Coronavirus Information på dansk / Information in English

2005 – Københavns Universitet

2005

KORT NYT: Julekortet 2005 er kommet

24. november 2005

24-11-2005 - Af Morten Emmerik Wøldike

En engel omgivet af gyldne og rødlige farver pryder årets julekort der er et udsnit af udsmykningen på hulkelen (balkonens krumme underside) i Festsalen i universitetets hovedbygning på Frue Plads. Georg Hilker (1807-75) udførte i 1864-65 udsmykningen.

Julekortet kan bestilles på e-mail:
fs-indkob@adm.ku.dk.

Læs mere

KORT NYT: Feltstationer lukkes

24. november 2005

24-11-2005 - Af Lise K. Lauridsen

Det Naturvidenskabelige Fakultet skal inden marts måned dreje nøglen om på en række af sine feltstationer.

Det drejer sig om Strødam Laboratoriet ved Hillerød, Skalling Laboratoriet i Esbjerg, Rågø Laboratoriet på Rågø, Isefjordslaboratoriet i Vellerup Vig samt dele af de havbiologiske laboratorier i Frederikshavn.

Baggrunden for lukningen er især at fakultetet skal spare på pladsen. Inden 2011 skal fakultetet rømme 19.000 kvadratmetre eller hvad der svarer til hele H.C. Ørsted Institutet. ...

Læs mere

KORT NYT: KU søger prorektor

24. november 2005

24-11-2005 - Af Morten Emmerik Wøldike

Stillingen som prorektor på Københavns Universitet er nu slået op.

I opslaget hedder det at universitetet søger en udviklingsorienteret og inspirerende leder der er en anerkendt forsker og har erfaring med uddannelse, formidling og samspil med institutioner og organisationer i det danske samfund.

Den nye prorektor skal sammen med rektor, universitetsdirektøren og de nye dekaner udgøre universitetets ledelsesteam og forventes derfor at tage et stort ansvar og skabe sig en selvstændig profil inden for væsentlige områder af KU’s akt...

Læs mere

KORT NYT: Minoritetsforsker får lærebogspris

24. november 2005

24-11-2005 - Af Morten Emmerik Wøldike

Lektor Helen Krag fra Afdeling for Minoritetsstudier på Københavns Universitet er vinder af priskonkurrencen Lærebogsprisen 2005 der uddeles for første gang af de tre forlag Roskilde Universitetsforlag, Forlaget Samfundslitteratur og Forlaget biofolia.

Helen Krag modtager Danmarks største faglitterære pris på 100.000 kroner for sin lærebog Mangfoldighed, magt og minoriteter – introduktion til minoritetsforskningens teorier.

Bogen er den første danske lærebog der giver en introduktion til det store tværfaglige og tværkulturelle felt som minoritetsforskningen dækker....

Læs mere

KORT NYT: Lån dine bøger i Sverige

24. november 2005

24-11-2005 - Af Morten Emmerik Wøldike

Et nyt samarbejde mellem 14 forskningsbiblioteker i Øresundsregionen forbedrer nu de studerendes og forskernes muligheder for at låne bøger.

Københavns Universitetsbibliotek er en af initiativtagerne til Øresundsuniversitetets biblioteksfællesskab der i Sverige har tilslutning fra Lund Universitets Bibliotek, Malmö Högskola, Biblioteket, Högskolan Kristianstad, Biblioteket og Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp, Bibliotek.

Aftalen indebærer at der udstedes lånerkort til hver af de 14 biblioteker, og at lån kan ske på samme vilkår som for andre lånere. ...

Læs mere

KORT NYT: Nyt fodfæste til bestyrelsen

24. november 2005

24-11-2005 - Af Morten Emmerik Wøldike

Københavns Universitet har netop modtaget et nyt kunstværk. Det er et stort gulvtæppe på 46 kvadratmeter som tekstilkunstneren Puk Lippmann har lavet på Ny Carlsbergfondets regning.

Det nye farverige tæppe skal være det samlende element i det lokale der tidligere har heddet konsistoriums mødesal eller Konsistoriesalen, og som i dag og fremover nok vil blive kendt som bestyrelsens mødesal.

Læs mere

KORT NYT: Administration kulegraves

24. november 2005

24-11-2005 - Af Lise K. Lauridsen

I november er der blevet igangsat en analyse af administrationen på Københavns Universitet med bistand af konsulenter udefra. Analysen skal munde ud i en samlet plan for den administrative organisation og arbejdsdeling fra Fællesadministrationen og helt ned på institutniveau.

Projektet vil blive drøftet af medarbejderrepræsentanterne der løbende bliver orienteret om projektets arbejde. Analysen skal bruges til at give den nye ledelse et beslutningsgrundlag så den &nda...

Læs mere

Et lidenskabeligt EU-møde

24. november 2005

24-11-2005 - Af Lise K. Lauridsen

Samfundskritik og wienervals går hånd i hånd i studenteroperetteforeningens nyfortolkning af Johan Strauss’ Wienerblod

Pailletter, tyl og høje hatte er byttet ud med Chanel-dragter og jakkesæt. Scenen er en EU-kongres i Wien om dyrevelfærd. Ministre, miljøfolk og spindoktorer har travlt med alt muligt andet end politik; cocktailparties, shoppeture og utroskab er den vigtigste dagsorden.

Studenteroperetteforeningen Polyhymnia har ført valsekongen Johan Strauss’ Wienerblod op til i dag. Den oprindelige operette blev opført under Wienerkongressen (Fredskongres i Wien efter Napoleonskrigene, red.) i 1815. ...

Læs mere

KU´s rolle i globalt perspektiv

24. november 2005

24-11-2005 - Henrik Friis

Et ansvarligt engagement er ikke muligt hvis vi blot udbyder vores uddannelser globalt til højestbydende, lyder budskabet fra Forenede Studenterråd

Deres Majestæt, Excellencer, Ministre, Bestyrelse, Rektor, mine damer og herrer!

I mandags kom jeg hjem fra Sarajevo hvor jeg som repræsentant for Danske Studerendes Fællesråd deltog i en serie møder der fortsætter arbejdet med at skabe fred og stabilitet på Balkan.

Her spiller uddannelser en væsentlig rolle - og gennem de sidste to-tre år har en betragtelig mængde studerende fra Københavns Universitet været med til at opbygge et netværk mellem danske studerende og studenterorganisationer på Balkan. ...

Læs mere

VIDENSKABET: Kosmisk støv livets kilde

24. november 2005

24-11-2005 - Af Anja C. Andersen

Videnskabet
Årets festtale

For fysikere verden over er året i år et særlig festligt år. FN har nemlig udnævnt 2005 til verdensfysik år i anledning af hundredeåret for Einsteins publicering af den specielle relativitetsteori.

En af de fundamentale antagelser Einstein gjorde i forbindelse med sin teori var at lysets hastighed er den højest opnåelige hastighed i universet – intet kan bevæge sig hurtigere end lyset.

En konsekvens af det er at når vi ser ud i rummet og betragter stjerner og galakser der ligger langt væk, så ser vi dem ikke som de ser ud i dag, men som de så ud dengang lyset fra dem blev udsendt. ...

Læs mere

Indiansk ildsjæl

24. november 2005

24-11-2005 - Af Morten Emmerik Wøldike

Med otte fremmedsprog på tungen og international stjernestatus for sin forskning i aztekiske dialekter er Una Canger en af Københavns Universitets anerkendte lingvister, men engagementet på det lille fag Indianske Sprog og Kulturer har også gjort hende berømt hos de studerende. De kvitterer nu med at kåre hende som årets underviser

Øh, hvordan udtaler man det der ‘a’?,« spørger Gustav der er førsteårsstuderende på Afdeling for Indianske Sprog og Kulturer da han skal til at læse op fra grammatikken i aztekernes sprog nawatl....

Læs mere

Gamle kendinge og nye ansigter

24. november 2005

24-11-2005 - Af Simon James Pettitt

Selv om meget lignende sig selv ved årets fest, gør et nyt vilkår sig gældende. For første gang i universitetets historie er det en ansat rektor med en bestyrelse i ryggen som træder op på talerstolen. Og det lader sig mærke i et par af talerne

Mens Universitetsfanfaren lyder ud over de forsamlede spidser, virker alt som det plejer ved universitetets traditionsrige årsfest den 17. november.

Tonerne, minerne og gæsterne ligner sig selv. Det er næppe heller første gang Hendes Majestæt har tern på sin spadseredragt når hun gæster Frue Plads. ...

Læs mere

Ph.d. i slik

24. november 2005

24-11-2005 - Af Kristian Elkjær Kristensen

Slik kan give syreskader i tandemaljen og derved skade tænderne. Men takket være Thorbjörg Jensdottir kommer der snart en ny type slik uden den skadelige virkning

T horbjörg Jensdottir skrev ErhvervsPhD i et samarbejde mellem slikproducenten Toms og Tandlægeskolen på KU, og patentet på hendes opfindelse kan offentliggøres allerede før hendes forsvar finder sted.

Thorbjörg spilder ikke tiden. På trods af at hun skulle bryde isen for mere forskning hos værtsvirksomheden, nåede hun på de tre år en imponerende mængde forskning. ...

Læs mere

Skriv Erhvervs-PhD

24. november 2005

24-11-2005 - Af Kristian Elkjær Kristensen

En erhvervsforankring kan sikre et godt ph.d.-forløb. Både studerende og vejledere er godt tilfredse med parløbet, og Videnskabsministeriet lover gode chancer for støtte

En måde at matche universitet og erhvervsliv på er fællesskab i uddannelsen af ph.d.-studerende. Den studerende udfører sit treårige projekt dels i virksomheden, dels på universitetet.

Samtidig har den studerende både en vejleder i virksomheden og en på universitetet.

Jens-Peter Vittrup fra Videnskabsministeriet er entusiastisk omkring ordningen som han har administreret siden 2002. Det lyder også imponerende at 98 procent af de studerende og 94 procent af vejlederne erklærer sig tilfredse eller me...

Læs mere

Shop et samarbejde

24. november 2005

24-11-2005 - Af Kristian Elkjær Kristensen

Der skal skabes flere erhvervsforskere. Det forudsætter arrangementer hvor universitetet og de private virksomheder kan lære hinanden at kende og få ideer sammen

Marmorhallen på KVL summede af fagsnak da Københavns Universitet, DTU, DFU og KVL i begyndelsen af november havde indbudt en række mindre bioteknologiske og farmaceutiske virksomheder til Biomedical Matchmaking.

Med ord som matchmaking, science dating og ph.d.-shopping vil universiteterne gøre en aktiv indsats for at udvide deres forskeres netværk. Og i sidste ende er målet at oprette flere ErhvervsPhD-stillinger....

Læs mere

Forskere i dødens fodspor

24. november 2005

24-11-2005 - Af Simon James Pettitt

Løvfaldet er snart tilendebragt. Forskere har længe vidst hvorfor træerne smider deres blade om efteråret, men metoden ligger hen i det uvisse. En forskergruppe på Københavns Universitet deltager i et europæisk samarbejde om at løse bladenes dødelige mysterium

Døden er en del af livet. Vi dør lidt hver dag, og det er godt. Uden døden ville livet være ret svært for mennesker og alle andre levende organismer.

Programmeret celledød, PCD, en proces hvor celler begår organiseret selvmord for organismens bedste, er helt essentiel i vores livsbane fra foster til olding. ...

Læs mere

Ralf i ringen

24. november 2005

24-11-2005 - Af Lise K. Lauridsen

Find ud af hvad I er bedst til i stedet for at gå i defensiven, lød den nytiltrådte rektor Ralf Hemmingsens råd til humanisterne under et debatmøde

Det er en ny situation for mig at skulle til vælgermøde efter at være valgt,« siger den nyansatte rektor, Ralf Hemmingsen, til de knap 100 ansatte på Det Humanistiske Fakultet der er mødt op til debatmøde med deres nye chef.

I vanlig humanistisk stil er der lagt op til disput. Temaerne er forskning, formidling, uddannelse, ydre og indre verden. ...

Læs mere

Elitestudenten læser humaniora

24. november 2005

24-11-2005 - Af Lise K. Lauridsen

Regeringen og Globaliseringsrådet vil satse på uddannelse for eliten. Men hvor er den danske studenterelite? Set ud fra karaktergennemsnit og rankings er det studerende på humaniora og samfundsvidenskab pengene skal investeres i

Eliten skal dyrkes. Sådan lød en af Globaliseringsrådets anbefalinger til fremtidens videnssamfund. Politikerne kunne ikke være mere enige mens universiteterne stiller sig mere tvivlende an.

Men hvis man vil sætte penge i at slibe skuffens skarpeste knive, så er det ikke først og fremmest natur- og sundhedsvidenskab der skal satses på, påpeger Trond Beldo Klausen fra Aalborg Universitet...

Læs mere

Eliten under pres

24. november 2005

24-11-2005 - Af Lise K. Lauridsen

Ideen om eliteuddannelser er ikke ny. Siden 1989 har Humanbiologi på Sundhedsvidenskab kun lukket de bedste af de bedste ind, men de færdige kandidater har i dag svært ved at omme
i arbejde uden en ph.d.-grad

Alle snakker om eliteuddannelser. Men hvordan ser sådan en egentlig ud? Humanbiologi på Sundhedsvidenskab er en af de få af slagsen.

De studerende skal have et snit på over ni fra en biologisk orienteret bacheloruddannelse for at komme ind på en af de 30 pladser. Men optag kan også bero på en helhedsvurdering af personen....

Læs mere

VIDENSKABET: Islam og den drilske virkelighed

10. november 2005

10-11-2005 - Af Jørgen Bæk Simonsen

Videnskabet
Religionsvidenskab

Debatten om muslimer og islam raser i Danmark. Den handler dog hverken om ytringsfrihed eller muslimer og islam, men om almindelig høflighed og ikke-muslimers tolkning af muslimer og islam

Den forgangne uge har givet et nyt eksempel på Vestens besættelse af islam. Et af landets førende dagblade bad i slutningen af september tegnere om at gengive islams profet Muhammad.

Den 30. september blev billederne bragt i avisen, og det førte til en ophedet debat der på underfundig vis kom til at handle om ytringsfrihed. ...

Læs mere

Menneskets ukendte galakse

10. november 2005

10-11-2005 - Af Lise K. Lauridsen

Hjernens landskaber kan fortælle historien om hvorfor vi er som vi er. Professor Gitte Moos Knudsen har fået rekordstor millionbevilling til at afdække hjernens fagre nye verden

Hjernen er menneskets mindst udforskede kontinent. Forskere anslår at de kun kender til cirka en procent af hjernens funktioner i dag.

Center for Integreret molekylær billeddannelse af hjernen (CIMBI) på Københavns Universitet skal med en bevilling på 40 millioner fra Lundbeckfonden udforske scanninger af det raske menneskes hjerne og gøre os klogere på hvorfor vi er som vi er. ...

Læs mere

Eliteuddannelser skaber splid

10. november 2005

10-11-2005 - Af Richard Bisgaard

Forenede Studenterråd raser mod regeringens forslag om at oprette superuddannelser for de bedste bachelorer. Rektor Ralf Hemmingsen er med på ideen hvis bare der følger ekstra penge med

I stedet for at satse på en god uddannelse for de få, burde man satse på en god uddannelse for de mange.

Med den begrundelse tager Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet skarpt afstand fra regeringens forslag om at danske universiteter opretter elitekandidatuddannelser for særligt dygtige studerende. ...

Læs mere

KORT NYT: 13 stillinger nedlagt

10. november 2005

24-11-2005 - Af Lise K. Lauridsen

Selv om budgettet stadig ikke er vedtaget i bestyrelsen, er der intet der tyder på at Fællesadministrationens alvorlige økonomiske situation vil blive ændret. Det er derfor nødvendigt at nedlægge

13 stillinger næste år. Ved udpegning af de funktioner der skæres bort, er der lagt vægt på at effektivisere arbejdsgange og skære ned på aktiviteter hvor KU kan leve med en serviceforringelse.

Syv af de 13 nedlagte stillingerne er p.t. ubesatte. I stedet for uansøgte afskedigelser vil universitetsdirektør Else Sommer forsøge at tilpasse budgettet ved naturlig afgang i årets løb. Sparerunden betyder at der k...

Læs mere

VIDENSKABET: Sprog til salg

27. oktober 2005

27-10-2005 - Af Jørn Lund

Videnskabet
Sprog

Selvbevidste og succesrige erhvervs- og finansfolk er vor tids helte og talsmænd. Vi tænker i markeder, konkurrencekraft og branding mere end nogensinde – og mere end godt er! Jørn Lund sætter fokus på kommercialiseringen af sprog og tanke i uddannelsessystemet

Det kommer snigende inden for alle områder af samfundet, man studser måske ind i mellem over det, men sjældent standser man op og gør status.

Men status er, kort og godt, at der i de seneste 10-15 år i stigende tempo er sket en kommercialisering af tænkning og sprog. ...

Læs mere

Helten er lektor

27. oktober 2005

27-10-2005 - Af Lise K. Lauridsen

Fiktion og forskning er to sider af samme sag for lektor Klaus Kjøller. Lektoren på Dansk der netop har udgivet sin femte skønlitterære bog, satser gerne sig selv i formidlingens navn

»Jeg er nok mere kontroversiel end jeg selv forestiller mig,« lyder det fra lektor Klaus Kjøller. Hans nyeste bog ‘Lingos lov’ har bragt et par anmeldersind i kog hist og her.

Den satiriske roman foregår om to år i dagene op til afstemningen om den nye EU-traktat. Lektor Ivar Olavson bliver via sin forskning hvirvlet ind i et dystert politisk magtspil med skandaler, mord og dobbeltgængere. ...

Læs mere

Cand.mag. i yoga

27. oktober 2005

27-10-2005 - Af Helene Ratner

Simon Krohn læste filosofi med meditation som sidefag og munke som medstuderende

Erkendelse gennem mantraer messet i lotusstilling. Asanas (fysiske øvelser) og pranayamas (åndedrætsøvelser) i timevis for at lære at tale nervesystemets sprog.

