2007

KUmmentar: Hvad skal vi med kvinder?

28. november 2007

28-11-2007 - rektor Ralf Hemmingsen & prorektor Lykke Friis

PREBEN KAAS OG JØRGEN RYG sang i 1970´erne: »Hvad skal vi med kvinder?« Vores svar er her 30 år senere: På KU er kvinder velkomne. Men, hvis man bare kaster et flygtigt blik på listen over KU’s seniorforskere (lektorer og professorer), springer det hurtigt i øjnene at der er betydeligt færre kvinder end man umiddelbart ville gætte på – kun mindre end hver syvende professor på KU er kvinde.
Er det nu et problem? Svaret er: Ja da, for KU vil gerne være en arbejdsplads hvor både mænd og kvinder kan gøre karriere og har fælles vilkår herfor....

SYNSPUNKT: Stram styring eller frihed under ansvar

28. november 2007

28-11-2007 - Anne Lise Pedersen, ingeniørassistent på Life

»Udbudsplaner skaber frygt blandt de ansatte,« hedder det i artiklen i Universitetsavisen nr. 14 om udlicitering af universitetets driftsfunktioner. Københavns Universitets indkøbschef udtaler: »Hele formålet med at sende noget i udbud er at afgøre om andre kan gøre det billigere, så der er ingen tvivl om at det er et spørgsmål om at effektivisere.« Jeg har aldrig forstået hvorfor udlicitering per automatik bliver billigere eller mere effektivt: Et privat firma som skal...

VIDENSKABET: Opstået fra de døde

28. november 2007

28-11-2007 - Eske Willerslev

Nye studier af fossilt DNA kaster lys over dyrenes og menneskenes historie. Hvad var baggrunden for udkonkurreringen af neandertalerne, istids-dyrenes endeligt, indianernes vandringer og grønlændernes historie? Festtalen til Årsfesten 2007 løfter lidt af sløret for de nye forskningsresultater

Deres Majestæt, deres kongelige højhed, ministre, rektorat, kollegaer, mine damer og herrer. Festtalen i år kommer til at handle om det vi kalder fossilt DNA, det vil sige studier af genetikken i fossile materialer. Jeg skal skynde mig at sige at vi endnu ikke har formået at genoplive en mammut eller andre uddøde dyr, så overskriften »opstået fra de døde« kan måske virke lidt skuffende! Ikke desto mindre har de sidste års studier af fossilt genetik givet os viden som vi bare for ti...

SYNSPUNKT: Lille sag ? store spørgsmål

28. november 2007

28-11-2007 - Charlotte Bloch, lektor og tillidsrepræsentant, Sociologisk Institut, KU

Indenfor de sidste par måneder har der i dagbladet Information og nu også i Universitetsavisen verseret en såkaldt censursag. Sagen handler i al korthed om at en sociologistuderende klager over Sociologisk Instituts håndtering af hendes speciale om DR’s symfoniorkester. Forhistorien er at studenten har fremsendt sit indleverede, men ikke bedømte speciale til DR’s ledelse som efterfølgende klager til Sociologisk Institut over specialet. SI’s ledelse gennemlæser det indleverede...

DEBAT: Fra stene til brød

28. november 2007

28-11-2007 - Hans Kloster, kustode

ØKONOMISK STYRING – Der er tilsyneladende politisk enighed om at alle forslag skal have tilføjet en økonomisk beregning af forslagets konsekvenser. På Københavns Universitet har det allerede givet sig mærkelige udslag. Det store personale og de mange studerende beslaglægger kostbare bygninger der er skævt fordelt. Resultatet er at administrationen er gået i gang med at fordele antallet af kvadratmeter på antallet af personale. Jeg har hørt at de naturhistoriske museer fandt fordelingen s...

DEBAT: Modersmål skal tales af lyst

28. november 2007

28-11-2007 - Kirsten Refsing, dekan

svar fra REFSING – Fem af Det Humanistiske Fakultets forskere har i tre breve (se indlæg af Ingemai Larsen og af Lisbeth Falster Jacobsen og Henrik Prebensen i dette nummer og af Frans Gregersen og Peter Harder i sidste nummer, red.) givet udtryk for at de har opfattet mit seneste indlæg som et udtryk for at jeg mener at der kan sættes lighedstegn mellem kolonihaver og (dansk på) Det Humanistiske Fakultet, så det vil jeg gerne understrege meget kraftigt at jeg ikke mener. Jeg brugte i mi...

DEBAT: Intet menneske er en ø

28. november 2007

28-11-2007 - Lisbeth Falster Jakobsen (tillidsrepræsentant) og Henrik Prebensen (fællestillidsrepræsentant).

REPLIK TIL REFSING, II – »Jeg anerkender at det danske sprog og kendskabet til det danske samfund er nøglen til en god og aktiv tilværelse i Danmark. Jeg vil derfor lære dansk og skaffe mig viden om det danske samfund hurtigst muligt.« Sådan står der i ’Erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund’. Det er virkeligheden for udlændinge der ønsker sig varig opholdstilladelse i Danmark. Men dekanen for Det Humanistiske Fakultet, Kirsten Refsi...

DEBAT: Ubalanceret synspunkt

28. november 2007

28-11-2007 - Ingemai Larsen, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

REPLIK TIL REFSING, I – Sprogpolitik er sprængfarligt; det ved de af os der gennem årene har undervist de studerende i hvilke bitre konflikter og uforsonlige holdninger det kan føre med sig at negligere denne omstændighed. De af os der til daglig arbejder og fungerer blandt ansatte med mange forskellige modersmål, ved desuden hvor stor glæde og intellektuel stimulans dette bringer med sig. Lad mig sætte en tyk streg herunder. Kirsten Refsing bringer diskussionen om sprogpolitik på banen ...

DEBAT: Virtuel festsal: Unge stemte!

28. november 2007

28-11-2007 - Lykke Friis, prorektor

REPLIK – Studiemiljø er ikke kun studiepladser og mere trådløst net. Det er i høj grad også arrangementer der samler studerende på kryds og tværs mellem fakulteter, fx til semester kick off i Festsalen eller alumnepiloternes karrierebørs. Det er den fælles vision som Studenterråd og Rektorat har forsøgt at omsætte i praksis siden vi offentliggjorde ’Mærk Suset’. At samle de studerende på kryds og tværs af studier (og holdninger) var også grunden til at Rektoratet tog initiati...

DEBAT: Hvem går ud med skraldet?

28. november 2007

28-11-2007 - Jørn B. Christensen

AV-DEKAN – For nyligt var der en annonce i Universitetsavisen hvor man søgte en mindre hær af folk til administrationen – inklusive fuld- og afmægtige. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at søge en af stillingerne som afmægtig fordi selvom Københavns Universitet selvfølgelig er en undervisningsinstitution i verdensklasse, så føler man sig ind i mellem meget uvidende om verdens sande tilstand. Et meget frisk eksempel på dette er hentet på Det Naturvidenskabelige Fakultet hvor vi tilb...

Gender and Excellence

28. november 2007

28-11-2007 - Inge Henningsen

KU deltager i forskningssamarbejdet IARU (International Alliance of Research Universities). Et af indsatsområderne er ’Understanding Women in Universities around the Globe’, og her har den københavnske ’campusgruppe’ for nylig foreslået at ’Gender and Excellence’ blev et prioriteret forskningsområde. Udgangspunktet var EU-rapporten ‘Gender and Excellence in the Making’ hvor det fremhæves at inden for forskning er det fremragende (excellence) hver...

Gavebod

28. november 2007

28-11-2007 - Mie Femø Nielsen

»Jubii!« Ministerens otteårige datter er henrykt. Hun har lige fået at vide at hun får 6000 kroner i lommepenge. Forundret er hun imidlertid da hun til den første overrækkes en 100-kroneseddel. »Jamen, far? Du lovede mig da 6000 kroner?« »Skatterpige, de er på vej. Du får 100 kroner hver måned de næste fem år. Du kan se at det er helt i overensstemmelse med regeringens beregningsmodeller.« »Jamen, far! Det er jo mindre end jeg hele tiden har fået? Jeg ...

Juletravlhed

28. november 2007

28-11-2007 - Bente Rosenbeck

Semestrene bliver kortere og kortere. I fremtiden som allerede er blevet nutid her på Nordiske Studier og Sprogvidenskab, skal skriftlige opgaver afleveres inden jul for at de studerende kan nå at gå til reeksamen inden næste semester. Det lyder meget sympatisk; de studerende kan få juleferie, og jeg kan slippe for at skulle vejlede i de særlige fridage. Men hurtigt indløb der ’afbud’ til eksamen, og især til skriftlig eksamen som består i en opgave på 20 sider skrevet på baggrund ...

DEBAT: Usynlige hjemmesider

28. november 2007

28-11-2007 - Mads Poulsen og Holger Juul, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

GOOGLE – Hvordan finder man informationer om en ansat på Københavns Universitet? Man googler selvfølgelig personens navn. Og hvad får man så ud af det? Overraskende lidt! Selv om den ansatte har en KU-hjemmeside, kan man nemlig ikke regne med at finde den med en Google-søgning. Et eksempel: Hvis man søger på ’Ralf Hemmingsen’, så giver Google som et af de første resultater adressen på rektoratets blog. Den ihærdige kan herfra klikke sig videre til Ralf Hemmingsens side på adr...

