2004

Fredagsbar åben igen

9. december 2004

09-12-2004 - Lise K. Lauridsen

Før sommerferien mistede et par tusinde naturvidenskabsstuderende i Universitetsparken deres fredagsbar.

Det Naturvidenskabelige Fakultet så sig nødsaget til at lukke Cafeen? på Jagtvej fordi fakultetet skal spare på pladsen. Men nu er der fundet en midlertidig løsning.

Københavns Kommune har givet tilladelse til at opstille en pavillon på parkeringspladsen ved August Krogh Instituttet, skriver Scient – magasin for studerende ...

Biomedicinsk netværk på KU

9. december 2004

09-12-2004 - Morten E. Wøldike Olsen

Billigere medicin, nye lægemidler og styrkelse af kampen mod kræft og diabetes er målet med det nye biomedicinske netværk BioLogue som Københavns Universitet har taget initiativ til og er vært for i de kommende år.

Matchmaking og forpligtende samarbejder mellem offentlige institutioner og lægemiddelindustrien kommer til at stå i centrum for det højteknologiske netværk som skal bidrage til at gøre vejen fra forskning til faktura kortere.

Udover Københavns Universitet deltager blandt andet Novo Nordisk, Lundbeck, Zealand Pharma og 7TM Pharma og en række andre universiteter, hospitaler og forskningsenheder i det nye netværk....

Rekordstor bevilling til Medicinsk Museion

9. december 2004

09-12-2004 - Morten E. Wøldike Olsen

Medicinsk Museion ved Københavns Universitet har modtaget 10,5 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden til forskning i biomedicinens nutidshistorie.

Dermed får Medicinsk Museion den største bevilling til medicinhistorisk forskning i Skandinavien nogensinde. Det er samtidig også en af de største bevillinger til dansk historisk forskning i de seneste år.

Baggrunden for projektet er at ingen medicinhistoriske museer systematisk har forholdt sig til den hastige udvikling inden for biomedicinsk forskning og klinik der er sket i de sidste 50 år. ...

Karakterer til debat

9. december 2004

09-12-2004 - Morten E. Wøldike Olsen

Forenede Studenterråd er glade for den debat om et nyt karaktersystem der er opstået i kølvandet på karakterkommissionens udspil.

FSR har længe efterlyst en grundlæggende debat om formålet med et karaktersystem og hvordan man sikrer brugbare evalueringer af de studerende. Ifølge FSR er karakterkommissionens udspil flere steder uklart og mangelfuldt.

»Kommissionen forholder sig desværre ikke til hvordan skalaen skal bruges som et fagligt og pædagogisk bedømmelsesredskab. Det er vigtigt at sørge for at karakterska...

Ny formand for FSR

9. december 2004

09-12-2004 - Morten E. Wøldike Olsen

Forenede Studenterråd, FSR, på Københavns Universitet har valgt ny formand. Det er Peter Dalby der læser Statskundskab på 4. år og har været aktiv i Forenede Studenterråd igennem 3 år. Den samlede ledelse i FSR består næste år – udover Peter – af et præsidium med Jesper Johansen fra Historie, Camilla Slowik fra Jura, Jesper Skottfelt fra Fysik og Thomas ’Anton’ Antonsen fra Datalogi.
»Det vigtigste politiske emne næste år bliver de nedskæringer, vi nu ser igen. Det er en illusion, at vi på sigt kan opretholde niveauet i vores uddannelser når der hvert år bliver barberet på taxametre der i forvejen ik...

Konference om ytringsfrihed og tolerance

1. december 2004

01-12-2004 - Morten E. Wøldike Olsen

Den 1. februar 2005 afholder Københavns Universitet en konference som opfølgning på det overfald, en underviser fra Carsten Niebuhr Afdelingen var udsat for i oktober i år. Overfaldet skete, efter at han havde læst højt af koranen ved en forelæsning.

Konferencens overskrift er 'Ytringsfrihed og tolerance - en konference om universitetets forskning og uddannelse'.
Formålet er at markere nødvendigheden af, at universitetets ansatte kan tale, undervise og forske frit. Samtidig skal konferencen belyse udviklingen i den akademiske frihed igennem historiske og personlige eksempler....

KU på reklamesøjlen

1. december 2004

01-12-2004 - Morten E. Wøldike Olsen

Er du stadig rigtig klog? Det spørgsmål stillede Københavns Universitet i den netop afsluttede kampagne for universitetets tilbud om efter- og videreuddannelse. Som flere sikkert har bemærket har der i bybilledet hængt kæmpe plakater, og de er blevet suppleret med annoncer i Politiken og Urban.

Kampagnen har allerede øget folks kendskab til Københavns Universitets efter- og videreuddannelser idet der er registreret dobbelt så mange hits på nettet end normalt. Kampagnen løb fra den 22. november til 5. december. ...

