2006

KORT NYT: Ministre enige om svenskerproblem

7. december 2006

07-12-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Videnskabsminister Helge Sander mødtes i slutningen af november med sin svenske kollega Lars Leijonborg for at drøfte sagen om det store optag af svenske studerende ved danske universiteter.

Mødet der foregik på dansk jord, var arrangeret af Helge Sander efter det er kommet frem at andelen af svenske studerende på de danske medicinstudier s...

KORT NYT: Ringsted-projektet vinder EU-pris

7. december 2006

07-12-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Det danske præventive undersøgelsesprojekt om unges brug af alkohol og stoffer – kaldet Ringsted-projektet – vandt den 27. november den internationale European Crime Prevention Award ved en international konference i Finland.

Ringsted-projektet, som professor Flemming Balvig fra Københavns Universitet har stået i spidsen for, blev igangsat i 2001 og løb frem til 2005.

Juryens begrundelse for at tildele Danmark prisen er at Ringstedprojektet er et meget afgørende projekt om børn og unges brug af...

KORT NYT: Bergmanlegat til soapstjerne

7. december 2006

07-12-2006 - Af Jesper Kock

»Trine Dyrholm har i snart mange år lyst op i dansk film, tv og teater,« indledte medlem af udvælgelseskomiteen lektor mag.art. Peter Schepelern sin tale til dette års modtager af Ingmar Bergmans rejselegat på 50.000 kr. ved en intim reception på Københavns Universitet.

Som begrundelse for sit valg fremhævede komiteen Trine Dyrholms rivende kunstneriske udvikling i de senere år med den ene stærke præstation efter den anden i film som ‘Forbrydelser’, ‘Fluerne på væggen...

KORT NYT: Julebonus fra alle os til alle jer

7. december 2006

07-12-2006 - Gry Gaihede

På redaktionen glæder vi os til at give jer læsere en julegave - såvel den gode gamle garde som vores 7.000 nye kollegaer på de to fusionsfakulteter.

Fra 1. februar bliver Universitetsavisen igen postomdelt til alle ansatte og studerende efter tre magre år med stakomdeling. Det bliver fedt. Vi ønsker alle KU-borgere en lun jul og et lykkeligt nytår, og vi glæder os til at høre fra jer i 2007.

Læs Maltes julespalte på bagsiden for akademiske slang- og slanketips....

KORT NYT: For egen regning

7. december 2006

07-12-2006 - Richard Bisgaard

Medarbejderne på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet vil nu blive instrueret i tydeliggøre hvornår de udtrykker forskningsbaserede eller personlige holdninger om islam, fremmede kulturer og terror.

Leder Ingolf Thuesen fra Carsten Niebuhr Instituttet har iværksat selvransagelsen for at hindre at islamforskningen fremstår som producent af ensidige holdninger som gør det svært at tiltrække ressourcer til den fremtidige forskning. ...

KORT NYT: Humaniora får 45,5 millioner

7. december 2006

07-12-2006 - Morten Emmerik Wøldike

Der er penge på vej til den humanistiske forskning på Københavns Universitet. Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation har offentliggjort sin uddeling af 2006-midlerne.

Københavns Universitet har i alt modtaget lige godt 52 millioner af puljen på i alt 100 millioner kroner. De 45,5 millioner kroner er gået til ph.d.-stipendier, forskere og nye forskningsprojekter på Det Humanistiske Fakultet.

Den største tildeling på syv millioner kroner går til det nye Center for Studier af Lighed og Multikulturalisme på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling under ledelse af lektor Nils Holtug og lektor Kasper Lippert-Rasmussen....

KORT NYT: DFU og KVL får nye navne

7. december 2006

07-12-2006 - Morten Emmerik Wøldike

Sammenlægningen af Københavns Universitet med Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU) og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) betyder at de to sidste bliver fakulteter under KU.

Det er nu officielt at DFU kommer til at hedde Det Farmaceutiske Fakultet (Faculty of Pharmaceutical Sciences), og KVL kommer til at hedde Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer (Faculty of Life Science).

www.ku.dk

FORSKNINGSFRIT OMRÅDE: Global jul

7. december 2006

07-12-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Julefreden og specielt julebryggen har sænket sin tunge ånde over den internationale studenterhybel Kollektivet 3 i indre København. Alvaro fra Spanien har endelig fået en dør til sit værelse, og canadiske Rosie har fundet kernen i den danske folkesjæl

En flettet julestjerne, en plasticgrankrans og en reklame for sneøl er eneste tegn på at julen har indfundet sig her i Kollektivet 3 som er hjem for to spanske, to italienske, en tysk og en canadisk studerende på KU. ...