Pir rævjuu [eng:Peer review]

28. november 2007

28-11-2007 - Mie Femø Nielsen

– beretningen om hvordan det store findes i det små

Rektor for KU fremlægger et strategiforslag for bestyrelsen. Bestyrelsen takker meget for tilliden, og skynder sig at sende strategien til bedømmelse hos rektorerne fra SDU og AU der kommenterer på den og giver forslag til en række forbedringer. Hvis rektor laver de foreslåede ændringer, får han sit strategiforslag godkendt i bestyrelsen. Rektor bliver så fortørnet over bedømmelsen at han klager til ministeriet. Klagesagen får Forskningsministeren til at fremsætte et lovforslag. Statsministeri...

Ikke flere varer fra ministeriet, tak

28. november 2007

 28-11-2007 - David Salomonsen, Studenterrådet

Studenterrådets spidskandidat til universitetets bestyrelse og nyligt afgåede formand leverede årets studentertale. Her bringes et uddrag.

»Fusionen med LIFE og FARMA har på mange måder været et vellykket projekt som vi som studerende nyder godt af. Men havde det ikke været hensigtsmæssigt hvis ønskerne om fusion udsprang fra universiteterne og ikke ministeriet? At de faglige miljøer havde udset sig nye venner ud fra faglige potentialer i stedet for at beslutningen kom udefra og oppefra? Ministeriets - skal vi sige – virkelyst, kan i det hele taget mærkes på en række områder. »Vi leverer varen,« som de sig...

KUmmentar: Opmåling af universitetet

14. november 2007

14-11-2007 - Rektor Ralf Hemmingsen & prorektor Lykke Friis

FORFATTEREN DANIEL KEHLMANN har begået en bestseller om to tyske videnskabsmænd der sætter sig for at opmåle verden. Ikke en bakketop, ikke et vulkankrater, ikke en insektvinge undslipper Alexander von Humboldts måleapparatur. Hjemmefødningen Gauss er derimod fængslet til privaten i Göttingen hvorfra han alligevel formår at udregne teoretiske formler om verdensrummets sande tilstand – selv på bryllupsnatten. »Opmålingen af verden« er en humoristisk tour de force med en g...

VIDENSKABET: Madens sociologi

14. november 2007

14-11-2007 - Lotte Holm

Fødevareforskningen ved det nye Biovidenskabelige Fakultet beskæftiger sig med hele fødevarekæden – fra jord til bord. Forskningen rummer dog ikke kun natur- og sundhedsvidenskab, men også samfundsvidenskab. Udover en fødevareøkonomisk forskning findes også en sociologisk fødevareforskning

Hvorfor sidder de syge børn spredt i gangen på hospitalets kræftafdeling og spiser med plastikbestik af paptallerkener? Og hvorfor spiser personalet sammen inde på kontoret med rigtigt bestik og af tallerkener af porcelæn? Har det noget med hospitalsunderernæring at gøre? Og kan den mindskes hvis de sociale og fysiske rammer for måltiderne forandres? – Disse spørgsmål er eksempler på det som den sociologiske fødevareforskning beskæftiger sig med. Selve termen fødevaresociologi signalerer...

Universitetspolitik er også politik

14. november 2007

14-11-2007 - Af Simon Kollerup og Daniel Witt Jason, kandidater til universitetsvalget for Frit Forum – socialdem

STUDENTERVALG – Senere i år skal alle vi der studerer på Københavns Universitet, til valgurnerne. Vi skal stemme til universitetsvalget. Men i år er det lidt anderledes end vanligt. På stemmesedlerne i år vil alle studerende nemlig finde liste A som indeholder de socialdemokratiske studerende fra Frit Forum København. Egentlige politiske lister har desværre ikke været repræsenteret før – og måske er det grunden til at stemmeprocenten var så lav ved sidste valg. Valget 2007 bliver d...

Svar

14. november 2007

14-11-2007 - Ulla Wewer, dekan, SUND.

Vi er i dekanatet overordnet uenige i Sabrinas modstand overfor at optage flere lægestuderende i København. Det kan ikke nytte noget at Københavns Universitet ikke er i stand til at løse en samfundsopgave hvis det besluttes politisk at der skal uddannes flere læger for at imødekomme eventuel lægemangel. Det kræver selvfølgelig nøje planlægning inklusive en fuld udnyttelse af semestrene til kliniske ophold og udvidelse af vores undervisningsfaciliteter samt medarbejderstab. Vi har da ikke i sin...

Vil KU være som en by i Rusland ?

14. november 2007

14-11-2007 - Birgit Petersson

Ikke sjældent høres nedladende bemærkninger som »Det er som i det sorte Afrika« eller »Det er som en by i Rusland«, underforstået, at de er langt bagud, vi er de bedste! Når KU ønsker at blive blandt verdens bedste universiteter, blandt andet gennem IARU-samarbejdet, er der måske grund til lidt selvransagelse. For kommer man til ’Det sorte Afrika’, så opdager man ikke så sjældent at der er en masse områder hvor det faktisk er os der er langt bagud, og at de ...

Nej til øget optag

14. november 2007

14-11-2007 - Sabrina Eliasson, medlem af Studienævnet for medicin og Akademisk Råd, SUND

LÆGEMANGEL - Dekan Ulla Wewer har meldt ud i pressen at Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SVF) på Københavns Universitet er klar til at optage 100 medicinstuderende mere for at afhjælpe lægemanglen. Lægemanglen i Danmark er et stigende problem, og inden for visse specialer, blandt andet psykiatri, ser det helt galt ud, men at dekanen går ud med så stærkt et ’tilbud’ til de politiske partier og regionerne er efter min mening ikke bare dumdristigt, men også et udtryk for kassetænk...

Debat: Svar til Kirsten Refsing

14. november 2007

14-11-2007 - Frans Gregersen og Peter Harder

SPROGPOLITIK – Der har været en del blæst om Juras strategiplan hvori der indgik en formulering om at krav om beherskelse af dansk skulle afskaffes, og der i stedet skulle stilles krav om engelsk ved ansættelse på Jura. Det viste sig (jf. interview med dekan Henrik Dam i Kristeligt Dagblad) at planen kun sigtede på midlertidig ansættelse af internationale gæsteforskere, mens folk med længerevarende tilknytning fortsat skulle beherske dansk. Vi der studsede over Juras formulering (det gæl...

Studerende skal ikke brokke sig

14. november 2007

14-11-2007 - Anne Bie Hansen, stiller op til studienævnet for aktive statskundskabere.

STUDENTERVALG – Det bliver ofte sagt at vi i Danmark er gode til at brokke os. Man kunne også sige vi er gode til at tage kritisk stilling. Man må skelne imellem brok som ikke har andet formål end at give afløb for frustrationer over det vi alligevel ikke kan ændre, og så den konstruktive kritik som danner grundlag for forbedring. Det har derfor været positivt at komme på universitetet og opleve i hvor høj grad studerende stiller kritiske spørgsmål, men negativt at se hvor få der er med ...

Mænd stadig foran

14. november 2007

14-11-2007 - Bente Rosenbeck

Det er muligt at tale om forskellige ligestillingsproblemer, og fordi der tales om at der er for få kvinder i forskning – og især på de højere niveauer - udelukker det ikke at mænd kan have et andet problem. Ser man på optagelsestallene til universitetet og de højere uddannelse, så klarer kvinder sig bedre end mænd og får bedre karakterer. I dag er det de mandlige studerende som er problemet på grund af deres fravær. De søger ikke universitetet eller bliver ikke optaget fordi deres karak...

Administratitis

14. november 2007

14-11-2007 - Sune Auken

Universiteterne og forskningsministeriet er blevet ramt af administratitis, en sygdom der er velkendt fra andre samfundssektorer. Smittebæreren er ’New Public Management’, og de første symptomer på sygdommen er at ens ministerium og lokale ledelse pludselig begynder at fremsige ord som ’accountability’, ’resultatmål’ og ’objektive kvalitetsindikatorer’. Derefter begynder det administrative niveau på ens arbejdsplads at svulme op: Der ansættes en ...

SYNSPUNKT: Ung med de unge ? eller bare nedladende

14. november 2007

14-11-2007 - Vibe Skytte Christensen, stud.mag.

30. oktober modtog jeg sammen med alle andre studerende på Københavns Universitet en mail fra det officielle KU. Mailen fortalte at KU den 9. november ville arrangere et valgmøde for de studerende hvor alle de opstillede partier til folketingsvalget ville deltage, endda med nogle af deres topnavne. Vores prorektor Lykke Friis og Thomas Larsen fra Berlingske Tidende ville være ordstyrere. Det lød rigtig godt. Men så fik jeg læst mig gennem den fulde mail, og jeg endte med at føle mig en kende u...

KUmmentar: UNIK ? hvad er det?

1. november 2007

01-11-2007 - dekan Steffen Kjeldgaard-Pedersen, Det Teologiske Fakultet

AT STATSLIGE FORSKNINGSMIDLER konkurrenceudsættes, er ikke noget nyt. Vi har også vænnet os til at det især er de ’våde’ videnskabsområder som tilgodeses med sådanne midler. Og alle må nok indstille sig på at de konkurrenceudsatte kroner kommer til at udgøre en stadig større del af de samlede offentlige forskningsmidler. Konkurrenceudsættelse kan være sundt. Men ikke alle fordelingsproblemer kan løses fornuftigt ved konkurrence. Derfor skal der på universiteterne træffes nogle over...

