2. februar 2009

Debat: Aktivitetskrav skader mere end de gavner

FÆRDIGGØRELSESBONUS

ANNE BIE HANSEN, næstformand for Studenterrådet

Den forværrede økonomiske situation på KU skyldes til dels den såkaldte færdiggørelsesbonus. En del af de midler universitet får fra staten, er nemlig i dag betinget af at studerende har lave gennemførselstider.

Man kan overordnet stille spørgsmålstegn ved både rimeligheden og fornuften i at fjerne penge fra universiteter der har brug for en indsats på området. Det har ledelsen på KU imidlertid ikke gjort. I stedet har man indført aktivitetskrav, en hurtigløsning der meget vel kan skabe flere problemer end den løser.

For det nytter ikke at bede om øget hastighed uden at tage hensyn til hvad der sænker den i første omgang. Måske er der tidskrævende forhindringer i studiet, og måske er der i andre tilfælde fornuft i at den studerende tager sig ekstra tid.

Og KU mister under alle omstændigheder penge på kort sigt. Selv grove tiltag som aktivitetskrav og trusler om udsmidning vil først vise deres effekt om nogle år hvor kortere studietider ikke vil være den eneste effekt. Hvad betyder det for kandidaters kvalifikationer og selvstændighed at de er blevet presset igennem på trods af deres egne vurderinger og ønsker? Hvor mange ender man med at presse helt ud af universitetet? Skaber man i sidste ende en udvikling som er ønskværdig, og som KU's ledelse kan stå inde for?

For KU har vel en ledelse, og ikke blot en administration der skal følge ministeriets ordrer? Der er et alternativ til at bøje nakken. Hvorfor påpeger man ikke urimeligheden ved færdiggørelsespuljen? Hvorfor insisterer man ikke på at udviklingen af universiteterne skal ske gennem saglig debat, uden piskesmæld?

En sådan protest ville udtrykke ansvarlighed over for vores uddannelser. Det ville være god ledelse, og det ville være på tide.