Kvindernes mand på Naturvidenskab

7. december 2006

07-12-2006 - Af Richard Bisgaard

»Jeg skal kunne holde mig selv ud, og derfor passer jeg stadig min forskning og undervisning ved siden af,« siger Nils O. Andersen der som ny dekan har sat sig for at bryde mændenes dominans på Naturvidenskab

Har du nogensinde tænkt over hvorfor jorden drejer lidt hurtigere om sig selv når der er vinter på den nordlige halvkugle? Nej, vel, det er ikke ligefrem det man går og spekulerer på sådan en grå decemberdag hvor de sid...

VIDENSKABET: Gudløs! Om moderne religionskritik

7. december 2006

07-12-2006 - Af Malene Busk og Morten Warmind

Videnskabet
Religionsvidenskab

Religion er for mange mennesker øjensynligt blevet mere og mere legitim som medspiller i den samfundsmæssige debat, og religiøse røster kræver stadig mere plads. Men hvad med moddiskurserne? Hvad med det gudsløse verdensbillede? En KU-
konference til januar kaster lys over den sag

»I dag, hvor religion fremstår som den største kilde til morderisk vold verden over, er vi efterhånden ved a...

Forventninger kontra fakta

7. december 2006

07-12-2006 - Af Lise K. Lauridsen

De studerende har for høje forventninger til hvad deres specialevejledere kan hjælpe dem med, viser en ny undersøgelse på Samfundsvidenskab og Jura

Hvis specialet skal i hus på seks til tolv måneder, så kræver det god vejledning. Men specialevejledning foregår bag lukkede døre, og hverken den studerende eller vejlederen ved som regel særligt meget om hvad der skal til for at vejledningen lykkes.

En ny undersøgelse lavet blandt godt 250 studerende på Samfundsvidenskab og Jura har kigget nærmere på de studerendes forventninger til specialevejledningen. Undersøgelsen konkluderer at der ingen konsensus er blandt de studerende. ...

Iværksætteri som øjenåbner

7. december 2006

07-12-2006 - Af Jesper Kock

Da et hold overbygningsstuderende fra Dansk blev præsenteret for opgaven at starte ti virksomheder som en del af kurset ‘Medieret selvfremstilling’, blev det både et opgør med samfundets fordomme om humanister og en udfordring af egen selvforståelse

»Synes du også det er en jungle derude?«

Der er umiddelbart ikke megen blød humanisme over spørgsmålet som møder besøgende på konsulentvirksomheden Sponzoos hjemmeside. Tonen er kontant og direkte i sit ønske om at hjælpe sponsorer og sponsorobjekter til at finde hinanden på en ny måde....

Nyt optag på Humaniora

7. december 2006

07-12-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Fra næste år skal nye studerende søge ind på fem optagelsesområder i stedet for direkte på fagene. Det vil pynte på frafaldstatistikken og berede vejen for færre og mere fleksible bacheloruddannelser, forklarer dekanen

Nye studerende på Humaniora skal i 2007 søge ind på fem optagelsesområder. Det skal give større fleksibilitet for de studerende fordi de får mulighed for at skifte studie inden for optagelsesområdet.

De fem nye optagelsesområder er derfor skabt ud fra en gennemgang af sidste års optag. Med de nye optagelsesområder får de studerende mulighed for at skifte fag helt indtil 30. september 2007. Dekanen håber på at det kan være me...

Kunsten at dirigere

7. december 2006

07-12-2006 - Af Richard Bisgaard

Trods kritiske mislyde mod tidsånden er der ingen mærkbar modstand mod fusionsprocessen, fremgik det af velbesøgt konference hvor Ralf Hemmingsen viste skjulte talenter for at dirigere, men afviste at spille julemand

Er rektor Ralf Hemmingsen lige så god til at lede en stor virksomhed som til at dirigere et lille ensemble af korsangere, er der alle muligheder for at fusionsprocessen med KVL og DFU ender i lutter harmoni.

Den påstand vil de fleste af de over 200 deltagerne i Hovedsamarbejdsudvalgets konference om fusioner torsdag 30. november i Geocentrets festsal kunne skrive under på efter at have oplevet hvordan rekto...

