor

6. april 2006

06-04-2006 - Af Tim Knudsen

I år skal en række ledere ansættes på Københavns Universitet. Det har stor interesse for ansatte og studerende
at vide hvilke kvalifikationskrav der stilles til de nye ledere.

Vil rektor derfor venligst svare på følgende:

1) Vil der blive stillet krav om at de nye ledere har gennemgået uddannelse/kurser i personaleledelse? I betragtning af de krav der i dag stilles til a...

Ministeriel misforståelse?

6. april 2006

06-04-2006 - Af Jakob Lange

Videnskabsminister Helge Sanders indlæg i sidste nummer (UA 5/06) om »Misforståelse om studietidsforlængelse« kan give anledning til at studerende misforstår reglerne for at begynde på kandidatuddannelsen før man har afsluttet bacheloruddannelsen. Reglerne er klare og entydige.

De eksisterende regler åbner ikke mulighed for at en studerende kan begynde på kandidatuddannelsen sideløbende med at bacheloruddannelsen færdiggøres.

Universitetet kan dog dispensere såfremt der foreligger usædvanlige forhold. »Usædvanlige forhold« skal være usædvanlige. Det er ikke usædvanligt at mangle en mindre del af en bacheloruddannelse. ...

Når caffé latten smager lidt for godt

6. april 2006

06-04-2006 - Af Bjarne Jakobsen

I erkendelse af at alt for mange unge havner i specialesumpen høres nu forslag der skal gøre det lettere at skrive specialet på universitet.

Løsningen er nærmere at flere studerende skal sætte cafe-latten fra sig, slukke mobilen og komme i gang.

Det er altid fornuftigt at stille spørgsmålstegn ved de forhold der ikke virker. I det perspektiv er det hensigtsmæssigt at forholde sig kritisk til de alt for mange studerende der sidder fast i specialesumpen.
...

Pengene følger den studerende til udlandet

6. april 2006

06-04-2006 - Af Helge Sander

Langt flere unge danskere skal tage eliteuddannelser i udlandet. Derfor foreslår regeringen nu at lade pengene følge de studerende til udenlandske topuniversiteter.

Pengene som de studerende skal have med til dækning af studieafgiften ved et førende universitet i for eksempel USA, skal maksimalt udgøre det taxameterbeløb som danske universiteter i dag får for en studerende.
De unge skal derudover kunne tage SU’en med.

Det er et ægte frihedsforslag som hænger direkte sammen med det ønske om at give danskerne frit valg som vi har indført på en række andre områder....

SVAR: Klassisk feminisme i nymoralistisk kampagne

6. april 2006

06-04-2006 - Af Henning Bech

Fru Graakjær Hjort har hidtil valgt at henvende sig til institutlederen og Universitetsavisen med sine spørgsmål om min forskning. Tilgiv mig at jeg alligevel tillader mig at svare selv.

Jeg blev interviewet i DR-P1 i forbindelse med Københavns Kommunes indførelse af det såkaldte Københavnerkodeks som henstiller til alle kommunens ansatte ikke at købe seks...

SVAR: Tilsvininger lukker ikke munden på KU-forskere

6. april 2006

06-04-2006 - Af Peter Abrahamson

Kære Birgitte Graakjær Hjort

I et brev til mig som jeg har modtaget via Universitetsavisen, er der en række spørgsmål og påstande som jeg kort skal kommentere.

Anledningen er at du er uenig med en af mine kollegaers vurdering af prostitution og nymoralismens bevæggrunde. I et tidligere brev udbad du dig dokumentation for professor Bechs vurderinger, og den blev givet i form af henvisninger til to videnskabelige afhandlinger: En monografi og en artikel.
...

KUMMENTAR: Kontrakt på udviklingen

6. april 2006

06-04-2006 - Af rektor Ralf Hemmingsen

PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET er vi klar til at underskrive den næste udviklingskontrakt med Videnskabsministeriet. Kontrakten kommer til at gælde for de næste tre år.

Vi står faktisk allerede et stykke inde i År 1 da det er årene 2006 til 2008 det gælder. Det skyldes at det nyansatte rektorat skulle have mulighed for at sætte sig til rette i stolene før der kunne sættes pen til papir.

