Uddannelsesservice uden service – Københavns Universitet

Universitetsavisen > Debat > 2009 > Uddannelsesservice ude...

01. april 2009

Uddannelsesservice uden service

NATURVIDENSKAB

Stig Breenstrup, lektor, NBI (stig@nbi.dk)

Der har i dagspressen været en del omtale af, at der på Det Naturvidenskabelige Fakultet er sket en betragtelig forøgelse af den administrative stab.

I efteråret 2008 blev 'Studieadministrationen' omdøbt til 'Uddannelsesservice'. Er servicen blevet bedre?

Som nævnt i Universitetsavisen nummer 1/09 er der problemer. Det problem, der blev nævnt, er den lange tid, det tager at udarbejde et eksamensbevis. Der blev nævnt fire måneder. Efter min erfaring er det noget af en underdrivelse, det mere normale er mellem seks og ni måneder (og når det endelig kommer, er der fejl i).

Studenten har ofte brug for hurtigt at have et bevis på, at han/hun er færdig som cand.scient., og dette foreløbige bevis må jeg så skrive. (Lidt mere administration til mig).

Der bliver antydet nogle forklaringer på, hvorfor det tager så lang tid - blandt andet underbemanding. Hvor mange personer skal der egentlig til at udarbejde to kandidatbeviser og to bachelorbeviser per dag (ifølge fakultetets nøgletal fra 2007 fik 514 personer en bachelorgrad og 551 fik en kandidatgrad)?

Fakultetskontorets ry er bekymrende
Fakultetskontoret har et ry blandt studenter, der, synes jeg, er lidt bekymrende. Det illustreres af et eksempel:

Jeg fik en e-mail fra en dansk udvekslingsstudent. Jeg vil ikke citere direkte, da studenten så ville kunne identificeres. Men her er indholdet: »Jeg er nu nået frem til mit bestemmelsessted og det viser sig, at jeg har brug for et bachelorbevis. Men jeg ved, at fakultetskontoret er så langsomt. Kan du hjælpe mig?«

Og det kan jeg selvfølgelig, jeg gør det samme dag. (Lidt mere administration til mig). I det hele taget er studenter, der vil rejse ud, meget bekymrede for den lange tid, det tager for studienævnene at godkende programmet for studiet ved det udenlandske universitet.

Det tager seks uger eller mere. Hvad der gør, at det tager så lang tid for studienævnene, er svært at se. Det kan da ikke være, fordi der holdes mange møder. For eksempel er det sidste referat fra kandidatstudienævnets møder den 11. april 2008.

Fra pikeret til opgivende
Som Erasmus-koordinator havde jeg i sensommeren 2008 nogle spørgsmål vedrørende indkomne gæstestudenter og sendte i september 2008 en forespørgsel til prodekanen for uddannelse både per e-mail og per almindeligt brev. Jeg har endnu ikke fået noget svar.

Fakultetet overtog her ved det akademiske års begyndelse administrationen af ph.d.-studenterne og udarbejdede en ti siders formular til halvårsrapport. Den erstatter den tidligere på en side. På den sidste side af denne ti siders formular skal ph.d.-skolens leder krydse af, underskrive og stemple. Den skulle ph.d.-student- erne aflevere den 1. september.

Her i slutningen af januar fik jeg en e-mail om, at en halvårsrapport var godkendt med en forklaring/undskyldning for, at det havde taget så lang tid. Jeg blev lidt pikeret, idet det i mailen blev insinueret, at der kunne være fejl og mangler i rapporten.

Et par dage efter fik jeg en fuldstændig enslydende mail med oplysning om, at en halvårsrapport for en anden student var godkendt. Den pågældende ph.d.-studerende havde imidlertid været på barselsorlov og efter aftale ikke afleveret nogen halvårsrapport. Så er man ikke mere pikeret, bare lidt opgivende.

Det kan også nævnes, at fakultetet har brugt ressourcer - tid og penge - på at udarbejde en farvestrålende kalender, som ingen har brug for.

Spørgsmålstegnet i indledningen? Jeg finder, at betjeningen af studenterne ikke er det, jeg vil kalde service.

SVAR:

Karen Rønnow, studiechef, Det Naturvidenskabelige Fakultet

Kære Stig Steenstrup.

Jeg skal meget beklage den oplevelse du har af Uddannelsesservice ved Det Naturvidenskabelige Fakultet. I den artikel i Universitetsavisen, som du henviser til, redegør vi for og beklager de forlængede sagsbehandlingstider vedrørende eksamensbeviser.

Implementeringen af en række lov- og bekendtgørelseskrav på både bachelor-, kandidat- og ph.d.-området og interne KU-projekter lægger et stort ressourcepres på Uddannelsesservice og institutadministrationerne.

Det er højt prioriteret at nedbringe sagsbehandlingstiderne og generelt at yde den bedst mulige service for både studerende og ansatte.

Vi har som led i den interne kommunikation til medarbejderne oprettet en hjemmeside, hvor uddannelsesregler og -procedurer er beskrevet:
www.science.ku.dk/udregler/forside/