Unikt bioteknologisk forskningscenter i Danmark på vej

15. november 2004

15-11-2004 - Gry Gailhede

Videnskabsminister Helge Sander har nu lagt den første sten til et unikt forskningscenter i Danmark, BioCenter i København.

Centret skal være en ny dansk spydspids inden for den bioteknologiske forskning, der i sidste ende skal gøre os bedre til at diagnosticere og behandle kræft og andre sygdomme.

Det er første gang, at et forskningscenter med en sådan sammensætning ses på dansk jord. Det kommende BioCenter skal huse både Københavns Universitets I...

Årets Harald til Hans Bonde

13. november 2004

13-11-2004 - Hans Peter Hansen

Professor, dr. phil Hans Bonde fra Institut for Idræts afdeling for historie og samfundsvidenskab kan nu pryde sig med titlen Årets Harald – årets underviser – på Københavns Universitet.

Han bliver dermed den 17. i rækken, der modtager undervisningsprisen opkaldt efter den fremragende underviser og forsker Harald Bohr.

Prisuddelingen fandt sted ved Årsfesten i Festsalen på Frue Plads i dag.

Rektor Linda Nielsen citerede i sin tale fra de studerendes indstilling af idrætsforskeren:...

Stor interesse for det første valg til Københavns Universitets bestyrelse

11. november 2004

11-11-2004 - Gry Gailhede

Der er usædvanlig stor interesse for det kommende valg til Københavns Universitets bestyrelse. Fristen for at melde sig som kandidat udløb den 1. oktober. Over 1000 personer har meldt deres interesse for det kommende valg - enten ved at stille op som kandidater eller ved at være stiller for de opstillede kandidater.

Valget af de interne medlemmer til universitetets nye bestyrelse finder sted i begyndelsen af november. Der skal vælges 2 r...

Taltærskeri

10. november 2004

10-11-2005 - Af Lise K. Lauridsen

Universitetet skal spare 80 millioner kroner på næste års budget. Hårdest kommer det til at gå ud over Jura, Natur-
videnskab, Sundhedsvidenskab og Fællesadministrationen


Det er med en vis undren at institutleder John Renner Hansen i disse dage må vende hver en krone for ikke at skulle fyre folk på Niels Bohr Institutet (NBI) næste år.

»Det er ikke til at holde ud. Jeg vil gøre alt hvad der står i min magt for at undgå fyringer, men det kommer selvfølgelig til at sætte sine...

Det konstruerede køn

27. august 2004

27-08-2004 - Af Lise Bengt Lauridsen

Hvad er køn andet end maskerade? Seminar på KUA om køn, magt og seksualitet på scenen tog kønnet og sanserne ved næsen

Køn er konstruktion, kønsroller en maskerade - lad os klæde os ud!«. Sådan lyder beskrivelsen til workshoppen 'Drag king for a day' der er en del af et seminar om queer og feministisk scenekunst arrangeret af Dans og Teatervidenskab.

Ti kvinder har vovet sig ind i den nordiske performancegruppe SubFraus værksted i KUA's dansesal for at lade sig transformere fra kvinde til mand....

VIDENSKABET: Vores kosmiske fødested

27. august 2004

27-08-2004 - Af Birgitta Nordström

Videnskabet: Astronomi

Stjerner, galakser og sorte huller hører til universets mysterier. Et nyt dansk ledet forskningsprojekt bidrager til at
løse gåden om hvordan vores Mælkevej er dannet

Vi ved at vores egen galakse, Mælke-vejen, blev skabt for cirka 13 milliarder år siden, kort efter Big Bang. Hvordan Mælkevejen har udviklet sig fra dengang til i dag, er imidlertid endnu ikke fuldt forstået.

Nu har danske forskere givet et af-gørende bidrag til forståelsen af vores galakses historie. Sammen med schweiziske og svenske astronomer har forskere fra Niels Bohr Instituttet ved Køben...

Fremtidens biomedicinske kulturarv

27. august 2004

27-08-2004 - Af Lise K. Lauridsen

Medicinsk Museion rummer flere hundrede års kulturhistorisk
dokumentation af tandlægers, apotekers og lægers virke, men næsten ingenting fra de seneste 50 års medicinske udvikling. Det vil professor Thomas Söderqvist og hans medarbejdere lave om på

Da Thomas Söderqvist søgte jobbet som professor i medicinhistorie på Køben-havns Universitet i 1999, stod der ikke et ord om Medicinsk Historisk Museum i stillingsopslaget.
»Da samtalen var ved at være slut, sagde de...

Valget er dit

27. august 2004

27-08-2004 - Af Lise K. Lauridsen

Så er der snart valg for alle ansatte og studerende til Københavns Universitets første bestyrelse nogensinde. De ansatte stiller op med garvede tillidsfolk

Fra den 29. oktober til den 12. november er det de ansatte og studerendes tur til at stemme til universitetets før...

