Debat: Deltidsansatte mobbes – Københavns Universitet

Universitetsavisen > Debat > 2009 > Debat: Deltidsansatte ...

11. februar 2009

Debat: Deltidsansatte mobbes

TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

Morten Hjelt, formand for DVIP-KUA, Klubben af deltidsansatte undervisere på KUA

Kære Ralf Hemmmingsen og Lykke Friis

Er der da slet ingen ende på den arrogance og forskelsbehandling, for ikke at sige direkte mobning, man som deltidsansat ved Københavns Universitet skal udsættes for?

Universitetet gennemfører i efterårssemestret 2008 en storstilet undersøgelse om 'Trivsel på arbejdspladsen', men undgår omhyggeligt at inkludere de talløse deltidsansatte, der på mange fag står for over halvdelen af den udbudte undervisning. Man skønner åbenbart ikke, det er nødvendigt at høre, hvordan denne store gruppe af ansatte trives med at være ansat på Københavns Universitet? For det kan da vel ikke skyldes, at man blot har villet undgå, at undersøgelsens konklusioner blev påvirket i uønsket retning, så det hele kom til at se mindre rosenrødt ud?

En af de mest virkningsfulde former for mobning er som bekendt at holde andre uden for fællesskabet, og det er just, hvad der foregår her. Universitetet mobber sine deltidsansatte! Men det fremgår selvsagt ingen steder af rapporten, når man undlader at spørge dem, der rent faktisk bliver udsat for mobning. Det svarer til at lave en undersøgelse på en skole, hvor man kun spørger rektor, lærerne og de stærkeste elever. Det er i bedste fald idioti, i værste diskrimination.

Det er fuldstændig ufatteligt, at Universitetets ledelse endnu engang strategisk glemmer de deltidsansatte, hvis arbejdskraft man ellers er fuldstændig afhængig af for overhovedet at kunne drive universitetet og opretholde den STÅ-produktion, der sikrer næste års bevillinger!

I dybeste undren.

PS: Send en indmeldelse til mortenhjelt@mail.dk , indbetal kr. 100 på DVIP-KUA´s konto i Amagerbanken reg. nr. 5201 konto nummer 153-70-06 - og husk endelig at skrive navn på indbetalingen.