Videnskabet: Status over Sander

1. november 2007

01-11-2007 - Jørgen Øllgaard

Videnskabsminister Helge Sander har i 2001-2007 stået i spidsen for drastiske reformer der med liberale plusord gav universiteterne ’selveje’ og ’selvstyre’. Bagved ligger imidlertid en voldsom politisk styring og et enormt demokratitab. Sander har dog ikke været alene om reformerne – Socialdemokrater og en snorksovende presse har også gjort deres

I Helge Sanders seksårige ministertid siden 2001 er der gennemført drastiske reformer af det danske universitets- og forskningslandskab. Universiteterne fik i 2003 en ny universitetslov med bestyrelser (med eksternt flertal) og en enormt magtfuld rektor som udpeger sine underledere (dekaner og institutledere). Det akademiske selvstyre med kollegialt ledelsesvalg og stor offentlig indsigt som kendetegner universiteter i USA og England, blev afviklet. Så blev universiteterne i 2007 fusioneret fr...

Sammenslutningen til fremme af national fordummelse

1. november 2007

01-11-2007 - Ida Auken, folketingskandidat for SF

STEM SF – Socialdemokraterne og regeringen har i fællesskab medvirket til at afskaffe de demokratiske strukturer og den sikrede forskningsfrihed på universiteterne. Resultatet ser vi nu. Der opbygges et tonstungt administrativt system der skal varetage de stadigt større papirdynger, centraliseringen af magten har resulteret i, den frie forsknings muligheder forringes, dialogmulighederne internt på universiteterne er reducerede mens virksomheder og offentlige myndigheder får stadigt størr...

Studiejob giver bedre studerende

1. november 2007

01-11-2007 - Gitte Lillelund Bech, MF (V), medlem af Uddannelsesudvalget

STEM VENSTRE – Det er nu dokumenteret at det er en myte at studiejobs kun går ud over studiet. Ny forskning fra Århus Universitetet viser at studiejobs faktisk øger muligheden for at bestå alle fag på universitetet så længe at jobbet ikke overskrider 20 timer i ugen. Et studiejob på mere end 10-13 timer om ugen – inklusiv job i sommerferien hvor timeantallet for mange studerende ligger betydeligt højere – betyder desværre at studerende i dag må give afkald på noget af sin SU....

Forskningspolitiske valgkrav

1. november 2007

01-11-2007 - Claus Emmeche

STEM FORSKNINGSPOLITISK – Når oppositionen til regeringspartierne ikke vil være tydeligere i mælet, må nogen andre jo være det. Derfor disse krav.
1. Styrk universitets kerneværdier: fri forskning, undervisning til højeste videnskabelige niveau, og formidling forstået som forskningsbaseret oplysning til det danske samfund, kritisk og uvildig rådgivning i den offentlige debat og i den politiske beslutningsproces.
2. Indskriv den individuelle forskningsfrihed i universitetsloven....

Synspunkt: Stem uddannelse!

1. november 2007

01-11-2007 - Pia Mejdahl Daugbjerg

Den 13. november skal vi til stemmeurnerne og vælge hvordan Folketinget skal sammensættes. I den anledning håber jeg at du vil stemme uddannelse. At stemme uddannelse er ikke én bestemt kandidat eller ét bestemt parti. Det er dén kandidat eller dét parti der er villige til at tage et ansvar for Danmarks fremtid ved at investere i os og i resten af uddannelsessektoren. Der er nemlig langt fra det glansbillede som mange af Folketingets politikere fremstiller, til den virkelighed vi oplever til d...

What is in a name?

1. november 2007

01-11-2007 - Tom Fenchel

Det er blevet interessant og gådefuldt at studere institutnavne. På Roskilde Universitetscenter findes fx et Institut for miljø, samfund og rumlig forandring. (Her vil vores læsere måske mene at vi som sædvanlig overdriver – men det er virkeligt sandt). Graver man lidt dybere, fremgår det at man på instituttet beskæftiger sig med alt muligt forskelligt (dog ikke boligindretning som man umiddelbart kunne tro). Man kunne ligeså godt kalde det Institut for diverse (og skulle nogen dér komme...

Videnskabens disnormering

1. november 2007

01-11-2007 - Claus Emmeche & Inge Henningsen


Afsløringerne af regeringens forsøg på at ændre og bortforklare ubekvemme resultater om den globale opvarmning har ført til en genopblussen af diskussionen om forskernes ansvarlighed. I 1942 formulerede sociologen Robert K. Merton universitetets akademiske kerneværdier - et videnskabelige etos - i form af CUDOS-normerne. De står for Communalisme (fælles ejendomsret til ny viden), Universalitet (udsagn bedømmes på deres objektive evidens, ikke på hvem der fremsætter dem; viden er for alle), Dis...

Tartuffe i Bredgade

1. november 2007

01-11-2007 - Johnny Kondrup

På Det Kongelige Teater opfører man Tartuffe, Molières gamle komedie om den skinhellige. Ligeså i Bredgade, i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Her løftede der sig for nylig et råb af dydig forargelse da Det Frie Forskningsråd påpegede at regeringens bevillinger til den frie forskning er for nedadgående mens bevillingerne til den strategiske forskning stiger. »Der er tale om en betydelig grad af talmanipulation!« udtalte videnskabsminister Helge Sander til R...

Adm.

1. november 2007

01-11-2007 - Mie Femø Nielsen

Direktøren for hjælpeorganisationen bydes velkommen på forsiden af Ekstra Bladet. 30 procent af organisationens indtægter går til administration. Hvordan kan det forsvares at pengene går til at veluddannede mennesker holder kreative møder i velindrettede kontorer på Østerbro i stedet for at bygge brønde og forebygge dødelige sygdomme i den tredje verden? Direktøren for pensionsselskabet bliver grillet i Kontant. Hele fire procent af pensionsopsparingerne går til administrationsbidrag. Hvordan ...

SYNSPUNKT: Opgør med humanistisk kolonihavetænkning

1. november 2007

01-11-2007 - Kirsten Refsing

Det Juridiske Fakultet er kommet i skudlinien. Det har med åbent visir og i overensstemmelse universitetsledelsens ønske om en mere international stil fået slået det fast som alle ved er et behov, nemlig at der bliver ansat nogle udenlandske forskere der ikke er belastet af et krav om at man inden for to år skal kunne tale det ellers mest anvendte modersmål i den indre bys undervisningslokaler. Jura er ikke på vej til at afskaffe dansk som juridisk sprog. Jura er næppe på vej til at kræve at h...

KUmmentar - Det juridiske klima

18. oktober 2007

18-10-2007 - Dekan Henrik Dam

EN ASSOCIATIONSTEST vil næppe som det første resultat føre til at ordet klima optræder i sammenhæng med jura. I de tilfælde hvor jura fører tankerne hen på klima, må det antages at det er juratiden som udløser associationen. I øvrigt – og måske ikke helt uden sammenhæng – en tidsalder hvor dinosaurerne var den dominerende dyreart og klimaet var varmere end det er i dag. Klima og jura hører imidlertid sammen i andet og mere end historisk betydning.

THE HEAT IS ON! Det var titlen på KUs klimasymposium mandag den 8. oktober. Et symposium der vil blive fulgt op af mange andre ’klima-initiativer’ på Københavns Universitet frem til FN’s klimatopmøde i København i 2009. Initiativernes omdrejningspunkt er ’klimaforskningens verdenskongres’ (International Scientific Sustainability Congress) i marts 2009 hvor tusindvis af forskere fra ind- og udland samles i København for at give deres bud på hvor der skal sættes ind...

VIDENSKABET - Kvinder i forskning

18. oktober 2007

18-10-2007 - Bente Rosenbeck

I artiklen fortælles om et af IARU-projekterne, »Understanding Women in Universities around the Globe«, der har benchmarking som formål. Sammen har de ti universiteter sat som mål at blive bedre til at få flere kvinder ind i forskningen. Hvad kan vi lære af vores IARU-partnere, og hvad kan KU byde på?

Københavns Universitet blev sidste år optaget i den globale stjernealliance af ti internationale topuniversiteter, kaldet IARU (International Alliance of Research Universities). Der blev etableret en række forskningsprogrammer og projekter, herunder »Understanding Women in Universities around the Globe.« Der er ikke som med en del af de andre temaer under IARU primært tale om et forskningsprogram. Formålet er at udveksle ideer og erfaringer og udvikle strategier for at få flere kvi...

Ordbog over KU-Newspeak

18. oktober 2007

18-10-2007 - Tom Fenchel

Som George Orwell ...

Ny befaling

18. oktober 2007

18-10-2007 - Johnny Kondrup

Dokumentation II. Fra en anden af mine talrige nye overordnede, prodekanen for undervisning, er der udgået en befaling om at specialevejledere ved Det Humanistiske Fakultet skal akkrediteres. De vejlederkompetencer som vi hidtil har udøvet, skal nu dokumenteres. Vi skal have papir på dem, og for at få papir skal vi gennemføre et kursus. Ergo går jeg nu på et specialevejlederakkrediteringspilotkursus. Da det er et pilotkursus, deltager også prodekanen. Noget af det første hun sagde, var at doku...

Skal skrives i mandtal

18. oktober 2007

18-10-2007 - Johnny Kondrup

Dokumentation I. For nylig udgik der befaling fra en af mine mange nye overordnede, den nyansatte studieleder, om at det ikke længere var nok at jeg førte præsenslister i forbindelse med undervisningen. Nu skulle listerne også sammentælles, og der skulle afleveres en særlig liste over deltagerne med angivelse af hvor mange gange hver enkelt havde været til stede i løbet af et semester. Listen skulle underskrives af læreren og opbevares på instituttet som dokumentation. Hvorfor? Jo, for det til...