KORT NYT: Valg til bestyrelse, råd og nævn

23. november 2006

23-11-2006 - Af Valgsekretariatet

Rektor har 10. november 2006 udskrevet valg til repræsentanter for det videnskabelige personale til studienævn og repræsentanter for de studerende til bestyrelsen, Akademiske Råd og studienævn.

Valglister har været fremlagt siden 13. november. Frist for kandidatanmeldelse er 29. november 2006 kl. 14.00. Valget afholdes som brevstemmevalg med afstemning i perioden fra den 21. december 2006 til den 12. januar 2007.

Procedure og frister i øvrigt fremgår af valgcirkulæret der sammen med fortegnelse over udskrevne valg, repræsentationsområder, antal pladser og valgperiodens længde findes på www.ku.dk/valg. ...

KORT NYT: 40 millioner til fedmeforskning

23. november 2006

23-11-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Forskningsrådet for Fødevarer og Sundhed har bevilget 40 millioner kroner til et nyt forskningscenter om fedme ved H:S og Center for Sundhed og Samfund, CSS.

Danish Obesity Research Centre skal forske i kostens næringsstoffer og sikre mere detaljeret viden om hvordan de forskellige former for fedme fører til følgetilstandene.

Professor Thorkild I.A. Sørensen fra H:S og Institut for Sygdomsforebyggelse skal stå i spidsen for det nye forskningscenter der består af 15 førende forskergrupper fra hele landet. ...

KORT NYT: Checkpoint ved Gamle KUA

23. november 2006

23-11-2006 - Af Lise K. Lauridsen

For at komme ind på gamle KUA skulle de studerende og ansatte tirsdag i sidste uge klatre over et checkpoint. Aktionen skulle – som led i den internationale aktionsuge mod Israels apartheidmur der blev afholdt for fjerde år i træk – skabe opmærksomhed om de palæstinensiske studerendes
situation i Gaza og på Vestbredden.

Israel kontrollerer i dag al samfærdsel i området med mere end 700 checkpoints og andre vejspærringer. Det forhindrer ikke bare palæstinenserne i at færdes frit, men betyder også helt urimelige vilkår ...

KORT NYT: Tre nye forskningscentre på KU

23. november 2006

23-11-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Københavns Universitet bliver vært for tre ud af otte nye grundforskningscentre der finansieres af Danmarks Grundforskningsfond.

De nye centre er Centre for Comparative Genomics under ledelse af professor Rasmus Nielsen fra Biologisk Institut, Centre for Epigenetics ved professor...

KORT NYT: Find et navn og vind en MP3-afspiller

23. november 2006

23-11-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Hvis du har en god idé til et navn til Københavns Universitets nye fælles e-læringssystem, Learning Management System (LMS), kan du indsende dit forslag og vinde en lækker MPEG-afspiller til 3.000 kroner.

Send dit forslag til cwbl-lms@adm.ku.dk senest den 5/12 og herefter vil en dommerkomité med prorektor Lykke Friis som formand vurdere de indkomne forslag. Hvis vindernavnet er indsendt af flere personer, vil der blive trukket lod blandt disse.

Læs mere på www.cwbl.ku.dk....

KORT NYT: Bondam besøgte det grønne fakultet

23. november 2006

23-11-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Panum Instituttet havde torsdag den 9. november besøg af Københavns Teknik- og Miljøborgmester, Klaus Bondam. Sammen med Københavns Miljønetværk skulle den radikale borgmester se på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets initiativer for at forbedre affaldshåndteringen.

Fakultetet har i
hele 2006 haft særligt fokus på affaldssorteringen. Målsætningen er at lave et logisk og let genkendeligt affaldssystem så det bliver let for medarbejdere og studerende at få information om affaldshåndteri...

KORT NYT: Institutledere på HUM fundet

23. november 2006

23-11-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Det Humanistiske Fakultet har nu næsten ansat alle institutledere.
På Saxo-instituttet har man genopslået stillingen der forventes besat til februar.

På Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab bliver professor Fin...

FORSKNINGSFRIT OMRÅDE: Spændt op til årsfest

23. november 2006

23-11-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Rødt, strikket pels og et etnisk touch var de tendenser der gik igen da Universitetsavisen tog pulsen på årets festmode under afslutningen på KU’s årsfest der traditionen tro fandt sted på Det Kongelige Teater

Personalechef Søren Nissen skilte sig ud fra mængden i sin duegrå jakke med rød butterfly og matchende lommetørklæde. Søren Nissen introducerede ligeledes en trend der ser ud til at være kommet for at blive: Cykelhjelmen.

