KUmmentar 6-2009: Mobning er uacceptabelt – Københavns Universitet

Universitetsavisen > Debat > 2009 > KUmmentar 6-2009: Mobn...

29. april 2009

KUmmentar 6-2009: Mobning er uacceptabelt

Af Rektor Ralf Hemmingsen og Prorektor Lykke Friis

EN SPYTKLAT I ANSIGTET. Det var kulminationen på en uoverensstemmelse ved et møde i det teologiske studienævn i 1970erne. Stærkt fortørnet havde en professor ved fakultetet rejst sig, marcheret rundt om mødebordet, og på denne lidet diplomatiske facon tilkendegivet sit mishag over for den unge mand for studienævnet.

Mobning er desværre ikke kun historie på KU. Det viser en Arbejdspladsvurdering (APV) som indtil videre er gennemført på fire fakulteter: Det teologiske, humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige. APV´en er en kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes trivsel. Den indeholder både positive og negative resultater. For eksempel svarer 90 procent af VIP´erne og Ph.d.´erne at de altid eller ofte har mulighed for at lære nyt gennem arbejdet.

PÅ DEN NEGATIVE SIDE finder vi mobning. Her angiver 9,5 procent at de har været udsat for mobning. Mobning er altid uacceptabelt, uanset hvor udbredt det er. Men på de fire fakulteter ligger vi oven i købet over landsgennemsnittet som for danske arbejdspladser er på 8,3 procent.

Mobning er bare ikke i orden. Vi vil ikke acceptere en sådan kultur på KU. Og der er flere gode grunde til at gøre noget ved problemerne. Her er to. For det første viser blandt andet forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø at mobining kan have konsekvenser for helbredet, medføre et forøget sygefravær og påvirke arbejdet på en negativ måde. For det andet kan mobning på ingen måde forenes med KU´s mål om at være en attraktiv arbejdsplads der kan fastholde og tiltrække gode medarbejdere.

HVAD KAN VI GØRE for at få bugt med mobning? Allerførst må vi danne os et oveblik over problemets omfang og karakteristika. Det får vi blandt andet ved at færdiggøre APV´en på de øvrige fakulteter. Desuden har HSU (Hovedsamarbejdsudvalget, red.) netop nedsat en arbejdsgruppe som skal foretage en nærmere analyse af problemet og dets konsekvenser - og ikke mindst komme med forslag til hvordan mobning kan undgås.

I mellemtiden kan vi kun gisne om der er særlige årsager til at mobning opstår på vores arbejdsplads. For eksempel er universitetet i særdeleshed en arbejdsplads som lever af en fri og åben debatkultur hvor medarbejderne og lederne skal kunne give og tage kritik - så længe den serveres på en saglig og sober måde. Men i hvilke situationer forfalder den vigtige kritik til nedsættende sprogbrug, 'syremails' eller upassende grimasser? På hvilken måde er eventuel dårlig ledelse med til at skabe grobund for mobning - hvad enten ledelsen er for svag eller for autoritær? Og hvordan opleves mobning på KU? Vel næppe så direkte som den spytklat der ramte formanden for det teologiske studienævn?

MAN KAN FORMODE at det ofte foregår på en langt mere subtil og indirekte måde. Som for eksempel i en prisbelønnet film fra Institut for Menneskerettigheder. I filmen prøver en mandlig medarbejder at finde en plads i kantinen til frokost. Men han bliver afvist og ignoreret af kollegerne. Til sidst må han sætte sig alene ved et bord. I filmen bliver de tavse, symbolske afvisninger ilustreret som knytnæveslag der slår manden omkuld. For mobning og diskrimination gør ondt - også når det foregår indirekte. Der linkes til filmen på www.discrimination-hurts.com.

Har du som medarbejder været udsat for mobning, kan du altid henvende dig til leder, din tillidsrepræsentant, HR-afdelingen eller KU´s ordning for psykologisk rådgivning via raadgivning@prescriba.com . Her vil blive taget professionelt hånd om problemet.