Debat: Fakultet i krise – Københavns Universitet

Universitetsavisen > Debat > 2009 > Debat: Fakultet i krise

02. februar 2009

Debat: Fakultet i krise

NATURVIDENSKAB

Niels Kristian Højerslev, lektor

Året 2008 var på alle måder et mærkeligt år på Det Naturvidenskabelige Fakultet samt på min egen arbejdsplads, Niels Bohr Institutet (NBI).

I begyndelsen af året og helt frem til november 2008 taltes der varmt og meget om en styrkelse af mit fag, kaldet fysisk oceanografi - en fagdisciplin der beskæftiger sig med de fysiske og kemiske processer i havet ikke bare omkring Danmark, men i hele verden.

Organisationer som Danmarks Meteorologiske Institut, Danmarks Miljøundersøgelser, Farvandsvæsenet, DTUAqua og så videre anbefalede i varme og uforbeholdne vendinger at undervisningen og forskningen i mit fag skulle støttes og styrkes hvilket fik min institutleder, John Renner Hansen, til at garantere med 100 procents sikkerhed at fysisk oceanografi skulle tilføres en ekstra fuldtidsansat lektor i faget. Der blev i den anledning arbejdet på fuldforkromede planer om et undervisningsprogram mellem KU og DTU.

Jeg anså og anser institutlederen på NBI for at være et meget troværdigt og ordholdende menneske, hvilket ikke har ændret sig her på det sidste hvor vi befinder os midt i en fyringsrunde. Derfor var det med stor forundring i tiden op mod jul at erfare at vi godt kunne skyde en pil efter det lovede lektorat.

Lad os ikke gå i detaljer med reglerne om massefyringer på Det Naturvidenskabelige Fakultet, for det er ikke mit ærinde. Jeg vil langt hellere konkludere at John Renner Hansen i hele sagsforløbet har udstedt garantier i god tro, men at han sidst på året fik nye, men sene meldinger fra dekan Nils. O. Andersen gående ud på at der skulle fyres medarbejdere begrundet i dårlig økonomi og dårlig økonomistyring. NBI ville ikke gå fri med hensyn til fyringer selv om det her står fint til i enhver henseende.

Hele forløbet tyder på at kommunikationen mellem institutleder og dekan har været ualmindelig dårlig, magtarrogant og hovedkulds. Jeg skal på den baggrund udtale min mistillid til dekanatet/dekanen, fordi hele det efterfølgende sagsforløb er præget af hastværk og lastværk. Beklageligvis og ufortjent har NBI/John Renner Hansen fået et troværdighedsproblem overfor de organisationer som vi havde nærmest edsvorne aftaler og samarbejdsforpligtelser med.

Jeg har nu valgt en frivillig aftræden. Det indebærer at fysisk oceanografi ikke bliver styrket, men lukket helt med endegyldig virkning 30. september i år.

Svar

John Renner Hansen, institutleder, Niels Bohr Institutet

Niels Kristian Højerslev er af gode grunde skuffet over udviklingen af faget oceanografi som han igennem fire årtier har været en del af, men som på det seneste af forskellige grunde har lidt en hensygnende tilværelse. Fagets professor meddelte for mere end to år siden at han i slutningen af 2009 ville gå på pension. På den baggrund besluttede jeg at stillingen skulle genbesættes på lektorniveau.

Nedskæringen i 2009 i fakultetets direkte tilskud til Niels Bohr Institutets drift gør det desværre ikke muligt at gennemføre generationsskiftet så hurtigt som oprindeligt planlagt. Men det er forkert at oceanografi helt forsvinder fra instituttets forskningsprofil. Vi udskyder genbesættelsen og tænker os en gang mere om hvilken profil vi ønsker den fremtidige forskning inden for området skal have. Det afhænger af samspillet med de øvrige dele af geofysikken på NBI og de andre institutioner på området.

Højerslev overser desværre derefter kronologien i beslutningsprocessen og konkluderer at der er tale om dårlig kommunikation. I foråret 2008 havde vi stadig en forhåbning om at universiteterne ville få et betydeligt tilskud til basismidlerne fra globaliseringspuljen. Men det endelige resultat af efterårets finanslovsforhandlinger samt en række interne prioriteringer på universitetet og fakultetet betyder at alle institutter på Naturvidenskab på nær ét må spare, og nogle så meget at stillinger må nedlægges. I den proces føler jeg mig bestemt ikke udsat for dårlig kommunikation. På tilsvarende måde er dekanatet blevet gjort opmærksom på min mening om prioriteringerne og deres konsekvenser for Niels Bohr Institutet.