Sund satsning på professorer

27. august 2004

27-08-2004 - Af Lise K. Lauridsen

Sundhedsvidenskab vokser. Nye tværfaglige fag skæpper godt i kassen

12 nye professorer på hospitalerne, 12 nye professorer på Panum, ti nye forskningslektorer og syv friske adjunkter. Sundhedsvidenskab satser massivt på flere forskere og undervisere. For det går godt ude på Panum.
´
Årsagen er primært øget undervisnings-aktivitet. Medicin har i årevis været et af de mest søgte fag på universitetet med en tårnhøj adgangskvotient og et mini-malt frafald. Også nye tværf...

Rustur i skyggen

27. august 2004

27-08-2004 - Af Jeppe Dong Abrahamsen

Rusturens image er blevet noget flosset i kanten de seneste år, men er den traditionsrige tur virkelig kun dagevis med dødsdruk og nøgne russer? Universitetsavisen tog
med molekylær biomedicin på rustur

Det er tirsdag inden studiestart, dagen hvor ...

Same procedure as every year

27. august 2004

27-08-2004 - Af Jeppe Dong Abrahamsen

Tag ansvar, drop overspringshand-lingerne og nyd det privilegium det er at være optaget på universitetet. Sådan
lød budskabet igen i år til de nye stu-derende da Forenede Studenterråd afholdt RUS-arrangement

Dette er ikke en genbrugsartikel. Men det kunne det lige så godt have været. For det var gammel vin på ny flaske der blev serveret for de mere end 1.000 nyindskrevne studerende der havde fundet vej til Forenede Studenterråds RUS-arrangement.

At gæstetalerne havde fundet bidder fra tidligere taler frem fra annalerne, gjorde nu heller ikke så meget. Mange af de pointer der blev fremhævet gælder trods alt lige så meget for dette års nye studerende som for dem der sad på rækkerne d...

Matematisk højdespringer

27. august 2004

27-08-2004 - Jeppe Dong Abrahamsen

AKTUAR - Højst overraskende viser ansøgertallene at forsikringsvidenskab er dette års højdespringer. Faget uddanner aktuarer hvis job er at udregne forsikringsselskabers præmier efter statistiske beregninger. Antallet af ansøgninger er næsten tredoblet i for-hold til sidste år hvor kun 27 søgte om optagelse mod 74 i år.

I mange år har det ellers været svært at få unge til at søge ind på denne særlige gren af matematikstudiet. Men i år er alle 50 pladser besat, og flere ansøgere h...

Hum-hetz og mars-begejstring præger studievalg

27. august 2004

27-08-2004 - Af Jeppe Dong Abrahamsen og Lise K. Lauridsen

Årets ansøgerstatistik for Københavns Universitet tyder på at Mars-effekten og skrækhistorierne om den høje ledighed blandt humanister har påvirket de unges studievalg

Interessen for de klassiske humanistiske fag daler fortsat støt mens den nedad-gående kurve for de naturviden-skabelige og tekniske uddannelser synes at være knækket, viser årets ansøger-statistik til de videregående uddannelser.
På to år er antallet af ansøgninger til humaniora på Københavns Universitet faldet 14 procent fra 5.400 til 4.600. Det Naturvidenskabelige Fakultet har fået 2.300 ansøgninger i år. Det er 26 procent flere end sidste år....

Forskerflæsk

27. august 2004

27-08-2004 - Af Richard Bisgaard

Universiteter og oppositionspartier kan ikke få øje på de mange milliarder som regeringen påstår at have afsat til forskning og uddannelse på næste års finanslov

Tre milliarder kroner til forskning, innovation og udvikling, 50 procent flere ph.d.-studerende, en milliard kroner ekstra til strategisk forskning inden for teknik, n...

Ungdomspolitikere til kamp mod SU

27. august 2004

27-08-2004 - Af Jeppe Dong Abrahamsen

I modsætning til folketingspolitikerne vil landets to største ungdomspolitiske
organisationer have SU-systemet ændret. Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) vil have fjernet SU'en i det sjette studieår mens Venstres Ungdom (VU) og foreslår SU'en helt afskaffet

Man kan ikke beskylde formændene for DSU og VU for at lefle for deres målgruppe. Tværtimod gør formand for DSU Jacob Bjerregaard og VU's ditto Claus Horsted nu op med SU-systemet som det ser ud i dag....

SU's og dus

27. august 2004

27-08-2004 - Af Lise K. Lauridsen

Økonomer har set sig sure på de studerendes lidt for gode liv med SU, studenterjob, lån og skattefri lommepenge hjemmefra. Politikerne derimod er godt tilfredse med SU-systemet

Forældre støtter gerne deres poder i at tage en uddannelse, viser en under-søgelse af de studerendes indtægter som Gallup har lavet for Ugebrevet A4.
På universiteterne får godt 40 procent af alle studerende en eller anden form for økonomisk hjælp fra mor og far.

Hjælpen kan bestå i alt fra gaver, et sted at bo, lidt håndører til at dække kassekreditten eller et fast skattefrit tilskud hver mån...

