2009

KUmmentar 8-2009: For enden af regnbuen

10. juni 2009

En rekordstor bevilling fra Novo Nordisk Fonden til et proteinforskningscenter på KU bør straks følges op med flere midler frigivet af staten til fx laboratorier 

KUmmentar 7-2009: Missing link

20. maj 2009

Et bedre studiemiljø er blevet til en mærkesag for KU. 20 millioner kroner er afsat, foruden initiativer for de internationale studerende

Debat: Forkert fortolkning af klimafakta

29. april 2009

REPLIK I
Af Peter Thejll, klimaforsker, DMI
I Universitetsavisen nummer 5/09 bringes et læserbrev af maskinmester og vedligeholdelseschef på Naturvidenskab ved Københavns Universitet Bertel Johansen med titlen: 'Klimaforskning: Mennesket uden skyld i global opvarmning.'

I artiklen inddrager Bertel Johansen et kort uddrag af et svar, han har modtaget fra mig på baggrund af en henvendelse om »...sammenhængen imellem det stigende CO2-indhold i atmosfæren og samme atmosfæres iltindhold«. ...

Reclaim Your Education – Vi tager universitetet tilbage

29. april 2009

Demonstranter forklarer hvorfor de besatte KU.

Debat: Klimakatastrofe og risikovurdering

29. april 2009

REPLIK
Af Philippp Von Hessberg, postdoc, Kemisk Institut
Bjarne Andresen er i sit debatindlæg i Universitetsavisen nummer 5 oprørt over Katherine Richardsons udsagn, at der er »90 procents risiko for at vi er på vej mod en katastrofe hvis vi ikke gør noget. De sidste ti procent er ikke interessante.« Det er fremtidige generationers mulighed for et (godt) liv der er på spil her. Mener Bjarne Andresen virkelig at vi skal satse på denne ti procents chance på deres vegne?

Jeg bruger penge på en brandforsikring til mit h...

Nekrolog over en kulturbærende bygning

29. april 2009

Et sidste farvel til Fiolbiblioteket.

KUmmentar 6-2009: Mobning er uacceptabelt

29. april 2009

Af Rektor Ralf Hemmingsen og Prorektor Lykke Friis
EN SPYTKLAT I ANSIGTET. Det var kulminationen på en uoverensstemmelse ved et møde i det teologiske studienævn i 1970erne. Stærkt fortørnet havde en professor ved fakultetet rejst sig, marcheret rundt om mødebordet, og på denne lidet diplomatiske facon tilkendegivet sit mishag over for den unge mand for studienævnet.
Mobning er desværre ikke kun historie på KU. Det viser en Arbejdspladsvurdering (APV) som indtil videre er gennemført på fire fakulteter: Det teologiske, humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige. APV´en er en kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes trivsel. Den indeholder både positive og negative resultater. For eksempel svarer 90 procent af VIP´erne og Ph.d.´erne at de altid eller ofte har mulighed for at læ...

KU som politisk krigszone?

29. april 2009

REPLIK
Af Jørn Boye Nielsen, Cand.scient.pol. og Lars Hededam, studerende, RUC.

Københavns Universitets prorektor Lykke Friis, der også - i egenskab af akademisk ekspert - har været medlem af Forsvarskommissionen, har mange jern i ilden. Hun står blandt andet bag flere mødearrangementer i universitetsledelsens regi, hvor den officielle danske forsvarspolitik i almindelighed og den danske deltagelse i Afghanistan-krigen i særdeleshed præsenteres af officielle aktører.

Torsdag den 26. marts afholdtes således et møde i Festsalen på Københavns Universitet i Nørregade, 'War Zone Afghanistan', hvor forsvarsminister Søren Gade og den engelske forsvarsminister John Hutton gav deres og deres regeringers syn på nødvendigheden af NATO's krigsførelse i Afghanistan. Med prorektoren som stærkt engageret ordstyrer forløb mødet, der havde samlet en fuld sal af hovedsagelig studerende, som et ensidigt og slet skjult reklamefremstød for Forsvarskommissionens konklusioner og...