Dette er ikke nogen klassisk overbygning på filosofistudiet, men ikke desto mindre var det pensum for Simon Krohn der afleverede sit speciale i fri vilje inden for klassisk yogafilosofi i foråret.

Jeg møder den storsmilende kandidat på en bænk ved søerne i en pause fra den meditationsworkshop han netop afholder....

Læs mere

Murstensmagt

27. oktober 2005

27-10-2005 - Af Lise K. Lauridsen

Universitetet bliver fra årsskiftet boligejer med friværdi og tårnhøje kvadratmeterpriser, men staten holder godt fast i størstedelen af de dyrebare kvadratmeter hvor universitetet har haft til huse siden middelalderen

Fire år har det taget at finde ud af hvem universitetets mere end 600.000 kvm2 egentlig tilhører. Gavebreve er blevet gransket, tingbøger og historiske annaler er blevet studeret.

»Det har været et kolossalt arbejde at gennemgå hver eneste opgang og lokale på 600.000 kvadratmeter spredt over virkelig mange adresser,« siger professor i forvaltningsret Steen Rønsholdt der var med i den arbejd...

Læs mere

Vågn op af jer dvale

27. oktober 2005

27-10-2005 - Af Simon James Pettitt

Hum-rådet havde inviteret studerende fra alle fakulteter til stormøde om de kommende besparelser. Resultatet blev en halvtam debat om protestformen

Sig mig, skal vi kun diskutere økonomi i dag? Jeg troede det var et protestmøde. Vi når ikke noget ved blot at snakke om penge, det er på tide vi gør noget.«

En ældre kvinde i farverigt tøj har rejst sig op bag i salen og stirrer trodsigt på Henrik Friis, studenterrepræsentanten i rektors Økonomi- og Bygningsudvalg. ...

Læs mere

Styr på handicap

27. oktober 2005

27-10-2005 - Af Simon James Pettitt

Teknisk Administration er opmærksom på de dårlige handicapforhold på Kommunehospitalet. Forbedringer er på vej

Tunge branddøre, upålidelige elevatorer og en handicaplift som ikke virker. Det er den dagligdag kørestolsbrugere og andre handicappede møder på Kommunehospitalet.

Teknisk Administration på Københavns Universitet er dog opmærksom på de handicappedes problemer, og anerkender at der skal gøres noget ved dem.

Derfor har Teknisk Administration haft et møde med en arkitekt der er specialist i tilgængelighedsforhold. Her blev det aftalt at alle små fejl der hurtigt kunne klares, skal udbedres, fx spejle og håndtag der sidder for højt....

Læs mere

Utilgængeligt hospital

27. oktober 2005

27-10-2005 - Af Simon James Pettitt

I september flyttede 4.000 studerende ind på det nyrenoverede
Kommunehospital. Blandt dem er Marianne Maibøll der er kørestolsbruger. Hendes oplevelser med det nye studiested er alt andet end positive


Det er et ejendommeligt syn når Marianne Maibøll skal ud af edb-lokalet på Kommunehospitalet. Pludselig åbner den ene af dobbeltdørene sig med et ryk.

Så griber en hånd fat i den anden, og med alle sine kræfter hiver Marianne Maibøll døren op. Hun kigger bagud og kalder på sin servicehund Fellow. ...

Læs mere

Borte tog dem

27. oktober 2005

27-10-2005 - Af Gry Gaihede

Sabelkatten, gejrfuglen og det uldhårede næsehorn. Alle er de uddøde, men kan nydes på Zoologisk Museum der viser sine mest værdifulde sjældenheder frem på særudstillingen Uddød

»Kom nu, morfar!« August er utålmodig; han synes at morfar tager sig for god tid foran montren med dronten. Kraniet af den uddøde fugl er en af Zoologisk Museums mest værdifulde genstande der til daglig er gemt væk bag lås og slå.

I den aktuelle særudstilling Uddød vises det frem for offentligheden sammen med andre sjældne sager fra magasinernes samlinger....

Læs mere

Svamp i forskningen

14. oktober 2005

14-10-2005 - Af Simon James Pettitt

I slutningen af september var der svampefestival i Botanisk Have. Her gav studerende, forskere og alt fra svampeproducenter til svampebekæmpere prøver på deres arbejde med de mærkelige gevækster

På en paptallerken ligger en lille klase af de nærmest legendariske røde fluesvampe med de karakteristiske hvide pletter. Denne svamp er specielt berømt som vikingernes fortrukne euforiserende stof når de skulle plyndre og hærge.

I dag er deres formål dog anderledes fredeligt – de er blot en lille del af svampefestivalens hovedattraktion, nemlig verdens største svampesamling der kan give arrangørerne en plads i Guinness Rekordbog. ...

Læs mere

Hviderussisk universitet i eksil

14. oktober 2005

14-10-2005 - Af Keld Broksø

Sidste år lukkede Hvideruslands præsident Lukasjenko et universitet i Minsk fordi professorer og studenter nægtede at acceptere en fyring af rektor. I dag driver en del af professorerne et eksiluniversitet i Vilnius i Litauen med 1.000 studenter og virtuelle undervisningsforløb over nettet

Omgivelserne er ydmyge. Trappen med slidte trin op til universitetet på de øverste etager i en bygning midt i Litauens hovedstad Vilnius’ gamle bydel kan minde lidt om nogle af KU’s gamle ejendomme i Københavns centrum. ...

Læs mere

Forskere på bloggen

14. oktober 2005

14-10-2005 - Af Morten Emmerik Wøldike

Medicinsk Museion på Københavns Universitet deler gerne ud af de gode erfaringer med blogmediet der både forstærker forskernes muligheder for networking og skaber grobund for en mere demokratisk forskningsformidling

Det er ikke kun på universiteterne i USA og England at teknologibevidste studerende og forskere etablerer weblogs.

På Københavns Universitet begynder forskerne også at få øjnene op for blogmediet. Medicinsk Museion der er en enhed under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet som beskæft...

Læs mere

VIDENSKABET: The computer didn?t do it!

14. oktober 2005

14-10-2005 - Af Klaus Bruhn Jensen

Videnskabet
Medievidenskab

Internettet og andre digitale medier opfattes gerne som væsentlige nye redskaber til politisk kommunikation og deltagelse. Men nye medier fører ikke
i sig selv til demokratisk fornyelse. I MODINET-projektet har 50 danske forskere undersøgt samspillet mellem medier, samfund og demokrati fra det lokale til det globale niveau


I 1981 gennemførte IBM en iøjnefaldende reklamekampagne i amerikanske medier. Formålet var dengang ikke så meget at sælge flere computere, men at fremstille computeren som sådan i et positivt lys. ...

Læs mere

Studerende som big business

14. oktober 2005

14-10-2005 - Af Lise K. Lauridsen

Virksomhederne er sultne efter højtuddannede unge. Tag med Universitetsavisen på karrieremesse

Bleer, hundemad og tandpasta er noget af det første øjet støder på. Den multinationale virksomhed Procter & Gamble er sammen med mange andre profilerede navne fra ind- og udland blevet inviteret indenfor i Øksnehallen af SICEF.

SICEF står for Scandinavian International Career and Education Fair, en studenterorganisation i Yngre Civiløkonomer der de seneste ni år har arrangeret karrieremesser....

Læs mere

Hvor meget er vejret værd?

14. oktober 2005

14-10-2005 - Af Kristian Elkjær Kristensen

Temperaturen steg adskillige grader da Bjørn Lomborg krydsede klinger med sine modstandere under prøvedebatten på Science con Sensus

Fronterne har ikke ændret sig, og der er ingen konsensus i sigte i den ophedede debat om årsagerne til den globale klimaopvarmning.

Det fremgik med al ønskelig tydelighed da landets fremmeste klimadebattører krydsede klinger på Science con Sensus-konferencen til ære for de studenter der skal fungere som deres alter egoer på tilsvarende debatmøder ude på gymnasierne....

Læs mere

Studerende skal være stand-in for klimaeksperter

14. oktober 2005

14-10-2005 - Af Kristian Elkjær Kristensen

Science con Sensus er et nyt initiativ fra Københavns Universitet. Studerende påtager sig et alter ego som klimaekspert og diskuterer klimapolitik med gymnasieelever

Nogle af Danmarks fremmeste klimaeksperter havde i sidste uge sat hinanden stævne på Københavns Universitet, ikke for at løse verdens klimaproblemer, men for hver især at lære deres andet jeg bedre at kende.

Anledningen var en prøvekonference og præsentation af initiativet Science con Sensus - et undervisningskoncept for gymnasier hvor eksperters viden og holdninger skal danne basis for en diskussion om globale miljø- og klimaproblemer. ...

Læs mere

Vi skal ikke skabe et eliteuniversitet

14. oktober 2005

14-10-2005 - Af Richard Bisgaard

Åndsfrihed og effektivitet bliver kodeordene for Ralf Hemmingsens virke som rektor. Her løfter han sløret for nogle af tankerne bag den plan han vil præsentere studerende og ansatte for når han tiltræder som ny rektor 1. november

»Vær så god at tage plads.« Professor og overlæge i psykiatri Ralf Hemmingsen har budt inden for på sit kontor på Panuminstituttet til en times konsultation om Københavns Universitets problemer.

Dem har han et indgående kendskab til efter i de seneste fire år at have fungeret som dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og været en del af rektors ledelsesteam sammen med de øvrige dekaner....

Læs mere

Studier fra 8-16

14. oktober 2005

14-10-2005 - Af Lise K. Lauridsen

De studerende vil være sammen når de læser. Læsesalene byder på en ro, koncentration og en inspiration som er svær at finde derhjemme

Bo Stetkær, Historie, 10. semester

»Jeg kan ikke samle tankerne derhjemme,« siger Bo Stetkær der er ved at skrive speciale om DDR på Historie. Han sidder med sin bærbare computer i læsesal øst i Den Sorte Diamant.

»Efter jeg er begyndt at bruge læsepladser, så kan jeg se hvor stor forskel der er på hvor meget jeg får lavet. Jeg tror det er fordi jeg får adskilt hjem og arbejde.Jeg har min arbejdsdag her og når jeg kommer hjem, slapper jeg fuld...

Læs mere

Riv reolerne ned

14. oktober 2005

14-10-2005 - Af Lise K. Lauridsen

Der skal stå færre bøger fremme og være mere plads og tid til at læse på universitetets biblioteker, mener den nye chef for Københavns Universitetsbibliotek

Det er Michael Cotta-Schønbergs første dag på arbejde som ny chef for Københavns Universitetsbibliotek. Kontoret på fjerde sal i Den Sorte Diamant er endnu ikke færdigt, men det lader ikke til at holde den nye bibliotekschef tilbage.

Ideerne og visionerne flyder frit fra den 60-årige magister i psykologi og filosofi der et helt liv har forsynet videnskaben med dets råstof: bøger, tidsskrifter og arkiver....

Læs mere

Fonetikeren og cykelbuddet

14. oktober 2005

14-10-2005 - Af Lise K. Lauridsen

De var 18 og 33 år. Han var jurastuderende og hun lektor i fonetik under 2. verdenskrig. Og så var de aktive i modstandsbevægelsen der havde sit arnested på Københavns Universitet

Da den nybagte student Jens Ege kom til København for at læse jura i efteråret 1944, var universitetet nærmest lukket ned.

»De færreste turde holde eller gå til forelæsninger af frygt for at det skulle gå dem som i Norge og Holland hvor tusindvis af studerende og undervisere blev deporteret til koncentrationslejre,« fortæller pensioneret ministerråd Jens ...

Læs mere

Universitetets sidste frihedskæmpere

14. oktober 2005

14-10-2005 - Af Lise K. Lauridsen

En gruppe forskere og studerende fra Københavns Universitet samlede under 2. verdenskrig materiale om tikkere og kollaboratører til retsopgøret efter krigen. Fortællingen om det farlige og kontroversielle arbejde er blevet til en ny bog

»Ham har jeg ikke set i tredive år,« siger en ældre herre. Gensynsglæden er til at tage at føle på under den gamle konsistoriesals buster og lysekroner.

Mange af de fremmødte til eftermiddagens reception har udover deres fortid på Københavns Universitet det til fælles at de alle var en del af modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig....

Læs mere

Bamser på briksen

29. september 2005

29-09-2005 - Af Simon James Pettitt

To dage midt i september kunne bamser i alle aldre blive helbredt for alskens skavanker. De skulle blot medbringe et barn til at holde deres hånd når det blev lidt farligt. Lægestuderende fra Københavns Universitet holdt bamsehospital for fjerde gang

Okay og hvad fejler Bamse så?« smiler den studerende. »Han har ondt i maven,« svarer pigen genert og peger på Bamses mave.

»Jamen så må jeg hellere lytte lidt til den,« svarer Patricia Duch der er lægestuderende, men i dagens anledning har titel af bamselæge. Hun bøjer sig ind over Bamse og lytter forsigtigt til hans mav...

Læs mere

VIDENSKABET: Forskning i hjerter og flimmer

29. september 2005

29-09-2005 - Af Søren-Peter Olesen

Videnskabet
Sundhedsvidenskab

Næsten halvdelen af de nye grundforskningscentre som Danmarks Grundforskningsfond netop har startet, hører hjemme på KU. De nye grundforskningscentre dækker universitetets forskningsområder bredt fra sprogvidenskab til ‘Molecular movies’. Her fortælles om baggrunden for KUs nye forskningscenter der
skal forske i hjerter


En dansk børshandler bosiddende i New York falder pludselig om en dag midt i en kaffepause. Ambulancepersonalet konstaterer ved ankomsten kort herefter at han er uden puls og hjerteaktivitet. ...

Læs mere

To blog or not to blog

29. september 2005

29-09-2005 - Af Karsten Bengtsson, San Francisco

Blogging blandt studerende bliver stadig mere almindeligt på universiteter over hele verden. Men hvor går grænsen mellem ytringsfrihed og respekt for privatlivets fred?

At skrive en blog – også kaldet Web-log – på nettet bliver stadig mere udbredt på universiteter over hele verden. Både i England og i USA opfordrer forskellige universiteter ligefrem de studerende til at føre en blog på nettet.

Warwick University i England stiller således gerne serverplads til rådighed for studerende, TAP’er og VIP’er der vil oprette deres egen blog....

Læs mere

En iværksætters beretning

29. september 2005

29-09-2005 - Af Simon James Pettitt

Janus Larsen er sprunget ud som iværksætter. Han deltog som en af de eneste fra Københavns Universitet i Venture Cup og er nu i gang med at starte sit eget Biotek-firma

Det er ikke hver dag en studerende bliver nævnt ved navn i rektors KUmmentar. Men det gjorde Janus Larsen, specialestuderende på Biokemi, og med god grund.

Som det fremgår af Universitetsavisen nr. 11, tog han skridtet fra en god ide til at blive iværksætter.

Han havde nemlig fundet ud af hvordan man af høns kan udvinde antistoffer som anvendes af medicinalindustrien og forskere meget hurtigere end hidtil. ...

Læs mere

Håndholdt universitet

29. september 2005

29-09-2005 - Af Lise K. Lauridsen

De studerende skal i centrum og have langt bedre service end i dag blandt andet via mobiltelefonen. Det er målet for Kurs07 der skal reformere universitetets studieadministration og skabe mere indsigt i de studerendes gøren og laden

Dagens menu i kantinen: chili con carne. Husk eksamenstilmelding til International Politik. Fremleje af 15 m2 værelse på Regensen. Sms’er som i disse vil om få år være virkelighed for de studerende på Københavns Universitet....

Læs mere

De aktives studenterdemokrati

29. september 2005

29-09-2005 - Af Kristoffer Holm Pedersen

Det giver 70.000 kroner om året at være de studerendes repræsentant i KU’s bestyrelse. Forenede Studenterråd holdt ekstraordinær generalforsamling for at afgøre hvem der skal beholde de penge – FSR eller repræsentanterne selv?

Hvad ved du egentlig om studenterpolitik? Chancerne er gode for at det ikke er særlig meget, ud over at du måske indsender din stemmeseddel hvert år når der er valg til Københavns Universitets forskellige tillidsposter. ...

Læs mere

Usunde besparelser

29. september 2005

29-09-2005 - Af Simon James Pettitt og Lise K. Lauridsen

Sundhedsvidenskab skal spare 30 millioner. De studerende frygter at blive dårligere læger og tandlæger

Dekanen sparer ti procent på dit studie! Vil du finde dig i det? Sådan lyder spørgsmålet til de medicin- og tandlægestuderende denne onsdag eftermiddag i september.

Den store skurk, dekan Ralf Hemmingsen, hænger afbildet som manden med leen rundt om på Panums gange.

Kampagnen virker tydeligvis på de studerende. Allerede et kvarter inden debatten starter, danner der sig en lang kø uden for Sundhedvidenskabs største auditorium med plads til 450 personer. ...

Læs mere

Juridisk åndenød

29. september 2005

29-09-2005 - Af Lise K. Lauridsen

De godt 4.000 jurastuderende
i indre by mangler plads, og det går hårdt ud over studiemiljøet mener flere


Lokalerne i Jurahuset ligger halvøde hen her mandag lige før frokost. Et par læsegrupper er samlet over lovsamlingerne.

Tre enlige studerende sidder i de brune sofaer og sms’er. Men der er heller ikke så meget at komme efter i kantinen på Jura: kaffeautomaten er løbet tør for plastickrus, og kantineudsalget lukkede for tre år siden.

Hvor de 4.000 jurastuderende egentlig er henne, vidner en gåtur ned ad Studiestræde og omkring Frue Plads om. ...

Læs mere

Studiemiljøet må vente

29. september 2005

29-09-2005 - Af Lise K. Lauridsen

Jura må spare studenterhus væk til de 4000 studerende der i dag ikke har et samlingssted

Jura fattes ligesom alle andre fakulteter penge. Helt nøjagtigt skal fakultetet spare fire millioner kroner i 2006. Derfor er der ikke råd til et nyt jurahus for de godt 4000 studerende der i dag kun har et lokale med plads til maksimalt 200 studerende.