Post eller kolera

5. marts 2004

05-03-2004 - Af Richard Bisgaard

Trods opfordring fra bladudvalg er rektor ikke til sinds at udskyde beslutning om at indstille postomdelingen af avisen

Tre numre mere. Herefter er det slut med at få Universitetsavisen leveret gennem brevsprækken sammen med den øvrige post hver ande...

Universitet til fremleje

5. marts 2004

05-03-2004 - Af Lise K. Lauridsen

Det kan blive nødvendigt at udvide undervisningsdagen når hver tiende kvadratmeter på universitetet skal spares væk

Huslejestigningen går hårdest ud over de to våde fakulteter Natur- og Sundheds-videnskab. De to forskningstunge fakulteter fylder knap to tredjedele af de cirka 346.000 kvadratmeter som Københavns Universitet breder sig på.

Det Naturvidenskabelige Fakultet har i forhold til sine cirka 6000 studerende og 800 ansatte det største arealforbrug og må derf...

Hug en husleje og klip et kontor

5. marts 2004

05-03-2004 - Af Lise K. Lauridsen

Universitetet skal spare på pladsen. Et areal der svarer til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Teologisk Fakultet, skal lukkes eller fremlejes inden år 2011

En middelsvær huslejestigning på 55 millioner om året venter forude. Fra 2011 må universitetet derfor undvære hvad der svarer til Det Samfundsviden-skabelige og Teologiske Fakultet tilsammen.

På trods af de dystre udsigter sprang champagnepropperne da beslutningen om hvem der skal skære hvor endelig kom på plads den 25. februar. ...

Medicinpiger øver sig i forspil

20. februar 2004

20-02-2004 - Af Nikolaj Lange

Advarsel: Denne artikel afslører en lang række rekvisitter til Medicinerrevyens
ti års jubilæumsforestilling

De seks dansere tripper frem i en trekantsformation på linoleumsgulvet mens instruktøren Theresa Boll står og tæller til fire.
De standser lidt usikkert op og tripper så videre.
»Vi er altså nødt til at blive stående en ekstra takt og vippe. Vi kan ikke nøjes med tre takters forspil,« siger en af pigerne.
»Vi skal også blive enige om at have samme hofte oppe,« siger en anden. ...

INTERNATIONALT NYT: Ingen elite på breddens bekostning

20. februar 2004

20-02-2004 - Morten E. Wøldike Olsen

TYSKLAND – Den tyske debat om oprettelsen af et antal eliteuniversiteter må ikke medføre en forsømmelse af de øvrige videregående uddannelser. Således lød den kollektive udtalelse fra de tyske rektorer efter et fælles møde i sidste uge. Ifølge rektorerne kan eliten kun vokse ud af en videnskabelig bredde, og denne bredde findes på universitetet og de videregående uddannelser som også i fremtiden skal være rygraden i det tyske uddannelses- og forskningssystem. Alt forudsætter dog større f...

INTERNATIONALT NYT: Rige rektorer

20. februar 2004

20-02-2004 - Morten E. Wøldike Olsen

ENGLAND – Den britiske faglige organisation for universitetslærere, Association of University Teachers (AUT), har rettet en kraftig kritik mod en del universiteter der siden midten af 1990’erne har givet deres rektorer alt for høje lønninger. Mens universitets-ansatte generelt har fået nominelle stigninger på 25 procent i perioden fra 1994/95 til 2002/03 er rektorlønningerne blevet forhøjet med 49 procent. De 20 bedst betalte rektorer har endda fået deres lønninger forhøjet med 70 ...

INTERNATIONALT NYT: Opråb fra forskere

20. februar 2004

20-02-2004 - Morten E. Wøldike Olsen

FRANKRIG – »Sauvons la recherche«, Lad os redde forskningen! Det er kampråbet som forskerne i Frankrig i den seneste måned har brugt i protesten mod det mange kalder for en stærk underfinansiering af fransk forskning. Et opråb fra en aktionsgruppe blev offentliggjort den 7. januar, og den har nu samlet over 46.000 underskrifter. Det er mere end en tredjedel af samtlige forskere i Frankrig. I opråbet stiller bl.a. lederne fra forskellige forskningsinstitu-tioner krav om at sta...

VIDENSKABET: Sprogpolitik ja tak

20. februar 2004

20-02-2004 - Af Pia Jarvad og Tore Kristiansen

Videnskab: Sprog

I dag kommer den fremmedsproglige indflydelse overalt fra engelsk. De nordiske befolkninger reagerer
forskelligt på denne indflydelse: Den danske befolkning er mest positiv, den islandske mest reserveret

Regeringen er netop kommet med en sprogpolitisk redegørelse som blev drøftet i Folketinget ...

Kunst er et vindue til hjernen

20. februar 2004

20-02-2004 - Af Martin Skov og Andreas Roepstorff

Skønhed afhænger af øjet der ser. Øjets sansninger afhænger
af hjernens biologi. Universitetsavisen har mødt neuroæste-
tikkens fader, Semir Zeki

Hvorfor giver nogle genstande anledning til det vi kalder en æstetisk oplevelse? Det gør de, ifølge hjernef...