Gymnasiaster med gammeldags udenadslære på vej til KU

29. april 2009

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE

Af Charlotte Marie Bisgaard Nielsen, gymnasieadjunkt og ekstern lektor i sprogpsykologi
Universiteterne er ikke klar over hvilken sending, der er på vej efter gymnasiereformen. Gymnasiereformen skulle styrke studiekompetencen. Dannelse beskrives i håndbogen Almen Studieforberedelse (AT) fra 2005 som »kompetence i aktion«. Fire år senere er gymnasiet ført tilbage til den gamle latinskoles udenadslære.

AT skal sikre kendskab til fakulteternes studiemetoder. Problemet er diskrepansen mellem elevernes forståelse af faget og Undervisningsministeriets hensigt med det. Det er svært at få overblik over videnskabernes traditioner på tre år i ...

KUmmentar 5-2009: Mandtal på KU

1. april 2009

»Der er god grund til at gøre en aktiv indsats for at rette op på den ’mandlige inerti’ der kan være i fx ansættelsesprocesser.«
Af Rektor Ralf Hemmingsen og prorektor Lykke Friis
»I dag er der flere borgmestre, der hedder Erik, end der er kvindelige borgmestre.« Ophavspersonen til denne fo...

Mennesket uden skyld i global opvarmning?

1. april 2009

KLIMAFORSKNING
Bertel Johansen, maskinmester, vedligeholdelseschef på Naturvidenskab
Det er blevet en flertalsbeslutning at den CO2, der dannes når velfærdssamfundet afbrænder fossilt kulstof i energiproduktionen, er skyld i den temperaturstigning der kloden rundt er målt i det sidste sekel år. Men der synes stadig at være nogle mangler i den dokumentation for sammenhængen der lægges frem for offentlighed og politikere.

Før velfærdssamfundene kom op i omdrejninger midt i forrige århundrede, blev CO2-indholdet i den globale atmosfære målt til rundt 0,0...

Debat: KU´s store klimashow for de frelste

1. april 2009

Lektor på Niels Bohr Instituttet Bjarne Andresen finder at Universitetsavisens dækning af KU´s Klimakonference er sørgelig læsning for en akademiker

Kapløb på KUA

1. april 2009

LOKALEPROBLEMER
SPANSK FAGRÅD, v. Ditte Arbjerg m.fl.
Det er en fredag som alle andre på Københavns Universitet Amager, der huser det Humanistiske Fakultet. Klokken er ni om morgenen, og lokalet fyldes langsomt med studerende, der er mere eller mindre vågne. De sætter sig på pladserne og snakker lidt med hinanden, mens de venter på, at forelæseren kommer.

Nu nærmer klokken sig 9.10. Undervisningen begynder 9.15, og de elever, der først kommer nu, ser sig søgende omkring. Åh jo! Dér i hjørnet er der stadig en ledig plads - det var heldigt! De sidst ankomne må se s...

KU som politisk krigszone

1. april 2009

UAFHÆNGIGHED
Jørn Boye Nielsen, cand.scient.pol., og Lars Hededam, studerende, RUC
Københavns Universitets prorektor Lykke Friis, der også i egenskab af akademisk ekspert har været medlem af Forsvarskommissionen, har mange jern i ilden. Hun står blandt andet bag flere mødearrangementer i universitetsledelsens regi, hvor den officielle danske forsvarspolitik i almindelighed og den danske deltagelse i Afghanistan-krigen i særdeleshed præsenteres af officielle aktører.

Torsdag den 26. marts afholdtes således et møde i Festsalen på Københavns Universitet i Nørregade, 'War Zone Afghanistan', hvor forsvarsminister Søren Gade og den engelske forsvarsminister John Hutton gav...