»Jura har de dårligste forhold for de studerende på KU overhovedet, så der er ikke noget vi hellere vil end at åbne et nyt værested for de studerende, men som vores budget ser ud lige nu, skal vi spare. ...

Læs mere

Overlægen overtager

29. september 2005

29-09-2005 - Af Lise K. Lauridsen

Dekan på Sundhedsvidenskab, Ralf Hemmingsen, bliver universitetets første ansatte rektor. Valget af den 55-årige overlæge og professor i psykiatri er en positiv overraskelse for mange

Linda Nielsen bliver den sidste valgte rektor i Københavns Universitets 525-årige historie. 1. november flytter dekan Ralf Hemmingsen fra Panum-bygningen til rektorstolen i Nørregade 10.

Det var en enig bestyrelse der offentliggjorde den længe ventede nyhed tirsdag den 27. september. Den nuværende rektor, Linda Nielsen, var selv blandt de 11 ansøgere, og mange havde spået hende gode chancer for at blive siddende på den magtfulde...

Læs mere

VIDENSKABET: Fra dødsgangen til Guds trone

15. september 2005

15-09-2005 - Af Søren Holst

Videnskabet
Teologi

Et stykke inventar fra templet i Det Gamle Testamente bliver i en Nick Cave-sang brugt som metafor for både himmeltrone og henrettelsesinstrument. Bibelforskerne kaster sig nu over den hellige skrifts eftervirkninger i kulturhistorien

En dødsdømt mand sidder i sin celle på death row og snakker med sig selv. Det er i sin enkelhed rammen om Nick Caves sang The Mercy Seat fra pladen Tender Prey.

Sangen er et næsten obligatorisk indslag i Nick Caves koncerter, som et tætpakket, kogende Falkonérteater kunne konstatere sidste efterår – og mon ikke den også er på sætlisten i Operaen den 25. september?...

Læs mere

Kodeknækkeren

15. september 2005

15-09-2005 - Redaktionen

Anja Korkmaz brød KU-koden og modtog derfor Bagsidens og Institut for Quizzers (IQ) hædersbevisninger samt en vaskeægte kodet KU T-shirt

Selv om man er en sand virtuos inden for KU’sk sprogbrug, så kan man komme i tvivl. Vinderen af Bagsidens og IQ’s KU-kodequiz Anja Korkmaz er specialestuderende på Nærorientalsk Arkæologi og studentermedhjælp på Åbent Universitets sekretariat på Humaniora.

Trods erfaringer fra arbejde i studienævn, studievejledning og på studiekontoret, kunne Anja dog godt komme i tvivl et par steder i quizzen....

Læs mere

KU til stafet

15. september 2005

15-09-2005 - Af Simon James Pettitt

Over 50 hold fra Københavns Universitet havde meldt sig til den store firmastafet i Fælledparken. Universitetsavisen heppede med fra sidelinjen

Den 1. september svedte og kæmpede 250 ansatte fra KU sig igennem årets store firmastafet i København – også kendt som DHL-løbet. Hvert holds fem løbere skulle stå distancen: fem kilometer.

Ikke alle KU’er var med for hyggens skyld. Et hold kæmpede ekstra hårdt og endte på en imponerende 11. plads ud af 3.000 hold. ...

Læs mere

For en sikkerheds skyld...

15. september 2005

15-09-2005 - Af Claus Fonnesbech

Ledelelsesinformation

Nu begynder Københavns Universitet en oplysningskampagne om it-sikkerhed. Kampagnen er rettet mod universitetets brugere af it på alle niveauer og skal styrke universitetets it-sikkerhed

For de fleste mennesker har ordet ‘it-sikkerhed’ en skinger klang når det nævnes. På linje med besøg hos tandlægen er det en øvelse som vi ved vi skal igennem, men som vi udsk...

Læs mere

Nørdernes æra er forbi

15. september 2005

15-09-2005 - Af Richard Bisgaard

KU’s hjemmesider bliver moderniseret. Et nyt system gør KU’s hjemmesider lettere at lave og bruge

Nu skal det være slut med at fare vild på Københavns Universitets hjemmesider. Et nyt stort webmoderniseringsprojekt blev skudt i gang før sommerferien, og kommunikationsafdelingen lægger nu op til at luge ud i de mange veje og vildveje som præger KU’s over 100 websteder.

Der har været tilløb til projektet i flere år, og ifølge universitetets kommunikationschef, Jasper Steen Winkel, er behovet for udvikling på området nu presserende....

Læs mere

Kunsten at skabe en forskningsnation

15. september 2005

15-09-2005 - Af Søren Bjørn-Hansen, Irland

Irland er i rivende udvikling. Forskningstiltag fra regeringen har øget investeringer fra innovationsvirk-somheder, og universiteter som University College Cork tiltrækker stjerneforskere fra hele verden

Hvordan forkortes vejen fra forskning til faktura? Det har længe præget diskussionen om universiteter herhjemme: Hvordan tiltrækker vi udenlandske investorer? Hvordan formindsker vi hjerneflugten og tiltrækker store internationale forskningsprof...

Læs mere

Tradition på tradition

15. september 2005

15-09-2005 - Af Simon James Pettitt

Over 3.500 af de nye studerende strømmede til immatrikulationsfesten for at blive budt velkommen af rektor og deltage i en over 500 år gammel begivenhed båret af både nyere og gamle traditioner

Kære studerende, vel...« starter hun.
»Højere!«, afbryder nogen kontant, og med militær præcision svarer den forsamlede flok selv i kor: »Det bli’r ikke højere.«

Linda Nielsen smiler et stille smil og prøver så igen.

»Kære studerende, velkommen til Københavns Universitet,« – og denne gang får hun lov til at forsætte. ...

Læs mere

Forskningsbaseret ? hvad for noget?

15. september 2005

15-09-2005 - Af Lise K. Lauridsen

Universitetets ideal om forskningsbaseret undervisning har det ikke for godt. Regeringens satsning på mere målrettet forskning trækker dyrebare kræfter ud af undervisningen

Et af universitetets helligste idealer, den forskningsbaserede undervisning, sygner stille hen fordi de bedste forskere i stigende grad bliver frikøbt til udelukkende at forske.

»Vi lider allerede under at mange af vores bedste folk trækkes over i projekter hvor midlerne udelukkende øremærkes til forskning. ...

Læs mere

Et mindre åbent universitet

15. september 2005

15-09-2005 - Af Lise K. Lauridsen

Prisen for en uddannelse på Åbent Universitet vil formodentlig stige når en tredjedel af statsstøtten ryger næste år. Det får også konsekvenser for de ordinære studerende

Næste års program til Åbent Universitet kommer til at byde på ubehagelige overraskelser for de cirka 3.000 studerende der forsøder tilværelsen som pensionist eller lønmodtager med universitetsstudier.

Uden varsel har regeringen nemlig reduceret taxameteret til efteruddannelse med 30 procent fra næste år. Det giver 4,3 millioner kroner mindre i kassen til næste år. ...

Læs mere

Hvad gør vi nu, KU?

15. september 2005

15-09-2005 - Af Lise K. Lauridsen

En ny runde nedskæringer i undervisning og forskning venter forude efter offentliggørelsen af finansloven for 2006. Det ærgrer rektor Linda Nielsen gul og grøn, men engagementet må bevares på trods

Det er hørt før, men KU skal til det igen:
stillingsstop, større hold, færre deltidsansatte og mindre undervisning.

Trods megen valgprosa om at gøre Danmark til en førende forskningsnation, så ser virkeligheden her knapt et års tid efter folketingsvalget noget anderledes ud. I hvert fald set fra rektor Linda Nielsens kontor i Nørregade....

Læs mere

KORT NYT: NemKonto til alle studerende

1. september 2005

01-09-2005 - Af Morten Emmerik Wøldike

Nu er det snart slut med at du som studerende selv skal holde øje med om SUstyrelsen har dit rigtige kontonummer når SU’en skal overføres til din bank. Fra november får alle studerende en NemKonto hvilket betyder at en af dine almindelige konti bliver din NemKonto.

Det er Folketinget der har besluttet at alle offentlige betalinger skal overføres til den samme bankkonto. Det gælder SU og fx boligsikring, børnepenge eller overskydende skat.

I oktober vil du modtage et brev fra Økomomistyrelsen hvor de foreslår hvilken konto der skal være din NemKonto. I langt de fleste tilfælde vil de foreslå den konto som din SU allerede bliver ...

Læs mere

KORT NYT: 11 kæmper om rektorposten

1. september 2005

01-09-2005 - Af Morten Emmerik Wøldike

Fredag den 12. august udløb ansøgningsfristen for rektorposten på landets største uddannelsesinstitution, Københavns Universitet. I alt 11 personer forsøger at lægge billet ind på den magtfulde lederpost.

Kun to af de 11 ansøgere har meldt ud offentligt at de er med i feltet. Den nuværende valgte rektor Linda Nielsen har for længe siden meddelt at hun søger stillingen.

Blandt Linda Nielsens ti udfordrere har kun en meldt sig offentligt. Det
er teologilektor Carsten Breengaard der lod sin ansøgning trykke som kronik i Jyllands-Posten den. 13. august med titlen Det identitetsløse universitet. ...

Læs mere

KORT NYT: Astronautudvælgelse i slutfase

1. september 2005

01-09-2005 - Af Simon James Pettitt

Videnskabsminister Helge Sander besøgte den 24. august Panum Instituttet for at overvære en af de mange tests som kandidaterne til at blive Danmarks første astronaut gennemgår.

Der er i skrivende stund kun syv tilbage, og i slutningen af oktober skulle den endelige kandidat gerne være fundet.

Dagens test skulle undersøge om kandidatens blodtryk kunne klare de udfordringer der ligger i at forlade og komme tilbage til Jorden.

Kandidat Bo Stenhuus Hansen klarede testen uden problemer og er derfor stadig med i slutspurten. Lektor Peter Norsk der er leder af Danmarks forskning i tyngdekraftens påvirkning af hjerte og blodtryk, stod for testen. ...

Læs mere

KORT NYT: Minister erkender skattefejl

1. september 2005

01-09-2005 - Af Morten Emmerik Wøldike

Skatteminister Kristian Jensen (V) har i et svar til Enhedslistens Frank Aaen erkendt at studerende der tager et års studier udenlands, kan risikere at få frataget deres personfradrag, skriver gratisavisen Urban.

En ny lov der blev vedtaget i foråret, bestemmer at man kun har ret til personfradrag hvis man har fast indkomst i hele kalenderåret. Ellers er man såkaldt begrænset skattepligtig og mister fradragsretten.

Frank Aaen rejste spørgsmålet over for skatteministeren på baggrund af en række henvendelser fra studerende der er kommet i klemme. ...

Læs mere

KORT NYT: Nobelpristager besøger KU

1. september 2005

01-09-2005 - Af Morten Emmerik Wøldike

Københavns Universitet får ved en stor finanskonference som Økonomisk Institut arrangerer den 2.-4. september besøg af Robert Engle der i 2003 modtog Nobelprisen i økonomi.

Robert Engle er professor i finansiering på New York University og desuden finansrådgiver i Wall Street. En af hans banebrydende opfindelser er en computermodellering af finansielle data.

Modellen kan blandt andet bruges til at kortlægge hvordan de finansielle markeder svinger op og ned samt hvordan de fx reagerer på nyheder. ...

Læs mere

KORT NYT: KU-forskere bortadopteres

1. september 2005

01-09-2005 - Af Morten Emmerik Wøldike

Adoption af forskere er et af forslagene i Videnskabsministeriets nye rapport Vild med Viden! der blev offentliggjort den 22. august.

Ideen er at skoleklasser fremover skal kunne låne en forsker for en periode. Der skal også etableres en national forskningsportal som skal sikre flere og bedre undervisningstilbud til skolerne.

Hensigten er at fremme børn og unges interesse for videnskab og styrke formidlingen af forskning til de yngre generationer....

Læs mere

KORT NYT: Samfundsvidenskab for jordkloden

1. september 2005

01-09-2005 - Af Morten Emmerik Wøldike

Det samfundsvdienskabelige fakultet tog den 1. august sit nye bomærke i brug. Det sker som led i fuldførelsen af universitetets designprogram hvor hvert fakultet skal have sit eget segl.

Det samfundsvidenskabelige bomærke forestiller jordkloden med alle verdens lande. De resterende to fakulteter,
Humaniora og Naturvidenskab, forventes at præsentere deres nye segl i løbet af efteråret.

Læs mere

VIDENSKABET: Universitetet i et liberalt system ? erfaringer fra New Zealand

1. september 2005

01-09-2005 - Af Bjarne Andresen

Videnskabet
Universitetspolitik

Den liberalistiske tankegang vinder stærkt frem i disse år. Universiteterne ses som private virksomheder, og de studerende er kunder i butikken. Dansk
Universitetspolitisk Forum har været i New Zealand der er rykket længere ad det liberale spor, og fremlægger her erfaringer som Danmark kan lære af


Der er i dag stærke kræfter på verdensmarkedet for at gøre højere uddannelse til en handelsvare og dermed drive den efter kommercielle retningslinjer. ...

Læs mere

Rock og krimi på Teologi

1. september 2005

01-09-2005 - Af Richard Bisgaard og Gry Gaihede

Det Teologiske Fakultet opretter center der skal forske i rockstjerners og filminstruktørers fortolkning og brug af Bibelen

Den er god nok. Den gamle punkstjerne Nick Cave kommer – ikke bare i Operaen, men også som seminaremne på Det Teologiske Fakultet. Det samme gælder filminstruktørerne Martin Scorsese og Mel Gibson og Dan Brown, forfatter til bestsellerkrimien Da Vinci Mysteriet.

Fælles for dem er at de på hver sin måde har ladet sig inspirere af Bibelen i deres kunstneriske virke, og det er netop hvad der fremover vil blive sat fokus på i det nye Center for Studiet af Bibelens Brug som åbner under Det Teologiske...

Læs mere

Dansk for første gang

1. september 2005

01-09-2005 - Af Simon James Pettitt

Når udenlandske studerende kommer til Københavns Universitet for at studere, bliver de tilbudt et lynkursus i dansk. Universitetsavisen var med til første time og opdagede at dansk ikke lige er så let et sprog som vi tror

Jaa hædder Lisa, va hædder du?« runger det ud i det halvfyldte klasselokale. En gruppe udenlandske studerende får deres første smagsprøve på det indviklede danske sprog. Ansigterne er rynkede i koncentration mens en snes tu...

Læs mere

Sommerkurser hitter

1. september 2005

01-09-2005 - Af Simon James Pettitt

Sommerferien er slut, og det er tid til at vende tilbage til bøgerne. Men ikke alle har ligget på den lade side. Et stigende antal studerende vælger auditoriet frem for stranden i deres sommerferie

Mange videregående uddannelser er begyndt at tilbyde sommerkurser. Kurserne retter sig primært mod internationale studerende, men de danske studerende er også begyndt at tage ideen om sommerkurser til sig.

På Københavns Universitet melder stadig flere afdelinger ud med sommerkurser. Blandt andet forsøgte Jura sig for første gang med et sommerkursus i videregående immaterialret, og det blev vel modtaget....

Læs mere

It er umoderne, bløde fag vinder frem

1. september 2005

01-09-2005 - Af Simon James Pettitt

Ligesom landets øvrige universiteter har Københavns Universitet optaget lidt flere studerende end sidste år. Og flere kommer direkte fra gymnasiet

Lidt flere og lidt yngre.
Sådan kan resultatet af årets optag af nye studerende ved Københavns Universitet opgøres.

I alt 5.200 unge er blevet optaget svarende til hver tredje af de i alt 15.700 ansøgere – eller cirka 500 flere end sidste år. Over halvdelen af ansøgerne, nemlig 8.500, har KU som første prioritet hvilket er to procent flere end i 2004. ...

Læs mere

Spændte talknusere

1. september 2005

01-09-2005 - Af Lise K. Lauridsen

Ayse og Helle glæder sig til at skulle starte på deres studie, men undrer sig over hvad universitetet egentlig er for en størrelse

Ayse Atici på 20 år er den eneste statistikstuderende der har fundet frem til eftermiddagens arrangement. Sammen med aktuarstuderende Helle Andersen på 21 år har hun slået sig ned i kantinen for at fordøje dagens indtryk.

De hører begge to til blandt de studerende der ikke har brugt tiden på jordomrejser og talrige sabbatår. Ayse kommer direkte fra gymnasiet mens Helle har arbejdet fuldtids som piccoline i to år....

Læs mere

Glade sporskiftere

1. september 2005

01-09-2005 - Af Lise K. Lauridsen

Jesper, Flemming og Julie har allerede en karriere bag sig, men ønsket om at skifte spor og opfylde drømmene har fået dem til at søge ind på universitetet

Jesper, Flemming og Julie har fundet sammen på trappen ned til Landskabskanalen uden for det ny KUA for at drikke en øl i solen.

Jesper Havaleschka, 28 år, er netop kommet ind på Sociologi, Flemming Karlsen, 29 år, er kommet ind på Medicin og Julie Holt, 26 år, skal starte på Jura.

Fælles for dem er at de er kommet ind på deres drømmestudier og har lagt deres hidtidige karrierer bag sig. ...

Læs mere

Rus og dus

1. september 2005

01-09-2005 - Af Lise K. Lauridsen

»Vi har brug for jer,« lød et af hovedbudskaberne til årets første rusarrangement. De nye studerende mødte talstærkt op for at se deres universitet og måske især deres medstuderende an

Ved du om man skal gå den vej hvis man skal læse Statskundskab?« lyder det fra en sortklædt, bebrillet ung herre.
Ingen kan rigtigt svare på spørgsmålet uden for kantinen på Københavns Universitet Amager (KUA) hvor årets første arrangement for de godt 5.000 nye studerende finder sted. ...

Læs mere

Forskningen må vente

1. september 2005

01-09-2005 - Af Richard Bisgaard og Lise K. Lauridsen

Regeringen løber fra sine løfter om ekstra midler til forskning og uddannelse. I stedet skal Københavns Universitet spare over 50 millioner kroner

En besparelse på over 50 millioner kroner på næste års budget. Det er hvad der venter studerende og ansatte på Københavns Universitet hvis regeringens forslag til finanslov for 2006 vedtages i sin nuværende form.