Find en forsker

20. februar 2004

20-02-2004 - Af Nikolaj Lange

Det skal være lettere for journalister at finde vej ind bag universitetets mure. Der er kommet både en strategi og en politik for kommunikation

Vi gjorde det sidste år under Irak-krisen at vi udsendte en liste med navnene på over halvtreds forsk...

Kroneprinsessen

20. februar 2004

20-02-2004 - Af Nikolaj Lange og Richard Bisgaard

Året var 68, og studenteroprøret var i fuld gang da den unge kvindelige økonom kom ind på Økonomisk Institut. I dag er troværdighed, tillid og stabilitet nøgleord i hendes arbejde

En gang om året må dronningen se sig hensat til en andenplads. Det sker når Børsens Nyhedsmagasin kårer Dan-marks mest troværdige person. De sidste mange år er titlen nemlig gået til kronens vogter Bodil Nyboe Andersen.

Så det er ikke tilfældigt at hun var ombejlet da universiteterne skulle finde medlemmer til deres bestyrelser....

Patent på opfindsomhed

20. februar 2004

20-02-2004 - Af Lise K. Lauridsen

Københavns Universitet har for første gang opnået patent på en opfindelse

Det ligner mest et apparat fra en fysiktime i folkeskolen. En bunke farvede ledninger snor sig inde bag en aluminiumplade med små hjemmelavede mærkater på. Men faktisk er den beskedne installation den første af sin art på Københavns Universitet. Med patentet på ‘Metode og apparat til non-invasiv estimering af angiogenese’ har KU for første gang fået eneret til en opfindelse siden det blev lovligt for universiteterne at sælge videnskabelige resultater der kan føre til fx nye apparat...

Grænser for opfindsomheden

20. februar 2004

20-02-2004 - Af Lise K. Lauridsen

Loven om patenter skulle opfordre til opfindelser, men virker i stedet demotiverende, mener forskernes fællestillidsmand

Opfinderloven blev den kaldt. Loven der skulle sætte gang i innovationen på universiteterne. Den gav forskerne pligt til at indberette deres opfindelse, men samtidig fik de frataget ophavsretten til deres påfund.

Demotiverende, kalder forskernes fællestillidsmand på Københavns Universitet, Leif Søndergaard, lovens konsekvenser.
»I forhold til tidligere tror jeg ikke forskerne har den store interesse i at få deres ideer omsat til brugbare produkter. Jeg tror at forskerne ville være langt mere ivrige efter at samarbejde med erhvervslivet og få patent på deres forskning hvis de selv fik rettighederne,« siger Leif Søndergaard og henviser til Sverige og Finland hvor forskerne har beholdt deres ophavsret. Vore nordiske naboer ligger samtidig helt i top i internationale undersøgelser af hvilke lande der forstår ...

Omverdenskontoret

20. februar 2004

20-02-2004 - Af Lise K. Lauridsen

Virksomheder fra Japan, Storbritannien, Sverige og Danmark banker på døren hos Tech Trans Enheden for at købe opfindelser

Det var nogen der ville høre om vi ikke kunne finde noget at bruge en million på...

Flyvefærdig fra Folkesundhed

20. februar 2004

20-02-2004 - Af Lise K. Lauridsen

Den første kandidat fra Folkesundheds-videnskab er sprunget ud. 29-årige Anne Rosell kan se tilbage på et studie der trods kaotiske forhold har været præget af stort engagement

Jamen det lugter da lidt af lilla bleer, navnet – Folkesundhed, men der er altså masser af demografi, statistik og økonomi på studiet,« forklarer Anne Rosell med henvisning til de få mænd på Folkesundhedsvidenskab.

Der er nu ikke mange lilla bleer over Anne Rosells armybukser og skijakke. Squashketcheren stikker op af rygsækken over den røde hårtop. Anne Rosell har lige kunnet klemme Universi-...

Friheden, forskningsstrategien og fællesskabet

6. februar 2004

06-02-2004 - Af Lise K. Lauridsen

Går forskningsfriheden ud når den strategiske forskning sætter ind? Universitetsavisen har spurgt to
ledere der til daglig arbejder med
forskningsstrategier

Anbefalingerne fra erhvervslivet og OECD har været enslydende: Dansk forskning er i top, men der bliver satset alt for bredt. Forskningsstrategier på nationalt, institutionelt såvel som på institutniveau er i dag blevet et løsen.

Men hvad er en forskningsstrategi egentlig? Vil den underminere forskningens væsen? Og hvad skal den gøre godt for? Universitetsavisen har spurgt vicedirektør på Forskningscenter Risø, Jon Wulf...

INTERNATIONALT NYT: Er Blair fair?