Uddannelsesservice uden service

1. april 2009

NATURVIDENSKAB
Stig Breenstrup, lektor, NBI (stig@nbi.dk)
Der har i dagspressen været en del omtale af, at der på Det Naturvidenskabelige Fakultet er sket en betragtelig forøgelse af den administrative stab.

I efteråret 2008 blev 'Studieadministrationen' omdøbt til 'Uddannelsesservice'. Er servicen blevet bedre?

Som nævnt i Universitetsavisen nummer 1/09 er der problemer. Det problem, der blev nævnt, er den lange tid, det tager at udarbejde et eksamensbevis. Der blev nævnt fire månede...

Genskab tillid til ansættelser

1. april 2009

Uheldig side ved universitetsloven afsløret, mener docent, dr. phil, Hans Peter Lund 

KUmmentar 4-2009: Hard Talk i Bella Center

18. marts 2009

»Kongressen har dermed ikke alene styrket KU's position i IARU; den har også sat en tyk streg under at KU er et universitet der har ambitioner om at deltage i den internationale debat.«

Af Rektor Ralf Hemmingsen og prorektor Lykke Friis
DEN AMERIKANSKE PRÆSIDENT Harry S. Truman har engang sagt: »Give me a one-handed economist! All my ...

Debat: Lønsektionen kan ikke regne

4. marts 2009

LØNBEREGNING
Af Kaj Stoltze, Gæstelærer, Tandlægeskolen, KU,
ks@odont.ku.dk
Lønsektionen på Københavns Universitet kan ikke regne. I sin korthed er lønsektionens problem, at man har den opfattelse at 45 minutter svarer til 0,45 time, og at 1 time og 30 minutter er 1,30 time og således fremdeles.

Når man bruger disse tal til beregning af honorarer turde det være klart, at man udbetaler for lidt. Jeg blev opmærksom på regnemetoden så tidligt som medio 2007 og har så frem til april 2008 forgæves forsøgt at få lønsektionen ti...

Deltidsansattes arbejdsmiljø skal også vurderes

4. marts 2009

Rektor Ralf Hemmingsen lover at der vil blive sat fokus på de deltidsansattes arbejdsmiljø og deres forhold skal indgå i arbejdspladsvurderingsforløbet i 2009

Censurfrister hæmmer udveksling

4. marts 2009

UDENLANDSKE STUDERENDE
Af Line Mari Thorkildsen,
lineth17@m8.stud.ku.dk
Lange censurfrister ved Københavns Universitet har skabt problemer for norske studenter som har været på udvekslingsophold, og som nu venter på at blive indskrevet ved Københavns universitet.

For et år siden kom nogle nordmænd på udveksling til KU fra andre universiteter. Nu er de kvalificerede til kandidatdelen på K...

Også smøl på Sund

4. marts 2009

EKSAMENSBEVISER

Af Ann Larsen
Apropos artiklen om Smøl med eksamensbeviser (UA 1/09) vil jeg bare fortælle at Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har (haft) samme problemer.

Jeg blev kandidat i september 07, og mit eksamensbevis er fra april 08, det vil sige syv måneders forsinkelse. Undskyldningen f...

Studerende, kend dine rettigheder

4. marts 2009

OMBUDSMAND

Af Helge Sander, videnskabsminister

Danmark har et helt unikt uddannelsessystem. Vi har en ekstern censurinstitution, hvor en uvildig person sidder med ved det grønne bord og er med til at bedømme de studerendes faglige niveau. Det er meget få andre lande, som har den ordning. Det har vi for at sikre, at studerende får en ensartet og retfærdig behandling og bedømmelse af deres præstationer.

Vi har en kultur, hvor vejledning spiller en central rolle. Det er universiteternes pligt at give alle studerende mulighed for vejledning, hvis de er i tvivl om eksamen, studie eller klagemuligheder. ...

