Kapløb på KUA – Københavns Universitet

Universitetsavisen > Debat > 2009 > Kapløb på KUA

01. april 2009

Kapløb på KUA

LOKALEPROBLEMER

SPANSK FAGRÅD, v. Ditte Arbjerg m.fl.

Det er en fredag som alle andre på Københavns Universitet Amager, der huser det Humanistiske Fakultet. Klokken er ni om morgenen, og lokalet fyldes langsomt med studerende, der er mere eller mindre vågne. De sætter sig på pladserne og snakker lidt med hinanden, mens de venter på, at forelæseren kommer.

Nu nærmer klokken sig 9.10. Undervisningen begynder 9.15, og de elever, der først kommer nu, ser sig søgende omkring. Åh jo! Dér i hjørnet er der stadig en ledig plads - det var heldigt! De sidst ankomne må se sig nødsaget til at sætte sig i vindueskarmen eller alternativt på gulvet.

Gentagne gange har man som en mulig løsning på problemet forsøgt sig med lokaleændringer umiddelbart inden undervisningens begyndelse. Desværre skabte det kun større forvirring og tidsspilde, da der aldrig kom en permanent løsning. Det var altså hver gang et spørgsmål om enten at kappes om en plads i et for lille lokale eller i sidste øjeblik at løbe rundt i håb om at finde et større.

Tilbage til denne fredag på KUA klokken 9.15. Nu kommer forelæseren, der tydeligt overraskes over, at der i dag er så mange fremmødte studerende. Hun har ikke holdt forelæsning for os før og ved derfor ikke, at vi faktisk altid er så mange - og det selvom der sikkert er nogle, der ikke møder op, netop fordi det synes utilfredsstillende at sidde på gulvet og tage noter.

Derfor kan man fortsat undre sig over, at der i løbet af et helt semester ikke er blevet fundet en løsning på problemet. Udover at de studerende ikke får det optimale ud af undervisningen, er det yderst uforsvarligt i forhold til brandsikkerheden at stuve så mange mennesker sammen, hvilket de opsatte skilte i lokalet også indikerer.

Vi står uforstående over for, at lokalefordelingen fortsat kan være et problem, eftersom de studerende inden semesterstart skal tilmelde sig hvert fag, hvilket naturligvis bør give lokaleadministrationen et indtryk af antallet af studerende, der vil følge det enkelte fag, og dermed giver dem mulighed for at booke lokaler ud fra de oplysninger.

Denne problematik, mener vi, er med til at skabe et ringe studiemiljø, og måske er det i sidste ende netop et dårligt studiemiljø, der får en tvivlende studerende til at opgive studiet.
Ironisk nok sker dette samtidig med regeringens forsøg på at mindske frafaldet af studerende, forhøje standarden på landets universiteter og ikke mindst forkorte studietiden.

Så hvad sker der nu? Arbejdes der på at finde en løsning på at opfylde så basalt et behov som en siddeplads til en forelæsning, eller vil man fortsat lade de studerende løbe om kap for en værdig plads?

SVAR:

Karsten Schou, studieleder engelsk, germansk og romansk

Det er vanskeligt at identificere den konkrete sag ud fra beskrivelsen, og der har ikke været sager af denne type over studielederens bord i indeværende semester, men der skal ikke herske tvivl om, at vi på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk ikke bryder os om situationer som den, der beskrives her.

Vi har gennem tiden oplevet den slags kriser, hvor en fejl i lokalefordelingen ikke kan rettes tilfredsstillende, efter kurset er begyndt.

Vi bestræber os naturligvis på både at undgå fejl og i det hele taget at få tilrettelagt undervisningen så godt som muligt inden for de eksisterende rammer. Rammerne er imidlertid ofte et problem, fordi Københavns Universitet Amager ikke har tilstrækkelig lokalekapacitet til at dække behovet.

På Institut for Engelsk, Germansk og Romansk skal vi fordele cirka 140 kurser på ni lokaler, og der er mange forskellige faktorer, der skal tages i betragtning: Holdtimer skal hænge sammen med forelæsninger, en del kurser må ikke overlappe hinanden, de studerende skal helst have et nogenlunde sammenhængende skema og så videre.

Under så trange forhold er det umuligt at lægge et ideelt skema, og ændringer efter semesterstart kan være meget svære at håndtere.