SVAR: Studenterhuset

27. september 2007

27-09-2007 - Laurits Ehlers Andersen, formand for Studenterhuset ved Københavns Universitet

SVAR – Bestyrelsen for Studenterhuset i Købmagergade 52 er glade for at kunne give vores medlemmer rabatter i caféen og mange muligheder for aktiviteter i huset. Studenterhuset i Købmagergade 52 er Københavns Universitets Studenterhus – de støtter huset økonomisk så det kan bidrage til sociale og faglige aktiviteter for studerende på KU. Som studerende på KU er du derfor automatisk medlem. Er du studerende på andre videregående uddannelser, kan du købe dig et medlemskab for et seme...

Urimelig diskrimination

27. september 2007

27-09-2007 - Ida Ammundsen, danskstuderende

STUDENTERHUSET – Som studerende ved Københavns Universitet nyder jeg ofte de studierimelige priser der er at finde på Studenterhuset i Købmagergade. Men jeg synes det er urimeligt at studerende fra fx DTU og RUC ikke automatisk er medlemmer som studerende fra KU er. De har vel lige så meget glæde som vi af rabatter på mad og drikke og af at kunne gå på café i det indre København selvom man er på SU. Hvorfor skal kaffen være dyrere for vores kammerater? Gav man automatisk medlemskab til S...

Kulsort kassetænkning

27. september 2007

27-09-2007 - Birgit Petersson

>»Der bliver ingen OSVAL for mig. Jeg har lige fået en plads på medicin i Malmö. Tak for din tid«, lyder en af de seneste e-mail til mig. OSVAL er en obligatorisk opgave på lægestudiet. Den svenske studerende var lige begyndt på 6. semester. Hun, som har brugt en masse af min tid, har optaget en studieplads, er nu taget tilbage til sit hjemland. Måske godt for hende, men de mange svenske studerende der rejser tilbage til Sverige hvor sproget er lettere at forstå, er en kata...

En enkel forklaring.

27. september 2007

27-09-2007 - Tom Fenchel

Vi er mange der har undret os over den behandling som politikerne har udsat nationens universiteter for i de seneste år. Vi kan nu afsløre årsagen - og samtidig indser vi at det ikke skyldes ond vilje, men blot en undskyldelig fejllæsning. I 1997 udtrykte den nu afdøde sociolog Edward Shils, der var ansat ved University of Chicago, bekymring for fremtidens universiteter. De farer der lurer, mente han, kunne sammenfattes i ti punkter som følger.:

1.
Vækst i størrelse: ’massegørelse’. ...

Brug multiplikatoreffekten bedre

27. september 2007

27-09-2007 - Heine Andersen

Vi samfundsforskere har beriget omverdenen med viden om en mængde lovmæssigheder til stor gavn for kultur og velfærd. En af de mest forunderlige hidrører fra den økonomiske videnskab: den såkaldte multiplikatoreffekt. Rigtigt udnyttet vil effekten af en given indsats automatisk mangedobles i det økonomiske kredsløb. Traditionelt har økonomerne ment at mekanismen kun virkede i markedsøkonomier. Men Helge Sander og hans snilde håndgangne embedsmænd har fundet ny en teknik så den også virker i ce...

SYNSPUNKT: Bidrag til den kollektive hukommelse

27. september 2007

27-09-2007 - Pernille Skipper, næstformand for Studenterrådet

Som studerende – og især nystartet studerende – kan man ikke vide hvordan universitetet så ud for fem år siden. Man ved det ikke, men nedskæringerne er reelle nok. Rektorkollegiets opgørelser viser os at der er skåret ti procent på taxameterbevillingerne i løbet af de sidste ti år. Og dette års finanslov er ingen undtagelse. I år bliver der skåret to procent på taxameterbevillingerne. Det betyder forringelser på vores uddannelser. Spørg fx din tutor, nogle ældre studerende eller di...

KUMMENTAR: Naturfagene som et værktøj til integration

27. september 2007

27-09-2007 - dekan Nils O. Andersen og prodekan for formidling Katherine Richardson, Det Naturvidenskabelige Fak.

TILTRÆKNINGSKRAFT OG SAMMENHÆNGSKRAFT er to begreber som i stigende grad indgår i dagligtalen på Det Naturvidenskabelige Fakultet. Ikke fordi vi i den sammenhæng taler om naturkræfter, men fordi vi er optaget af rekrutteringen til naturfagene og af fagenes betydning for integration og samfundsudvikling.
Uddannelser inden for natur, teknik og sundhed (NTS) har nogle særlige muligheder for at medvirke t...

Upstairs and downstairs anno 2007

13. september 2007

13-09-2007 - Anne Lise Pedersen, Ingeniørassistent, Life, alp@life.ku.dk

FUSION – En anekdote fortæller at da Veterinærskolen flyttede fra Christianshavn til Frederiksberg midt i 1800-tallet, klagede professorerne over den lange afstand til byen. Og hvad værre var: Det var ikke til at få ordentligt tyende så langt ude i provinsen. Nu, 150 år senere, er meget forandret, og dog. Nu hedder det Københavns Universitet, og forandringer skal vi til stadighed vænne os til. På KU’s hjemmesider er der megen snak om fusion, om hvordan integrationen af undervisning...

Religion og det offentlige rum

13. september 2007

13-09-2007 - Johannes Aakjær Steenbuch

KOMMENTAR TIL NIELS HOLTUG – I sin kronik med titlen ’Religion og det offentlige rum’ i Universitetsavisen nummer 9/07 konkluderer Niels Holtug (NH) at der ud fra et liberalt synspunkt ikke gives noget entydigt svar på hvilken plads religion skal eller ikke skal have i det offentlige rum.
NH har naturligvis ret i at politik altid bygger på værdier som ikke kan ‘bevises’, og at vi derfor ikke skal vurdere politiske argumenter ud fra deres bevislighed eller mangel på samme. Jeg mener imidlertid at han tager fejl idet han hævder at politiske argumenter i stedet skal vurderes ud fra hvorvidt de direkte understøtter liberale værdier eller ej. I praksis svarer det liberale demokrati nemlig som bekendt ikke til de filosofisk-ideologiske idealer om samme. Dette må nemlig ti...

Bevar Botanisk Have

13. september 2007

13-09-2007 - Bjarne Larsen, stud. hort. ved Det Biovidenskabelige Fakultet

CAMPUSPLANER – Botanisk Have – et åndehul i storbyen, en unik perle, enorm plantesamling, forskning på internationalt niveau, en kulturarv, studiehave, integreret del af KU og campusmiljøet samt eneste genbank for Danmarks vilde planter – nedlægges delvis per 1. januar 2008. Botanisk Have stiller oplevelser og plantesamlinger gratis til rådighed for befolkningen. For den professionelle i forskningssammenhæng og for hr. og fru Jensen søndag eftermiddag. Det giver utrolige ople...

Studenterindflydelsen klemt

13. september 2007

13-09-2007 - Signe Lützau Pedersen & Bo Fritzbøger

STUDIENÆVN – Da minister og Folketing i 2002-3 forberedte den nu gældende universitetslov, blev det gentagne gange understreget at de studerendes indflydelse på egen uddannelse skulle fastholdes. Så selv om reformen gjorde op med århundreders universitetsselvstyre, som godt nok kun i den seneste menneskealder har været af demokratisk tilsnit, havde folketingsflertallet utvivlsomt til hensigt forsat at sikre studenterindflydelse. Det er imidlertid gået anderledes. I praksis har loven på K...

Et stillingsopslag

13. september 2007

13-09-2007 - Tom Fenchel

KU’s administrations stillingsopslag kan – på grund af sparsommelighed – kun bringes som helsidesannoncer i landets dagblade. For at hjælpe med udbredelsen af kendskabet til opslagene bringer vi – helt gratis – en om end forkortet udgave af et aktuelt opslag.

'Stillingsopslaget' kan findes i avisens trykte opgave eller i pdf-udgaven

Benspænd?

13. september 2007

13-09-2007 - Birgit Petersson

September er tiden for de store ansøgninger til forskningsrådene. Stadig mere indviklede procedurer kræves, nye grupper ønskes prioriteret, i 2008 blandt andet forskere ude fra den store verden. Samtidig skærpes kravene til hvem der kan søge, og til hvad man hidtil har produceret og formidlet i de til faget hørende tidsskrifter. Forskernes CV’er må nemlig kun indeholde artikler fra tidsskrifter, helst internationale, med en referee-ordning. Dog finder enkelte bøger og kapitler nåde for d...

Myssion

13. september 2007

13-09-2007 - Mie Femøe

Videnskabsministeren har plæderet for at det er en myte at universitetet er et sted for fordybelse. Det er vederkvægende tale. Mange arbejdsgange kan nu effektiviseres. Nu ser vi forventningsfuldt frem til at erhvervsministeren skærer igennem myten om at erhvervslivet skal tjene penge; at beskæftigelsesministeren propaganderer for det futile i at være selvforsørgende; samt at sundhedsministeren afskaffer de tidskrævende bestræbelser på forebyggelse og helbredelse. Det vil altsammen være godt f...

Daglejere og superranking

13. september 2007

13-09-2007 - Claus Emmeche

TV-avisen fortalte 17/8 at Københavns Universitet var det ottendebedste universitet i Europa ifølge en universitetsundersøgelse foretaget af Shanghai Jiao Tong University. Det blev af KU præsenteret som noget vi bør være stolte af. Skal vi så det? Jeg mener al ranking indeholder et element af absurditet, selv når vi husker formaningen fra Shanghai: »Brug rankingresultater med forsigtighed!«. Hvorfor skal forskning minde om elitesport? Så kommer den også til at minde os om dope = bi...

Flere Nobelpriser til Danmark!