Overdreven frygt for Metusalem

4. marts 2009

REPLIK

Af Poul Erik Krogshave, næstformand i Hovedsamarbejdsudvalget
Bjarne Bisballe kritiserer i sidste nummer (UA 2/09: Pensionist, aldrig i livet) den lovbestemte ophævelse af den hidtidige fratrædelsesalder ved 70 år for tjenestemænd og overenskomstansatte medarbejdere i staten og efterlyser retningslinjer for, hvordan KU løser de eventuelle problemer, det medfører.

Hvordan det kan gøres, har hidtil kun været drøftet...

SU-korrektion

4. marts 2009

SKATTEREFORM

Af Allan Bo Hansen,
theabh@gmail.com
Enten har Universitetsavisen fejlciteret Ritzau eller også har Ritzau fejlciteret Carsten Koch: Skattekommissionens forslag vil på livstid give en gennemsnitlig studerende omkring 200.000 kroner ekstra og ikke »over 300.000 kroner«, som I har skrevet.

I sidste nummer af avisen på side 4 står: »Det en studerende på en længerevarende uddannelse får ud af vores forslag, er i gennemsnit over 300.000 kroner efter skat set over resten af livet. Så det er altså en rigtig stor gevinst...«...

Kan hypotesen om Gud falsificeres?

4. marts 2009

REPLIK
Af Philippe Provencal, cand.mag. og ph.d. i semitisk filologi, ekstern lektor ved Syddansk Universitet 

samt Jens-André P. Herbener, cand.mag. og mag.art. i religionshistorie og semitisk filologi, ekstern lektor ved Syddansk Universitet

Ifølge Troels Engberg-Pedersen (Universitetsteologi er videnskab, UA 2/09) er teologi bl.a. »analytisk og kritisk«, og ifølge Lars Sandbeck (Teologiens videnskabelighed kompromitteres ikke af ki...

Hus forbi – igen

4. marts 2009

DUPLIK
Af Lars Sandbeck, Cand.theol., ph.d.-stipendiat
Højst overraskende er Philippe Provencal og Jens-André P. Herbener (PH) kommet på den idé at skrive en replik til to replikker til deres replik til en kronik i Universitetsavisen. Den leg er jeg med på, så her kommer en duplik til den seneste replik.

Jeg finder tre argumenter i PH's indlæg og pudsigt nok også tre misforståelser. Teologien er uvidenskabelig, hævder PH, fordi 1) et par teologer er glade for kirken, 2) teologien skal opretholde en metafysisk-religiøs ideologi og 3) teologie...

Helge Sander er dumpet

4. marts 2009

Britta Thomsen (S) går til angreb på Helge Sander på flere områder som manglende ligestilling, brugerbetaling på Erasmus Mundus-uddannelsen og alt for lidt forskningsfrihed

KUmmentar 3-2009: Hvad får KU egentlig ud af IARU?

4. marts 2009

Af Rektor Ralf Hemmingsen og prorektor Lykke Friis
SÅDAN LØD SPØRGSMÅLET fra en forsker da vi i e...

KUmmentar 2-2009: Fætter-kusine fest?

11. februar 2009

Af rektor Ralf Hemmingsen og prorektor Lykke Friis

ADAM HOLM ER NORMALT VÆRT på DR2's Deadline. Men sidste onsdag var han ordstyrer på AC's konference om evalueringen af universiteterne i Festsalen. »Det her er jo en fætter-kusine fest«, lød hans drilske karakteristik af konferencen. Dermed mente han vel at den universitetspolitiske debat er meget familiær, på grænsen til indavl. Alle kender alle - og hinandens historik. Og det er svært at bryde ud af de vante roller. Men vi ønsker ikke at evalueringen bliver en lukket fest, forbehol...

Debat: Universitetsteologi er videnskab

11. februar 2009

RELIGIONSSTRID I

Af Troels Engberg-Pedersen, professor, Teologi, KU

Philippe Provencal og Jens-André P. Herbener (PH) fra Syddansk Universitet har i Universi-tets-avisen nummer 1/09 kritiseret min julekronik i nummer 15/08 om universitetsteologiens raison d'être.