Det var 30. gang Søren Nissen var til årsfest: »Det er dyrt med de årsfester. I den periode er jeg gået fra at veje 70 kilo til 95 kilo i dag, og det kan da godt mærkes på budgettet når jakkesættet skal udskiftes år efter...

VIDENSKABET: Halvt københavnsk, halvt persisk - om kulturforskning

23. november 2006

23-11-2006 - Af Martin Zerlang

Videnskabet
Årets festtale

Kulturbegrebet har 200 år på bagen, og har gjort karriere på Københavns Universitet. I anledning af årsfesten slår vi et slag for kulturforskningen der er mere aktuel end nogensinde

Det er ikke kun universitetet...

Når løverne brøler

23. november 2006

23-11-2006 - Af Bjarke Oxlund

På Limpopo Universitet i Sydafrika er livet en kamp, og kampen er en fest

»Vores historie er skrevet i blod, og ingen løgne kan ændre den,« står der på ryggen af tilhængerne af den pan-afrikanske studenterorganisation. De er imidlertid ikke ene om at gøre krav på den revolutionære historie.

Deres modstandere i den studenterpolitiske enhedsorganisation har plastret hele campus til med et ikonografisk billede af opstandelserne i Soweto i 1976 hvor studerende blev dræbt for at protestere mod ...

Flertal bekymret for forskningsfrihed

23. november 2006

23-11-2006 - Af Claus Baggersgaard

Universitetslovens bliver evalueret, men først i 2009 og ikke i 2007 som krævet af oppositionen. Socialdemokraterne sprang fra og stemte i stedet for regeringens beslutningsforslag

Forskningsfriheden og den frie debat gisper efter luft i Danmark. Det viser en undersøgelse blandt lektorerne på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Aalborg Universitet (AAU) lavet af dagbladet Information.

Halvdelen føler at deres forskningsfrihed er blevet begrænset efter universitetsloven blev lavet om i 2003. 77 procent på AAU og 48 procent på DTU mener samtidig at deres forskningsvilkår er blevet forringet og at de er blev...

Det gode menneske og den gode lærer

23. november 2006

23-11-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Den gode underviser skal pleje forholdet til de studerende ligeså godt som sin forskning, mener årets underviser der er professor i antikkens historie

For Platon var Sokrates det gode menneske og den store lærer. Og der er noget over professor Vincent Gabrielsen der minder om de gamle græske tænkeres forhold til den gode undervis...

Et spørgsmål om etik

23. november 2006

23-11-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Sara Jørgensen valgte at skrive prisopgave som teologistuderende for at få en deadline for hvornår hun skulle være færdig. Hun fik sølvmedalje for sin opgave, men synes stadig prisopgaverne er præget af mangel på regler og etik

Sara Jørgensen var netop begyndt at overveje at skrive speciale inden for filosofi i efteråret 2001. Som teologistuderende er det at skrive prisopgave ikke noget helt ukendt. Flere af Saras medstuderende var i gang med en, eller havd...

Erhvervsdating for humanister

23. november 2006

23-11-2006 - Af Jesper Kock

Interessen var dobbelt så stor som forventet da humanister skulle parres med erhvervslivet til den første praktik- og erhvervsmesse for sprogstuderende på KUA

»Af projekt Babelstårn fik vi lært at man skal kunne tale sammen hvis man skal have noget til at lykkes,« bekendtgør dekan på Humaniora Kirsten Refsing i messens åbningstale.

Pointen i historien fra Det Gamle Testamente om at god kommunikation fremmer samarbejdet, er ikke spildt på de knap 100 fremmødte humanister og repræsentanterne for de 1...

Mestre i metaforer

23. november 2006

23-11-2006 - Af Jesper Kock

Målet med fusionen er at opnå en fælles springkraft der overstiger den øgede masse, bekendtgjorde rektor i talen ved årsfesten, mens Studenterrådets formand advarede mod at miste for mange i afsættet

Dronningen, prinsen og fanfaren lader vente på sig, men det lader ikke til at bekymre nogen, og festsalen summer fredeligt af kollegiale samtaler.

Stemningen er afslappet på trods af sikkerhedsfolk, kapper og kæder. Et usynligt tegn får med ét festsalen til at tie. Fanfaren sikrer at entreen sker på behørig vis og understreger det ceremonielle islæt der hviler over arrangement...

