Coronavirus Information på dansk / Information in English

Debat: Klimakatastrofe og risikovurdering – Københavns Universitet

Universitetsavisen > Debat > 2009 > Debat: Klimakatastrofe...

29. april 2009

Debat: Klimakatastrofe og risikovurdering

REPLIK

Af Philippp Von Hessberg, postdoc, Kemisk Institut

Bjarne Andresen er i sit debatindlæg i Universitetsavisen nummer 5 oprørt over Katherine Richardsons udsagn, at der er »90 procents risiko for at vi er på vej mod en katastrofe hvis vi ikke gør noget. De sidste ti procent er ikke interessante.« Det er fremtidige generationers mulighed for et (godt) liv der er på spil her. Mener Bjarne Andresen virkelig at vi skal satse på denne ti procents chance på deres vegne?

Jeg bruger penge på en brandforsikring til mit hjem, selvom jeg umiddelbart vurderer at der ikke er mere end en promilles sandsynlighed for at jeg oplever en brand i min levetid. Alligevel tegner jeg - ligesom de fleste andre - en sådan forsikring. Når der nu er 90 procents risiko for en klimakatastrofe, synes jeg at det er rimeligt at verdens ledere bruger et par procent af vores bruttonationalprodukt til at sikre os mod en sådan katastrofe.