Jeg skal gerne på ny prøve at indkredse, hvad det hele burde handle om - så at sige sagen selv, men desværre kan jeg af PH's indlæg se, at jeg ikke kan gøre mig de store forhåbninger om at blive forstået.

Universitetsteologiens mål...

Debat: Teologiens videnskabelighed kompromitteres ikke af kirken

11. februar 2009

RELIGIONSSTRID II

Af Lars Sandbeck, ph.d.-stipendiat, cand. theol.

Det er da utroligt så meget energi, de to religionsfolk Jens-André P. Herbener og Philippe Provencal bruger på at bekæmpe teologien. Først i Faklen, siden i Politiken og nu i Universitetsavisen har de to herrer travlt med at overbevise sig selv om, at teologi ikke hører hjemme på universitetet.

Begrundelsen er, at teologi per definition ikke kan være en videnskab, fordi den er fo...

Debat: Hum er ikke klar til Det Indre Marked endnu

11. februar 2009

BLOKSTRUKTUR

Hanne Løngreen, prodekan for uddannelser

Ingemai Larsen udtrykker på vegne af fagudvalget på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (EnGeRom) bekymring for, hvordan Det Humanistiske Fakultet i praksis vil implementere Københavns Universitets visionære projekt om et indre marked for uddannelser (UA 1/09, side 21).

Københ...

Debat: Gør KU socialt ansvarlig

11. februar 2009

FAIR TRADE KU

Uffe Krag Kristensen, stud.scient.pol., Fair CSS

Henover et koldt og vådt efterår er vi en gruppe på Center for Sundhed og Samfund, der har stillet os selv spørgsmålet, om ikke en institution som Københavns Universitet burde gå forrest i kampen for social retfærdighed?

Vi ønsker et universitet, der forholder sig til verden omkring sig og ikke kun fortolker den. Indviklede samfundsteorier glemmer ofte at tilbyde et forandringsforslag, og de forslag, som tilbydes, udelades ofte fra pensum. Hvad kan vi selv gøre?...

Debat: Deltidsansatte mobbes

11. februar 2009

TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

Morten Hjelt, formand for DVIP-KUA, Klubben af deltidsansatte undervisere på KUA

Kære Ralf Hemmmingsen og Lykke Friis

Er der da slet ingen ende på den arrogance og forskelsbehandling, for ikke at sige direkte mobning, man som deltidsansat ved Københavns Universitet skal udsættes for?

Universitetet gennemfører i efterårssemestret 2008 en storstilet undersøgelse om 'Trivsel på arbejdspladsen', men undgår omhyggeligt at inkludere de talløse deltidsansatte, der på mange fag står for over halvdelen af den udbudte undervisning. Man skønner åbenbart ikke, det er nødvendigt at høre, hvordan denne store gruppe af ansatte trives med at være ansat på Københavns Universitet? For det kan da vel ikke skyldes, at man blot har villet undgå, at undersøgelsens konklusioner blev påvirket i u...

Debat: Pensionist – aldrig i livet!

11. februar 2009

FRATRÆDELSER
Bjarne Bisballe, Administrativ TAP
Alle er vist efterhån...

Dekankritik præciseret

11. februar 2009

RETTELSE

Berthe Marie Willumsen, professor, Biologi, KU

I Universitetsavisens rapport over mødet mellem medarbejdere og rektor, dekan og institutleder ('Dekanens dårlige dag', UA 1/09) er der mange nøjagtige citater; men det fremgår ikke klart at jeg ikke aner hvor mange mennesker der er blevet ansat på fakultetskontoret i de seneste to år. Dekanen har ikke fortalt os det, trods spørgsmålet.

I reportagen hedder det: »Berthe M. Willumsen kritiserer at fakultetet har ansat 37 personer flere end i 2005 til en gennemsnitsløn på over 400.000 kroner.«...

