Debat: Massefyring er en katastrofe for biologi – Københavns Universitet

Universitetsavisen > Debat > 2009 > Debat: Massefyring er ...

02. februar 2009

Debat: Massefyring er en katastrofe for biologi

Proffesor-appel til bestyrelsen

Brev til Københavns Universitets bestyrelse, 13. januar 2009, fra professorerne ved Biologisk Institut: Roger A. Garrett, Tom Fenchel, Kaj Sand Jensen, Søren Christensen, Søren Rosendahl, Kaj Frank Jensen, Søren Sørensen, Øjvind Moestrup, Erik Hviid Larsen, Michael Kuhl, Martin Berchtold, Olaf Nielsen, Ivana Novak, Carsten Juel, Peter Arctander, Cornelius Grimmelikhuijzen, Else K. Hoffmann, Jakob R. Winther, Anders Krogh.

Vi professorer skriver på grund af den seneste udvikling på Biologisk Institut, Københavns Universitet. I sidste uge meddelte Rektor Ralf Hemmingsen, at den budgetafgørelse, som I vedtog den 3. december 2008 ikke kan ændres.

Som I måske er bekendt med bliver konsekvensen en massefyring af op til 25 lektorer/professorer og 10 teknikere på vores Institut, samt et mindre antal på de øvrige SCIENCE Institutter. Disse massefyringer vil ske i de næste par uger og stå i skærende modstrid til Universitetets strategiplaner og regeringens ønsker om en stærkere undervisning og forskning inden for naturvidenskab.

Først vil vi gerne påpege, at Biologisk Institut har været igennem en stor fusion af molekylær biologi og biologi de sidste to år, som har krævet en omfattende omstrukturering, hvor mange forskere er flyttet mellem forskergrupper og til andre lokaler. Samtlige kollegaer har arbejdet hårdt og konstruktivt for at sikre, at både fusionen og den følgende ændring af forskning og undervisning blev en succes.

Desuden har vi alle arbejdet hårdt for at udvikle en undervisnings- og forskningsstrategi, som et moderne biologisk institut fortjener. Vi har været meget opmærksomme på, at biologi skulle komme til at ligge helt centralt i naturvidenskab i dette århundrede med stærke grænseflader til de traditionelle fagområder såsom medicin, kemi, fysik, matematik og palæontologi men også til de nyere forskningsområder såsom nanoscience, earth system science, geokemi, miljø og klima. Vi har derfor brugt meget tid internt på at udvikle vores fremtidige strategier. Det kunne blive en stor succes, da nogle af landets og verdens førende eksperter inden for biologi og dets grænseområder har deres daglige arbejde på Biologisk Institut.

Vi er bevidst om, at nogle forskningsområder kan nedprioriteres og at stillinger derved kan spares. Men vi har opfattet det som noget, der nøje skulle planlægges for at mindske skaderne på Instituttet. Vi har et stort ansvar overfor de bachelor-, flere end 200 speciale- og 85 ph.d studerende, og postdocs, og vi har mange udenlandske gæster, som forventer en ordentlig behandling. Derudover har nogle forskergrupper store ansøgninger inde til bedømmelse hos forskellige fonde, som nødigt skulle undermineres af for megen turbulens på Instituttet. Derfor var vi alle dybt chokerede, da vi for nylig fik beskeden om, at op til 28% af de fastansatte forskere skulle afskediges, og dette lige umiddelbart efter, at universitetsledelsen havde godkendt, at vi kunne slå ni stillinger op.

Vi er klar over, at Københavns Universitets ledelse har til opgave at integrere den veterinære- og landbrugsmæssige undervisning, samt forskning fra KVL/LIFE på KU. Der eksisterer et omend begrænset overlap i forskningsområder med SCIENCE biologi. Vi var indstillet på, at en dialog skulle starte mellem de forskellige forskergrupper fra LIFE og SCIENCE biologi, samt at en koordinering af fakulteternes opgaver ville ske under hensyntagen til forskningsspecialer, undervisnings- og uddannelsesopgaver samt infrastruktur. Ved nu kun at vælge at decimere SCIENCE biologi er der mange medarbejdere der mener at denne proces allerede er blevet alvorligt undermineret.

Til sidst vil vi gerne understrege, at hvis massefyringen fortsætter som planlagt, risikerer man at anrette nogle alvorlige og langtidsmæssige skader ikke bare på biologiens udvikling på Københavns Universitet men i hele landet, da Biologisk Institut er den største og vigtigste drivende kraft i landet.

Det vil selvfølgelig være hårdt for alle dem, som må forlade Instituttet, men det vil også være meget demoraliserende for dem, som bliver tilbage. Her skal man huske, at universitetsforskere er dedikerede, topudvalgte medarbejdere med et stort ulønnet merarbejde. Hvis man oven i købet kan risikere en rationalisering sammen med LIFE i nær fremtid, vil det være ødelæggende for dedikationen og det omfattende ulønnede merarbejde på Instituttet.

Derfor, kan vi venligst få jer til at foranledige at vi får en klar besked om hvad strategien i grunden er? Ydermere vil vi anmode om at man bruger af egenkapitalen i denne meget alvorlige situation.