Overdreven frygt for Metusalem – Københavns Universitet

Universitetsavisen > Debat > 2009 > Overdreven frygt for M...

04. marts 2009

Overdreven frygt for Metusalem

REPLIK

Af Poul Erik Krogshave, næstformand i Hovedsamarbejdsudvalget

Bjarne Bisballe kritiserer i sidste nummer (UA 2/09: Pensionist, aldrig i livet) den lovbestemte ophævelse af den hidtidige fratrædelsesalder ved 70 år for tjenestemænd og overenskomstansatte medarbejdere i staten og efterlyser retningslinjer for, hvordan KU løser de eventuelle problemer, det medfører.

Hvordan det kan gøres, har hidtil kun været drøftet kort i Hovedsamarbejdsudvalgets Personalepolitiske Udvalg, men indgår naturligt i det igangværende arbejde med revision af retningslinjer for seniorområdet, der skal være en integreret del af personalepolitikken. Så det er altså rigtigt nok, at universitetets ansatte kan fortsætte deres ansættelsesforhold efter de er fyldt 70 år. Hvor mange der vil gøre det, har jeg ikke kendskab til i dag.

Baggrunden for bestemmelsen i loven fra 29. maj 2008 og for ophævelsen i overenskomsterne var som bekendt dengang begrundet i frygten for mangel på tilstrækkelig veluddannet og kvalificeret arbejdskraft til statens arbejdspladser.

Derfor leverede folketingspolitikerne og de faglige organisationer denne mulighed for fortsat ansættelse af +70 årige. Når den begrundelse ikke længere kan sandsynliggøres eller er særlig nødvendig, formoder jeg, at muligheden bliver ophævet.

Bjarne ser sig åbenbart frygteligt omgivet af +90 årige Metusalemmer, der som affældige fortsat kan og vil hæve lønindkomst fra KU - et ganske vist ret dystert scenario, men næppe den sandsynlige fremtidige virkelighed.

Behovet for både generationsskiftet, yngre medarbejdere og ikke mindst at mange ansatte ser frem til at fratræde og gå på pension og nyde deres otium, vil formentligt virke som en naturlig begrænsning af en uhensigtsmæssig medarbejderstab på KU - selv om alder i sig selv hverken må være en hindring eller en kvalifikation for ansættelsesforholdet. Det må selvfølgelig også undgås, at ansættelse efter 70 år bliver prestige og praksis for bestemte personale grupper.