Mindre fri forskning gennem det Det Frie Forskningsråd

11. februar 2009

MEDFINANSIERING

Af formændene for DFF's faglige forskningsråd: Kirsten Drotner (FKK), Lars Fugger (FSS), Christian Lund (FSE), Jes Madsen (FNU) og Marcel Somers (FTP)

Fremover vil væsentlig færre forskere end hidtil kunne få andel i bevillinger fra Det Frie Forskningsråd (DFF). Det skyldes en markant ændring i rådenes bevillingsregler, som er indført med finansloven for 2009.

Ændringen, som er vedtaget med støtte fra Rektorkollegiet, indebærer at forskningsprojekter i princippet skal fuldfinansieres. Mere præcist indføres et loft på ti procent over den andel af de samlede direkte udgifter til et projekt, som må kræves medfinansieret af statslige forskningsinstitutioner, når der gives bevilling fra Det Frie Forskningsråd eller Det Strategiske Forskningsråd. Indirekte udgifter, såsom el, husleje og administration, skal dækkes via den forhøjede overheadsats på 44 proc...

Debat: Angående ledelsen af vores fakultet

2. februar 2009

Åbent brev til rektor

Vedtaget på medarbejdermøde i Lundbeck Auditorium, tirsdag den 6. januar 2009 af 135 medarbejdere ved Biologisk Institut

Kære Ralf Hemmingsen

Undertegnede medarbejdere ved Biologisk Institut og andre har efter nøje overvejelser besluttet åbent at erklære vores største mistillid og utilfredshed med ledelsen af vores fakultet.

Begrundelsen er den tilsyneladende plu...

Debat: Massefyring er en katastrofe for biologi

2. februar 2009

Proffesor-appel til bestyrelsen
Brev til Københavns Universitets bestyrelse, 13. januar 2009, fra professorerne ved Biologisk Institut: Roger A. Garrett, Tom Fenchel, Kaj Sand Jensen, Søren Christensen, Søren Rosendahl, Kaj Frank Jensen, Søren Sørensen, Øjvind Moestrup, Erik Hviid Larsen, Michael Kuhl, Martin Berchtold, Olaf Nielsen, Ivana Novak, Carsten Juel, Peter Arctander, Cornelius Grimmelikhuijzen, Else K. Hoffmann, Jakob R. Winther, Anders Krogh.
Vi professorer skriver på grund af den seneste udvikling på Biologisk Institut, Københavns Universitet. I sidste uge meddelte Rektor Ralf Hemmingsen, at den budgetafgørelse, som I vedtog den 3. december 2008 ikke kan ændres. ...

Debat: Opråb for en bedre uddannelse

2. februar 2009

BIOLOGI

På vegne af Biologisk Instituts studerende: Michael Lerche, Christian Munck, Serkan Gökce, Gisle Alberg Vestergaard og Signe Lolle.
Åbent brev til Dekan, Rektor og Videnskabsminister

Som studerende ved Biologisk Institut finder vi de planlagte nedskæringer på Det Naturvidenskabelige Fakultet dybt problematiske. Nedskæringer af denne størrelsesorden medfører en generel mistillid til vores institut og ikke mindst en usikkerhed om vores uddannelses fremtid.

En afskedigelse af mindst 35 ansatte vil uvægerligt medføre en forringelse af vores uddannelse hvilket blandt andet vil bevirke at vi bliver dårligere rustet til at begå os i internationale forsknings- og erhvervsmiljøer....

Debat: Fakultet i krise

2. februar 2009

NATURVIDENSKAB

Niels Kristian Højerslev, lektor
Året 2008 var på alle måder et mærkeligt år på Det Naturvidenskabelige Fakultet samt på min egen arbejdsplads, Niels Bohr Institutet (NBI).

I begyndelsen af året og helt frem til november 2008 taltes der varmt og meget om en styrkelse af mit fag, kaldet fysisk oceanografi - en fagdisciplin der beskæftiger sig med de fysiske og kemiske processer i havet ikke bare omkring Danmark, men i hele verden.