13. september 2007

13-09-2007 - Tom Fenchel

VTU’s hjemmeside er altid værd at gæste. Således fremgår det at videnskabsministeren sammenkaldte et frokostmøde på Carlsberg Akademi den 29. august for at drøfte hvordan flere danskere opnår Nobelprisen. Til mødet var indkaldt diverse erhvervsfolk og andre pinger hvoraf nogle en gang har beskæftiget sig med forskning. Endelig havde man inviteret generalsekretæren fra Kungliga Vetenskapsakademien for at få nogle staldtips (vi kan ikke drømme om at foreslå at der var tale om bestikkelsesf...

Synspunkt: »Københavns Universitet kan disciplinere meget, men ikke hvornår en kvinde går i fødsel!«

13. september 2007

13-09-2007 - Christina Birkemose, stud.mag.

Ingen omsorg for børnefamilier
Jeg har på mange punkter oplevet at Københavns Universitet er fulgt med tiden – fx med sammenlægninger af institutter og centre og med flytningen til ny KUA. Men der er ofte ting der opleves som obstruerende for særligt studerende med børn. Da jeg var højgravid med termin juli 2005, henvendte jeg mig til Institut for Nordisk Filologi (nu Institut for Nordiske studier og Sprogvidenskab) for at få at vide hvordan jeg stod i tilfælde af at min søn skulle ankomme før tid. Svaret var enkelt: ...

Videnskabet: Religion i det 21. århundrede: Scener og sammenhænge

13. september 2007

13-09-2007 - Lisbet Christoffersen og Hans Raun Iversen

Det er ikke blot i kristendommen at død og opstandelse følges ad. Det gør de også i religionshistorien. De genopstandne religioner har givet satsningsområdet Religion i det 21. århundrede nok at rive i siden 2003. Nu begynder resultaterne at vise sig i den afsluttende Copenhagen Conference og i en lang række bøger

Tre scener fra det virkelige liv. 1. scene.
En sen aften i foråret 2006 møder den amerikanske religionssociolog Phil Zuckerman i toget fra København til Århus tre livligt samtalende, unge kvinder. De er fysioterapeuter fra Malmø, på vej til en kongres i Århus. Beredvilligt siger de ja til et gruppeinterview som Phil kan bruge i sin undersøgelse af religion og sekularisering i Danmark og Sverige. På spørgsmålet »Tror du på Gud?« svarer de to straks »Nej.« Efter nogle minutters betænkningstid siger den tredje også ...

KUMMENTAR: Matador er yt

13. september 2007

13-09-2007 - Rektoratet

I det tilfælde at nogen skulle betvivle rektoratets holdning efter at have læst debatsiderne i sidste nummer af Universitetsavisen, vil vi gerne slå én ting fast: På KU spiller vi ikke Matador med de studerende!

KÆRE NYE STUDERENDE! I den regnvåde danske sommer måtte vi blive indendørs hvor vi kunne forbande dræbersneglenes hærgen i køkkenhaven og følge debatten om Kyllingen fra Tølløs...

Debat: Drop disciplineringen ? kvalitet tager tid

29. august 2007

29-08-2007 - Andreas Mulvad, uddannelsespolitisk sekretær, Studenterrådet

NEJ TIL AKTIVITETSTVANG: Hvis det står til rektoratet, så vil nye, skrappere studieaktivitetskrav blive indført på hele Københavns Universitet fra 2008. Kravene går ud på at enhver studerende årligt skal tilmelde sig kurser på minimum 30 ECTS-points. Ellers risikerer den studerende at blive smidt ud. Målsætningen, hedder det, er at nedbringe de studerendes gennemførselstider. Forslaget er ikke endeligt vedtaget endnu – og bliver det heller ikke med Studenterrådets (SR) gode vilje. Det er...

KUMMENTAR: Fra SUND skal der lyde: Velkommen til de nye studerende

29. august 2007

29-08-2007 - dekan Ulla Wewer og prodekan for uddannelse Flemming Dela

velkommen på jeres universitet med de stolte traditioner og de nye muligheder.«

I DENNE UGE har KU taget imod 6131 ...

Synspunkt: De løstansatte byder velkommen

29. august 2007

29-08-2007 - Morten Hjelt m.fl, undervisningsassistent, musikvidenskab.

»Når du undervises af en af os, står du over for en person der typisk ikke har nogen pensionsopsparing, der måske indtil en uge før semesterstart ikke aner om der mon bliver nogen timer i dette semester, og som sidder i studienævn, samarbejdsudvalg, til lærermøder og så videre i sin fritid.«

Kære studerende ved Københavns Universitet
Tillykke med din plads som studerende ved en af rigets højeste uddannelsesinstitutioner. Det er et kolossalt privilegium at gå på universitetet og beskæftige sig i dybden med fag man interesserer sig for. Der er dog nogle forhold på Københavns Universitet du som samfundsbevidst studerende bør kende til. Undervisningen varetages af to lærergrupper: VIP’er (videnskabeligt personale) og D-VIP’er (deltidsansat videnskabeligt personale uden forskningspligt). Du vil næppe kunne mærke for...

SVAR FRA KLAUS KJØLLER: Forskningsformidlingens grænser går ved universitetets brand

6. juni 2007

06-06-2007 - Klaus Kjøller, lektor

Jeg er helt enig med c...

ÅBENT BREV TIL KLAUS KJØLLER: Censur og sex-appeal

6. juni 2007

06-06-2007 - Margit Hurup Grove, Censorformand for Historie.

Lektor og censor Klaus Kjøller, Københavns Universitet, har gjort sig bemærket i medierne med udtalelser om at udseende og sex-appeal – især selvfølgelig de kvindelige studerendes – har væsentlig betydning ved bedømmelsen af mundtlige eksaminer.

Den påstand er horribel og så grov en insinuation i forhold til censorinstitutionen og eksamenssystemet at man spørger sig selv hvis ærinde Klaus Kjøller egentlig går.

Er det hans sædvanlige provokation for at skabe debat, så er det én ting, men er det et forsøg på yderligere at svække censorinstitutionen, som guderne skal vide at en vis minister gerne vil af med, så er det meget, meget ilde anbragt....

Rettelse

6. juni 2007

06-06-2007 - Red.

SKALKESKJUL – Under overskriften »Skalkeskjul« bragte Universitetsavisen i nummer 6 en artikel om et stormøde på Det Humanistiske Fakultet om implementeringen af en forskningskvalitetsmodel. I faktaboksen, som ledsager artiklen, nævnes det at modellen tæller artikler og at modellen »har mødt modstand fra størstedelen af forskerne på Humaniora«. Dette er ikke korrekt, oplyser prodekan for forskning Mette Thunø der gør opmærksom på at modellen netop omfatter alle fo...

POSTHUME FUSIONSTANKER: Hvor blev Børstingudvalget egentlig af?

6. juni 2007

06-06-2007 - Bjarne Larsen, stud.hort., Det Biovidenskabelige Fakultet

I juni 2005 nedsatte regeringen Børstingudvalget med det formål at finde den optimale løsning til universitetsfusionerne. Allerede den 1. december 2005 offentliggjorde udvalget en rapport der anbefalede en fusion mellem Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL), Danmarks JordbrugsForskning (DJF) og Danmarks Fødevareforskning (DFVF). Hertil kom MAPP-centret ved Handelshøjskolen i Århus, BioCentrum ved Danmarks Tekniske Universitet samt dele af Danmarks Miljøundersøgelser og Risø. Udvalget ber...

KUMMENTAR: Ny kvalitetsindikator: Den norske model

6. juni 2007

06-06-2007 - adm

VIDENSKABSMINISTERIET ARBEJDER PÅ at udvikle en bibliometrisk kvalitetsindikator der skal identificere og måle dansk forskningspublicering på tværs af institutioner. Indikatoren skal indgå i VTU’s nye kvalitetsfinansieringsmodel til fordeling af basismidler til forskning. På nuværende tidspunkt ser det ud til at indikatoren vil blive baseret på den såkaldte norske model, og det bør de danske universiteter ikke være utilfredse med, for den norske model er en af de bedre der for tiden find...

Detailstyring kvæler universiteterne

16. maj 2007

16-05-2007 - Medlemmer af danske universitetsbestyrelser

ÅBENT BREV TIL SANDER – Som studerende i landets universitetsbestyrelser oplever vi detailstyringen af landets universiteter på tæt hold. Vi er skuffede over at regeringen ikke har levet op til sine egne mål.

Regeringens begrundelse for den nye universitetslov anno 2003 var at skabe større selvstyre til landets universiteter og handelshøjskoler, m...

Synliggørelse eller skalkeskjul

16. maj 2007

16-05-2007 - Peter Harder, professor, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk.

HUMANIORA – Under overskriften ’Skalkeskjul’ citeres jeg fejlagtigt (i Universitetsavisen nr. 6) for det synspunkt at den forskningsopgørelsesmetode jeg selv har været med til at lave, er svindel, beregnet på at narre ministeren. Det jeg forsøgte at sige var noget andet, nemlig at hele øvelsen drejer sig om dokumentation. I disse år stiller omverdenen – og det gælder, som jeg også sagde ved mødet, ikke blot Helge Sander, men på globalt plan – skærpede krav til hum...

Bedre støtte til studier i udlandet

16. maj 2007

16-05-2007 - Torsten Schack Pedersen, MF og Videnskabsordfører for Venstre.

TAXAMETERTILSKUD – Fra næste sommer kan danske studerende få penge m...