Trods et milliardoverskud på statsbudgetttet og visionerne om at forvandle Danmark til et førende videnssamfund, så er der ikke udsigt til flere penge til forskning og uddannelse på dette års finanslov. ...

Læs mere

Uddannelse som eksportvare

1. september 2005

01-09-2005 - Af Lise K. Lauridsen

Uddannelse er fremtidens feta og bacon. Med massiv markedsføring skal danske universiteter nu ud at konkurrere om internationale studerende der er parate til at betale for deres uddannelse

Det skal være slut med det gratis tag-selv-bord af uddannelser i Danmark. I hvert fald hvis man kommer fra lande uden for EU og EØS.

Studerende fra universiteter der har udvekslingsaftaler med KU, vil dog fortsat kunne gå på universitetet i Danmark uden at betale. Dem der skal gribe til muffen er typisk studerende fra Asien, Afrika og Sydamerika....

Læs mere

Betaling ad bagvejen

1. september 2005

01-09-2005 - Af Lise K. Lauridsen

Vejen til betalingsuddannelse er banet i Danmark, mener Forenede Studenterråd

Når studerende fra den ganske verden søger ind på Københavns Universitet (KU) næste år, skal de have kreditkortet frem.

Prisen er endnu ikke fastsat, men en ting er sikker: Der skal betales ved kasse et hvis man ikke kommer fra et EU-land eller har udvekslingsaftale med Københavns Universitet.

Undtagelsen fra reglen om gratis uddannelse for alle blev vedtaget allerede sidste år. Målet er at forhindre at udenlandske studerende udnytter de gratis uddannelser i Danmark. ...

Læs mere

Fatal flora

11. juni 2005

11-06-2005 - Af Gry Giftig Gaihede

Jorden er giftig. Botanisk Museums sommerudstilling handler om farlige planter og historiske giftmord

En eksamensstresset elev ombringer sin sadistiske lærer med plantegiften stryknin i fortællingen om det forsømte forår.

Virkelige giftmord lader dog ikke fiktionen noget efter. I 1978 blev en bulgarsk systemkritiker dræbt i London af en forbipasserendes paraply. Den injicerede en giftampul med ricin i hans lår – ren inspiration for agent 007 og ...

Læs mere

KORT NYT: Kamp om rektorposter

11. juni 2005

11-06-2005 - Af Morten Emmerik Wøldike

Hvem søger stillingen som rektor for Københavns Universitet? Det er det store spørgsmål der optager sindene på KU for tiden. Den nuværende rektor, Linda Nielsen, har meldt sig i feltet af ansøgere.

Der er ansøgningsfrist den 12. august, og KU’s bestyrelse forventes på sit møde den 27. september at afgøre hvem der skal ansættes som ny rektor.

Umiddelbart efter ansættelsen af den ny rektor vil stillingerne som prorektor og dekaner for de forskellige fakulteter blive opslået....

Læs mere

KORT NYT: Ikke flere spøgelser og evighedsstudenter

11. juni 2005

11-06-2005 - Af Morten Emmerik Wøldike

KU’s ledelse har besluttet at det skal være slut med at inaktive studerende blot kan forny deres indskrivning i al evighed.

Har en studerende ikke været studieaktiv i to år, skal vedkommende have tilbud om vejledning for enten at komme tilbage på sporet eller melde sig ud af universitetet.

I slutningen af maj fik samtlige studerende på KU derfor brev om deres indskrivningsstatus som led i overgangen til den nye ordning.

I øjeblikket arbejdes der på højtryk på at få redskaberne i orden, så ressourcerne bruges på at støtte de studerende i at gennemføre deres studier frem for på at minde dem om at de skal forny deres indskrivning....

Læs mere

KORT NYT: Sure smileys til museer

11. juni 2005

11-06-2005 - Af Lise K. Lauridsen

Zoologisk og Geologisk Museum har fået påbud af Arbejdstilsynet om at få bedre styr på arbejdsmiljøet.

Omgangen med formalin er en af årsagerne til at Zoologisk Museum har fået et påbud der blandt andet betyder at museet skal betale for en ekstern arbejdsmiljørådgiver de næste to år.

På museerne synes man at Arbejdstilsynet hænger sig i småting. Institutadministrator for Statens Naturhistoriske Museum, Ib Skov, mener at museerne har været uheldige og at Arbejdstilsynets påbud drejer sig om nogle...

Læs mere

KORT NYT: Hyperaktive kolleger søges

11. juni 2005

11-06-2005 - Af Morten Emmerik Wøldike

Fællesadministrationen (FA) har fået en ny gruppe der vil sprede hygge og lave sociale arrangementer for medarbejderne på tværs afdelingerne.

HAMIFA hedder den nye gruppe og står for HyperAktive Medarbejdere
i FA. Gruppen er dannet af julefrokostudvalget 2003 og har allerede mødtes flere gange til en fredagsøl og solskinshygge i Kongens Have.

Der er oprettet et grupperum på Punkt KU med navnet HAMIFA som alle interesserede kan tilmelde sig. Her vil man kunne se planlagte arrangementer og selv komme med forslag. Kun fantasien sætter grænser. ...

Læs mere

KORT NYT: KU i stjernealliance

11. juni 2005

11-06-2005 - Af Morten Emmerik Wøldike

Fra årsskiftet rykker Københavns Universitet op i det fineste selskab. Universitetet bliver medlem af en ny international alliance for ti af verdens førende universiteter.

KU er eneste skandinaviske universitet på listen der blandt andet omfatter Yale University, Beijing University, University of Tokyo og det teknologiske universitet i Zurich.

Det nye samarbejde vil synliggøre KU på de andre universiteter. Københavns Universitet får et kontor på Yales campus og tilsvarende åbner Yale University et kontor ved KU. Udveksling af studerende og forskere mellem alliancens...

Læs mere

KORT NYT: Slut med chat

11. juni 2005

11-06-2005 - Af Søren Bjørn-Hansen

MSN Messenger er et gratis program fra Microsoft der blandt andet gør det muligt at chatte med venner og kolleger og sende filer til hinanden.

Fra juni 2005 er det dog ikke længere tilladt at have installeret MSN Messenger på fællesadministrationens pc’er og bærbare computere da programmet udgør en betydelig sikkerhedsrisiko.

Der er mindst tre gode grunde til også altid at slukke for sin pc når man går hjem: 1. Man sikrer at sin pc er opdateret, 2. Man nedsætter sikkerhedsrisikoen og 3. Man sparer på energien....

Læs mere

KORT NYT: Design til specialer og afhandlinger

11. juni 2005

11-06-2005 - Af Morten Emmerik Wøldike

Studerende på KU kan nu slippe for at tænke på opsætning og grafisk touch på deres speciale og i stedet koncentrere sig om det skrevne.

Det er nemlig nu muligt at downloade wordskabeloner til den grafiske og typografiske udformning af deres kandidatspecialer eller ph.d.-afhandlinger direkte fra universitetets designmanual på www.ku.dk/designmanual.

Skabelonerne findes under menupunktet ‘Tryksager’, og her kan man også læse mere udførligt om hvordan man anvender skabelonerne. ...

Læs mere

Teori, praksis og fredelige atomvåben

11. juni 2005

11-06-2005 - Af Ole Wæver og Ingvar Sejr Hansen

Verdens mest berømte teoretiker i faget International Politik, Kenneth N. Waltz, har netop besøgt Danmark. Med sig havde han et par yderst kontroversielle argumenter om verden i dag og en forklaring på hvorfor det er som om ingen lytter selv om Waltz er den mest læste forfatter

Med bogen Theory of International Politics skabte Kenneth Waltz i 1979 den teori der siden har sat tonen i disciplinen international p...

Læs mere

VIDENSKABET: Forfløjen nationalitet

11. juni 2005

11-06-2005 - Af Dorthe Gert Simonsen

Videnskabet
Historie

Med den franske flyver Brindejoncs ankomst til København i 1913 åbnedes det nationale territorium fra luften. Fremtiden kaldte på nye konstruktioner af geografisk rum og national identitet

I juni 1913 ventede københavnerne i stor spænding på den franske flyver Brindejonc des Moulinais’ ankomst. Ikke blot var Brindejonc på rundtur efter sin spektakulære flyvning fra Paris til Warszawa via Berlin – den længste d...

Læs mere

Doktor i Grundtvig

11. juni 2005

11-06-2005 - Af Kristoffer Holm Pedersen

Der var aldrig tvivl om udfaldet da Sune Auken forsvarede sin overbevisende doktordisputats om N.F.S. Grundtvig. Alligevel var det seks timer lange forsvar et sandt tilløbsstykke

På en måde kan man sammenfatte hele disputatsforsvaret i den hændelse der forekommer godt og vel fem timer inde i forsvaret.

Opponent nummer to, dr.phil. Johnny Kondrup, ser strengt på den unge kandidat Sune Auken og påpeger manglerne i hans afhandling.

»Det forskningskritiske kapitel er skuffende og virker pligtmæssigt og mekanisk,« konkluderer han. ...

Læs mere

Han putter gener i computeren

11. juni 2005

11-06-2005 - Af Søren Bjørn-Hansen

Da professor Anders Krogh startede Center for Bioinformatik for kun tre år siden, var han eneste ansatte. Nu har centret modtaget en rekordbevilling, så professoren håber på vokseværk

Professor Anders Krogh er leder af et lille center. Det er kun tre år gammelt og havde oprindeligt kun én ansat, Anders Krogh, men er siden vokset til et dusin forskere.

Centeret huser et fag som er opstået i kølvandet på genforskningen og som har skabt dønninger af data kraftige nok til at afføde et fags begyndelse. ...

Læs mere

KU tegner it-kort

11. juni 2005

11-06-2005 - Af Søren Bjørn-Hansen

Efter mange år med et vildtvoksende it-landskab på Københavns Universitet, kortlægges it-systemet nu. Lederen af projektet mener ikke der er grund til frygt for centralisering

Københavns Universitet har iværksat en kortlægning af it-området for at finde ud af hvordan dets ressourcer anvendes i dag.

Kortlægningen af it-området er første fase i en totrinsraket der skal ende i en drøftelse af fremtidens it-organisering og styring på universitetet.

Firmaet PA Consulting Group bringer ekspertise til projektet og udformer et spørgeskema til indsamling af oplysningerne. ...

Læs mere

KU skruer op for web-baseret læring

11. juni 2005

11-06-2005 - Af Søren Bjørn-Hansen

Fremtidens undervisningsredskab er internettet, mener man på det nyetab-lerede Center for Web Baseret Læring der nu for alvor er kommet i gear

Det er ikke længere nødvendigt at opfinde den dybe tallerken hver gang et fag på Københavns Universitet ønsker at benytte sig af web baseret læring, WBL.

Center for Web Baseret
Læring, CWBL, der åbnede i januar, skal hjælpe undervisere overalt på KU med at bruge internettet som et redskab i undervisningen.
...

Læs mere

Midt i en katastrofefilm

11. juni 2005

11-06-2005 - Af Lise K. Lauridsen

Presset for at producere STÅ’er og holde styr på administrative deadlines kombineret med sygdom i familien blev
for meget for lektor Martin Leer der flere gange har været sygemeldt på grund af stress


Martin Leer ligner billedet på den perfekte akademiker med den bløde hat, tørklædet om halsen og sine imponerende mængder af litteratur og kunst i den hyggelige lejlighed i indre by.

Lektor Leer er en af de få udvalgte der blev ansat som lektor på Humaniora i slutningen af 90’erne med speciale i postkolonial engelsk litteratur, men han er en medtaget mand. Syv år med stress tæt inde på livet har sat sit præg. ...

Læs mere

Ondt i arbejdsglæden

11. juni 2005

11-06-2005 - Af Lise K. Lauridsen

Ingen ved hvordan universitets-befolkningen virkelig har det med at gå på arbejde, men de lukkede døre til det psykiske arbejdsmiljø er så småt ved at blive lirket op

Har folk stress på universitetet? Med frihed, flextid, hjemmearbejdsplads og drømmejob?

Ifølge arbejdsmiljøsektionen på KU er der intet overblik over hvordan universitetsbefolkningen egentlig går rundt og har det.

»De fleste afdelinger på universitetet undlader helt at beskæftige sig med det psykiske arbejdsmiljø i de lovpligtige arbejdspladsvurderinger. ...

Læs mere

Tankeløst korstog mod SU

11. juni 2005

11-06-2005 - Af Richard Bisgaard

Et rent korstog som bygger på nogle forkerte opfattelser af hvad samfundet og universiteterne har brug for.

Sådan opfatter Forenede Studenterråd på Københavns Universitet forslaget om at afskaffe det såkaldte fjumreklip i Statens Uddannelsesstøtte som regeringens Tænketank for Fremtidens Vækst har fremsat.

»Jeg er enig i at mange studietidsforlængelser ikke er hensigtsmæssige, men jeg tror ikke på at studerende kan trues igennem en uddannelse,« siger FSR’s formand Jesper Johansen....

Læs mere

Slut med at fjumre

11. juni 2005

11-06-2005 - Af Richard Bisgaard

Rektor Linda Nielsen har tænkt tanker sammen med erhvervslivets topchefer og foreslår at uddannelser rettes mere mod arbejdsmarkedets behov og at SU afskaffes for de langsomme

Universiteterne skal tilskyndes til at gøre deres uddannelser mere anvendelige for arbejdsmarkedet. Og de studerende skal tilskyndes til at overholde den normerede studietid ved at SU-støtten bliver afhængig af studiefremdriften.

Sådan lyder et par af de anbefalinger som rektor Linda Nielsen har været med til at fremsætte som medlem af den tænketank som Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen nedsatte i marts 2004 under overskriften Fremtidens Vækst. ...

Læs mere

Motionsforsker får formidlingspris

26. maj 2005

26-05-2005 - Af Lise K. Lauridsen

Formidling er egentlig ikke noget forskningsprofessor Bente Klarlund Pedersen går så højt op i. Alligevel fik hun i sidste uge Videnskabsministeriets forskningskommunikationspris

Der er ikke nogen kondicykel i Bente Klarlunds kontor. Den 48-årige forskningsprofessor er ellers mest kendt i offentligheden som kvinden der for alvor fik motion på den sundhedspolitiske dagsorden med sine bøger Motion på recept, Recept på Motion og senest Graviditet og Motion.
...

Læs mere

KORT NYT: Rektorstilling opslås

26. maj 2005

26-05-2005 - Af Richard Bisgaard

På søndag den 29. maj 2005 opslår bestyrelsen ved Københavns Universitet stillingen som rektor. Det er første gang i universitets 525-årige historie at stillingen bliver besat efter opslag.

Stillingsopslaget markerer et skifte af styreform hvor ledere på alle niveauer ikke længere vælges, men ansættes qua deres professionelle kvalifikationer.

Af opslaget fremgår det at ansøgeren skal have forskningsmæssige kvalifikationer der svarer til professorniveau. Ansøgeren skal samtidig have erfaring med undervisning fra videregående uddannelser – og med ledelse, gerne fra komplekse...

Læs mere

KORT NYT: Bliv kandidat i Afrikastudier

26. maj 2005

26-05-2005 - Af Morten Emmerik Wøldike

Center for Afrikastudier, CAS, har netop fået Videnskabsministeriets godkendelse af at Afrikastudiet fra 1. september i år kan udbydes som en toårig kandidatuddannelse der afsluttes med titlen cand.mag. – på engelsk MA in African Studies.

Dermed går et længe næret ønske om en klarere placering af det eksisterende Afrikastudium i opfyldelse. Hidtil har Afrikastudiet virket som en supplerende uddannelse til igangværende overbygningsuddannelser og som en Masteruddannelse under...

Læs mere

KORT NYT: Ny boghandel på Kommunehospitalet

26. maj 2005

26-05-2005 - Af Morten Emmerik Wøldike

Akademisk Boghandel åbner den 1. august 2005 ny butik ved Center for Folkesundhed og Samfund på Kommunehospitalet.

Da Sociologisk Institut, Institut for Antropologi, Institut for Psykologi og Institut for Statskundskab er flyttet – eller i løbet af 2005 vil flytte – ind på Kommunehospitalet, etablerer Akademisk Boghandel en ny butik for at betjene det ny campusområde bedre.

Tidligere skulle studerende og ansatte forbi Akademisk Boghandels to butikker i Studiestræde og på KUA i Njalsgade. Med den nye butik bliver der mere plads i butikkerne – og måske også et større udvalg af bøger på hylderne. ...

Læs mere

KORT NYT: Sander kræver Nordita genforhandlet

26. maj 2005

26-05-2005 - Af Richard Bisgaard

Sagen om Nordita har taget en ny drejning efter at instituttets fem faste professorer og fire lektorer har meddelt at de nægter at flytte fra Niels Bohr Instituttet på Blegdamsvej i København.

En flytning af Nordita til Stockholm uden videnskabeligt personale er ensbetydende med en lukning af Nordita som institut, fastslår Helge Sander i et brev til Nordisk Ministerråds generalsekretær Per Unckel.

Efter den danske videnskabsministers opfattelse er det ikke i overensstemmelse med Nordisk Ministerråds beslutning fra 2003 om videreførsel og national indlejring af de nuværende nordisk...

Læs mere

KORT NYT: Balloner, rød løber og stort publikum

26. maj 2005

26-05-2005 - Af Morten Emmerik Wøldike

Sidste torsdag stod i forskningens tegn efter Videnskabsministeriet havde udråbt dagen til Forskningens døgn.

På Københavns Universitet blev det store fælles KU-arrangement på Nytorv flittigt besøgt af publikum. Dagens store hit var Lykkecaféen hvor forskellige forskere fortalte om lykke ud fra deres forskningsområde.

Også Spørge-Jørgen-teltene trak flere nysgerrige spørgere til end man havde regnet med. Her kunne man komme på tomandshånd med forskellige forskere og spørge dem om alt inden for hendes eller hans område....