Guldrandet eller gammeldags

23. november 2006

23-11-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Hvert år udskriver universitetet et stort antal prisopgaver der belønnes med guld- eller sølvmedaljer. Alle kan deltage, står der så flot. Men ofte er prisopgaver forbeholdt helt bestemte dygtige studerende

Hvert år ved universitetets årsfest udskrives der prisopgaver. Traditionen stammer helt tilbage fra 1762. Universitetet var dengang forbeholdt de udvalgte få, og prisopgaverne var en smutvej ind på u...

Har islam indbygget terror?

23. november 2006

23-11-2006 - Af Kristoffer Holm Pedersen

Hvad har Islam at gøre med terrorisme? Det skal undersøges med 10 millioner kroner specielt sat af på den nye finanslov. Men kan man overhovedet meningsfuldt stille det spørgsmål? Debat mellem folketingsmedlem Jesper Langballe (DF) og islamforskeren Jørgen Bæk Simonsen.

Dansk Folkepartis forskningsordfører, Jesper Langballe, vil vide hvad det er i islams ånd der gør rettroende muslimer til terrorister. Det svar hverken kan eller vil lektor i Arabisk ved Carsten Niebuhr Afdelingen Jørgen Bæk Simonsen give ham. ...

KORT NYT: DPU fusionerer med Aarhus Universitet

9. november 2006

09-11-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Københavns Universitet sagde nej til at lade Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) blive et selvstændigt fakultet på KU.

Aarhus Universitet har derimod sagt ja til at DPU kommer ind under vingerne som en Danish School of Education med en fakultetslignende konstruktion og en selvstændig leder, skriver Forskerforum.

Aarhus Universitet bliver herefter et storuniversitet med 26.500 studerende idet også Handelshøjskolen i Århus har besluttet at godkende en fusion. ...

KORT NYT: Honningbien kortlagt

9. november 2006

09-11-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Tre år har det taget 170 forskere fra 16 lande, heriblandt professor Cornelius Grimmelikhuijzen fra Københavns Universitet, at kortlægge og fortolke honningbiens arveanlæg.

Bien har mindst 10.000 gener, og den er slet ikke nogen ligegyldig skabning. Honningbien har stor betydning for verdens økonomi og økologi, og gennembruddet i honningbiforskningen vil nu give en bedre forståelse af insektet.

Ifølge Cornelius Grimmelikhuijzen ville Danmark gå glip af en milliard kroner om året, hvis honningbien ikke havde eksisteret, og USA ville miste 15-2...

KORT NYT: Millioner til Kierkegaards skrifter

9. november 2006

09-11-2006 - Af Richard Bisgaard

Regeringen og Dansk Folkeparti har sikret finansiering til udgivelse af Søren Kierkegaards samlede skrifter. Det sker som led i næste års finanslov, hvor forligspartierne bl.a. har aftalt at udmønte en del af den såkaldte forskningsreserve.

Forligspartierne har konkret afsat 33 mio. kroner i 2007-2009 til at færdiggøre udgivelsen af Søren Kierkegaards samlede skrifter. Det betyder, at Søren Kierkegaard Forskningscentret modtager 11 mio. kroner årligt de kommende tre år. ...

KORT NYT: Islamforskning vækker kritik

9. november 2006

09-11-2006 - Af Richard Bisgaard

Hverken venner eller fjender er tilfredse med den ti millioner kroner store ekstrabevilling til forskning i islamistisk fundamentalisme som er en realitet efter at finanslovsaftalen er kommet i hus.

Den radikale forskningsordfører, Charlotte Fisher, mener således ikke at fordelingen af forskningsmidlerne lever op til armslængdeprincippet idet den nye pulje ifølge finanslovsaftalen skal »afsættes under for...

KORT NYT: Dybhavsfisk opkaldt efter KU-forsker

9. november 2006

09-11-2006 - Af Richard Bisgaard

Zoologisk Museums fiskeforsker Peter Rask Møller har opnået den sjældne ære at få opkaldt en ny art dybhavsfisk Pyrolycus moelleri efter sig. Arten tilhører ålekvabbefamilien og lever i hydroterme væld, dvs. geologisk aktive steder på havbunden.

Vandet i disse områder kan blive flere hundrede grader varmt, og netop evnen til at kunne leve i disse lune omgivelser ligger til grund for artens fornavn (slægtsnavn) Pyro-lycus.

