KUmmentar 7-2009: Missing link – Københavns Universitet

Universitetsavisen > Debat > 2009 > KUmmentar 7-2009: Miss...

20. maj 2009

KUmmentar 7-2009: Missing link

Af rektor Ralf hemmingsen og prorektor Lykke Friis 

PÅ EN TILFÆLDIG BLOG ser man et billede af en gruppe studerende. Flokken smiler og giver v-tegn. I baggrunden ses den 'originale' irske pub med de globaliserede symboler; reklamerne for Guinness og storskærmen med den evige fodboldkamp. Det kunne være hvor som helst i verden, men det er fra Vimmelskaftet.

Sådanne billeder er ikke udsædvanlige på en international studerendes blog. Samtidig med at familie og venner holdes opdateret om tanker under studiet, kan billederne dokumentere hvor sjovt man har det, og hvor mange nye venner man har fået.

Men ofte mangler der noget på billederne af smilende studiekammerater: en 'indfødt'. Desværre kan denne snævre observation ikke afvises som et stokastisk nedslag i blogosfæren. Billedet bakkes nemlig op en af en ny I-grade undersøgelse af det internationale studiemiljø i en række lande.

UNDERSØGELSEN VISER at mens de internationale studerende er ovenud tilfredse med det faglige niveau, savner de sociale aktiviteter og kontakt med 'de indfødte'.

Ifølge undersøgelsen synes 83 procent de har haft gode undervisere på Københavns Universitet (KU), og flotte 88 procent mener at KU er et godt sted at læse. Men næsten halvdelen af de studerende oplever at det er svært at finde danske venner.

Danske studerende som har været på udveksling, vil sikkert også genkende billedet. Det er forståeligt at man som lokal studerende prioriterer de venner man allerede har i en travl hverdag med studiejob, sport og undervisning. Det er også almenmenneskeligt at man som udenlandsk studerende i uvante omgivelser søger sammen med de som er i samme båd - også selvom man gerne vil møde de lokale.

SÅ HVORDAN finder vi det missing link der kan koble danske og udenlandske studerende og være med til at gøre KU til førstevalget for studerende der lige så godt kunne vælge Oslo eller Lausanne?

Et af svarene er bedre studiemiljø. Det er allerede en mærkesag på KU: Siden 2007 er der afsat over 20 millioner kroner til læsepladser og trådløst netværk. Senest har vi åbnet både studenterhuset på Sund og det samfundsvidenskabelige bibliotek i Gothersgade. Der er også nye specialepladser på vej i Fiolstræde.

Der er også initiativer særligt for de internationale studerende: Sammen med Københavns Kommune har vi serveret rådhuspandekager, vigtigt nyt på hjemmesiden kommer også på engelsk, og det er aftalt at Universitetsavisen skal udkomme i en engelsk udgave på nettet. Nogle fakulteter arrangerer særlige ture ud i landet.

Men skal vores missing link findes, er det nødvendigt med flere initiativer som er relevante for både udenlandske og danske studerende.

DERFOR HOLDER KUBULUS (alumnenetværket, red.) international karrierebørs, vi laver fælles arrangementer på engelsk med appel til både danske og internationale studerende. Allerede om få dage får vi besøg af Barroso som opvarmning til europaparlamentsvalget. Og næste immatrikulation bliver en fælles begivenhed for både danske og udenlandske studerende.

Vi skal også tage højde for at tidsånden i dag er præget af generation Y's tankesæt. Det betyder, ifølge Jens Christian Nielsen fra Center for Ungdomsforskning på DPU, at for eksempel studerende er reflekterede og tager ansvar. Men de stiller også ofte spørgsmålet what's in it for me før de gør noget.

Det gør det vigtigt at mødet med internationale studerende ikke opfattes som en del af godhedsindustrien. Hvad det heller ikke er. For kan eller vil man ikke rejse ud, er der globalisation at home at hente her. At kende fremmede kulturer er alfa og omega i en globaliseret verden. Så vores missing link skal måske findes i flere naturlige mødesteder for internationale og danske studerende hvor det bliver let at hente ny viden og gode kontakter.

FOR AT FÅ IDEERNE til at blomstre, har vi stiftet en international studiemiljøpris sponsoreret af Finansrådet der giver 100.000 kroner til undervisere, studerende, studienævn, institutter eller fakulteter som gør noget særligt for det internationale studiemiljø.

Det kan være tandemteaching med en dansk studerende, sociale aktiviteter eller boligforbedringer. Eller hvad med en børs hvor danske studerende som vil læse i udlandet, kan møde studerende fra nogle af de lande de tænker på at tage til? Prisen uddeles første gang til årsfesten.

Og så håber vi at de link vi i fremtiden finder til internationale studenterblogs kommer til at vise lidt flere fællesbilleder med de indfødte.

Københavns Universitets portal for internationale studerende findes på https://studies.ku.dk/