Coronavirus Information på dansk / Information in English

Debat: Opråb for en bedre uddannelse – Københavns Universitet

Universitetsavisen > Debat > 2009 > Debat: Opråb for en be...

2. februar 2009

Debat: Opråb for en bedre uddannelse

BIOLOGI

På vegne af Biologisk Instituts studerende: Michael Lerche, Christian Munck, Serkan Gökce, Gisle Alberg Vestergaard og Signe Lolle.

Åbent brev til Dekan, Rektor og Videnskabsminister

Som studerende ved Biologisk Institut finder vi de planlagte nedskæringer på Det Naturvidenskabelige Fakultet dybt problematiske. Nedskæringer af denne størrelsesorden medfører en generel mistillid til vores institut og ikke mindst en usikkerhed om vores uddannelses fremtid.

En afskedigelse af mindst 35 ansatte vil uvægerligt medføre en forringelse af vores uddannelse hvilket blandt andet vil bevirke at vi bliver dårligere rustet til at begå os i internationale forsknings- og erhvervsmiljøer.

Vi forudsiger at Instituttet, med et svækket fagligt miljø, vil have svært ved fortsat at tiltrække nye forskere med de kompetencer der er nødvendige for at opretholde det højt kvalificerede forskningsmiljø. Samtidigt vil nedskæringerne også bevirke at Instituttet vil få sværere ved at tiltrække de nye studerende, danske såvel som udenlandske, der gennem STÅ-midler danner det økonomiske grundlag der sikrer kvaliteten af Instituttets uddannelser.

Vi mener at de planlagte nedskæringer vil udhule fagligheden og efterlade Biologisk Institut svækket med hensyn til både forskning og uddannelse. Vi opfordrer derfor til en langsigtet og mindre drastisk fremfærd der i større grad værner om instituttets primære formål, at levere forskning og uddannelse i verdensklasse.