SU-korrektion – Københavns Universitet

Universitetsavisen > Debat > 2009 > SU-korrektion

04. marts 2009

SU-korrektion

SKATTEREFORM

Af Allan Bo Hansen, theabh@gmail.com

Enten har Universitetsavisen fejlciteret Ritzau eller også har Ritzau fejlciteret Carsten Koch: Skattekommissionens forslag vil på livstid give en gennemsnitlig studerende omkring 200.000 kroner ekstra og ikke »over 300.000 kroner«, som I har skrevet.

I sidste nummer af avisen på side 4 står: »Det en studerende på en længerevarende uddannelse får ud af vores forslag, er i gennemsnit over 300.000 kroner efter skat set over resten af livet. Så det er altså en rigtig stor gevinst...«

I rapporten fra Skattekommissionen vil man finde følgende på side 34:

»For en gennemsnitlig studerende på de lange videregående uddannelser skønnes forøgelsen af indkomsten efter skat som følge af reformen at udgøre omkring 200.000 kr. over resten af livet, inklusive forslaget om lavere SU. Det skal sammenholdes med at et års SU efter skat udgør knap 55.000 kr. ...«