Læs mere

KORT NYT: Millionindtægt til KU

26. maj 2005

26-05-2005 - Af Morten Emmerik Wøldike

Forskere fra KU har sammen med Statens Serum Institut, det engelske Harold Wood Hospital og medicinalvirksomheden Perkin-Elmer Inc. udviklet en metode der giver bedre diagnostik af kromosomsygdomme som fx mongolisme og nedbringer antallet af risikofyldte prøver af moderkagen hos gravide.

Aftalen er en succes for overførsel af viden fra en offentlig forskningsinstitution til en privat virksomhed og vil over de kommende år give en millionindtægt til universitetet. ...

Læs mere

VIDENSKABET: Einstein og dansk humaniora

26. maj 2005

26-05-2005 - Af Carl Henrik Koch

Videnskabet Naturvidenskab

Det er i år hundrede år siden at Einstein formulerede grundprincipperne for den specielle relativitetsteori. En humanist var den første der i Danmark diskuterede teorien

Nature, and Nature’s laws lay hid in night:
God said, Let Newton be! and all was light.
Alexander Pope (1688-1744).

It did not last:
the Devil howling ‘Ho! let Einstein be!’
restored the status quo.
J.C. Squire (1884-1958).

Hvor Newton gjorde den fysiske verden forståelig, blev den med Einstein ubegribelig! En sådan holdning findes hos mange humanister, måske ikke længere så meget i forhold til d...

Læs mere

Et nej er ingen katastrofe

26. maj 2005

26-05-2005 - Af Marlene Wind

Ved at bruge ordet ‘forfatning’ har politikerne selv beredt vejen for et nej ved de nationale folkeafstemninger om EU’s forfatningstraktat, siger den amerikanske forfatningsekspert Joseph Weiler

Joseph Weiler, du har tidlige...

Læs mere

Budskaber fra Bergen

26. maj 2005

26-05-2005 - Af Kristoffer Holm Pedersen

Den 19. og 20. maj mødtes de europæiske undervisnings- og videnskabsministre i Bergen for at diskutere de videregående uddannelsers fremtid i Europa. Målet er gennemgribende ændringer der på sigt vil revolutionere de danske universitetsuddannelser

Forestil dig at du efter to års studier på Københavns Universitet færdiggør din bachelorgrad ved London University. Du strikker din kandidatgrad sammen ved Københavns, Madrids og Tiranas universiteter og kombinerer dit fagområde m...

Læs mere

Eksamensfeber

26. maj 2005

26-05-2005 - Af Lise K. Lauridsen

Sveden pibler frem og adrenalinniveauet stiger mens kopimaskinerne buldrer af sted. Mød en flok søvnløse studerende lige før og efter aflevering af sommerens store skriftlige opgave

Er der nogen der skal bruge Elvis?« lyder det fra en mørkhåret studerende der lige er kommet ind i Vesterkopis studiekælder i Nørregade der er flittigt besøgt i eksamensperioder.

Ingen har taget Elvis der dog efter hyppig brug hele morgenen står varm og brummende langs væggen sammen med The King, John Wayne og de andre kopimaskiner. ...

Læs mere

Slut med evighedsstuderende

26. maj 2005

26-05-2005 - Af Lise K. Lauridsen

Vejleder og studerende skal skrive kontrakt om speciale og bacheloropgaver. Hvis den studerende ikke afleverer til tiden, skal det gælde som et eksamensforsøg, mener chefen for Studievejledningen

Det skal være slut med at bruge årevis på specialet. I fremtiden skal de studerende aflevere større skriftlige opgaver til en fastsat deadline.

Omvendt skal der stilles større krav til undervisernes vejledning, forklarer Merethe Markvard, souschef for Studieadministrationen på KU....

Læs mere

Årets reklamepris

26. maj 2005

26-05-2005 - Af Søren Bjørn-Hansen

Prisen som Årets Forsker er et stort opslået reklamestunt af og for den internationale forlagsgigant Thomson Scientific. De glemte dog helt humaniora og samfundsvidenskab

Ved en stort opslået prisoverrækkelse tirsdag i Moltkes Palæ udspillede arrangementet Årets Forsker sig.
Det var en rosenrød fremstilling af dansk forskning leveret af Thomson Scientifics tre kvindelige salgsmedarbejdere i business jakkesæt – suppleret af videnskabsminister Helge Sander der ikke var bleg for at fø...

Læs mere

En lykkens Ninka Ninus

12. maj 2005

12-05-2005 - Af Søren Bjørn-Hansen

Når hunden logrer med halen og katten spinder, er de så lykkelige? Det gav lektor i biologi Knud Erik Heller sit bud på i Universitetets lykkecafé under Forskningens døgn

En løve, den er sulten. Den ser også sulten ud med sine store tænder og vågne øjne. Fordi løven bliver sulten, fortæller dens hjerne den at det er tid til noget antilope. Hurtigst muligt.

Løven får krammet på en antilope og slæber den tilbage i skjul hvor den sluger lunser af det saftige dyr med stor fornøjelse. ...

Læs mere

KORT NYT: Højt sygefravær på KU

12. maj 2005

12-05-2005 - Af Morten E. Wøldike Olsen

En ansat på Københavns Universitet havde i gennemsnit 6,2 fraværsdage i 2004. Hvis man er kvinde, var man gennemsnitligt 8,5 dage fraværende sidste år mens mænd kun tegner sig for 3,7 sygedage.

Det er en beskeden stigning på 0,1 i forhold til 2002 og 2003. Københavns Universitet placerer sig derfor stadig blandt de uddannelsesinstitutioner med det højeste, registrerede sygefravær per medarbejder.

Det bør dog tages med i betragtning at KU i flere år har arbejdet på at skabe et effektivt system til at registrere fravær (scanpas) hvilket flere af de andre uddannelsesinstitutioner ikke har indført. ...

Læs mere

KORT NYT: Ring billigere og bedre

12. maj 2005

12-05-2005 - Af Morten E. Wøldike Olsen

Et tværuniversitært samarbejde mellem KU og syv andre universiteter gør det nu muligt at få en fordelagtig aftale med Swedia Networks Danmark A/S om service på telefonanlæggene.

Aftalen betyder både besparelser på institutionernes årlige serviceafgifter og et forbedret serviceniveau.
Universiteterne i Danmark har gennem en årrække haft et fælles forum til
at udveksle erfaringer med drift af telefonanlæggene.

Otte universiteter, bestående af KU, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Ålborg Universitet, RUC, Copenhagen Business School, Den Kongelige Veterinær- og Landb...

Læs mere

KORT NYT: Rygeforbud i Fællesadministrationen

12. maj 2005

12-05-2005 - Af Morten E. Wøldike Olsen

Cigaretter, cigarer og snadder er på vej ud af Fællesadministrationen. Fra den 1. august 2005 er der rygestop hos universitetets fællesadministration i indre by.

Derefter er det ikke tilladt at ryge inden
døre i nogen af bygningerne – uanset om det er eget kontor, fælleskontorer eller gangarealer. Rygning foregår herefter udenfor.

Undtaget herfra er dog eventuelle smoke traps der vil blive opstillet forskellige steder hvis det efter en forsøgsperiode, viser sig at være en succes. ...

Læs mere

KORT NYT: Bræstrup i gråzonen

12. maj 2005

12-05-2005 - Af Morten E. Wøldike Olsen

Efter sidste møde i KU’s bestyrelse blev der rejst tvivl om næstformand Claus Bræstrups habilitet i bladet Forskerforum.

På mødet den 26. april blev det bioteknologiske forskningscenter BRIC drøftet. Forskningscentret hører under KU og her er Bræstrup indtil december måned bestyrelsesformand.

Bræstrups sidste og måske mest magtfulde kasket er posten som bestyrelsesformand i medicinalfirmaet Lundbeck som har sat 25 millioner kroner i et auditorium på det nye bioteknologiske center...

Læs mere

KU-forskere aflyser Jurassic Park

12. maj 2005

12-05-2005 - Af Morten E. Wøldike Olsen

Jurassic Park er aflyst. Sådan lyder konklusionen i en artikel som de to danske forskere Eske Willerslev, professor ved Niels Bohr Institutet og Martin Bay Hebsgaard, forsker ved Niels Bohr Institutet er med til at få udgivet i det ansete videnskabelige tidsskrift ‘TREND in Microbiology’.

Eske Willerslev og Martin Bay Hebsgaard er specialiserede i studier af fortidigt dna. I artiklen afvises påstanden om fund af oldgammelt dna fra blandt andet...

Læs mere

KORT NYT: NAT-kandidater går privat

12. maj 2005

12-05-2005 - Af Morten E. Wøldike Olsen

Kandidater i biologi, geografi, geologi og idræt trækker mod det private erhvervsliv. Det viser en ny undersøgelse fra Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Fakultetet har undersøgt forholdet mellem de 3.442 udklækkede kandidater og arbejdsmarkedet i tidsrummet fra 1985 til 2002 for fagene Biologi, Geografi, Geologi og Idræt for at se om uddannelserne afspejler arbejdsmarkedets behov.

Og undersøgelsen viser at det private erhvervsliv op gennem 1990’erne har tiltrukket flere kandidater, særligt geologerne. ...

Læs mere

KORT NYT: KU i tango med CAT-Symbion

12. maj 2005

12-05-2005 - Morten E. Wøldike Olsen

Københavns Universitet og CAT-Symbion Innovation har dannet firmaet Hytronics hvor universitetet indskyder et nyt patent inden for nanoteknologi og CAT-Symbion indskyder startkapitalen på 1,5 million kroner.

Hytronics arbejder på at forbinde mikroelektronik og nanoteknologi. Hvis det lykkes at indfri potentialet, vil de endelige produkter kunne sælges til internationale virksomheder der arbejder med halvledere. Det er første gang KU går...

Læs mere

Iranske studenterbevægelser har tabt pusten

12. maj 2005

12-05-2005 - Af Marlene Lyhne Sørensen

Universitetsstuderende har været en vigtig drivkraft i Irans turbulente politiske udvikling. Men frygt og fravær af lovede reformer har i dag fået de fleste til at vende ryggen til politik

Toogtyvende maj 1997. Hundredvis af unge universitetsstuderende vælter ud i den iranske hovedstads gader viftende med valgplakater til de forbipasserende køretøjer.

Et sidste øjebliks hektisk kampagne udført af præsidentkandidat Mohammad Khatamis hær af frivillige unge der med deres entusiasme, engagement og hunger for øget social og politisk frihed var en af hovedkræfterne bag Khatamis jordskredsse...

Læs mere

VIDENSKABET: Den oplyste oplysning

12. maj 2005

12-05-2005 - Af Marianne Stidsen

Videnskabet Humanisme

En konservativ oplysningstænkning lader til at have vundet indpas blandt især mandlige intellektuelle. Her ses 1960’ernes kulturelle opbrud og kritik af den borgerlige enhedskultur som begyndelsen til alt ondt. Nyere oplysningsforskning korrigerer dette billede

Siden årtusindskiftet har vi herhjemme oplevet en politisk udvikling som har gjort at flere af os har måttet revidere den opfattelse af politik, ideologi og historie som prægede det intellektuelle klima i 1980’erne og til dels 1990’er...

Læs mere

Det? bare baller

12. maj 2005

12-05-2005 - Af Lise K. Lauridsen

Fascinationen af baller er lige så gammel som mennesket. Lektor i fransk Jørn Boisen gav under årets Humaniorafestival alle små og store numseentusiaster en kyndig rejse igennem bagdelens kulturhistorie

Jeg vil starte med at understrege at selv om jeg er fra franskstudiet, så er baller altså ikke noget jeg beskæftiger mig med i mit arbejde her på fakultetet,«
lyder det fra lektor Jørn Boisen til det småfnisende publikum.

Og Jørn Boisen er tilsyneladende ikke den eneste med denne særlige fritidsinteresse. Foredraget ‘Bare baller – kropsdele i litteraturen’ trækker i hvert fald fulde huse på Humaniorafestivalens første dag....

Læs mere

Røvere og soldater anno 2005

12. maj 2005

12-05-2005 - Af Lise K. Lauridsen

Skaber computerspil voldsmænd, eller sætter virkelighedens død og vold bare sit præg på computerspillene? Humaniorafestivalen tog hul på diskussionen af død og vold i computerspil

Tatatatata. En maskingeværsalve regner ned over de løbende sortklædte skikkelser der falder om som fluer.

Fjenden er elimineret, og pointene stiger.
Voldelige computerspil tiltaler et stort antal mennesker. Og på årets Humaniorafestival har studierne af genren også sneget sig ind med et helt tema om vold og død i computerspil samt et Computergame Lab hvor publikum selv kan opleve lid...

Læs mere

Alt godt fra Humaniora

12. maj 2005

12-05-2005 - Af Anna Bak

Festival. Ordet bringer erindringer om fadøl, franske hotdogs og frisind med sig. Hvis man sætter humaniora foran, får det pludselig en lidt anden klang

Når Det Humanistiske Fakultet inviterer inden for til Humaniorafestival, handler det først og fremmest om forskningsfrihed og foredrag.

Men når humaniora bliver krydret med musik og kulinariske lækkerier, lugter det lidt af fest. Det gjorde det også i weekenden den 7.-8. maj hvor den tredje Humaniorafestival løb af stabelen på KUA....

Læs mere

Rent hasardspil

12. maj 2005

12-05-2005 - Af Kristoffer Holm Pedersen

Anja Andersen er astrofysiker med speciale i stjernestøv. Hun mener at Nordita hører til på Københavns Universitet og at danske politikerne skal blande sig

En af de forskere der kommer til at mærke hvis Nordita flytter til Stockholm, er den unge forskerstjerne Anja Andersen.

Den 39-årige astrofysiker med speciale i stjernestøv har siden november 2002 været ansat på Nordita, og hun ser med bekymring på Nordisk Ministerråds beslutning om at skille Nordita og Niels Bohr Instituttet ad....

Læs mere

Magtesløse politikere

12. maj 2005

12-05-2005 - Af Kristoffer Holm Pedersen

Noget må gøres for at beholde Nordita i Danmark. Men hverken politikerne, regeringen eller KU mener at de kan gøre noget

Åbne breve til videnskabsministeren, appeller til de ansvarlige politikere og samråd om Nordita-sagen er bare nogle af de initiativer der er sat i gang for at forsøge at beholde Nordita i Danmark.
Men umiddelbart lader det ikke til at ansvaret for Norditas flytning kan placeres.

Socialdemokratiets forskningsordfører Lene Jensen mener at den danske regering burde have gjort en større indsats for at holde på Nordita....

Læs mere

København mister forskningsperle

12. maj 2005

12-05-2005 - Af Kristoffer Holm Pedersen

Nordisk Ministerråd vil flytte international forskningsinstitution ud af Danmark. Forskerne på KU forstår ikke begrundelsen og frygter at flytningen i virkeligheden er en skjult lukning

En ubodelig skade på forskningen i teoretisk fysik er i færd med at blive forvoldt. Ikke bare for Københavns Universitet, ikke bare for Danmark og Norden, men for den teoretiske fysik i al almindelighed.

I næsten 50 år har Nordisk Institut for Teoretisk Fysik (i daglig tale Nordita) placeret København i topklassen inden for grundforskning. ...

Læs mere

Etnologisk vægelsind

12. maj 2005

12-05-2005 - Af Lise K. Lauridsen

Etnologerne vil skilles fra Saxo-instituttet og har i stedet søgt om at blive optaget på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Skilsmissebegæringen indløb for tre uger
siden. Etnologerne vil ikke længere dele hus med historikerne, arkæologerne og underviserne i græsk og latin på Saxoinstituttet.

Dermed ser en af sidste års institutsammenlægninger på Humaniora ud til at gå op i limningen.

I 2003 da 22 institutter blev lagt sammen til syv, blev beslutningen af kritikere kaldt uigennemtænkt og forhastet. Protesterne til trods blev institutsammenlægningerne gennemført i løbet af sidste år, men nu ser samarbejdet altså ...

Læs mere

KORT NYT: Aarhus Universitet a/s

28. april 2005

28-04-2005 - Af Morten E. Wøldike Olsen

»Øget produktivitet på Aarhus Universitet,« lyder overskriften på pressemeddelelsen fra det jyske universitet i anledning af udgivelsen af uddannelsesinstitutionens nøgletal for 2004.

Sidste år steg den samlede omsætning med syv procent til 2.431 millioner kroner. Antallet af kandidater steg med ni procent til 1.893.

De positive tal bliver ved – også antallet af gennemførte studenterårsværk steg tillige med antallet af uddannede bachelorer. Og på forskningssiden er der også glædeligt nyt: antallet af ph.d.-grader steg med ni procent. ...

Læs mere

KORT NYT: Pas på dig selv på KU

28. april 2005

28-04-2005 - Af Morten E. Wøldike Olsen

I 2004 blev der registreret 91 anmeldelser af arbejdsskader på Københavns Universitet. Det er præcis det samme antal som blev registreret de foregående år.

Arbejdsskadestatistikken er baseret på det antal skader, dvs. arbejdsulykker, arbejdsbetingede lidelser, brilleskader og tilløb til uheld, der er indsendt og registreret i Arbejdsmiljøsektionen.

I den nye statistik er også medtaget henvendelser om psykosocial bistand som selvstændigt punkt.
...

Læs mere

KORT NYT: Tæt på Lykketoft

28. april 2005

28-04-2005 - Af Morten E. Wøldike Olsen

Socialdemokraternes forhenværende formand og Danmarks mangeårige finansminister, Mogens Lykketoft, aflagde onsdag den 20. april Københavns Universitet besøg.

Mogens Lykketoft var inviteret af Institut for Statskundskab til at holde en gæsteforelæsning om kontinuitet og brud i Socialdemokratiets ideologi fra 1970-2005 og om forholdet mellem ideologi og politik.

Et behersket fremmøde – måske forårsaget af det tidlige mø...

Læs mere

KORT NYT: Stor interesse for job i EU

28. april 2005

28-04-2005 - Af Richard Bisgaard

Er der noget samfundsvidenskabelige kandidater fra KU godt kunne tænke sig, så er det et job i EU.

