KUmmentar - God ledelse på KU – Københavns Universitet

Universitetsavisen > Debat > 2008 > KUmmentar - God ledels...

21. november 2008

KUmmentar - God ledelse på KU

Af Ralf Hemmingsen, rektor, og Niels Wendelboe, vicedirektør for HR og Organisationsudvikling

FORUDSÆTNINGEN FOR AT KUNNE TALE om ledelse på KU er at få skabt nogle klare og fælles forventninger til hvad det vil sige at udøve god ledelse. Derfor er mere end 150 medarbejdere og ledere, som en del af processen med at fange essensen i hvad ledelse er på KU, blevet interviewet eller har deltaget i workshops hvor de er blevet spurgt om det særlige ved ledelsesopgaven på KU, det bedste ved vores ledelsestradition, og det nye ledelsen skal kunne for at løse de fremtidige udfordringer KU står over for. Men hvad er så det særlige? Det er tydeligt at der er mange og høje krav til hvad en leder ideelt set skal kunne - og hvad han eller hun skal lade være med. KU har mange interessenter. Vores ledere skal både agere politisk udadtil og være nærværende på de indre linjer i forhold til kolleger, medarbejdere og studerende som stiller krav om frihed og selvstændighed og ret til at lede sig selv inden for meget frie rammer. Denne selvstændighedskultur er vigtig at holde i hævd da den er en uundværlig drivkraft i universitetets kerneopgaver. Vores kritiske ånd som er med til at definere vores særlige kultur, skal i den sammenhæng heller ikke undervurderes. Trangen til at efterprøve holdbarheden af udsagn og den demokratiske ledelsestradition der handler om indflydelse og inddragelse, er med til at sikre både kvalitet i arbejdet og vigtig dialog.

MEN HVORFOR SKAL KU have et ledelsesgrundlag efter at have klaret sig uden i mere end 500 år? Kravene til universitetet har aldrig været større. Samfundets forventninger, men også medarbejdernes egne ambitioner stiger. Ledelse skal derfor udøves med samme engagement og professionalisme som universitetets kerneopgaver: forskning, uddannelse og formidling. Det kræver en bred vifte af kompetencer. Lederne på KU skal have kompetencer til at beslutte og gennemføre indsatser på så forskellige områder som gode rammer for forskningen, kvalitetsudvikling af uddannelserne og forenkling af administrative rutiner. Så hvad er det for billeder der toner frem for vores indre blik når vi taler ledelse på KU? Er det lederen med sit bombeskjold der sikrer arbejdsro, er det den coachende leder med sin store indfølingsevne, eller er det den administrative teknokrat med sin procesoptimeringsplan under armen? Eller er den gode leder hende eller ham der har fornuft nok til at vælge gode medarbejdere til at gøre arbejdet og selvbeherskelse nok til at lade være med at forstyrre dem mens de gør det, som T. Roosevelt udtrykte det.

HVAD ER RIMELIGE FORVENTNINGER at have til ledelse på KU? Svaret er nok at det er lidt af det hele. Lederen skal både være administrativt velfunderet, faglig stærk, strategisk orienteret og optaget af at skabe gode vilkår for medarbejderne. Og så skal man ikke glemme at ledelse aldrig kan udøves af den enkelte leder i et tomt rum. Det sker tværtimod i en relation mellem leder og medarbejder som også giver sidstnævnte både rum og forpligtelse til at være en del af processen. Kravene er mangeartede og store - og derfor har KU vedtaget et større ledelsesudviklingsprogram for alle ledere. Her er fokus på såvel rammer og vilkår for ledelsesudøvelsen som på ledelsesopgavernes sammensætning på forskellige ledelsesniveauer og ikke mindst på det personlige lederskab - den enkeltes varetagelse af sin lederrolle. Hvornår bliver der noget om snakken? I første halvår af 2009 skydes ledelsesprojektet i gang for den øverste ledelse og institutlederne. Herefter skal cirka 600 ledere igennem forløbet der strækker sig fra 2009 til 2011. Her skal der arbejdes med det vi selv har valgt som fokusområder: målrettet handlen, organisatorisk fokus, engageret indlevelse, personlig integritet, resolut problemløsning og involverende kommunikation.