6. februar 2004

06-02-2004 - Af Thomas Buch-Andersen

ENGLAND - Undervisningsafgiften tredobles, men første afdrag skal først falde når studerende begynder at tjene seriøse penge

I månedsvis er den britiske premiere-minister, Tony Blair, skiftevis dukket op i studenterforeninger og tonet frem i fjernsynet for at sælge sin reform af de engelske universiteter.
»Vores problem er at universiteterne mangler penge hvis de skal klare sig i den globale økonomi. Hvor skal vi få dem fra? Mit bedste bud er at det er rimeligt at de studerende selv bid...

Mission til Mars

6. februar 2004

06-02-2004 - Af Sune Nordentoft Lauritsen

På trods af en meget slunken pengepung er det lykkedes et hold forskere fra Center for Planetforskning på Københavns Universitet at løse billet til NASA’s igangværende robotmission til Mars. I øjeblikket arbejder de danske forskere i missionens hovedkvarter i Californien hvor de spiller en aktiv rolle i
udforskningen af den røde planet

Pasadena, Californien: Det er daggry i Gusev-krateret p...

Studieoptag styret af spådomme

6. februar 2004

06-02-2004 - Af Nikolaj Lange

Videnskabsministeriet har indset at det går galt når man
prøver at spå om arbejdsmarkedet. Så nu vil de have
universiteterne til at gøre det i stedet

Regeringen vil ikke i øget omfang bruge adgangsbegrænsninger til at sikre sig ...

Et komplekst problem på Økonomi

6. februar 2004

06-02-2004 - Af Lise K. Lauridsen

Studieleder på frafaldsramt fag maner til besindelse: Det er svært at gå på universitetet

Et af de studier der kæmper med et højt frafald, er Økonomi. Det går fremad, men sidste år droppede knap en tredjedel af de førsteårsstuderende alligevel ud. Det skal ses i forhold til at halvdelen af de førsteårsstuderende i 1996 meldte sig ud igen.

»Økonomi er stadig et af de studier der har det højeste frafald, men vi får svært at nedbringe frafaldet uden at mindske optaget voldsomt eller sænke undervisningens niveau,« siger studieleder Peter Erling Nielsen. ...

Slut med frit frafald

6. februar 2004

06-02-2004 - Af Lise K. Lauridsen

Universitetet vil have mere indsigt i hvad de enkelte studier gør for at holde på de studerende

Hvordan kan det være at næsten hver fjerde studerende på Københavns Universitet dropper ud af det studium de startede på? Det er et af de spørgsmål rektor Linda Nielsen gerne vil have svar på.

De studerendes høje frafald var også et af de tungere kritikpunkter af de danske universiteter i OECD-rapporten der blev offentliggjort i starten af januar.
På den baggrund har rektor bedt alle studieledere på Københavns Universitet om at redegøre for årsager til samt tiltag mod frafald og lange studietider. ...

Geologi til salg

6. februar 2004

06-02-2004 - Af Nikolaj Lange

Geologisk Institut har indledt et salgsfremstød over for de sjællandske gymnasieelever. En flok mulige købere fra Falster kom anstigende med pjusket hår og mobiltelefoner

Eleverne sidder stille og hører efter da adjunkt Christian Bjerrum byder velkommen og præsenterer programmet. En PowerPoint præsentation over ham reklamerer for dagens emne: »Jordens klima gennem 3,7 milliarder år«.

Stilheden bliver dog hurtigt afbrudt. En flok elever kommer listende ind i audi-toriet lidt for sent. De maser sig ind på en af rækkerne, men opdager at der ikke er plads til dem alle. Så de vender om og begynder hviske...

Gravøl på naturvidenskab

6. februar 2004

06-02-2004 - Af Lise K. Lauridsen

Den interne kommunikation på Naturvidenskab er nu en saga blot. Det 32-årige fakultetsblad på Det Naturvidenskabelige Fakultet, Hovedområdet, lukker. “Sådan må det være. Det er heller ikke sjovt at være den der skal tage de svære beslutninger”, sagde dekan Henrik Jeppesen i sin tale ved bladets afskedsreception.

Det er dekanens egenrådige beslutning at lukke Hovedområdet hvilket er muligt efter den nye universitetslov er trådt i kraft. Der er dermed sat punktum for den sidste samlende funktion på papir-form ved ...

Nat i nød

6. februar 2004

06-02-2004 - Af Lise K. Lauridsen

Naturvidenskabs langvarige økonomiske rutschetur risikerer at gøre fakultetets kandidater mindre attraktive

Stormen er redet af på Naturvidenskab. Indtil videre. Universitetets dyreste fakultet stod igen i år til at få et klækkeligt underskud. Et lån, færre censorer, en lukning af fakultetets blad samt en reduktion i antallet af stillinger er blandt de tiltag der foreløbigt får regnestykket til at gå op.

Resultatet af årets budgetforhandlinger vakte langt fra glæde på fakultetsrådsmødet tirsdag den 20. januar. Eksternt medlem og rektor på Frederiksber...