I alt fald var der ekstra stor tilstrømning til Rosenborggade 15 da Udenrigsministeriet tirsdag eftermiddag den 18. april holdt informationsmøde for nyuddannede kandidater om mulighederne for at gøre karriere i EU.

Over 300 var mødt op og stod som sild i en tønde i den store sal på Statskundskab for at høre nærmere om den såkaldte EU-concours – en udvælgelsesprocedure som giver adgang til stillinger som akademisk sagsbehandler. ...

Læs mere

KORT NYT: Årets bestseller fra KU

28. april 2005

28-04-2005 - Af Richard Bisgaard

Københavns Universitets Årsrapport 2004 er udkommet. Der er tale om den årlige lovpligtige rapportering til Videnskabsministeriet af hvordan kerneaktiviteterne forskning og uddannelse prioriteres, udbygges og kvalitetssikres, samt omtale af universitetets økonomiske og personalemæssige situation.

Årsrapporten indeholder en beretning, målrapportering samt de væsentligste resultater af drifts- og anlægsregnskab. Publikationen udsendes udelukkende i elektronisk form i pdf-format. ...

Læs mere

Humanioras herligheder fremvises

28. april 2005

28-04-2005 - Af Anna Bak

Den anden weekend i maj slår Københavns Universitet Amager (KUA) dørene op for årets store Humaniorafestival og inviterer indenfor til prøvesmagning af alt godt fra
Københavns Universitets største fakultet


På Humaniorafestivalen lørdag og søndag den 7.-8. maj fremviser Det Humanistiske Fakultets undervisere, studerende og gæster udefra et bredt udvalg af det humaniora har at byde på.

I løbet af de to festivaldage kan man opleve omkring 50 spændende foredrag og et væld af andre gode tilbud i form af bl.a. udstillinger, film, musik og rundvisninger. ...

Læs mere

VIDENSKABET: Mænd og kvinder, sex og magt

28. april 2005

28-04-2005 - Af Henning Bech

Videnskabet Kønsforskning

Hvad kommer der frem når kvindeundertrykkelsen går tilbage?
Og hvad med det der måske aldrig passede så godt med fortællingerne om mænds magt og den påtvungne opsplitning mellem kønnene?


Feminisme fremstår i offentligheden tit som et evindeligt kor af hylende sirener hvis forskellige stemmer i den sidste ende blot aflirer en og samme monotone melodunte.

Ved nærmere undersøgelse viser det sig dog at der er ganske store forskelle mellem de teoretiske perspektiver eller videnskabelige fortællinger som optræder under dette navn. ...

Læs mere

Verdensbyen

28. april 2005

28-04-2005 - Af Markus Bernsen

Universitetsbyen i Paris er mere end et godt tilbud til studerende udefra. Med sine kollegiehuse fra hele verden er Cité Universitaire med tiden blevet et sandt friluftsmuseum over det forrige århundredes historie. Her fortæller alle bygningerne en historie. Fra skudhullerne i Det Spanske Hus til designermøblerne i Det Danske

Gråhårede Nicholas har intet studiekort. Egentlig skal han vise sådan et for at kunne købe frokost i Universitetsbyens kantine, men det er længe siden man holdt op med at tjekke gæsterne. Der er simpelthen for mange af dem. ...

Læs mere

På udkig efter frivillige venner

28. april 2005

28-04-2005 - Af Søren Bjørn-Hansen

KU’s udenlandske studerende er vilde med mentorordningen, men der mangler frivillige til efterårssemesterets landgang af udlændinge

Når Claudia fra Tyskland eller Tomas fra Spanien ankommer til Danmark, er der nogen der venter på dem. En ven de endnu ikke kender har allerede hentet nøglen til deres lejlighed og skaffet en cykel måske.

Vennen er en såkaldt mentor. En frivillig guide der hjælper udvekslingsstuderende med at falde til i Danmark.

Mentorordningen har været en succes siden dens start for mere end 15 år siden. 80 procent af de udvekslingsstuderende bruger den, så der mangler stadig frivillige studerende til at hjælpe endnu flere med at falde til på Københavns Universitet....

Læs mere

Tusind år gamle levende billeder

28. april 2005

28-04-2005 - Af Søren Bjørn-Hansen

Axel Bolvig fra Saxo Instituttet har lavet en dvd som tilbehør til sine forelæsninger om kalkmalerier. Det er noget helt nyt på humaniora og høster mange rosende ord hos kollegerne

En bondes ansigt har været frosset i kalk siden kunstnerens sidste strøg engang i middelalderen. I dag, næsten tusind år senere, vågner bonden op igen. Han danser sammen med gøglere og præster, djævle og engle.

Manden der har vækket de gamle billeder til live, er Axel Bolvig. Han er professor i kalkmalerier på Saxo Instituttet. Han har sammen med mange andre i de sidste ti år indsamlet billeder af kalkmalerier og i de senere år k...

Læs mere

Med Carsten Niebuhr som mægler

28. april 2005

28-04-2005 - Af Lise K. Lauridsen

Universitetet fungerede som neutralt rum da ni imamer og integrationsminister Rikke Hvilshøj diskuterede integration på Carsten Niebuhr-afdelingen

En mindre flok journalister og fotografer venter svedende i den lille mellemgang på anden sal. Bag døren på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Islands Brygge har integrationsminister Rikke Hvilshøj nemlig sat ni imamer stævne uden adgang for pressen. Emnet er integration, og ikke religion.

Ved trappen udenfor er temperaturen mærkbart lavere. En høj mand i jakkesæt har søgt tilflugt her. Ved første øjekast en embedsmand fra ministeriet, men nej. Manden i jakkesættet arbejder for Pol...

Læs mere

Messerschmidt ser rødt

28. april 2005

28-04-2005 - Af Gry Bartroff Gaihede

Dansk Folkepartis kvieøjede EU-ordfører, Morten Messerschmidt, vejrer morgenluft for sine værdier. Han læser jura på Københavns Universitet og har argumenteret mod EU siden han var ti

Ønsker du at spise?« spørger Morten Messerschmidt på ulasteligt rigsdansk efter at have fået kontakt til en tjener på Cafe Amokka.

Han lægger en lufthavnspaperback med titlen Hitlers Håndlangere fra sig, og jeg tænker at det næppe er tilfældigt at han på sin hjemmeside har et afsnit der hedder ‘Morten og medierne’. ...

Læs mere

Europa på polsk

28. april 2005

28-04-2005 - Af Lise K. Lauridsen

Muren af uvidenhed om vores
nabokulturer mod øst står stadig. Danmarks eneste underviser i polsk, Krzysztof Stala, forsøger at få de centraleuropæiske kulturer tilbage på vores mentale landkort


Polsk kultur er noget med Kieslowski og Lech Walesa, men hvad tænker polakkerne? Hvilke bøger læser de, og hvad diskuterer de ved middagsselskaber?

Muren af uvidenhed omkring vores naboer mod øst er endnu ikke faldet. Polen har ligesom sine øvrige nabolande bag jerntæppet været hyllet ind i V...

Læs mere

Den europæiske ret er sat

28. april 2005

28-04-2005 - Af Lise K. Lauridsen

Europa har for længst fundet vej ind i de danske retssale. Igennem de sidste 20 år har de europæiske domstole og europæisk lovgivning givet de danske dommere mere selvstændighed og magt. Det skaber en frygt for afdemokratisering

I 1991 blev en journalist fra TV STOP anholdt for at have lavet et indslag om nogle aktivister der demonstrerede mod Øresundsforbindelsen ved at grave Svend Aukens have op.

I 1994 blev journalisten frikendt, men sådan var det næppe gået hvis sagen havde fundet sted nogle år tidligere....

Læs mere

Fokus på Europa

28. april 2005

28-04-2005 - Af Mette Damgaard Sørensen

Det nye satsningsområde ‘Europa i forandring’ skal samle universitetets forskning for at højne vores viden og debatten omkring det europæiske fællesskab

Hvad sker der med identitet og demokrati når Europa ændrer udseende? Hvad kommer EU-forfatningstraktaten til at betyde for Europa – og for danskerne – hvis den vedtages?

Københavns Universitets nye tværfaglige satsningsområde, Europa i forandring, skal gøre os klogere på hvor Europa bevæger sig hen. Temaerne er: »Identitet og kulturel udvikling« og »Demokrati, ret og værdier.«...

Læs mere

Rektor wanted

28. april 2005

28-04-2005 - Af Lise K. Lauridsen

KU har brug for at få ansat en rektor hurtigst muligt. Hvis alt går glat, vil bestyrelsen derfor slå stillingen som rektor op i slutningen af maj

»Vi sikrer at rektor bliver fornuftig,« lyder det fra Bodil Nyboe Andersen, formand for KU’s bestyrelse. Det tredje bestyrelsesmøde i år er godt i gang.

Vedtægten der skal være klar inden 1. maj drøftes og de nærmere bestemmelser overlades til den kommende rektor. Derefter bliver det tid til drøftelse af dagens vigtigste punkt: ansættelsen af rektor. ...

Læs mere

Sund uden for det gode selskab

18. april 2005

18-04-2005 - Af Lise K. Lauridsen

I modsætning til Hum, Samf og Nat har Sund ikke fundet vej ind på hitlisten over verdens bedste fakulteter

Det skulle være så godt, men så er det faktisk skidt. Danmarks største sundhedsvidenskabelige fakultet er slet ikke at finde blandt verdens 100 bedste medicinske fakulteter.

Til gengæld har Århus Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet overhalet Københavns Universitet indenom. I hvert fald på de internationale hitlister over verdens bedste fakulteter. ...

Læs mere

Når historien skrives om

17. april 2005

17-04-2005 - Af Lise K. Lauridsen

Ph.d.-forsvar rydder normalt ikke forsider. Men Kirsten Lylloffs afhandling om de tyske flygtningebørns skæbne i Danmark efter Anden Verdenskrig var så gribende en historie at den fik både vrede og tårer frem. For hvordan kunne Danmark lade små børn dø fordi de var tyske? Og hvordan kunne historikere gennem 60 år skrive at vi behandlede dem godt?

Auditorium 11 på Københavns Universitet Amager er fyldt til bristepunktet denne torsdag eftermiddag.

De grå frisurer dominerer, men også enkelte unge hoveder titter frem blandt de mere end 200 tilhørere der har fundet vej til forsvaret for ph.d.-afhandlingen ‘Barn eller fjende? Uledsagede tyske flygtningebørn i Danmark 1945-1949’....

Læs mere

VIDENSKABET: Forstår vi stadig hinanden i Norden?

16. april 2005

16-04-2005 - Af Inge Lise Pedersen

Videnskabet: sprogvidenskab

En ny undersøgelse af internordisk sprogforståelse placerer færinger og nordmænd i toppen mens danskere og finner ligger i bunden. Da vi deler bundpladsen med finnerne, kan det ikke være skolens skyld alene, men hvad skyldes det så?

I 1976 undersøgte Øivind Maurud hvor gode rekrutter i København, Oslo og Stockholm var til at forstå nabosprogene. Han kom frem til at nordmændene var bedst, danskerne lå på andenpladsen og svenskerne lå i bunden....

Læs mere

Et selvvalgt dobbeltliv

16. april 2005

16-04-2005 - Af Søren Bjørn-Hansen

25-årige Ellen Trane Nørby er Venstres dugfriske kulturordfører. Flere års politisk engagement har dog garvet den næsten færdige kunsthistoriker – der lige har afleveret speciale

Da Ellen Trane Nørby proklamerede hvordan hun havde tænkt sig at kombinere sine studier, var der flere medstuderende der kvalte et grin.

Koblingen af kunsthistorie og samfundsfag var der ikke mange der troede på, men Ellen Trane Nørby stod fast. Og hendes kombination af fag har båret frugt i form af en pos...

Læs mere

Bryderi om menneskeret

16. april 2005

16-04-2005 - Af Richard Bisgaard

Er dr. jur. Mads Bryde Andersens voldsomme kritik af menneskerettighederne underlødig og deprimerende – eller har dr.jur. Henning Koch set igennem fingre med elendig forskningskvalitet på Institut for Menneskerettigheder? To af Det Juridiske Fakultets markante professorer krydser klinger om menneskerettigheder

Mads Bryde Andersen, hvorfor har du fundet det så vigtig at rejse en diskussion om menneskerettigheder netop nu hvor menneskerettighederne er mere under pres end nogensinde?...

Læs mere

Gummistøvlegraffiti

16. april 2005

16-04-2005 - Af Lise K. Lauridsen

Når Nikolaj Corell lukker bøgerne om Danmarks plante- og dyreliv, åbner han netbutikken Ud&Skriv hvor han sælger graffitiudstyr og film med live graffitimaling på Københavns S-tog

Seks hætteklædte silhuetter bevæger sig i let løb langs de røde togvogne. Op af rygsækkene og lommerne på de løse bukser hiver de spraydåser.

Med hurtige, sikre bevægelser farvelægges togvognene i mørket. Gangart står der med meterhøje bogstaver som fletter sig sammen til et maleri. ...

Læs mere

Fra skrå brædder til lige linjer

16. april 2005

16-04-2005 - Af Søren Bjørn-Hansen

Susanne Ditlevsen var professionel skuespiller i Spanien i ti år. Nu er hun blevet ph.d. i statistik – på sin 40 års fødselsdag

Det lyder unægtelig lidt sært. Skuespiller i Spanien i ti år, og så beslutter hun sig pludselig for at blive matematiker og derefter statistiker. Det hører ikke til de mest almindelige karrierelinjer.

Ikke desto mindre er det sådan Susanne Ditlevsens liv har udspillet sig siden slutningen af 80’erne. Indtil nu hvor ph.d.en i statistik er i hus....

Læs mere

Statistik i kød og blod

16. april 2005

16-04-2005 - Af Søren Bjørn-Hansen

Biostatistiker Niels Keiding jonglerer med tal der kan betyde liv og død for mange mennesker. Danmark er i front i den nye sammenkobling mellem statistik og sundhedsvidenskab

Det er nok de færreste der umiddelbart ved hvad der foregår på fjerde sal i bygning 22 og 33 på Panum Instituttet.

Deres udsendte har i hvert fald kun en samling løse associationer om hvad der er los her på Biostatistisk Afdeling.

Efter en forsinkende smutvej gennem tandlægelaboratorier og trappeopgange nås afdelingen. Den genlyder af latter, og en livlig trafik foregår mellem de små kontorer. ...

Læs mere

Hobby blev til ph.d.-grad

16. april 2005

16-04-2005 - Af Lise K. Lauridsen

Overlæge Kirsten Lylloff begyndte at læse historie på Åbent Universitet for sin egen fornøjelses skyld, men interessen greb om sig og blev til et engageret stykke historisk forskning

Til dagligt bestyrer hun blodbanker i Frederiksborg Amt, men overlæge Kirsten Lylloff har de seneste tre år også haft en ph.d.-afhandling i historie at se til.
Hvad får en overlæge i 60’erne til at tage en ph.d.-grad?

»Det spørgsmål stiller jeg også mig selv indimellem, men jo længere jeg kom ned i historien, jo mere forkert kunne jeg jo se det var. Så jeg fik lyst til at fortælle den rigtige historie,« siger Kirsten Lylloff....

Læs mere

KORT NYT: Universitetsliv 2004 på gaden

15. april 2005

15-04-2005 - Morten E. Wøldike Olsen

Universitetsliv 2004 udkommer i den danske udgave i april. Den distribueres ligesom sidste år til alle medarbejdere på Københavns Universitet.

Årsberetningen er særligt egnet til brug ved konferencer og til besøgende der skal have et lettilgængeligt øjebliksbillede af forsknings- og uddannelsesaktiviteter, universitetets opbygning og økonomi.

Universitetsliv – og en engelsk udgave fås på Indkøbskontoret,
e-mail: fs-indkob@adm.ku.dk.

Læs mere

KORT NYT: Lykke-café på Nytorv

15. april 2005

15-04-2005 - Morten E. Wøldike Olsen

På Forskningens Døgn den 12. maj arrangerer Københavns Universitet en lykke-café i et stort telt på Nytorv.

I caféen vil publikum kunne få kaffe og lytte til korte og fyndige stafetforedrag over temaet lykke fra seks forskellige forskere fra vidt forskellige fagområder.

Peter Gundelach fra Sociologi vil fx fortælle om hvorfor det høje skattetryk, stik imod den almindelige holdning om den sag, faktisk gør danskerne lykkelige og Gitte Moos Knudsen fra Sundhedsvidenskab vil berette om hvor i hjernen lykkefølelsen...

Læs mere

KORT NYT: Kend din ret

15. april 2005

15-04-2005 - Morten E. Wøldike Olsen

Så er den fjerde udgave af KU’s personalepolitik på gaden. Der er ikke sket de historiske landvindinger, men arbejdsgruppen der blev nedsat af HSU i december 2003, har rettet skønhedsfejl, lavet præciseringer og foretaget revideringer i forhold til statens personalepolitik fra juni 2003.

Arbejdsgruppen har desuden foretaget revideringer i forhold til de ændringer der er sket med den nye universitetslov.

Chikane er et nyt emne som har fået et selvstændigt afsnit i personalepolitikken på KU. Afsnittet beskriver dels hvad chikane er, dels hvor den chikanerede medarbejder kan hente hjælp eller hvad han eller hun kan forvente af kolleger og ledere. ...

Læs mere

KORT NYT: Få styr på Jura

14. april 2005

14-04-2005 - Morten E. Wøldike Olsen

Fra efteråret tilbyder Det Juridiske Fakultet kurser om juridiske emner til studerende der ikke læser jura.

Initiativet sker efter en stigende efterspørgsel udefra på kurser der kan give forståelse for juridiske problemstillinger.

I efterårssemestret 2005 udbydes de tre kursusfag ‘Introduktion til Jura’, ‘Introduktion til Formueret’ og ‘Miljøret’.

Se mere om kurserne på www.sis.ku.dk/jur. og læs om optagelsesbetingelser på www.jur.ku.dk/deltidsuddannelse under Merittilbud. Ansøgningsfrist er 2. maj 2005....

