KUmmentaren - Young Ones – Københavns Universitet

Universitetsavisen > Debat > 2008 > KUmmentaren - Young Ones

31. oktober 2008

KUmmentaren - Young Ones

Af prorektor Lykke Friis og dekan Henrik Dam, Jura

GORDON BROWN, Angela Merkel og naturligvis USA's kommende præsident. Disse og mange andre ledere forventes at komme til København i november-december 2009 for at forhandle Kyoto-aftalens afløser på plads. Men da klimaudfordringen om noget kommer til at påvirke de kommende generationer, bør disse generationer også høres. Som en del af KU's klimasatsning har vi derfor inviteret jurastuderende fra en stribe af verdens bedste universiteter til København. I det største internationale forhandlingsspil endnu afholdt i Danmark skal The Young Ones forhandle en aftale på plads. Spillet der går under betegnelsen Copenhagen Competition, vil blive afholdt på Det Juridiske Fakultet.

I COPENHAGEN COMPETITION konkurrerer jurastuderende fra alle hjørner af kloden om at give det bedste bud på en ny traktattekst. Og ligesom resultaterne fra IARU-forskerkonferencen der også afholdes på Københavns Universitet, vil resultaterne fra spillet blive overdraget til beslutningstagerne på FN's klimatopmøde senere på året. Resultaterne fra forhandlingsspillet forventes ikke blot at være innovative. De har også den ekstra finesse at de foregriber forhandlingerne mellem repræsentanter fra de fattigere dele af verden og de mere velstående.

DE DELTAGENDE HOLD kommer nemlig både fra universiteter som Australian National University og Yale der er nogle af vores IARU-partneruniversiteter. Og så har vi deltagelse fra universiteter i blandt andet Indien, Afrika og Sydamerika. Alle holdene vil deltage i IARU-forskerkonferencen i dagene umiddelbart efter konkurrencen - og her vil vinderholdet få overrakt førstepræmien af statsminister Anders Fogh Rasmussen. Mere specifikt har 17 hold bestående af to til fire jurastuderende, inklusivt et dansk, meldt sig - og dysten er allerede gået i gang. I skrivende stund forbereder de et skriftligt indlæg med afleveringsfrist i december. Indlæggene danner grundlag for udvælgelse til den mundtlige forhandling hvor i alt otte hold vil komme til København - fire fra velstillede lande og fire fra udviklingslande.

SPILLET HANDLER OM at komme med nye ideer til emner der bør indgå i en international aftale - konkret til en bestemt artikel i Kyoto Protokollen, som på mange måder er kernen i forhandlingerne om at nedsætte klodens CO2-forbrug. Artiklen drejer sig om Clean Development Mechanism som giver de industrialiserede lande mulighed for at få godtgjort reduktionen i det hjemlige CO2-regnskab ved at investere i CO2-besparende projekter i udviklingslandene der så til gengæld sikres teknologi og kapital. Systemet rummer flere problematikker; for hvad skal der til for at få godkendt et projekt?, og bør et velstillet land kunne købe uanede mængder af C02-kvoter i et udviklingsland der ikke har bundet sig til et loft for maksimal udledning af drivhusgasser?

UNDER KYOTO PROTOKOLLEN ER det nemlig kun de mere velstillede industrilande der er bundet af et loft, men i virkelighedens verden ønsker mange en aftale hvor alle større økonomier er underlagt et loft. Vi glæder os derfor til at se bud på, hvordan en fremtidig handel med drivhuskvoter kan se ud netop fra studerende i udviklingslande.

KONKURRENCEN VIL sammen med sommerskoler, en bedre oversigt over KU's nuværende klima-kurser og de mange initiativer i Festsalen sikre at KU's klimasatsning kommer til at gå på to ben - det vil sige både inkluderer forskning og uddannelse. Dertil kommer naturligvis at forhandlingsspillet vil kunne give os et godt indblik i hvordan morgendagens beslutningstagere forholder sig til de globale klimaudfordringer. Hvordan mener de studerende at vi bedst nedsætter klodens CO2-forbrug? Det perspektiv må mildest talt siges at være relevant for at sikre en langsigtet klimaaftale. For som Cliff Richard så rigtigt synger: To live, love, while the flame is strong, for we won't be the young ones very long.


Hvis du vil læse mere om konkurrencen og mulighederne for at overvære selve forhandlingerne, så klik ind på www.klima.ku.dk