Efternavnet (artsnavnet) moelleri kom altså til at stamme fra Peter Rask Møller som i fiskekredse er internationalt kendt for sine studier af polare ålekvabber og fisk fra hydroterme væld....

KORT NYT: Tørre fag bringer KU i front

9. november 2006

09-11-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Humaniora og Samfundsvidenskab er de to bedste fakulteter på KU. Således fremgår det i hvert fald af ranglisten fra Times Higher Education Supplement, THES, der netop også er kommet med resultaterne for Humaniora og Samfundsvidenskab i 2006.

Begge fakulteter placerer sig som de bedste i Norden, ligger i top ti blandt Europas universiteter og kommer ind på 26. plads for Humanioras vedkommende og 40. plads for Samfundsvidenskab på verdensranglisten.
...

KORT NYT: Stamceller på scenen igen

9. november 2006

09-11-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Professor Jens Høiriis Nielsen der forsker i stamceller og diabetes, går på scenen sammen med Videnskabsteatrets ensemble for at skabe dialog og debat om stamcelleforskningen.

Hvad tror og forventer forskerne at stamceller kan i fremtiden, hvor langt fremme er forskningen og hvad er det for etiske problemstillinger der bekymrer? Forestillingen varer cirka 2 timer med pause.

Forestillingen spiller i Multisalen, Københavns Universitet Amager, Karen Blixensvej 1 den 22., 23. og 24. november kl. 19.30. Tilmelding på vt@videnskabsteatret.dk eller på ...

KORT NYT: 45 vil være direktør på KU

9. november 2006

09-11-2006 - Af Richard Bisgaard

Jobbet som direktør for Københavns Universitet er populært. Således kæmper i alt 45 ansøgere nu om retten til at få ansvar for områder som it og økonomi samt til at udgøre den daglige ledelse sammen med rektorat og dekaner.

En af de centrale opgaver bliver desuden at skulle arbejde med den kommende fusion med Landbohøjskolen og Danmarks Farmaceutiske Universitet. Den nye direktør skal afløse Else Sommer, der har skiftet job til Københavns Kommune.

Rektor Ralf Hemmingsen forventer at den nye universitetsdirektør vil være fundet inden årsskiftet....

FORSKNINGSFRIT OMRÅDE: Sodavand og sex

9. november 2006

09-11-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Det seksuelle frisind er under pres. Selv i swingerklubben er der grænser for liren. Regler, tabuer og stivnede kønsopfattelser får ikke oasen til at ose af fri sex

»Swingerklubben er en legeplads for de modige og lystne der tør spise af livet.« Så poetisk lyder swingeraktivisten Allan Zeuthens beskrivelse af den senmoderne sexdille.

Allan Zeuthen er på besøg til en Hertoft-eftermiddag – en fast foredragsrække arrangeret af Dansk Forening for Klinisk Sexologi og Foreningen Sex & Samfund – for at aflægge rapport fra swingerklubb...

VIDENKABET: Køn og religion som globale pejlemærker

9. november 2006

09-11-2006 - Af Hilda Rømer Christensen

Videnskabet
Kønsforskning

Hvordan påvirker ideer om religion, køn og ligestilling magtrelationerne på lokalt og nationalt plan? Hvilken indflydelse har køn og seksualitet på forhandlinger, debatter og konflikter – i og imellem de religiøse samfund? En international konference på Københavns Universitet satte fokus på disse spørgsmål

Køn og religion tematiseres uafladeligt i medierne i politik og i kultur i disse år. Et eksempel er Anders Fogh Rasmussens nytårstale i 2003 hvori det hed: ...

To år for meget

9. november 2006

09-11-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Hundredvis af lærerrepræsentanter i studienævnene kan snart ånde lettet op. Oprindeligt stillede de op til valg for en treårig periode, men de kom til at sidde i fem. Irriterende og demotiverende, kalder flere af de valgte studieledere de sidste to års venten på nyvalg

På Palle Schantz Lauridsens kontor hænger et brev fra den tidligere rektor Linda Nielsen fra den 6. februar 2005. Heri anmodes alle studieledere og institutledere om at blive siddende indtil videre. ...