Dream Team

6. februar 2004

06-02-2004 - Af Nikolaj Lange og Richard Bisgaard

Universitetsavisen har måttet give op. Der er intet at gø af. Vi har ringet rundt, men det lader til at alle er godt tilfredse med de eksterne medlemmer af den kommende bestyrelse

Onsdag den 21. januar måtte rektor Linda Nielsen forlade konsistoriemødet før sidste punkt på dagsordenen. De sek...

VIDENSKABET: Kan alle lære matematik?

5. februar 2004

05-02-2004 - Af Carl Winsløw

Videnskabet: Matematikkens didatik

Matematik er det næststørste fag i skolen – de fleste ved det er vigtigt, og mange synes det er svært.
Men kan alle lære det?

Matematik er et fag som mange – også akademikere ...

Bedre avis, færre læsere...

23. januar 2004

Af Richard Bisgaard

Desto mere tilfredse læserne er med Universitetsavisen, desto mindre læser de den. Måske man bør overveje at lave et personaleblad og en studenteravis hver for sig, foreslår Scharling Research stik imod konklusionerne i egen undersøgelse

Universitetsavisen er meget bedre end tidligere, men færre gider læse den. Sådan lyder en af de paradoksale konklusioner på en læserundersøgelse som Rektors Formidlingsudvalg på vegne af Universitetsavisen har fået udarbejdet af Sch...

INTERNATIONALT NYT: Kør på røven og kast med flødeskumskager

23. januar 2004

23-01-2004 - Af Rasmus Rydahl

Tyskland - De berlinske studerende som op til jul strejkede i ugevis mod nedskæringer på uddannelsesområdet, opgav i starten januar at køre videre i samme spor. Strejken er slut og har ikke afstedkommet noget som helst. Mange var allerede før jul skeptisk indstillet over for den tilsyneladende endeløse strejke. Og nu hvor den tyske eksamenstid nærmer sig (det tyske undervisningssemester slutter nemlig først i februar), er mange nok faldet fra da de ikke ønsker at blive forsinkede i de...

INTERNATIONALT NYT: Udbrændte universiteter

23. januar 2004

23-01-2004 - Af Rasmus Rydahl

TYSKLAND - Den tyske regering begynder at lege med tanken om at oprette eliteuniversiteter. Er det socialdemokratisk ledede Tyskland uddannelsesmæssigt set på vej mod et A- og B-hold? Og hvor skal pengene komme fra?

De tyske socialdemokrater barsler med planer om at indrette eliteuniversiteter for landets klogeste studerende, eksplicit efter amerikansk forbillede. En bombe, intet mindre, i et l...

Naturhistorie United

23. januar 2004

23-01-2004 - Af Richard Bisgaard

Universitetets fire naturvidenskabelige museer er i al stilfærdighed blevet omdannet til Statens Naturhistoriske Museum. Men hvorfor skal staten have æren for KU’s kronjuveler?

Danmark har fået et nyt, stort museum.
Statens Naturhistoriske Museum hedder det, og det særlige ved det er at det hverken er nyt, større eller statsligt.
Statens Naturhistoriske Museum er opstået ved en sammenlægning af Zoologisk Museum, Geologisk Museum, Botanisk Museum og Botanisk Have. De fire hæderkronede institutioner har rødder helt tilbage i det sekstende og syt...

Praksisudvalg på vej på KU

23. januar 2004

23-01-2004 - Af Benedikte Ballund
KU får formentlig snart et udvalg der kan tage stilling til om forskerne optræder ordentligt. Også
videnskabsministeren lægger op til at sager om god videnskabelig praksis skal ud af UVVU og behandles lokalt

En arbejdsgruppe under rektoratets forskningsudvalg arbejder i øjeblikket med at finde ud af hvordan KU skal udmønte den nye universitetslovs bestemmelse om at universitetet skal værne om videnskabsetik.

I et brev til videnskabsminister Helge Sander lægger arbejdsgruppen under ledelse af dekan for Humaniora, John Kuhlmann Andersen, op til at alle universiteter skal have et lokalt udvalg der ...

Kontrol med kronikkerne

23. januar 2004

23-01-2004 - Af Benedikte Ballund

UVVU skal i fremtiden ikke kun se på
videnskabelige værker. Forskningsstyrelsen lægger op til at også kronikker og læserbreve skal kunne vurderes. KU-arbejdsgruppe
foreslår ny definition af uredelighed

I fremtiden skal det være muligt for Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed at be...

NYHEDSANALYSE: Uholdbar fremtidsfond

23. januar 2004

23-01-2004 - Af Nikolaj Lange

Regeringen vil give forskningen et løft, men både vismænd og støttepartier kritiserer planen om en forskningsfond der skal finansieres af olie eller arvesølv

Ministrene syntes selv at de havde en genial plan. En plan som ikke kunne gå galt, og som endda ville gøre dem populære hos alle. De ville give flere penge til forskning og samtidig skabe vækst og fremgang for hele samfundet.
Alligevel er regeringens plan om en ny forskningsfond blevet kritiseret både fra højre og venstre og endda fra vismænd på de universiteter som ellers skulle have glæde af pengene. Heriblandt overvismand og økonomiprofessor Pe...