KUMMENTAR: Det brugerdrevne ? et vigtigt element i frontforskningen

16. maj 2007

16-05-2007 - Dekan Per Holten-Andersen, Det Biovidenskabelige Fakultet

PÅ DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET er vi både glade og stolte over at være en blevet del af et Københavns Universitet der har evnen og viljen til at ville hævde sig blandt de bedste universiteter i Europa og verden. Denne ambition ligger i lige linje med de ambitioner der allerede inden fusionen var formuleret for det daværende KVL – eller Landbohøjskolen om man vil. På en lang række områder har Københavns Universitet mulighed for at blive kendt for forskning og uddannelse af allerhøjeste...

Debat: Grænsen for abort

25. april 2007

25-04-2007 - Stud.teol. Kåre Skarsholm og Niels Nymann Eriksen, cand.teol. og ph.d.

KOMMENTAR TIL KAPPEL – Klemens Kappel argumenterer i sidste nummer af Universitetsavisen for en lempelse af 12-ugers grænsen for abort idet han foreslår at man i højere grad skal overlade det til kvinderne selv at vurdere hvornår en risiko for sygdom er så alvorlig at det berettiger en sen abort.

Vi kan ikke dy os for at kommentere en enkelt del af hans ...

SYNSPUNKT: Uambitiøs elitemodel

25. april 2007

25-04-2007 - Jeppe Eimose Larsen, Præsidiemedlem, Studenterrådet ved Københavns Universitet

UDDANNELSE I foråret 2006 fremlagde regeringen sin strategi for Danmark i den globale økonomi, ’Fremgang, fornyelse og tryghed’. Et af initiativerne i strategien er oprettelse af særlige eliteuddannelser for at de talentfulde unge kan »udnytte deres potentiale fuld ud.«

Den allerede fastlagte model i strategien dikterer at eliteud...

KUMMENTAR: Model for forskningskvalitet på Humaniora?

25. april 2007

25-04-2007 - Dekan Kirsten Refsing, Det Humanistiske Fakultet

DE SENESTE MÅNEDER har der været megen diskussion både internt på Det Humanistiske Fakultet og i de landsdækkende medier om fakultetets forskningsudvalgs arbejde med at udarbejde et pointsystem til støtte for ’måling’ af kvalitet og omfang af fakultetets forskning. Hvad handlede det om?

...

Debat: Lønmodtagerfjendsk forslag

29. marts 2007

29-03-2007 - Frank Hansen, dr.scient.,Økonomisk Institut.

GENSVAR – Jeg skal gerne medgive a...

Debat: Forelæsere skal ikke kæmpe om Oscarstatuetter

29. marts 2007

29-03-2007 - Christine Antorini, Uddannelsesordfører, S.

DUPLIK – Frank Hansen, Økonomisk Institut, mener det er udtryk for en gammeldags opfattelse af forelæsningsformen (UA 4/07) når Socialdemokraterne foreslår at digitalisere forskningsbaserede forelæsninger. Det er dog ikke mere gammeldags end at det er nogle helt nye formidlingsformer som fx Roskilde Universitetscenter og den erhvervsøkonomiske linje på Syddansk Universitet er startet på.
Når jeg gerne ser forelæsninger digitaliseret, er det for at sikre at værdifuld viden bliver tilgængelig for flest mulige mennesker. Det kunne være studerende der har været forhindrede i at deltage i en forelæsning. Eller man ville udnytte muligheden for at repetere dagens lektion. Men det kunne også være studerende fra andre uddannelsesinstitutioner. Endelig tror jeg der er et stort uudnyttet potentiale i at stille digitale forelæsninger til rådighed for medarbejdere i virksomheder og i det h...

Debat: Misforstået kamp mod halvfærdigt forslag

29. marts 2007

29-03-2007 - Mette Thunø, prodekan for forskning, Det Humanistiske Fakultet.

SVAR TIL AUKEN OG KONDRUP – Årsagen til at Det Humanistiske Fakultets forskningsudvalg arbejder på at udvikle forskningskvalitetskriterier findes i den udviklingskontrakt som Københavns Universitets bestyrelse indgik med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU) i april 2006.
Som incitament til at øge forskningskvaliteten skal Københavns Universitet inden for kontraktperio...

Debat: Forskningsmåling uden kvalitet

29. marts 2007

29-03-2007 - Sune Auken og Johnny Kondrup, lektorer, dr.phil.’er, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

KVALITETSMÅLING – Det nye forskningskvalitetsmålingssystem på Humaniora vil ikke kunne må...

Kummentar: Dynamik i grænseflader

29. marts 2007

29-03-2007 - Sven Frøkjær, dekan, Bjarne Fjalland, prodekan, Det Farmaceutiske Fakultet

Det er vores håb at rigtig mange vil deltage aktivt i processen – og det er ikke for sent at komme med i en eller flere temapakker og være med til at præge arbejdet.

ET CENTRALT MÅL for universitetsfusionen er at skabe synergier og helt nye forskningsmuligheder gennem et tættere samarbejde mel...

Synspunkt: Færdig på normeret tid

15. marts 2007

15-03-2007 - Signe Skov, cand.mag., skrivekonsulent, Akademisk Skrivecenter, Humaniora

I det seneste høringsudkast i forbindelse med ændringen af universitetsloven lægges der op til at indføre bindende tidsbegrænsning på specialeskrivningen. Hvis de studerende ikke afleverer inden for den normerede tid (typisk seks måneder), skal de aflevere deres speciale senest to gange tre måneder efter.

Formålet med forslaget er at dæmme op for de lange gennemførelsestider idet tal fra Danmarks Statistik viser at halvdelen af de studerende der blev kandidater i 2004, var mere end ...

Bibliotekar berigtiger

15. marts 2007

15-03-2007 - Michael Cotta-Schønberg, universitetsbibliotekar, Københavns Universitetsbibliotek.

UNIVERSITETSBIBLIOTEK 2 – Hypnoterapeut, læge Steen Ahrenkiel har i Universitetsavisen fyret en ’grusom salve’ af imod Universitetsbiblioteket. Hans læserbrev rummer nogle forkerte oplysninger som jeg skal berigtige: Der er ikke indført adgangsbegrænsning ved Københavns Universitetsbibliotek (KUB). Universitetsbibliotekets primære brugergruppe er fortsat Københavns Universitets ansatte og studerende, men alle andre har adgang til at benytte biblioteket, om end ikke med de sam...

Ledelse saboterer atter bibliotek

15. marts 2007

15-03-2007 - Steen Ahrenkiel, civilingeniør, læge.

UNIVERSITETSBIBLIOTEK 1 – En komplet uduelig ledelse har nu igen saboteret Universitets Naturvidenskabelige Bibliotek på Nørre Alle.

Resultatet kan enhver let overbevise sig om. Hvor man tidligere skulle lede efter en ledig computer, så skal man nu lede efter studerende der besøger biblioteket. Antallet af besøgende er under ti procent af det tidligere antal hvoraf ganske vist cirka 30 procent var ikke KU-studerende, det vil sige at antallet af KU-studerende brugere er faldet med over 85 procent. Hvordan har man nu opnået dette enestående resultat uden at aflåse biblioteket hvilket ville have været mere hensigtsmæssigt når ...

Forelæsninger på nettet

15. marts 2007

15-03-2007 - Dr.scient. Frank Hansen, Økonomisk Institut.

REPLIK – Christine Antorini foreslår på Socialdemokraternes vegne (UA 3/07) at alle forskningsbaserede forelæsninger optages og lægges ud på nettet. Det vil jeg meget stærkt fraråde idet der knytter sig en lang række problemer til et sådant projekt.

For det første er det en gammeldags opfattelse af forelæsningsformen hvis man tror at det er noget som blot kan optages. En forelæsning er ikke et foredrag. Jeg benytter fx et stort antal tavler som fyldes med formler og kommentarer v...

Elitesnak på det jævne

15. marts 2007

15-03-2007 - Stud.mag.art. Christian Stokbro Karlsen og cand.mag. Lotte Schlosshauer Frøik

På det jævne, på det jævne,
ikke i det himmelblå,
der har livet sat dig stævne,
der skal du din prøve stå.

REPLIK – Ovenstående strofe fra H. V. Kaa-lunds salme fra 1872 synes at være jurastuderende og næstformand for Studenterrådet Pernille Skippers udgangspunkt når hun i forrige udgave af Universitetsavisen (UA 2/07) finder det »sigende at vi i Danmark har behov for at eksplicitere at vi har ’elite-uddannelser’, hvorimod de på Harvard, Yale og Oxford vel ikke har behov for at putte et bestemt stempel på særlige uddannelsesretninger. De er blevet eliteuniversiteter, og de h...

STUDENTEREVALUERINGER: Vi får kokkehuer, ikke smileys

15. marts 2007

15-03-2007 - mangler

En af de foreslåede ændringer af universitetsloven går ud på at de studerendes evalueringer af undervisningen fremover skal lægges ud på internettet. Dette tiltag hævdes at være et led i informationen til offentligheden om hvordan det står til med kvaliteten af universiteternes arbejde – og et bidrag til vejledningen af nye studerende om hvor de kan finde god undervisning.

De studerendes evalueringer af undervisningen er blevet sammenlignet med smiley-ordningen, bl.a. af videnskabsminister Helge Sander i Information 14. feb. – altså de smileys som fødevarekontrollen bruger til karaktergivning af restauranters og madbutikkers evne til at overholde loven og holde hygiejnen i orden. Men den sammenligning er helt misvisende. Skal de studerendes evaluering af undervisningen ikke snarere sammenlignes med de kokkehuer som aviserne uddeler til restauranterne? Huer...