Læs mere

KORT NYT: FSR får ny formand

14. april 2005

14-04-2005 - Morten E. Wøldike Olsen

Forenede Studenterråd valgte på sin generalforsamling den 7. april den 21-årige historiestuderende Jesper Johansen som ny formand.

Som nye medlemmer af præsidiet valgtes Pernille Skipper, Jura; Peter Müeller, Datalogi og Andreas Kamstrup, Fysik.

Desuden fortsætter Camilla Slowik. Jura; Jesper Skottfelt, Fysik og Thomas ‘Anton’ Antonsen, Datalogi. Dermed er præsidiet nu fuldtalligt.

Generalforsamlingen valgte også de to jurastuderende Louise Lundstrøm Nielsen og Anders Ehlers som suppleanter til præsidiet, og Rie Kjær Rasmussen og Jens Barslund opnåede valg til posterne som kritiske revisorer....

Læs mere

KORT NYT: Ny sundhedsfaglig uddannelse

13. april 2005

13-04-2005 - Morten E. Wøldike Olsen

Videnskabsministeriet har netop givet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet tilladelse til at oprette en sundhedsfaglig kandidatuddannelse.

Uddannelsen er målrettet personer med mellemlange sundhedsuddannelser som fx sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Fakultetet forventer at 30 studerende påbegynder den sundhedsfaglige kandidatuddannelse den 1. september 2006.

For yderligere oplysninger kontakt souchef Lisbeth Roland Hansen, tlf. 3532 7058....

Læs mere

KORT NYT: Nyt dekanat på Nat

13. april 2005

13-04-2005 - Morten E. Wøldike Olsen

Dekan på Det Naturvidenskabelige Fakultet, Henrik Jeppesen, har siden januar været sygemeldt og forventes ikke at være tilbage i sit job foreløbig.

Derfor er prodekan og lektor ved Kemisk Institut Flemming ‘Nic’ Nicolaisen (billedet tv.) fra 1. marts blevet konstitueret som dekan.

Som konstitueret prodekan er tiltrådt Bent Vismann (billedet th.) der er lektor ved Marinbiologisk Laboratorium i Helsingør og studieleder på Biologisk Institut. ...

Læs mere

Licens til forbrug

18. marts 2005

18-03-2005 - Af Lise K. Lauridsen

Hver femte nyuddannede risikerer at havne i livslang gæld hvis ikke der sættes ind nu, advarer formanden for SU-rådet, Jakob Lange

Antallet af stærkt gældstyngede studerende stiger støt. 64 procent flere endte i 2003 med en studiegæld på over 150.000 kroner end for tre år siden.

Årsagen til at flere tager studielån er at de studerende er blevet mindre bange for at få gæld og at staten har øget mulighederne for at låne penge under studietiden til fx studerende med børn, mener formand for SU-rådet og...

Læs mere

Studier bag lås og slå

17. marts 2005

17-03-2005 - Af Lise K. Lauridsen

Der er hverken fredagsbar, faglig diskussion eller forelæsninger i Ringe Statsfængsel. For Kate Vinther handler
litteraturstudierne på Københavns Universitet om at overleve som intellektuelt menneske og få mål og
mening med tilværelsen bag tremmer


Kvinden med det røde hår, hvide jeans og spidse støvler kunne sidde over en kop kaffe i kantinen på KUA. Hun har noget på hjerte, hun gestikulerer ivrigt for at understrege sine argumenter, henviser til litterære citater, og hun ved hvad hun vil. ...

Læs mere

VIDENSKABET: Fordi jeg må ...

17. marts 2005

17-03-2005 - Af Mette-Lise Sørensen

SOCIOLOGI

Prostitution er til debat for tiden, og for en gangs skyld er der fokus på prostitutionskunden. Men hvad er baggrunden for at nogle mænd vælger at købe sig til sex?

En mand er nødt til at få opfyldt sit behov for sex. Hvis det er umuligt for ham at lokke en kvinde med i seng på andre måder, kan han blive tvunget til at betale en prostitueret for at tage trykket.

Og hvis der ikke fandtes prostituerede var der stor risiko for at han valgte voldtægt som udvej for at få tilfredsstillet dette tvingende behov....

Læs mere

Med eksprestog til Christiansborg

17. marts 2005

17-03-2005 - Af Morten E. Wøldike Olsen

Den 30-årige socialdemokrat Karen Hækkerup er med otte års erfaring fra Borgerrepræsentationen i København ingen novice når hun nu træder ind på den landspolitiske scene. Hun forventer også snart at aflevere sit speciale på Statskundskab

Som 15-årig troede Karen Hækkerup at hun skulle gå den direkte vej: læse statskundskab, få en spadseredragt, en knold i nakken og et job i et af ministerierne. Børn skulle først komme til i en senere alder når karrieren var på skinner....

Læs mere

Danskhed under pres

17. marts 2005

17-03-2005 - Af Kristoffer Holm Pedersen

Vi kan ikke afskaffe danskheden. Den ligger dybere i os end vi går og tror, mener Erik A. Nielsen, nyudnævnt
professor i dansk litteratur


»Hvorfor er fænomenet danskhed blevet så tabubelagt at man nærmest bliver hed over hele kroppen over at skulle snakke om det? Jeg forstår det ikke.«

Erik A. Nielsen læner sig ivrigt frem. Det er klart at vi her har at gøre med en af den nyudnævnte professors kæpheste, nemlig danskheden. Og den ligger dybere i os end vi tror....

Læs mere

Tandlæge giver pårørende ro i sjælen

17. marts 2005

17-03-2005 - Af Søren Bjørn-Hansen

Retsodontolog fra KU assisterer politiet med at identificere ofre i Thailand. Det er en enorm opgave som slet ikke er færdig endnu

Birgitte Sejrsen der er retsodontolog på Retsmedicinsk Institut, er for nyligt taget til Thailand. Der skal hun sammen med politi og retspatologer identificere ligene af de mange ofre for flodbølgen.

Der er brug for deres ekspertise længe endnu. Flodbølgen har kostet omkring 400.000 mennesker livet, og listerne af savnede er stadig lange. ...

Læs mere

Det makabre institut

17. marts 2005

17-03-2005 - Af Søren Bjørn-Hansen

Død og vold er hverdag på Retsmedicinsk Institut. Derfor er sammenholdet det vigtigste, fortæller
Hans Petter Hougen om livet med døden i hænderne


Hans Peter Hougen er leder af retspatologisk afdeling på Retsmedicinsk Institut. Han er en venlig mand med et busket overskæg og et gammelt kranie ved døren til sit kontor på første sal i Teilum bygningen.

For nyligt blev Hans Petter Hougen udnævnt til professor i retsmedicin ved Københavns Universitet. Han har flere gange været udsendt som retspatolog, både til Kosovo i 1998 og...

Læs mere

KORT NYT: Højere krav til Nat-studerende

16. marts 2005

16-03-2005 - Morten E. Wøldike Olsen

Videnskabsministeriet foreslår i et nyt udkast at stramme optagelseskravene på de fysiske fag på landets universiteter, skriver Jyllands-Posten.

I øjeblikket skal de studerende have gennemført matematik og fysik på A-niveau samt kemi på C-niveau for at blive optaget, men Videnskabsministeriet ønsker at hæve kravene til kemi til et B-niveau.

Prodekan på Det Naturvidenskabelige Fakultet på KU, Flemming Nicolaisen, frygter at de skærpede adgangskrav vil føre til færre studerende og til at flere studerende må supplere med ekstra kurser efter studentereksamen for at komme ind...

Læs mere

KORT NYT: Hun- og hanhjerner

16. marts 2005

16-03-2005 - Morten E. Wøldike Olsen

»Det er lidt provokerende, men jeg mener faktisk at der er belæg for at tale om han- og hunhjerner.« Således siger professor og tidligere rektor på Københavns Universitet Kjeld Møllgård der sammen med en række forskere på KU står bag den verdensomspændende Hjerneuge på Københavns Universitet. I år er temaet hjernen og seksualiteten.

Ifølge Kjeld Møllgård udvikler hjernen sig allerede i fostertilstanden forskelligt: »Hvis der er testosteron til stede, udvikles der en hanhjerne, og hvis der ikke er, fortsætter hjernen med at være hunhjerne. Utallige test viser at kvinderne er bedre til de verbale ting og har større evne for medfølelse, mens mændene er bedre til at kaste og sigte, altså det rumlige. Men det ser også ud til at de centre der styrer vores kønsadfærd, kan have forskellig størrelse inden for samme køn og de...

Læs mere

KORT NYT: Universiteter skal tænke skævt

16. marts 2005

16-03-2005 - Morten E. Wøldike Olsen

Danmark skal vinde på kreativitet. Således lyder opskriften fra den uafhængige tænketank som Videnskabsminister Helge Sander nedsatte sidste år til at vurdere hvordan universitetsuddannelserne kan styrke det økonomiske vækstpotentiale i Danmark inden for kultur og oplevelse.

Nu er tænketanken der blandt andet tæller cheftræner for Brøndby IF Michael Laudrup, direktør for Statens Museum for Kunst Allis Helleland og filmproducer Ragner Grasten, kommet med sine anbefalinger. ...

Læs mere

KORT NYT: FSR-formand træder tilbage

16. marts 2005

16-03-2005 - Morten E. Wøldike Olsen

Formand for Forenede Studenterråd, Peter Dalby, har efter kort tid på posten valgt at trække sig fra det studenterpolitiske arbejde.

Præsidiet i FSR har derfor omkonstitueret sig med Jesper Johansen som fungerende formand og Thomas Antonsen som næstformand.

På baggrund af Peter Dalbys afgang har
FSR fremskudt sin generalforsamling til den 7. april kl. 18.00. Fra FSR-fronten kan det også meddeles at Gyrd Foss per 1. februar er tiltrådt som sekretariatsleder af Forenede Studenterråd....

Læs mere

KORT NYT: Universitetsavisen på nettet

16. marts 2005

16-03-2005 - Morten E. Wøldike Olsen

Nu kan Universitetsavisens artikler også læses på nettet. På hjemmesiden www.ku.dk/Universitetsavisen kan man læse de nyeste artikler, features og debatindlæg.

For dem der har brug for at finde gamle artikler, kronikker eller notitser frem, er der en søgefunktion på hjemmesiden hvor man kan finde artikler der tidligere har været bragt i avisen.

På hjemmesiden ligger også PDF-filer af de gamle numre, og oplysninger om udgivelsestidspunkter, deadline, annoncering og abonnement findes også på www.ku.dk/Universitetsavisen....

Læs mere

KORT NYT: Ny portal på Jura

16. marts 2005

16-03-2005 - Morten E. Wøldike Olsen

Juraportal.dk er adressen på en ny portal for juridisk informationssøgning.
Portalen indeholder kommenterede links til relevante databaser og internetsider.

I portalen er det muligt at finde links via søgefunktionen eller de strukturerede indgange under land og emne.

Portalen er udviklet af bibliotekerne ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Den støttes af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek.

Læs mere

KORT NYT: Fortæl om din forskning

16. marts 2005

16-03-2005 - Lise K. Lauridsen

Har du lyst til at fortælle andre om din forskning? Så bliver der rig mulighed for det under Forskningens døgn den 12. maj. Virksomheder, biblioteker, aftenskoler, foreninger og idrætsklubber – ja, alle der kan samle et voksent publikum kan bestille en forsker til at komme på besøg.

Foredragene på godt en time skal være formidlet til alle og er delt op i 4 kategorier: Hjerne og hjerte, Det kreative menneske, Verden anno 2005 og Jorden og rummet. Vil du ud i det blå med din forskning, så tilmeld dig på: www.forskningensdoegn....

Læs mere

FORSKNINGSFRIT OMRÅDE: Parketfæhig tysker søger jantefri dansker

16. marts 2005

16-03-2005 - Af Gry Gejl Gaihede

Bagsiden inviterer til uhøjtidelig forelæsning om forskelle mellem danske og tyske kontaktannoncer

»Einzeln sind wir Wörter, zusammen ein Gedicht«.
Alene er vi ord; sammen et digt – poesien stammer fra en aviskontaktannonce og indgår i en sammenlignende undersøgelse af tyske og danske kontaktannoncer som ph.d.-stipendiat Ken Farø fra Institut for Engelsk, Germansk og Romansk har hygget sig med i løbet af vinteren.

Kontaktannoncer er jo af indlysende årsager en tillokkende genre for singler og almindeligt nyfigne læsere. For en lingvist er den derudover interessant fordi den befinder sig i et limbo mellem genrens ret stramme konventioner og kr...

Læs mere

Demokrati til debat

5. marts 2005

05-03-2005 - Af Lise K. Lauridsen

Er universitetets bestyrelse repræsentativ nok? Sådan lød et af de spørgsmål der blev debatteret heftigt da bestyrelsen lagde sidste hånd på vedtægterne for Københavns Universitet

Vedtægterne for Københavns Universitets virke ligger efter bestyrelsens andet møde nu klar til godkendelse i Videnskabsministeriet.

Men først skulle kampene tages om hvem der skal bestemme over hvem på universitetet. Et af de hedeste emner handle...

Læs mere

I brechen for ytringsfriheden

5. marts 2005

05-03-2005 - Af Richard Bisgaard og Søren Bjørn-Hansen

Konferencen om ytringsfrihed blev en stille succes. Den var et forsøg på at skabe dialog efter overfaldet på en lektor fra Carsten Niebuhr Afdelingen sidste år

Nu har vi gjort det vi kunne. Vi har meldt ud hvor vi står, og hvad vi synes. Det er vores lille bidrag til at verdenen måske bliver mindre brutal.«

Ordene kommer fra Ingolf Thuesen, institutleder på Carsten Niebuhr Afdelingen og initiativtager til den store konference om ytringsfrihed og forskning som blev afholdt på Geocentret på Københavns Universitet torsdag den 24. februar....

Læs mere

VIDENSKABET: De nødvendige tabu-krænkelser

5. marts 2005

05-03-2005 - Af Mikael Rothstein

VIDENSKABET: YTRINGSFRIHED

I det videnskabelige samfund må vi stå skulder ved skulder og værne om ytringsfriheden. Også når det betyder at religiøse mennesker kan føle sig krænket

Alle menneskelige samfund reguleres blandt andet af regler for hvad man må og ikke må, hvad der socialt acceptabelt og ikke acceptabelt. Af og til er sådanne regler helt fundamentale, andre gange vedrører de forhold af mindre betydning.

Under alle omstændigheder er reglerne med til at udvikle og opretholde de sociale systemer vi som mennesker færdes i. Det ligger i sagens natur at vi som enkeltindivider har en dobbelt funkti...

Læs mere

Hvordan kan du tolere D-VIP diskrimination, Linda?

5. marts 2005

05-03-2005 - Morten Hjelt

Linda Nielsen har opfordret mig og andre medlemmer af kollegiale organer på KU til at fortsætte på deres poster indtil den ny universitetslov automatisk udløser nyvalg.

Jeg antager at du, Linda Nielsen, er bekendt med artiklen i Universitetsavisen nr. 1, 2005 om deltidsansattes gratis arbejde der for Gud ved hvilken gang fortæller om hvordan jeg sel...

Læs mere

Fornøjet flue

5. marts 2005

05-03-2005 - Bjarne Bisballe

Hvem har ikke tænkt tanken at være fluen på væggen i mere eller mindre afgørende øjeblikke, fx da Hækkerup forhandlede sokkelaftalen eller da Frederik sagde ‘Mama, jeg vil giftes’?
Sådan en flue var jeg, fuldt lovligt den 23. februar da KU’s bestyrelse holdt sit andet bestyrelsesmøde.

Oven på debatten om frygten for lukkethed modsat den midlertidige forretningsordens bestemmelse om mødernes offentlige tilgængelighed, troede jeg at netop dette møde ville blive et tilløbsstykke, men j...

Læs mere

NEKROLOG: Marsmandens store fodspor

4. marts 2005

04-03-2005 - Af Jens Als-Nielsen, Morten Bo Madsen, Poul Hjorth og Finn Berg Rasmussen

Mindeord om Jens Martin Knudsen (1930 - 2005)

Torsdag den 17. februar 2005 døde Jens Martin Knudsen, 74 år gammel. Jens Martin Knudsen var lektor i fysik ved Københavns Universitet og adjungeret professor i planetfysik ved Aarhus Universitet.

Jens Martin Knudsen var uddannet som folkeskolelærer i Silkeborg.
Videbegærligheden og lysten til at grave dybere fik ham til at fortsætte på studenterkursus i København, og derefter med magister-studiet i Fysik ved Københavns Universitet. ...

Læs mere

Bange for Putin

4. marts 2005

04-03-2005 - Af Richard Bisgaard

Minoritetsforsker Helen Krag tør ikke længere beskæftige sig med Tjetjenien. »Det afgørende for mig er ikke om jeg har grund til at være bange, men at jeg er det,« sagde hun på konference om ytringsfrihed og forskning

Skal man risikere livet for at forske i konflikter og mindretalsrettigheder, eller skal man stille og roligt skifte til et mere fredeligt forskningsområde?

Det spørgsmål trænger sig mere og mere på for lektor Helen Krag der som minoritetsforsker på Københavns Universitet har beskæftiget sig intenst med konflikterne i Kaukasus i kølvandet på Sovjetunionens opløsning. ...

Læs mere

KORT NYT - Rektor søges til sommer

4. marts 2005

04-03-2005 - Af Lise K. Lauridsen

Mens de øvrige universiteter i Danmark allerede har ansat deres rektor eller er i færd med det, slår bestyrelsen på Københavns Universitet først rektorstillingen op til august.

Den oprindelige plan var at slå stillingen op i slutningen af 2005, men bestyrelsen ønsker at fremskynde ansættelsen, så institutterne også snart kan få ansat ledere. Den kommende ansættelse af rektor...