Organisationer som Danmarks Meteorologiske Institut, Danmarks Miljøundersøgelser, Farvandsvæsenet, DTUAqua og så videre anbefalede i varme og uforbeholdne vendinger at undervisningen og forskningen i mit fag skulle støttes og styrkes hvilket fik min institutleder, John Renner Hansen, til at garantere med 100 procents sikkerhed at fysisk oceanografi skulle tilføres en ekstra fuldtidsansat lektor i faget. Der blev i den anledning arbejdet på fuldforkromede planer om et undervisningsprogram melle...

Debat: Hører fordybelse industrialderen til?

2. februar 2009

studieeffektivitet

MICHAEL KJÆR, stud.mag. i Kunsthistorie

Åbent brev til prodekanen for uddannelse på Humaniora.

Kære Hanne Løngreen. Jeg er målløs over dine udtalelser om humanisters gennemførelsestider (Politiken, 8. december). Du citeres for at »fordybelse hører industrialderen til«, og at målet i stedet er »at skabe humanister der kan levere en vare af høj kvalitet inden for en given deadline«.

Jeg har været instruktør i videnskabsteori for førsteårsstuderende på Kunsthistorie hvor jeg selv studerer. De studerende kommer med store forventninger til universitetet (om fordybelse blandt andet), men fornemmer hurtigt den attitude fra ledelsen som du giver så ærligt udtryk for i interviewet. Vi studerende er bare taxameter-tilskud for universitetsledelsen.

Hvis vi vel at mærke gør som der bliver sagt og ikke fordyber os eller bare forsøger at bevare en vis grad af personlig integritet på et humanistisk fakultet hvor alt beskæres hele tiden: antal undervisningsgange per semester, vejledningstid, åbningstider i institutsekretariater og så videre.

Falder det jer aldrig ind i ledelsen at de lange gennemførelsestider måske også skyldes at uddannelserne på Det Humanistiske Fakultet er blevet for dårlige? At fx den grundlæggende koncentration der kræves omkring et bogligt studie, ødelægges og forarmes af den stadigt større mængde effektivitetsorienterede kompetencekrav I stiller?

Den franske filosof Gilles Deleuze har engang sagt at det moderne industrisamfunds undertrykkelse ikke, som man først skulle tro, består i at forbyde nogen at tale, men i at tvinge dets indbyggere til at tale konstant og aldrig give dem lov til at tie og tænke. Som sådan er din udgave af videnssamfundet blot en forlængelse af dette moderne industrisamfund. Et videnssamfund der kræver af os at vi leverer varen (uanset hvilken) til fastsatte deadlines.

Det er flovt at være studerende på et universitet der i bund og grund ikke stiller andre krav end effektivitet af sine studerende. Man kan dog allerede nu se den dag for sig hvor en ny ledelse med nye rådgivere i ryggen febrilsk indser at universitetet er ved at have solgt ud af sit 'brand' (og sine studerende) for billigt.

Svar

HANNE LØNGREEN, prodekan for uddannelse, Humaniora

Kære Michael. Nej, fordybelse hører ikke kun industrialderen til. Fordybelse hører sandelig (også) vidensamfundet til. Lige som dig er jeg temmelig optaget af at studerende, forskere og andre ansatte ved universitetet sætter fordybelse i centrum for deres aktiviteter. Men jeg er også optaget af at den humanistiske viden kommer i spil i samfundet og på arbejdsmarkedet.

Det samfundet og arbejdsmarkedet efterspørger, er kvalitet leveret til tiden. Men det er ikke ligegyldigt hvilken vare der leveres. Som humanister har vi en opgave, i netop at skabe viden af høj kvalitet til tiden i vores uddannelser.

Derfor deler jeg ligeledes din bekymring vedrørende de dårlige økonomiske forhold der gives de humanistiske uddannelser. Desværre er universitetsledelsen ikke herre over størrelsen af taxametre der er det indtægtsgrundlag som vi er afhængige af i forhold til at kunne tilbyde undervisning.