Synspunkt: Når forskere ikke fatter en brik

15. marts 2007

15-03-2007 - Mogens Engelhardt, lektor, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin

PEER REVIEW – For nylig (avis 2/07) kunne man i Universitets...

VIDENSKABET: Forskningsfrihed under pres

15. marts 2007

15-03-2007 - Professor Tom Fenchel

Nedenfor bringes en let bearbejdet udgave af præsident Tom Fenchels tale til årsmødet i Videnskabernes Selskab som ifølge Helge Sander »rammer helt ved siden af den hverdag jeg oplever som minister«. Spørgsmålet er om den også rammer helt ved siden af den hverdag som studerende og ansatte på Københavns Universitet oplever.

Den nye universitetslov har givet anledning til bekymring i universitetskredse ud fra flere synspunkter. Et vigtigt spørgsmål er hvorvidt forsknings- og ytringsfriheden er tilstrækkeligt beskyttet. ...

KUMMENTAR: Happy hour i EU

15. marts 2007

15-03-2007 - Ralf Hemmingsen, rektor og Lykke Friis, prorektor

I DET KØBENHAVNSKE GADEBILLEDE lokker frokostbeværtninger og studenterknejper med happy hour. ’Pizza ad libitum: 40 kr.’ eller ’2 øl koster 1 øl’, lyder de indbydende skilte. I øjeblikket skilter EU også med happy hour. Ikke med billige Fassbier og buffeter. Men med flere forskningsmidler.

MED SINE 50 MILLIARDEER euro fra 2007 til 2013 er EU’s 7. rammeprogram angiveligt verdens største forskningsprogram, omtrent 60 procent større end 6. rammeprogram. Af samme årsag har KU blikket stift rettet mod EU. Faktisk var vi sammen med dekaner og prodekaner til et tætpakket seminar i Bruxelles for et par uger siden. Formålet var blandt andet at drøfte hvad KU skal gøre for at få indflydelse på EU’s forskningsprogrammer, og hvordan vi kan raffinere vores ’sugerørsteknik&r...

KUMMENTAR: Evighedsstudenter søges

2. marts 2007

02-03-2007 - Alumniforeningen

Kort sagt – vi ønsker at KU’s studerende skal være evighedsstudenter – på den fede måde

SID NU IKKE FAST i specialesumpen. Søm dig ikke fast til fredagsbaren, og se nu at blive færdig. Som studerende har du nok ofte hørt disse formanende ord fra politikere, undervisere eller familiemedlemmer.

Så hvorfor pludselig gøre stads af evighedsstudenter? Jo, det gør vi fordi vi med grundlæggelsen af Københavns Universitets første fælles alumneforening ønsker at sende et kraftigt signal om at man netop ikke kun læser på KU i de år hvor man er indskrevet. Der skal derimod være tale om en relation for hele livet. Hvor man løbende vender tilbage til sit ’gamle’ universitet for at møde de gamle studiekammerater, får opdateret kompetencer og ikke mindst giver de nye studerende en hånd...

Politikerpennen: Universiteterne i ministeriets spændetrøje

2. marts 2007

02-03-2007 - Per Clausen, forskningsordfører for Enhedslisten

Nu findes der jo mange historiske erfaringer med én stærk leder, og det er jo heller ikke nyt at en højreorienteret regering kan synes at det løser alle problemer at lade én person geråde uden demokratiske organer. Men spørgsmålet er om det højner kvaliteten af beslutningerne at det er én person der skal tage alle beslutninger, eller om man kan opnå et bedre resultat ved at inddrage forskellige synspunkter og erfaringer.

Regeringens universitetslov var en demokratisk skamplet. Ud over nedslaget på resterne af universitetsdemokratiet va...

Rettelse

2. marts 2007

02-03-2007 - Redaktionen

Forkert underskrift – Mikael Rothstein har gjort opmærksom på at læserbrevet ’Jyllands-Posten undergraver fri forskning’ i sidste nummer nok var afsendt fra hans computer, men at det faktisk var underskrevet af DAHR’s formand, lektor ved AaU Marianne Qvortrup Fibiger, på vegne af bestyrelsen. Vi beklager.
Læg alle forelæsninger på nettet

2. marts 2007

02-03-2007 - Christine Antorini, MF/MP Socialdemokraterne.

DIGITALISERING – Ofte er jeg ikke hjemme når der lige er den dokumentarudsendelse i fjernsynet jeg meget gerne vil se. Men det gør ikke så meget for så optager jeg den på video - eller ser den på nettet hvis DR eller TV2 har streamet den.

...

Synlighed ? en nødvendig og kærkommen prioritering

2. marts 2007

02-03-2007 - Nete Nørgaard Kristensen, lektor, ph.d. og leder af Master i Cross-Media Communication

BRANDINGKAMPAGNE – Uanset om man kan lide det eller ej, angår kampen om opmærksomhed og synlighed ikke længere kun kommercielle virksomheder og den politiske sfære, men også offentlige organisationer, fx forsknings- og uddannelsesinstitutioner som KU.
I denne skærpede kommunikationssituation har KU et stærkt og værdifuldt brand i kraft af sin historie og position på forsknings- og uddannelsesområdet som vi selvfø...

KUMMENTAR: Wunschmaschine Wissenschaft

16. februar 2007

16-02-2007 - Ralf Hemmingsen, rektor og Lykke Friis, prorektor

»Mængden af høringssvar, uformelle kommentarer i form af e-mails, direkte henvendelser og indlæg på bloggen vidner om et betydeligt engagement og et markant ønske om at præge KU’s fremtid«

UNIVERSITETER SOM VIDENSK...

LIBERALE LØFTER: Den hellige flamme skal fortsat lyse

16. februar 2007

16-02-2007 - Hanne Severinsen, MF, V

Som formand for Videnskabsudvalget igennem mange år har jeg ofte været en glad gæst ved Københavns Universitets årsfest. Jeg nyder hver gang øjeblikket hvor de studerendes sangkor bryder ud i ’hellige flamme’ om forskningens frihed og vingesus.

Københavns Universitet borger for kvalitet – men nogle har også – lidt spøgende – kaldt Københavns universitet for mahogniuniversitetet. Stort, solidt, kvalitativt &ndas...

PRISOPGAVER - SVAR

16. februar 2007

16-02-2007 - Ralf Hemmingsen, rektor

Stud.mag. Liv Fabrin og stud.med. Mikkel Pedersbæk Falkenberg gentager i dette nummer af Universitetsavisen spørgsmålet om hvorfor vi har indført en aldersgrænse for indlevering af prisopgaver, og MPF anbefaler derudover at vi i stedet for udvider ordningen og udskriver langt flere opgaver end der gøres i dag.

Med hensyn til aldersgrænsen tillader jeg mig at henvise til mit svar i sidste nummer af Universitetsavisen om at vi med prisopgaverne gerne vil give unge mennesker mulighed for at arbejd...

PRISOPGAVER 3: Træls at være over 30

16. februar 2007

16-02-2007 - Sine Grumløse, 32-årig specialeskriver på Københavns Universitet og mor til tre

Sidste år lavede man en ændring i Københavns Universitets lov om prisopgaver, og nu må man kun indlevere en besvarelse hvis man er under 30 år når prisopgaven udskrives. Samtidig kan man stadigvæk indlevere sit speciale som besvarelse, men altså kun hvis man ikke er for gammel.
´
Dette er rigtig træls hvis man som jeg, og mange andre special...

PRISOPGAVER 2: Flere spørgsmål ? uden diskrimination

16. februar 2007

16-02-2007 - Stud.med.Mikkel Pedersbæk Falkenberg.

Under overskriften ’Saglig diskrimination af ældre studerende’ (UA 1/07) er rektoratet kommet med er en forklaring på aldersdiskrimineringen ved prisopgaver. Men som studerende over 30 år vil jeg gerne have muligheden for at kunne svare på prisspørgsmålene. Derfor vil jeg foreslå at reglerne ændres så alder ikke er nogen hindring.

Prisopgaverne er absolut en bevaringsværdig institution. Faktisk burde den på nog...

PRISOPGAVER 1: Alder ingen hindring

16. februar 2007

16-02-2007 - Liv Fabrin, stud.mag.

Rektor Ralf Hemmingsen begrunder i Universitetsavisen nr. 1/07 indsættelsen af en aldersgrænse på 30 år for besvarelser af prisopgaver med at prisopgavernes formål er at inspirere og give unge mulighed for at prøve denne videnskabsform.

Tilbage står spørgsmålet om hvorfor ungdom pludselig skal bruges som kriterium for noget der ikke har med alder at gøre, men om hvor langt man er kommet i sine studier, og hvor dygtig man er (på vej til at blive) til sit fag. ...

Forsknings- og ytringsfrihed på det nye KU

16. februar 2007

16-02-2007 - Peter Sandøe, professor i bioetik på LIFE, tidligere lektor i filosofi på HUM

FRI ELLER TVUNGEN FORSKNING

De netop overståede universitetsfusioner førte til en til tider ophedet diskussion af forsknings- og ytringsfrihedens vilkår på de nye universiteter. Anledningen til diskussionen var at en række hidtidige sektorforskningsinstitutioner skulle indfusioneres. På disse institutioner var der i henseende til forsknings- og ytringsfrihed tilsyneladende store forskelle i forhold til det klassiske universitet. Bekymringen var at sektorforskningens angivelige mangel på frihed kunne have en negativ afsmi...

Jyllands-Posten undergraver fri forskning

16. februar 2007

16-02-2007 - Pva. bestyrelsen, Mikael Rothstein, mag.art. & ph.d, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studie

UREDELIGHED

I forbindelse med Morgenavisen Jyllands-Postens anklager mod religionshistoriker, lektor mag.art. Tim J...