Læs mere

KORT NYT - Børnecheck til ph.d.er

4. marts 2005

04-03-2005 - Af Richard Bisgaard

AC og Finansministeriet har indgået forlig om overenskomsten for statsansatte akademikere. Det mest markante fremskridt for forsknings- og universitetssektoren er at der blev afsat et relativt stort beløb på 43 millioner kroner til løft i ph.d.ers løn, fremgår det af Forskerforums hjemmeside.

Pengene skal blandt andet bruges til at nogle af de 2.200 ph.d.er kan blive ansat på den fulde akademiske basis-lønskala. Personer der fx har arbejdet som undervisningsassistent i to år før ph.d.-studiet, vi...

Læs mere

KORT NYT - Tattoo-mode på Nat

4. marts 2005

04-03-2005 - Af Morten E. Wøldike Olsen

I sit seneste nummer kårer fakultetsbladet Scient på Naturvidenskab vinderne af deres Tattoo fotokonkurrence. Ifølge dommerpanelet har kampen været hård mellem de mange indsendte tatoveringer, men det er lykkedes at finde to vindere.

Førstepladsen gik til Rikke Rasmussens tatovering der er et tryk af et dna-helix set fra oven tatoveret mellem skulderbladene. På en andenplads kom en pige fra Biologi der har valgt at få sin yn...

Læs mere

KORT NYT- Web Baseret Læring godt på vej

4. marts 2005

04-03-2005 - Af Morten E. Wøldike Olsen

Københavns Universitet åbnede 1. januar Center for Web Baseret Læring, CWBL. Det nye center er nu fuldt bemandet og godt i gang i Krystalgade 16.

CWBL’s opgave bliver at støtte anvendelsen af web baseret læring på KU i samarbejde med WBL-koordinatorer ved de seks fakulteter. Centret vil også arrangere workshops og møde...

Læs mere

KORT NYT - Nyt ansigt til afdød konge

4. marts 2005

04-03-2005 - Af Morten E. Wøldike Olsen

På Antropologisk Laboratorium har læge og retsantropolog Niels Lynnerup og skulptør Bjørn Okholm Skaarup genskabt ansigtet på en 2000 år gammel mand der formodentlig var nabatæisk konge.

De jordiske rester af nabatæeren lå skjult i den jordanske oldtidsby Petra – i det klippetempel der blev berømt med Indiana Jones-filmen Det sidste korstog. Her fandt arkæologerne i august 2003 en skjult etage med gravkamre under jorden.

Da Niels Lynnerup tilfældigvis var i Jordan for at hjælpe et hold danske arkæologer, fik han lov til at tage kongegravens bedst bevarede kranium med hjem til laboratoriet for at rekonstruere dets ansigt. På billedet ses rekonstruktionen trin for...

Læs mere

KORT NYT: Ros til GBIF

4. marts 2005

04-03-2005 - Af Morten E. Wøldike Olsen

En ny international evaluering giver roser til Global Biodiversity Information Facility, GBIF med hovedkvarter på Zoologisk Museum ved Københavns Universitet.

GBIF er et globalt netværk af partnere der arbejder på at gøre data om klodens biologiske mangfoldighed gratis og frit tilgængelig for alle via internettet. Den nye uafhængige evaluering kalder GBIF for en guldgrube af information om jordens arter med et enormt potentiale for fremtiden.

Allerede nu kan man ved en enkel forespørgsel på en art på GBIF’s dataportal www.gbif.net inddrage næsten 50 millioner data fra 101 informationskilder i søgningen....

Læs mere

KORT NYT: TAP?er får kun taleret

4. marts 2005

04-03-2005 - Af Lise K. Lauridsen

For fremtiden vil det teknisk-administrative personale (TAP) ikke have andet end taleret i de såkaldte akademiske råd som erstatter fakultetsrådene.

I stedet regner TAP’ernes repræsentant i bestyrelsen, Ingrid Kryhlmand, dog med at langt flere personalepolitiske spørgsmål flyttes til de såkaldte hovedsamarbejdsudvalg (HSU) hvor de ansattes vilkår i højere grad end i dag vil blive forhandlet.

Læs mere

Hvad kan antropologer?

4. marts 2005

04-03-2005 - Af Kristoffer Holm Pedersen

Er en antropolog en gravko eller en Ferrari? Det var blandt emnerne da Institut for Antropologi diskuterede sin egen fremtid

Hvis du troede at en antropolog er en kakiklædt opdagelsesrejsende der dukker frem fra de brasilianske regnskove for at fortælle omverdenen om nye, spændende stammefolk, må du tro om igen.

Sådan var virkeligheden måske dengang for 40 år siden hvor Institut for Antropologi blev oprettet, men sådan er den ikke mere. Den moderne studievirkelighed har også ramt antropologstudiet, med alt hvad dertil høre...

Læs mere

Studerende kan også forske

4. marts 2005

04-03-2005 - Af Lise K. Lauridsen

Forskning er ikke kun for professorer og lektorer. Masser af studerende skaber ny viden og udforsker nye områder i deres projekter og specialer. Konference på Folkesundhedsvidenskab viste hvad de studerende kan præstere

Hvilke problemstillinger oplever hospitalspersonalet i mødet med etniske minoritetspatienter? Hvilke faktorer påvirker gravide med et alkoholproblem? Forbedrer man befolkningens livskvalitet ved at have sundhed som mål?

Spørgsmålene er bare et par af de mange ideer der pryder tolv opslagstavler med plakater på Panums gangareal. Bag spørgmålene og svarene står studerende på Folkesundhedsvi...

Læs mere

Humanister i sigtekornet

4. marts 2005

04-03-2005 - Af Lise K. Lauridsen


Danmark får hårdt brug for humanister i fremtidens globaliserede økonomi, konkluderer ny rapport om de humanistiske kandidater og arbejdsmarkedet. Derfor må både
erhvervsliv, universiteter og politikere skabe bedre forhold for humanisterne


Endnu en rapport om humanisternes arbejdsmarked har set dagens lys, og selv om den ved første øjekast kan virke som et kopinummer af den gamle sang om at der bliver uddannet for mange og for dårlige humanister til ue...

Læs mere

Et smukt sind

4. februar 2005

04-02-2005 - Af Jeppe Dong Abrahamsen

[i]Kamilla Miskowiak er 24 år og kandidat i psykologi fra KU. Hun er netop vendt tilbage til University of Oxford for at tage en ph.d.-grad i neuropsykologi. Med sig har hun en lille million kroner[/i]

Hvor mange fotomodeller der bruger
ord som ‘neurogenerativ’, vides ikke. Hvor mange hjerneforskere der har en modelkarriere at se tilbage på, står også hen i det uvisse. Kamilla Miskowiak passer på begge beskrivelser, og så har hun fået et legat på ...

Læs mere

En campus skyder frem

4. februar 2005

04-02-2005 - Af Lise K. Lauridsen

[i]I kapløb med vintergækkerne er der i løbet af januar skudt en helt ny campus op på Københavns gamle kommunehospital[i]

De majestætiske gule murstensbygninger ved søerne funkler i den skarpe januarsol. Det er ikke til at se det, men efter at have været på puppestadiet i mere end seks år, er Kommunehospitalet nu for alvor ved at forvandle sig til Center for Folkesundhed og Samfund.

Et smut ind gennem porten fra Øster Farimagsgade, og du er som landet på en bedre, britisk campus. ...

Læs mere

Deltidsansatte arbejder gratis

4. februar 2005

04-02-2005 - Af Lise K. Lauridsen

[i]De deltidsansatte må betale dyrt for at få indflydelse på KU[i]

De studerende kan få ekstra SU-klip, de fastansatte får kollegialt arbejde godskrevet som arbejdstid mens de deltidsansatte undervisere fungerer som gratis arbejdskraft i studienævn og bestyrelser rundt omkring på universiteterne.

For de cirka 1.000 deltidsansatte der underviser på Københavns Universitet, kan det være en rigtig dårlig forretning at forsøge at få indflydelse via studienævn og akademiske råd. ...

Læs mere

Bortvisning annulleret

4. februar 2005

04-02-2005 - Af Jeppe Dong Abrahamsen

[i]Københavns Universitet og Dansk Magisterforening har indgået et forlig som ophæver bortvisningen af lektor Børge Kristiansen[/i]

Lektor Børge Kristiansen får lov til at fortsætte på Afdeling for Tysk og Nederlandsk ved Københavns Universitet.
Kort før jul blev den internationalt meget anerkendte forsker ellers bortvist med øjeblikkelig virkning fra universitetet hvor han har været ansat i 35 år, men Børge Kristia...

Læs mere

Få kvalificerede ansøgere til forskerstillinger

4. februar 2005

04-02-2005 - Af Jeppe Dong Abrahamsen

[i]En ny ansættelsesbekendtgørelse skal fremme mobiliteten blandt forskerne ved de danske universiteter og forbedre universiteternes muligheder
for at rekruttere topforskere
fra både ind- og udland. Det kniber det nemlig med i øjeblikket[/i]

I perioden 2001-2003 er der blevet ansat 1.800 professorer, lektorer og adjunkter på landets universiteter. ...

Læs mere

En Bodil til bestyrelsen

4. februar 2005

04-02-2005 - Af Richard Bisgaard og Søren Bjørn-Hansen

[iDen nye bestyrelsesformand
Bodil Nyboe Andersen glæder sig til næste år at komme rundt på institutter
og snakke med studerende og ansatte[/i]

Det har ligget i kortene siden de eksterne medlemmer af Københavns Universitets nye bestyrelse blev præsenteret for godt et år siden. Og nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen blev da heller ikke ligefrem overrasket over at blive udpeget som formand for KU’s nye bestyrelse.

Allerede ved de indledende informationsmøder i efteråret blev der nemlig peget på hende som topkandidat. ...

Læs mere

Danmarks mest åbne bestyrelse

4. februar 2005

04-02-2005 - Af Richard Bisgaard og Søren Bjørn-Hansen

[i]I modsætning til de andre universitetsbestyrelser vil Københavns Universitets nye bestyrelse så vidt muligt føre sine diskussioner for åbne døre[/i]

Har du lyst til at følge med i diskussionerne om hvordan landets største uddannelses- og forskningsinstitution skal ledes, er du mere end velkommen til at overvære møderne i Københavns Universitets nye bestyrelse.

Det besluttede de 11 medlemmer af universitetets nye bestyrelse da de 12. januar mødtes første gang og enstemmigt valgte nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen som formand og administrerende direktør i Lundbeck Claus Bræstrup som stedfortræder. ...

Læs mere

Den femte statsmagt

4. februar 2005

04-02-2005 - Af Lise K. Lauridsen

[i]På spinnesiden.dk kan vælgerne komme til orde med deres
observationer af manipulation
og feje tricks i valgkampens hede.
Bag initiativet står forskere
fra Humaniora på KU[/i]

Valget var knapt nok officielt da Danmarks første hjemmeside om spin så dagens lys. Bag ideen står lektor Mie Femø Nielsen og professor Christian Kock fra Dansk og Retorik på Københavns Universitet.

Redaktør for spinnesiden.dk, Anders Løvgreen, synes det er gået stærkt for spinnesiden....

Læs mere

Det svære valg

4. februar 2005

04-02-2005 - Af Søren Bjørn-Hansen

[i]Fire forskere fra Statskundskab holdt seminar om valget og fortalte om dårlige meningsmålinger, valgplakater, politiske strømninger og om hvor svært det er at være valgforsker i dagens Danmark[/i]

Onsdag den 27. januar var der valgseminar på Institut for Statskundskab, KFUM’s gamle hovedkvarter, borgen mod synd, prostitution og drikfældighed.
Samtaleemnet var dog en anden borg i det indre København.

Lektorerne Lars Bille og Hans Jørgen Nielsen samt adjunkterne Kasper Møller Hansen og Karina Pedersen, alle valgforskere fra ...

Læs mere

Hjerter eller hjerner

4. februar 2005

04-02-2005 - Af Søren Bjørn-Hansen

Rejs bare ud – men lad hjertet blive hjemme, lyder De Radikales modspil til Venstres slagtilbud til unge studerende om at tage taxameterpengene med til udlandet

Hvis du vil studere i udlandet, skal du lade hjertet blive hjemme. For er du dansk statsborger og forelsker dig i en udlænding, er det så godt som umuligt at få din partner med tilbage. Heller ikke hvis I gifter jer og får børn.«

Med dette budskab forsøger Det Radikale Venstre i avisannoncer at få unge studerende til at slå koldt vand i blodet inden de i begejstring over udsigten til at kunne få taxameterpenge med til udlandet sætter kryds ved liste V....

Læs mere

Studier i finansiering

2. februar 2005

02-02-2005 - Morten E. Wøldike Olsen

Københavns Universitet opretter forskningscentret Finance Research Unit (FRU) der skal tilbyde uddannelse i finansiering til studerende fra Økonomisk Institut. Centret skal samtidig skabe tværfaglig forskning og opbygge en tæt kontakt til den finansielle sektor.

Se mere på www.econ.ku.dk/fru/ eller kontakt centerdirektør Jakob Brøchner Madsen, tlf. 3532 3005.

Læs mere

Åbent Hus 2005

2. februar 2005

02-02-2005 - Morten E. Wøldike Olsen

Torsdag den 24. februar åbner Københavns Universitet igen dørene for alle uddannelsessøgende. Åbent Hus 2005 er en håndsrækning til dem der er i gang med at finde den rette uddannelse.

På dagen vil der være besøg på forskellige uddannelser og mulighed for at finde ud af hvordan ens drømmestudie er strikket sammen. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål og få sv...

Læs mere

Niels Bohr Academy

2. februar 2005

02-02-2005 - Morten E. Wøldike Olsen

KU satser nu stærkt på forskning og forskeruddannelse i fysik, biofysik, geofysik, astrofysik og astronomi. Det sker med etableringen af Niels Bohr Academy der kommer til at ligge ved siden af Niels Bohr Institutet på Østerbro.

Det nye akademi skal tilbyde et nyt internationalt ph.d.-program og et postdoc-program samtidig med at det skal tage imod gæsteforskere i verdenskla...

Læs mere

Valg i vejen

2. februar 2005

02-02-2005 - Morten E. Wøldike Olsen

På grund af folketingsvalget den 8. februar er heldagsarrangementet ’Ytringsfrihed og tolerance – en konference om universitetets undervisning og forskning’ blevet udskudt fra tirsdag den 1. februar til torsdag den 24. februar. Konferencen foregår på KUA 9.00-16.00.

Se program på www.punkt.ku/ytringsfrihed.

Læs mere

KU på jobjagt i USA

2. februar 2005

02-02-2005 - Morten E. Wøldike Olsen

Københavns Universitet er som noget nyt gået på jobjagt i USA for at kapre nogle af de bedste økonomiske hoveder til forskning og undervisning, skriver Jyllands-Posten den 26. januar 2005.

Århus Universitet har i flere år gjort det samme, men ifølge professor Christian Schultz ved Økonomisk Institut skyldes Københavns Universitets søgning i USA ikke utilfredshed med de danske forskere. Man ønsker blot at udvide feltet af ansøgere.

I USA møder et par tusinde nyuddannede økonomer op for at lade sig interviewe af europæiske og amerikanske universiteter i forbindelse med en årlig konference....

Læs mere

Østeuropæisk i arbejde

2. februar 2005

02-02-2005 - Søren Bjørn-Hansen

En ny rapport fra Østeuropæiske Afdeling, det tidligere Østeuropa-institut, viser positive jobmuligheder på et fagområde der ikke hører til de mest populære.

Rapporten bygger på spørgsmål til kandidater uddannet fra 1995 til 2004. De udgør et samlet antal på 89 hvoraf 53 svarede på spørgeskemaet. Det generelle billede som rapporten tegner, peger på en i sidste ende meget positiv jobsituation. Ud af de 53 kandidater er kun fire uden arbejde i dag.

I rapporten konkluderes det at kandidaterne trods hårde odds har fundet jobs steder de ikke umiddelbart havde forestillet sig. Den viser også at den private sektor ser ud til at blive kandidaternes fremtidige sektor. ...

Læs mere

INTERNATIONALT NYT: ?Intelligent design? i strid med forfatningen

2. februar 2005

02-02-2005 - Jeppe Dong Abrahamsen

USA – En forbundsdomstol i Georgia har afgjort at det var i strid med den amerikanske forfatning da en skolebestyrelse i staten Georgia satte klistermærker i elevernes biologibøger for at minde dem om at der er alternative forklaringer til livets opståen end Darwins evolutionslære, skriver Politiken.

Dommer Clarence Cooper begrundede sin kendelse med at mærkerne bryder med forfatningens adskillelse af kirke og stat. Til trods for dommen i Georgia blev en 9. k...

Læs mere

Nyt center for seksualitetsforskning

12. januar 2005

12-01-2005 - Morten E. Wøldike Olsen

Professor Henning Bech ved Sociologisk Institut bliver leder for et nyt center for seksualitetsforskning - kultur/samfund/ sundhed.

Centret er under opbygning og vil få til opgave at fremme kritisk forskning af forholdet mellem seksualitet, kultur, sundhed og samfund. Der sigtes specielt mod at inddrage nye forskningstalenter inden for området i samarbejde med seniorforskere.

Det nye center vil fremme studier der
er tværfaglige og kombinerer humanistisk og kulturviden-skabelige, samfundsvidenskabelige og sundheds-videnskabelige kompetencer. Centret vil også åbne for udarbejdelsen af nye og anderledes teoretiske, analytiske og metodiske paradigmer. ...

Læs mere

VIDENSKABET: Exit Konsistorium

4. februar 2004

04-02-2005 - Af Ditlev Tamm

Videnskabet Historie

[i]Efter mere end firehundrede år i spidsen for Københavns Universitetet afløses Konsistorium nu af en bestyrelse. I den anledning byder professor
Ditlev Tamm velkommen til den ny styrelsesordning og forklarer, hvorfor det måtte gå, som det gik.[/i]

Universitetet har gennemgået en operation. Et af universitetets ældste organer, Konsistorium, holdt i december 2004 op med at fungere og er blevet erstattet af et nyt. Reaktionerne og deltagelsen i anledning af operationen har været beherskede. ...

Læs mere