De store fag svækkes

9. november 2006

09-11-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Med den nye studienævnsstruktur på Humaniora svækkes ikke bare småfagene, også flere af de største fags indflydelse daler betydeligt

Historie, Film- og Medievidenskab og Religion taber indflydelse til de små fag i den nye studienævnsstruktur på Humaniora. De store fag håber – ligesom småfag uden repræsentation – på at de såkaldte ad hoc-udvalg for faglige spørgsmål kan kompensere for manglen på demokratisk indflydelse ude på fagene.

»Det er klart at det her er en negativ udvikling for Historie og andre store fag. Samtidig er det nødvendigt at vi hjælper småfagene med at finde en løsning på deres problemer i forhold til studienævnsarbejdet. ...

Prins Hassans fornemmelse for religion

9. november 2006

09-11-2006 - Af Kristoffer Holm Pedersen

Den jordanske prins El Hassan bin Talal gæstede i sidste uge Københavns Universitet. Det er livsfarligt at skille religion og politik ad, advarede han. For de religiøse værdier er måske de eneste der binder os sammen

Nej, arabiske prinser er ikke den erhvervsgruppe i verden der har det allerbedste ry for tiden. I film som George Clooneys Syriana og Michael Moores Fahrenheit 9/11 bliver arabi...

Rektor opfordrer alle til at blande sig

9. november 2006

09-11-2006 - Af Claus Baggersgaard

Universitetets nye strategi er nu sendt i høring, og Ralf Hemmingsen lover at lytte til gode forslag

En enestående mulighed for at få indflydelse på udviklingen på Københavns Universitet. Sådan beskriver rektor Ralf Hemmingsen høringen om universitetets første strategi i stedets mere end 500 år lange historie.

Sideløbende med den officielle høringsproces kan ansatte og studerende komme med deres holdninger, ideer og forslag til forbedringer af rektoratets oplæg, og det er netop hvad rektor Ralf Hemmingsen håber at rigtigt mange vil gøre....

Gymnasieelever prøver kræfter med KU

9. november 2006

09-11-2006 - Af Jesper Kock

110 gymnasieelever nærmer sig vejs ende i et længe savnet
brobygningsprojekt mellem ti gymnasier i hovedstadsområdet og Københavns Universitet

Det er svært at forestille sig at de 12 gymnasieelever allerede har en hel undervisningsdag bag sig på deres respektive skoler. Selv om klokken nærmer sig 17, har underviser Henrik Glenner elevernes fulde opmærksomhed i kursuslokale 2 på Biologisk Institut.

Undervisningen er en del af et pilotprojekt der skal styrke brobygningen mellem gymnasiet og Københavns Universitet (KU). Der bliver udbudt kurser i efterårssemestret, i engelsk, musik, matematik og biologi, og 110 gymnasieelev...

Ølkassedemokrati på Naturvidenskab

9. november 2006

09-11-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Der var masser af spidsfindig kritik, retoriske spørgsmål og en anelse galde under det første offentlige møde om de nye studienævn på Naturvidenskab

Internationalisering, nye uddannelser, kvalitetssikring, efteruddannelse og forskningsbaseret undervisning. Prodekan på Naturvidenskab Henrik Busch remser fremtidens udfordringer op for de knap 100 fremmødte til fakultetets første såkaldte Ølkassemøde om den nye studienævnsstruktur.

Fra 1. februar betyder det at de 13 bacheloruddannelser på Naturvidenskab skal samarbejde i et fælles studienævn, de 18 kandidatuddannelser i et andet, ph.d.-uddannelsen i et tredje og endelig skal fakultetets to masteruddannelser have d...

Fagsnak skal ud af studienævn

9. november 2006

09-11-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Den faglige diskussion skal foregå på studierne mens studienævnene skal tage sig af de mere formelle spørgsmål,
forklarer dekan på Humaniora, Kirsten Refsing

Studienævnenes rolle ændrer karakter når Humaniora per 1. februar reducerer antallet af studienævn fra 31 til 7. Flere småfag mister deres repræsentation i studienævnene. Omvendt har flere...

Kun få pladser med taxameter til udland

9. november 2006

09-11-2006 - Af Claus Baggersgaard

Politisk aftale om globaliseringspuljen betyder at 20-30 studerende fra KU kan få penge med til studieafgiften på et udenlandsk universitet næste år


Læs i udlandet og få udover din SU også penge med til at betale for studieafgiften på det udenlandske universitet, så der er noget at leve for.

Videnskabsminister Helge Sander (V) præsenterede i sidste uge det umiddelbart gode tilbud til de studerende på landets videregående uddannelser i forbindelse med resultatet af forhandlingerne om milliarderne i den såkaldte globaliseringspulje....