Åbenhed bag lukkede døre

23. januar 2004

23-01-2004 - Af Nikolaj Lange

Åbenhed er en af grundværdierne bag anbefalingerne for god universitetsledelse. Hvorfor skal dørene så lukkes?

Åbenheden i universitetsbestyrelserne skal foregå bag lukkede døre. Sådan lyder et af rådene i »Anbefalinger til universitetsledelse i Danmark.«
Det er dog ikke en anbefaling der vækker begejstring i Forenede Studenterråd.

Hvis bestyrelsesmedlemmerne også får tavshedspligt som de har fået på DTU, så forhindrer det fuldstændig en bred debat om beslutningerne,« mener Karina Heuer Bach der er studenterrepræ-sentant i Konsistorium....

Emma Gad for universitetsbestyrelser

23. januar 2004

23-01-2004 - Af Nikolaj Lange

41 anbefalinger i et lille blå hæfte skal hjælpe de nye universitetsbestyrelser til at begå sig fra starten af

»Jeg haaber, at den erfaring der ligger til Grund for denne lille Bogs Fremkomst, maa kunne være til Nytte for dem, der er mindre erfarne, selvom det staar mig klart, at den vil faa lige saa mange strenge Kritikere, som den vil faa Læsere.«
Ordene er fra indledningen til Emma Gads Takt og Tone fra 1918, men de kunne også have indledt den rapport som videnskabsminister Helge Sander 17. december offentliggjorde under titlen »Anbefalinger for god universitetsledelse i Danmark.&l...

Speciale til tiden

23. januar 2004

23-01-2004 - Af Nikolaj Lange

For første gang er der kommet en afleveringsfrist på specialet. Det kan ses både som en trussel og en tjeneste for de studerende

»Universitetet skal (...) fastsætte en afleveringsfrist for specialet. Fristen skal være inden for normeret studietid.«
Sådan lyder det i paragraf 21 stk. 6 i udkastet til den ny fælles uddannelses-bekendtgørelse. En lignende bestem-melse findes også for bachelorprojektet. Det har fået Forenede Studenterråd til at reagere....

En hjemmevideo for en kandidatgrad

23. januar 2004

23-01-2004 - Af Nikolaj Lange

Bliv filmet mens du er til eksamen, lyder et af tilbudene i udkastet til den nye fælles bekendtgørelse. Til gengæld har man ikke længere garanti for optagelse på sin kandidatuddannelse

I alt 37 bekendtgørelser findes der i dag for bachelor- og kandidatuddannelserne på landets universiteter. Men fra næste år skal der kun være én. Derti...

Mere e-læring på KU

23. januar 2004

23-01-2004 - Af Lise K. Lauridsen

KU skal satse mere på virtuel undervisning. Ny rapport lægger op til etablering af center for netbaseret læring

Forestil dig at gå til forelæsning kl. 23 iklædt nattøj og måske oven i købet med god samvittighed tage en lur undervejs. Sådan vil fremtidens forelæsning måske se ud hvis undervisning via Internettet bliver dagligdag på Københavns Universitet (KU).

Universitetets netbaserede under-visning – forstået som hele kurser på Internettet – begrænser sig i dag til en håndfuld kurser i fx moderne græsk og latin, arabisk, persisk og tyrkisk. ...

Virtuel arabisktime

23. januar 2004

23-01-2004 - Af Lise K. Lauridsen

Danskere overalt i verden kan læse arabisk på Københavns Universitet. Alt hvad de behøver er en internetforbindelse og lysten til at lære nyt

Hädhihi §ä’ila miSrïya. Taskun fi r-rïf.« Dette er en egyptisk familie. De b...

VIDENSKABET: Videnskab og overtro i mediesamfundet

23. januar 2004

23-01-2004 - Af Stig Hjarvard

Videnskabet: Medievidenskab

I medierne udfordres videnskabelige forklaringer af magi og religion. Konkurrencen om publikums opmærksomhed er blevet hårdere, og
medierne har samtidig overtaget en række af kirkens rituelle funktioner

Engang var videnskab, oplysning og dannelse snævert forbundet med medierne. Bogtrykkerkunstens opfindelse var med til at underminere kirkens magt, og bøger og tidsskrifter blev grundstammen i alle videnskabelige institutioners virke. ...

KOMMENTAR:...ingen postombringning

11. oktober 2001

23-01-2004 - Af Richard Bisgaard

Regeringen har fjernet portostøtten til uge- og månedsblade. Hermed er det sandsynligvis også slut med at få Universitetsavisen leveret gratis med posten

Fra første marts er det sandsynligvis slut med at få Universitetsavisen smidt ind ad brevsprækken af det flinke postbud hver anden weekend. I stedet vil ...