Nu synes det dog som om at politikerne selv har fået øje for at det er nødvendigt at give humaniora højere taxametre idet der er nedsat et udvalg for at se nærmere på dette spørgsmål. Derfor ser jeg frem til at vi i den nærmeste fremtid får mulighed for at kunne tilbyde flere spændende undervisningstilbud - og vel at mærke undervisningstilbud som kan styrke den studerendes ansættelighed på arbejdsmarkedet.
.

Debat: Aktivitetskrav skader mere end de gavner

2. februar 2009

FÆRDIGGØRELSESBONUS

ANNE BIE HANSEN, næstformand for Studenterrådet
Den forværrede økonomiske situation på KU skyldes til dels den såkaldte færdiggørelsesbonus. En del af de midler universitet får fra staten, er nemlig i dag betinget af at studerende har lave gennemførselstider.

Man kan overordnet stille spørgsmålstegn ved både rimeligheden og fornuften i at fjerne penge fra universiteter der har brug for en indsats på området. Det har ledelsen på KU imidlertid...

Lenin rehabiliteret

2. februar 2009

RETTELSE

Niels Erik Rosenfeldt, ToRS-Instituttet, KUA
I omtalen i Universitetsavisen (nummer 15/08) af at undertegnede fik H.O.Lange-Prisen på årets BogForum blandt andet for en bog om Lenin, ser jeg til min overraskelse mig selv refereret for at Lenin skulle have optrådt forklædt som protestantisk præst på Vesterbro i København i 1910.

For at sikre at Universitetsavisen til hver en tid holder sandheden i hævd, skal jeg i den sammenhæng slå fast: ...

Svigt: Når lederne accepterer at være administratorer

2. februar 2009

Krisen på Det Naturvidenskabelige Fakultet kan ikke ties ihjel eller snakkes væk

Debat: Man skylder os en bedre forklaring

2. februar 2009

NEDSKÆRINGER OG NATURVIDENSKAB

NIELS P. KRISTENSEN, Professor, dr.scient. Statens Naturhistoriske Museum
Universitetsavisens sidste 2008-...

Debat: En afskedigelse er en ny begyndelse

2. februar 2009

Georg Strøm har to gange før prøvet at være del af en fyringsrunde i private firmaer. Her fortæller han om hvordan det er at være blandt de udvalgte for tredje gang - nu blot på Naturvidenskab på Københavns Universitet

FYRET MEDARBEJDER
Georg Strøm, lektor, Datalogisk Institut
Den 5. ...

Universitetsteologi i strid med videnskab

2. februar 2009

To religionshistorikere kritiserer Troels Engberg-Pedersens forsvar for teologi i sidste nummer

Det Indre Marked er fyldt med uklarheder

2. februar 2009

Der er brug for et grundigt udredningsarbejde til at belyse hvilke konsekvenser blokstrukturen får for studerende og ansatte

BLOKSTRUKTUR
Ingemai Larsen, lektor, ph.d., fagkoordinator for Portugisisk Sprog og Kultur

På Institut for Engelsk, Germansk og Romansk modtog vi sidst i oktober et sæt retningslinjer for ændringer af års- og skemastrukturen i forbi...

Kummentar 1-2009: Organsvigt i New York

2. februar 2009

KUmmentar

Af Rektor Ralf Hemmingsen og prorektor Lykke Friis
»Alle organer svigter i det internationale økonomiske kredsløb. Det er en menneskelig krise. En dyb, dyb recession.« De dystre ord om finanskrisen var Dr. Thomas Cooleys, dekan på New York Universitys (NYU) Business School. Cooley talte på en konference om fundraising i januar som én af os deltog i lige efter nytår.

Men der var ikke mange midler at rejse til konferencen som var tynget af finanskrisen. En sidemands defaitistiske attitude var et sindbillede på stemningen - en ældre, distingveret professor, hvis pension i...