Reclaim Your Education – Vi tager universitetet tilbage – Københavns Universitet

Universitetsavisen > Debat > 2009 > Reclaim Your Education...

29. april 2009

Reclaim Your Education – Vi tager universitetet tilbage

AKTIVISME

Af Michael Hunnicke Jensen og Mette Hermansen, talspersoner for Reclaim your Education

Overalt i verden bruger studerende denne uge til at markere modstand mod markedsgørelse af viden og uddannelse. Fra Guatemala over Grækenland til Frankrig og Filippinerne besætter, demonstrerer og aktionerer tusinder af studerende fra en fælles politisk platform: Vi kræver offentlige uddannelser med plads til faglig fordybelse, kritisk tænkning og demokratisk deltagelse.

I Danmark fokuserer vi især på den markedsgørelse, vi oplever på universitetet. Universitetsloven fra 2003 har gjort universiteterne til et eksperimentarium for markedsorienterede tiltag: Den faglige autonomi er erstattet af ministeriel detailstyring, og den demokratiske medbestemmelse er erstattet af top-down virksomhedsledelse.

Universitetsloven giver desuden incitamenter til, at universiteterne skal opføre sig som private virksomheder og konkurrere med hinanden om finansiering, stik imod den universitære forsknings traditioner, der bygger på samarbejde og vidensdeling.

Kognitiv kapitalisme
Den politiske styring af universiteterne knytter sig til ideen om, at vi lever i et videnssamfund. Det er både rigtigt og forkert. Det er nemlig ikke viden, men vækst og profit der dominerer i vores samfund. For regeringen er et videnssamfund et samfund, hvor viden er en vare, man kan investere i og tjene penge på.

En mere korrekt betegnelse for det videnssamfund vi kender i dag, er derfor kognitiv kapitalisme; en kapitalisme der baserer sig på at udvinde profit af menneskers tanker, begær, drømme og ideer. Hermed fremstår klarere, at hensigten med viden er at skabe profit.

Universitetsloven af 2003 er ét udtryk blandt mange for denne omstilling til profit-abel vidensproduktion, som EU med den såkaldte Lissabon-strategi vedtog i 2000. Konceptet er klart: der skal tjenes penge på forskning og uddannelse. Og i den sammenhæng er der ikke plads til velfærdsstatslige ideer om gratis uddannelse og offentlig forskning.

I mange europæiske lande er konsekvensen for studerende derfor, at der i de senere år er blevet indført fuld brugerbetaling for universitetsuddannelser. Det gælder for eksempel i England, hvor en hel kandidatuddannelse let kommer op på 100.000 kr. i egenbetaling.

Så langt er markedsgørelsen ikke kommet i Danmark endnu, men hvis studerende og ansatte ikke får skabt den nødvendige modstand imod den nuværende retning for universiteterne, så kan denne udvikling hurtigt komme til Danmark og bryde det velfærdsstatslige grundprincip om uddannelse som en rettighed for alle.

Vi forlanger en ny kontrakt
Helge Sander og regeringens lavine af markedsorienterede tiltag bliver ført frem med et krav om, at universiteterne skal være til gavn for samfundet, defineret ved mantraet 'fra forskning til faktura'. For regeringen er samfundsnytte ensbetydende med, at studerende og forskere producerer viden til gavn for private virksomheders indtjening.

Men denne tro på de frie markedskræfter som sandheden og løsningen på alle problemer har spillet fallit. Aktuelle samfundsproblemer som finanskrisen og den truende klimakatastrofe viser, at markedet ikke formår at løse helt afgørende problemer, men tværtimod er med til at skabe dem. Begge kriser har blotlagt nødvendigheden af, at videnskaben kan påpege ubehagelige sandheder, også når det rammer erhvervslivets ret til fri udfoldelse.

Vi forlanger derfor en ny kontrakt mellem universitetet og samfundet. Vi skal ikke tilbage til elfenbenstårnet, for universitetet må og skal være åbent mod og relevant for samfundet.

Men samfundsrelevante universiteter er ikke lig med erhvervslivsnyttige produktionsenheder. Vi mener, at selvstyrende universiteter med medarbejderdemokrati vil være langt mere samfundsnyttige end topstyrede, markedsgjorte universiteter. Samfundsnytte og universitært selvstyre er derfor en falsk modstilling, som vi skal gøre op med!