Studerende, kend dine rettigheder – Københavns Universitet

Universitetsavisen > Debat > 2009 > Studerende, kend dine ...

04. marts 2009

Studerende, kend dine rettigheder

OMBUDSMAND

Af Helge Sander, videnskabsminister

Danmark har et helt unikt uddannelsessystem. Vi har en ekstern censurinstitution, hvor en uvildig person sidder med ved det grønne bord og er med til at bedømme de studerendes faglige niveau. Det er meget få andre lande, som har den ordning. Det har vi for at sikre, at studerende får en ensartet og retfærdig behandling og bedømmelse af deres præstationer.

Vi har en kultur, hvor vejledning spiller en central rolle. Det er universiteternes pligt at give alle studerende mulighed for vejledning, hvis de er i tvivl om eksamen, studie eller klagemuligheder.

Danmark er på begge disse områder helt enestående set i international sammenhæng. Så vidt jeg ved, er vi det eneste land i verden, som har en censorinstitution og så omfangsrige vejledningsmuligheder.

Jeg håber, at vi kan blive ved med at værne om den danske opbygning. Vi skal blive ved med at give alle studerende en ensartet og fair behandling med lige muligheder for at få vejledning. Danmark må ikke udvikle sig til et system, som er præget af skepsis, og hvor klager er hverdagskost.

Der skal selvfølgelig være mulighed for at klage, hvis man føler sig uretfærdig behandlet. Det kan man også i dag, uden at det koster en krone. Klageprocesserne er tilpasset de forskellige afgørelser, der kan klages over. Først direkte til det pågældende universitet. Og hvis man fortsat er uenig i afgørelsen, så har den studerende mulighed for at indbringe afgørelsen til meritankenævn, eksamensankenævn eller ved retlige spørgsmål til Universitets- og Bygningsstyrelsen, som er placeret under Videnskabsministeriet. Det nuværende system giver derfor en omfattende beskyttelse af de studerendes retssikkerhed.

Det er nu forslag om at oprette en national studenterombudsmand, men det vil efter min bedste overbevisning være overflødigt. Oprettelse af en studenterombudsmand vil blot betyde bureaukrati og unødvendig dobbeltregulering.

Der er i dag en omfattende beskyttelse af de studerendes retssikkerhed. Men da jeg havde møde med de studenterpolitiske organisationer i slutningen af februar, sagde flere af dem, at universiteternes klageprocedurer godt kunne være mere gennemsigtige og klare. Den udmelding tager jeg meget seriøst, og derfor vil jeg tage emnet op, næste gang jeg mødes med ledelsen fra universiteterne.

Efter min opfattelse er det mest hensigtsmæssigt, at de studerende modtager vejledning, hvor de har deres daglige gang - det vil sige på universiteterne.

En ekstra central instans i form af en national ombudsmand vil ikke sikre mere retssikkerhed eller bedre vejledning, men blot skabe bureaukrati og gøre processen mere besværlig og uigennemskuelig.