1. april 2009

KU som politisk krigszone

UAFHÆNGIGHED

Jørn Boye Nielsen, cand.scient.pol., og Lars Hededam, studerende, RUC

Københavns Universitets prorektor Lykke Friis, der også i egenskab af akademisk ekspert har været medlem af Forsvarskommissionen, har mange jern i ilden. Hun står blandt andet bag flere mødearrangementer i universitetsledelsens regi, hvor den officielle danske forsvarspolitik i almindelighed og den danske deltagelse i Afghanistan-krigen i særdeleshed præsenteres af officielle aktører.

Torsdag den 26. marts afholdtes således et møde i Festsalen på Københavns Universitet i Nørregade, 'War Zone Afghanistan', hvor forsvarsminister Søren Gade og den engelske forsvarsminister John Hutton gav deres og deres regeringers syn på nødvendigheden af Nato's krigsførelse i Afghanistan.

Med prorektoren som stærkt engageret ordstyrer forløb mødet, der havde samlet en fuld sal af hovedsagelig studerende, som et ensidigt og slet skjult reklamefremstød for Forsvarskommissionens konklusioner og anbefalinger og for regeringens og Nato-alliancens måde at forholde sig til problemerne i Afghanistan og til international terrorisme på.

I februar 2009 afholdt prorektoren et 'semester kick-off-møde' for de studerende, også i universitetets Festsal, med forsvarschef Tim Sloth-Jørgensen, som talte om 'Fremtidens trusselsbillede: Dansk forsvar og engagement i internationale konflikter'. Efterfølgende blev der på Universitetets hjemmeside lagt et link til det videoindslag om mødet, som Forsvarets Mediecenter producerede.

Universitetet er traditionelt et forum for uafhængig og kritisk undervisning, forskning og faglig debat på højeste akademiske niveau. Det forekommer derfor overraskende og upassende, at Københavns Universitets rektorat, v. prorektor Lykke Friis, bruger universitetet - og dets fineste lokalitet og talerstol - til afholdelse af entydigt politiske, og politisk ensidige, mødearrangementer.

SVAR:

Lykke Friis, prorektor, Københavns Universitet

Klima-udfordringen, USA, Asien, EU's udvikling, studenteroprøret i '68 og Danmarks kommende Afrika- og skattepolitik.

Dette er blot nogle af de temaer, som rektoratet, ofte i tæt samarbejde med Studenterrådet og fakulteterne, på det seneste har sat til debat i Festsalen. Ambitionen er, at vi på KU - ligesom på mange udenlandske universiteter - giver de studerende mulighed for at forholde sig til aktuelle problemstillinger og komme i direkte (og kritisk) dialog med beslutningstagere og eksperter, som de fleste mennesker normalt ikke har adgang til.

Heldigvis er det en tradition, der er ved at vinde indpas. Tag bare det arrangement, som Jørn Boye Nielsen og Lars Hededam kritiserer i ovenstående indlæg. En tætpakket Festsal med aktive og overvejende kritiske debattører, inklusiv den nystartede tænketank, gennemførte her en 'hard talk' med den danske og britiske forsvarsminister.

Hvor mon der ellers gives den mulighed?

Helt som med alle de andre seancer var formålet udelukkende at invitere til åben debat om et højaktuelt emne - uden bestemte politiske motiver.

For øvrigt indgik Forsvarskommissionens netop afgivne beretning overhovedet ikke i debatten.

Tidligere har vi haft talere med så forskellige baggrunde som statsminister Anders Fogh Rasmussen, den gamle franske venstrefløjsaktivist Daniel Cohn-Bendit, partiformand Helle Thorning-Schmidt, Bjørn Lomborg, Svend Auken - og man kunne fortsætte.

Af kommende arrangementer kan jeg nævne et møde med økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen, en seance i forbindelse med 60-året for Forbundsrepublikkens oprettelse og et Europa-Parlamentsvalgmøde, hvor samtlige spidskandidater har indvilget i at komme.

Alle er hjerteligt velkomne.