Debat: Lønsektionen kan ikke regne – Københavns Universitet

Universitetsavisen > Debat > 2009 > Debat: Lønsektionen ka...

04. marts 2009

Debat: Lønsektionen kan ikke regne

LØNBEREGNING

Af Kaj Stoltze, Gæstelærer, Tandlægeskolen, KU, ks@odont.ku.dk

Lønsektionen på Københavns Universitet kan ikke regne. I sin korthed er lønsektionens problem, at man har den opfattelse at 45 minutter svarer til 0,45 time, og at 1 time og 30 minutter er 1,30 time og således fremdeles.

Når man bruger disse tal til beregning af honorarer turde det være klart, at man udbetaler for lidt. Jeg blev opmærksom på regnemetoden så tidligt som medio 2007 og har så frem til april 2008 forgæves forsøgt at få lønsektionen til at forstå, at der var et problem.

I emnefeltet på flere e-mails stod der: »Lønsektionen KU har uorden i de grundlæggende regler for regning.« Håbet var at denne udmelding ville få Gruppelederen med arbejdsområde kontrol og godkendelse af løn til at se, at der kunne være noget galt. Men nej, 45 minutter var 0,45 timer.

Lønsektionen refererede i en af de senere e-mails til et notat fra Økonomistyrelsen. Det fremgår heraf, at 2 timer og 30 minutter korrekt er 2,5 timer og ikke 2,30 timer. Jeg beder håbefuld om en forklaring på forskellen og bliver lovet, at Lønsektionen vil komme tilbage med et svar.

Efter mere end et halvt års tavshed synes jeg ikke, at det er morsomt længere og opgiver yderligere kommunikation med Lønsektionen. Jeg klager min nød til rektoratet, og nu kommer der gang i sagen.

Rektoratet anmoder Lønsektionen om at svare og lønadministrationschefen svarer: »(...) da der skal registreres forskellig på de to lønkoder som anvendes i lønsystemet ifm. hhv. undervisning og gæsteforelæsning således, at undervisning registreres med timer og minutter (f.eks.: 1,30), mens gæsteforelæsning registreres som timer og decimaler (f.eks.: 1,50), har det beklageligvis afstedkommet, at du har fået ændret fra undervisning til gæsteforelæsning, men der er registreret 1,30 time og ikke 1,50 time, som der skal ifm. gæsteforelæsning.«

Det er en håbløs og helt mislykket forklaring, for jeg har sort på hvidt, at 45 minutter er 0,45 timer og der er udbetalt løn efter det princip.

I en venlig mail fra Rektorsekretariatets sekretariatschef undskyldes det passerede, som man har fået oplyst skyldes en indtastningsfejl. Af meget forståelige grunde kommer man ikke yderligere ind på lønadministrationschefens forklaring. Man har set, at det er en umulig forklaring.

Jeg har efter mere end to års venten fået udbetalt de penge, jeg havde tilgode. En faktura for regneteknisk bistand er dog ikke betalt. Tilbage står så spørgsmålet: Hvor mange andre har uden at opdage det været offer for den samme regnemetode?

svar:

Af Antonino Castrone, Vicedirektør for Koncern-økonomi

Lønsektionen laver ganske få fejl sammenholdt med det store antal lønninger, som hver måned beregnes og udbetales til alle KU's ansatte. Når der alligevel sker fejl, beklager vi dem meget.

Den konkrete sag blev løst i november 2008. Fejlen skyldtes, at indtastningssystematik for én type løn fejlagtigt blev anvendt for en anden type løn: Hvor løntimer for nogle løntyper skal indtastes med timer og minutter, skal løntimer for andre løntyper indtastes med timer og decimaler.

En indtastning af værdien '1:30' timer for én løntype betyder således det samme som en indtastning af værdien '1,50' timer for en anden løntype, nemlig halvanden time.

Vi er ikke bekendt med, at der er sket tilsvarende fejl hos andre ansatte, men det er klart, at sådanne menneskelige fejl kan ske, fordi vore lønmedarbejdere skal arbejde med begge former for indtastningssystematik.

Vi har ikke afgørende indflydelse på at standardisere disse indtastningskrav, idet lønsystemet er et fælles statsligt lønsystem, SLS, som vi er forpligtet til at at anvende. Vi opfordrer naturligvis altid til, at alle medarbejdere kontrollerer deres lønsedler, så eventuelle fejl kan udbedres.