Ingen genvej til succes

16. februar 2007

16-02-2007 - Bjørn Quistorff, professor, dr.med., Biomedicinsk Institut, KU.

Annoncekampagnen

Det centrale i sagen om KU’s helsidesannoncer om egen fortræffelighed er vel om der er hold i postulatet om deres nødvendighed for universitetets fremgang. Som det fremgik af UA sidste nummer, er kommunikationsfolkene ikke i tvivl. De henviser til at der er massiv erfaring fra produktionsvirksomheder med at ’Brand’ er lige så vigtigt som produktet.

Det argument har ledelsen købt med hud og hår, som det fremgår af rektors replik hvor han slutter med at sige: »KU kommer ikke til at ligge i front ved kun at bruge penge på forskning. Det er alt for kortsigtet en strategi.« ...

Hvorfor skal de dygtigste isoleres?

16. februar 2007

16-02-2007 - Pernille Skipper, jurastuderende og næstformand for Studenterrådet

Regeringens nyeste ide er at vi skal have særlige kandidatuddannelser for eliten. De dygtigste skal ikke trækkes med ’de almindelige’ studerende, men skal have særligt gode forhold og særlige udfordringer – og særligt mange penge fra staten.

Og ja, man kan vel kun medgive at det skal være muligt at lære og nå mere end forventet hvis man har lysten, evnerne og tiden til det. Men gavner det virkelig den enkelte studerende og universitetet som helhed at tage de dygtigste og gem...

SYNSPUNKT Studenternes demokratiske problem

16. februar 2007

16-02-2007 - David Salomonsen, formand for Studenterrådet ved Københavns Universitet

Ved det nys overståede valg til Københavns Universitets bestyrelse var stemmeprocenten på alene 12,2 procent. I Universitetsavisen nr. 1 forklares dette med at fagråd på en række fag slår sig sammen i liste- og valgforbund. Påstanden er at det er udemokratisk og med til at undergrave valget.
Men er liste- og valgforbund udemokratiske? De bliver brugt til stort set alle valg: folketingsvalg kommunalvalg og altså ligeledes til valg på universitetet. Det er bestemt normalt og absolut demokratisk at små lister slår sig sammen så hver en stemme bliver brugt. Når man stemmer på sit fagråd, ved man altid at ens stemme gør en forskel. Og de fagrådsaktive som stiller op, gør det for at bakke spidskandidaterne op ligesom den lokale kandidat til folketingsvalget bakker spidskandidaten i valg...

Ikke min norm

30. januar 2007

30-01-2007 - Henning Bech, Professor, dr.scient.soc., Sociologisk Institut

Henning Bechs svar

Jeg forstår på RUC-universitetspræstens indlæg at hun ikke anser det for passende hvis universitetsansatte besidder og udviser lærdom. Den norm deler jeg ikke, og jeg afstår hermed fra yderligere diskussion.

Beklager

30. januar 2007

30-01-2007 - Christian Groes-Green, kønsforsker, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU.

- Christian groes-greens svar

...

Opfind en moralist

30. januar 2007

30-01-2007 - Ulla Pierri Enevoldsen, universitetspræst, RUC

REPLIK TIL HENNING BECH OG CHRISTIAN SPOES-GREEN
Jeg takker Henning Bech (HB) og Christian Groes-Green (GG) for respons på mit indlæg i Universitetsavisen (se UA 17/06 og UA 18/06). Imidlertid tillægges jeg motiver og udsagn jeg ikke giver udtryk for. GG fejlciterer mig endda med citationstegn idet han hævder at jeg skulle have skrevet: »Men hvad med de prostituerede kvinders følelser?« Det skriver jeg ingen steder.

Det der har anfægtet mig i debatten, er primært retorikken, at HB i mange indlæg har givet udtryk for sit angivelige ’frisind&rsquo...

Gudløse garantier

30. januar 2007

30-01-2007 - Gideon Ertner, stud.med.

ATEISME
I Universitetsavisen (UA 18/ 06) beg...

Metodisk ateisme og andre meningsløsheder

30. januar 2007

30-01-2007 - Johannes Aakjær Steenbuch, BA i filosofi

Kan Malene Busk, Morten Warmind og co. afstå fra fristelsen til at
underlægge videnskaben et etisk ideal, eller ender den kommende konference om moderne religionskritik i ren moralisme?

UD MED GUD?
I Universitetsavisen (UA 18/06) hævder Malene Busk og Morten Warmind at enhver videnskabelig og filosofisk såvel som politisk og kunstnerisk aktivitet forudsætter en eller anden form for religionskritik, herunder ’metodisk ateisme’. ...

Saglig diskrimination af ældre studerende

30. januar 2007

30-01-2007 - Ralf Hemmingsen, rektor

PRISOPGAVER
Stud.med. Mikkel Pedersbæk rejser i Universitetsavisen nr. 18/06 spørgsmål om hvorfor vi i de nye regler for prisopgaver, der trådte i kraft med opgaverne udskrevet ved Årsfesten i 2006, har indsat en aldersgrænse på 30 år for indlevering af besvarelse.
Hertil er at sige at vi i universitetsledelsen i 2005 fandt grundlag for at overveje om overhovedet det længere er relevant at have en sådan institution kaldet ’prisopgaver’ hvor fagene årligt gives mulighed for at formulere en række specifikke spørgsmål til besvarelse. Vi blev dog hurtigt enige om at om end det kan forekomme nogen lidt gammeldags sådan at udskrive spørgsmål og belønne de bedste besvarelser med guldmedalje, henholdsvis sølvmedalje, så er den akademiske tradition på...

Udliciter TAP?erne behold studenterne

30. januar 2007

30-01-2007 - Sune Christian Lodal, stud.scient.pol., CSS, KU

CAMPUSPLAN

Det er faldet mig for øre at der skal foregå en såkaldt ’arealfortætning’ på CSS i det kommende år. Rygterne lader fortælle at det bliver de studerende der kommer til at afgive alt hvad der er nødvendigt for et godt studiemiljø. På Statskundskab bliver det samlede areal halveret, og det liggende forslag siger at vores studielokale, specialepladser, studievejledning og bibliotek bliver lukket. Samtidig beholder ledelsen, administrationen og det videnskabelige personale både kæmpe ko...

Synspunkt: En tung demokratisk pligt

30. januar 2007

30-01-2007 - Peter Brandt Nielsen, stud.mag

Er der nogen mening i at holde valg til en bestyrelse hvis vælgerne ikke bliver stillet over for et reelt valg mellem holdninger?

STUDENTERVALG
Ved juletid modtog jeg ligesom resten af de studerende en stem...

Markedsføring ? har vi råd til at lade være?

30. januar 2007

30-01-2007 - Ralf Hemmingsen, rektor

KU-KAMPAGNE 3

Hvad skal nu al den KU-annoncering til for? Sådan spørger professorerne Peter Blume og Niels P. Kristensen på baggrund af en serie annoncer KU har haft i udvalgte dagblade i starten af det nye år. Det glæder mig at annoncerne vækker opmærksomhed og skaber debat. Det var præcis meningen.

Udgangspunktet er nu retfærdigvis et andet. I betragtning af sin størrelse er KU nok det danske universitet der bruger færrest penge på markedsføring. Og det i en tid hvor der bliver stadig mere konkurrence om fx de studerende....

Dagbladsannoncer og signaleffekter

30. januar 2007

30-01-2007 - Niels P. Kristensen, professor, dr.scient., Statens Naturhistoriske Museum.

KU-KAMPAGNE 2

Dagbladslæsere er i den seneste tid gentagne gange blevet præsenteret for helsides-annoncer fra vores institution. Indholdet er nogle slagord, det logo hvormed Københavns Universitet skal brandes (som det er kommet til at hedde) – og meget hvidt papir. Budskabet er uklart, hensigt og målgruppe er uklar, men annoncernes størrelse gør det klart at de er dyre.

Seriøs formidling er en nødvendig og god investering. Men hvem forestiller sig at KU med de store annoncer kan tiltrække den slags studerende man ønsker, kan rekruttere den slags medarbejdere man ønsker, eller interessere den slags sponsorer m...

Hvad mon det har kostet?

30. januar 2007

30-01-2007 - Peter Blume, professor dr.jur., Forskningsafdeling II, Det Juridiske Fakultet

KU-KAMPAGNE 1

Det er klart for alle at universitetets budget til reklamering må være øget ganske betragteligt, ikke mindst til glæde for de danske dagblade og deres betrængte økonomi. Måske også til glæde for universitetets kerneydelser, forskning og undervisning. Dog kun måske fordi det er ikke alle de mange annoncer som man umiddelbart kan se nogen fornuft i.

Et eksempel fra Politiken 4. januar hvor der optræder en helsides (!!) annonce med teksten: »Yale, Oxford, Cambridge, Copenhagen (udtales med stiff upper lip). Vi er kommet i klub med de bedste universiteter i verden. Læs mere på www.ku....

KUMMENTAR: Flyv tanke på gyldne vinger

30. januar 2007

30-01-2007 - Rektor Ralf Hemmingsen og prorektor Lykke Friis

Vi ser gerne at processen med at indkredse temapakker vil afspejle tre vigtige principper i universitetets virke: Bottom-up, bredde og kvalitet.

>»FLYV TANKE PÅ GYLDNE VINGER«, synger det berømte kor i Verdis opera Nabucco. Denne herlige musik strømmede ned over KU-forskere på vej til frokostpau...