Kontrakten underskrives nu formelt mellem videnskabsminister Helge Sander og bestyrelsesformand Bodil Nyboe Andersen....

Er den faglige stolthed på KU virkelig så ringe?

6. april 2006

06-04-2006 - Af Birgitte Graakjær Hjort

Kære Peter Abrahamson

Tak for dit interessante svar på KFUKs Sociale Arbejdes åbne brev. Efter at have konsulteret Henning Bechs to bøger finder vi stadig intet belæg for professorens ‘sociologiske forklaring’ på at vi er nogle der arbejder for at begrænse prostitution.

Han sagde i DR at de som arbejder mod prostitutionens negative konsekvenser, er »unge kvinder der kommer fra velbjærgede og veluddannede familier som har gennemført en universitetsuddannelse...«, ...

Misforståelse om studietidsforlængelse

24. marts 2006

24-03-2006 - Af videnskabsminister Helge Sander

I et debatindlæg i Universitetsavisen nr. 3 af 23. februar klager film- og medievidenskabsstuderende Palle Demant over at en lovændring ved årsskiftet skulle have skærpet reglerne for at starte på kandidatuddannelsen før man har afsluttet sin bacheloruddannelse.

Der må være tale om en misforståelse. Jeg og Videnskabsministeriet har ikke ved årsskiftet ændret på reglerne for dispensation til optagelse uden en afsluttet bacheloruddannelse – hverken ved lov, bekendtgørelse eller andet. ...

Svar: Vi skal højne servicen

24. marts 2006

24-03-2006 - Af Ulla Wewer og Birgitte Nauntofte

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er for tiden i gang med at implementere en ny institutstruktur for det prækliniske område hvor antallet af institutter reduceres fra ti til syv. De nye institutter forventes at træde i kraft 1. oktober 2006.

I forbindelse med formeringen af disse nye enheder er der mange medarbejdere der er bekymrede og utrygge med hensyn til hvorledes deres it-funktion/service fremover skal opretholdes.

Hvad vil den nye institutstruktur betyde netop for deres behov for it og -support når nu instituttet nedlægges og medarbejderne fordeles på nye institutter?...

Hvad skal vi med en central it-afdeling?

24. marts 2006

24-03-2006 - Af Niels Werner Mortensen

Af Rapport om ny institutstruktur ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet fra december 2005 fremgår det at der skal etableres en central it-afdeling for fakultetet.

Hvis man vil vide hvordan, kan man kigge i Handlingsplan for etablering af en central fakultets IT-afdeling for institutterne fra 12. januar 2006.

Her kan man allerede på første side læse at formålet fra fakultetets side er at etablere en central it-afdeling på fakultetet.

Her er der desværre byttet rundt på mål og midler. Umiddelbart ville jeg have forventet at formålet skulle være noget i stil med at levere bedst mulig it-service ud til VIP-grupper og laboratorier for færrest mulige penge. ...

SVAR: Legitime synspunkter

24. marts 2006

24-03-2006 - Af Peter Abrahamson


Kære Birgitte Graakjær Hjort

Tak for din henvendelse.

For så vidt angår den videnskabelige dokumentation for professor Bechs udtalelser om holdning til prostitution, henviser han til disse nyligt udkomne publikationer:

• Bech, H.: Hierarki, dikotomi etc.: Om den store fortælling om køn, seksualitet, etnicitet, osv., samt om nogle mulige mellemstore alternativer; i Kultur på kryds og tværs s. 191-226. Henning Bech & Anne Scott Sørensen (red.). Klim,...

Kan Henning Bechs påstande om kvinder dokumenteres?

24. marts 2006

24-03-2006 - Af Birgitte Graakjær Hjort

Kære Peter Abrahamson

Din kollega, professor ved Sociologisk Institut Henning Bech, dukker ofte op i medierne når der skal debatteres prostitution.

Således også den 3. marts hvor Henning Bech angreb Københavns Kommunes nye kodeks på prostitutionsområdet. Det såkaldte københavnerkodeks har til formål at forandre holdninger så det ikke længere anses for at være i orden at købe seksuelle ydelser.

