4. marts 2009

Helge Sander er dumpet

MINISTEREKSAMEN

Af Britta Thomsen, medlem af Europa-Parlamentet (S)

Inden længe er det igen eksamenstid her på stedet. Så hvad er mere oplagt end at evaluere og sende universiteternes minister, Helge Sander, til eksamen.

Ved første øjekast er det Sanders manglende handlekraft, der fanger blikket. For blot at nævne de tre mest aktuelle kritikpunkter: Manglende ligestilling på universiteterne, brugerbetaling på Erasmus Mundus-uddannelsen og alt for meget topstyret forskning og dermed alt for lidt forskningsfrihed.

Ligestilling
Lad mig starte fra en ende af med ligestillingen. Hovedparten af de studerende på danske universiteter er kvinder - men kun hver fjerde lektor og hver ottende professor er kvinde. Skandaløst! Endnu mere skandaløst er det dog, at Helge Sander har udtalt, at »det først og fremmest er kvinderne selv, som skal gøre noget ved det«. Nej, Sander, det er først og fremmest dig, der skal gøre noget ved det! Indfør kønskvoter i forskningsrådene og ansættelsesudvalgene og tving mændene fra fadet - det vil gøre en forskel.

Erasmus Mundus
Mit andet kritikpunkt handler om EU´s uddannelsesprogram Erasmus Mundus. Som bekendt gør programmet det muligt for dygtige studerende at få et såkaldt eliteforløb på deres kandidatuddannelse. Det indebærer et ophold på minimum to samarbejdsuniversiteter, der ofte vil ligge i udlandet.

I 2005 blev det skrevet ind i universitetsloven, at studieophold i udlandet skulle være gratis, og i 2006 vedtog man, at også studerende uden for EU/EØS skal udløse taxameterpenge til universiteterne i Danmark. Statsfinansieret uddannelse som vi kender det - troede vi.

Men både danske og udenlandske studerende blev pålagt brugerbetaling fra de danske universiteter på Erasmus Mundus-uddannelserne - også selvom de studerende udløste taxameterpenge. Universiteterne overtrådte dermed loven og skovlede penge ind både fra staten via taxameterpenge og fra de studerende i form af brugerbetaling.

Og hvordan reagerer den ansvarlige minister så på det? Jo, Helge Sander har valgt at tage lovovertræderens parti og besluttet, at det må være op til den enkelte studerende selv at klage til universitetet og få sine ulovligt opkrævede penge tilbage.

Resultatet: At der stadig er danskere, som ikke har fået deres penge igen, og at flere udenlandske studerende stadig afventer svar. Hvis Sander oprigtig er imod brugerbetaling og for gratis uddannelse, kan han overbevise os meget let ved at indføre en klokkeklar lovgivning, der forbyder al brugerbetaling på uddannelser. Men det har vi endnu til gode.

Trusler mod fri forskning
Sidst, men ikke mindst, er den fri forskning truet af Sanders topstyrelogik. Til efteråret forhandler partierne bag globaliseringspuljen, deriblandt Socialdemokraterne, om hvor stor en andel af de to milliarder forskningskroner i puljen, der skal gå til den frie forskning.

Socialdemokraterne vil i tråd med ønsket fra universitetsrektorerne lade hovedvægten af forskningsmidlerne gå til basismidler. Det gør vi ud fra en grundlæggende tillid til forskerne og filosofien om, at den bedste forskning kommer fra forskerens egen kreativitet og ikke fra topstyrede økonomistrategier, sådan som Helge Sander ønsker det. Heldigvis er Jesper Langballe også enig i det udsagn, så det ser ikke ud til, at regeringen får deres vilje på dette område.

Til en hver eksamen hører en karakter og en evaluering. I dette tilfælde er jeg ikke i tvivl. Helge Sander er dumpet. Min opfordring til ministeren er derfor, at han begynder at tage ligestillingen, de studerende og forskerne seriøst - ellers består han aldrig den store videnskabsministereksamen.