Ikke alene angreb Henning Bech Borgerrepræsentationens tiltag, han udtalte sig også i sin egenskab af professor ved Sociologisk Institut og gav i den egenskab en ‘sociologisk forklaring’ på at flere og fle...

KUMMENTAR: Et nyt Lissabon?

24. marts 2006

24-03-2006 - Af prorektor Lykke Friis


NÆVN ORDET LISSABON i EU-kredse, og du er sikker på at forsamlingen hurtigt kæmper med tunge øjenlåg. Det skyldes ikke at den portugisiske hovedstad pludselig er blevet en kedsommelig turistdestination, men at Lissabon er euro-speak for EU’s altoverskyggende ambition:

I 2010 skal Europa være den mest konkurrencedygtige region i hele verden. Siden ambitionen blev knæsat på et topmøde i Lissabon i juni 2000, er EU imidlertid rykket den anden vej. ...

Fakta og fiktion om specialeskrivning

10. marts 2006

10-03-2006 - Lotte Rienecker, Signe Skov, Peter Stray Jørgensen, Akademisk Skrivecenter

Allerførst tillykke til Christina Larsen som har skrevet sit speciale både på et halvt år og med kvalitet. Og så er vi da kede af at Christina har haft en dårlig oplevelse med Akademisk Skrivecenters (dengang Formidlingscentret) specialeworkshop på Humaniora efteråret 2004.

Men vi kan ikke genkende Christina Larsens gengivelse af hverken ånd eller centralt budskab på vores workshop, og evalueringerne fra workshoppen E2004 var meget positive....

Studerende skræmmes til at overskride normeret tid

10. marts 2006

10-03-2006 - Christina Larsen, cand.mag. i Engelsk og Film- og Medievidenskab

I begyndelsen af efterårssemesteret 2004 mødte jeg op til mit første og – skulle det vise sig – eneste specialeseminar arrangeret af Formidlingscentret på KUA.

Jeg var nervøs for og spændt på hvad de kommende måneder ville byde mig af udfordringer og problemer, og jeg tænkte at Formidlingscentrets tilbud om specialeseminar måske kunne hjælpe med at berolige mi...

At ryge eller ikke ryge

10. marts 2006

10-03-2006 - Peter Blume, professor på Forskningsafdeling II, Det Juridiske Fakultet.

Dette er ikke længere spørgsmålet med det vidtgående rygeforbud der om få måneder rammer KU ikke udefra, men indefra. Kun helt ekstraordinært vil rektor gøre undtagelse (læs nok: årsfestreglen).

Universitetet som fristed med hensyntagen til mindretal er blevet lidt mindre, men:

Vi, det forfulgte mindretal, vil ikke afbrænde universitets flag;

Vi vil ikke holde rygehappening på rektors kontor, men dog mindes den gang en rektors cigarer kunne ryges;...

Kan man være præst uden at være troende?

10. marts 2006

10-03-2006 - Betina Vejegård, stud.theol.

I Universitetsavisen nummer 3 blev jeg citeret for at sige at men sagtens kan blive præst uden at være troende, og at det blot handler om at være firmaloyal.

En hård og kontant sætning der let vækker en rask diskussion som jeg under normale omstændigheder også gerne vil tage. Nu er det bare sådan at min udtalelse denne gang var taget ud af en længere sammenhæng og derfor ændrede fuldstændig karakter.

Jeg har ganske rigtigt udtalt at man
sagtens kan blive præst uden at være troende. Men i den kontekst at jeg ikke mener at vi så at sige kan lovgive eller kontrollere på dette område. ...

SYNSPUNKT: Mennesker før marked

10. marts 2006

10-03-2006 - Af Jesper Johansen, formand for StudenterrådetFor nylig blev der lavet en ændring i universitetsloven. Fra sommeren 2006 indføres brugerbetaling for studerende i Danmark som kommer fra et land uden for EU.

For fremtiden kommer et årsværk på et tørt fag til koste minimum 50.000 kr. pr. år. På et vådt fag er prisen mere end det dobbelte! For at råde bod på dette er KU blevet tildelt 13 (!) stipendier til internationale studerende i 2006.

Et forsvindende lavt antal når man tænker på at internationalisering er tidens ultimative buzz word for universiteterne. Samtidig er begre...