Forskere skal kæmpe om nye forskningskroner

9. november 2006

09-11-2006 - Af Claus Baggersgaard

Københavns Universitet (KU) kan se frem til en forsinket julegave i form af flere penge til forskning, men der er usikkerhed om det præcise beløb og fordelingen af pengene. Der bliver kamp om en stor del af midlerne

Forskerne kan glæde sig til at der bliver afsat flere penge til deres arbejde, men de kan godt begynde at hvæsse kløerne hvis de vil have fat i en luns af byttet.

Partierne bag velfærdsforliget var i gavehumør da de i forbindelse med finanslovsforhandlingerne fordelte 8,5 milliarder kroner til forskning fra Globaliseringspuljen i årene frem til 2012. De resterende 12,5 milliarder kroner skal man for...

KORT NYT: Mænd skal styre Samfundsvidenskab

26. oktober 2006

26-10-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Dekanatet på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har nu næsten sit lederteam på plads. Dekanatet bestående af dekan lektor, cand.polit. Troels Østergaard Sørensen og prodekan professor, cand.polit. Hans Jørgen Whitta-Jacobsen har næsten ansat alle institutledere på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Cand. og lic.oecon. og sekretariatschef i Det Økonomiske Råd Peder Andersen bliver ny institutleder på Økonomisk Institut. På Statskundskab er nuværende institutleder og valgforsker Lars Bille blevet ansat. ...

KORT NYT: KU-zoolog opdager ny fugleart

26. oktober 2006

26-10-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Professor Jon Fjeldås fra Zoologisk Museum på Københavns Universitet har netop opdaget en ny fugleart af slægten batis i det sydlige Tanzania. Her har professoren i de sidste 15 år udført forskning i bjergene i samarbejde med KU og universitetet i Tanzanias største by, Dar es-Salaam.

Forskningen har nu ført til opdagelsen af den nye fugleart mørk batis der adskiller sig fra Tanzania batis som lever på nabobjerget. Selv om de to fuglearter ikke af ydre adskiller sig meget ...

KORT NYT: NAT og SUND rykker frem

26. oktober 2006

26-10-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Den positive nyhed om at Københavns Universitet i årets rangordning af verdens hundrede bedste universiteter foretaget af Times Higher Education Supplement (THES) sniger sig fra en 66. plads i 2005 til en 54. plads i år suppleres nu af de detaljerede opgørelser der tildeler både Naturvidenskab og Sundhedsvidenskab fine placeringer.

Naturvidenskab er rykket to pladser op fra 49. plads i 2005 til en 47. plads i år. Dermed ryger fakultetet ind på en 16. plads blandt Europas 20 bedste naturvidenskabelige fakulteter og placerer s...

KORT NYT: Fusion koster millioner

26. oktober 2006

26-10-2006 - Af Jesper Kock

KUs ekstra ‘administrative integrationsomkostninger’ i forbindelse med den forestående fusion skønnes at blive 250-350 millioner. Den største post vil blive IT-integration (anskaffelse af systemer og hardware, tilpasninger mv.).

Men der vil også være omkostninger forbundet med indførelse af ny organisation og styringsmodel, kompetenceudvikling, fysiske flytninger, overtagelse af kontrakter og lignende.

KUs skøn er baseret på erfaringer fra fusioner i andre sektorer, blandt andet kommuner og sygehuse. Det er ledelsens skøn at de eksterne omkostninger til indkøb og konsulenter vil udgøre cirka 25 procent ...

KORT NYT: Årets julekort er kommet

26. oktober 2006

26-10-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Så er årets julekort for Københavns Universitet klar. I år er kortet dekoreret med et udsnit af udsmykningen i festsalen i universitetets hovedbygning på Frue Plads, udført 1864-65 af Georg Hilker (1807-1875).

Alle fakulteter og institutter vil omkring 1. november modtage et gratis prøveeksemplar. Julekortet kan nu bestilles fra Indkøbskontoret,
Nørregade 10, opg. H, kælderen dagligt mellem 10-11 og 13-14 eller via e-mail: fs-indkob@adm.ku.dk.

Læs mere på www.ku.dk....

KORT NYT: Gode opgaver præmieret

26. oktober 2006

26-10-2006 - Af Jesper Kock

I alt 76 bachelor- og overbygningsopgaver fra sommeren 2006 dystede i Akademisk Skrivecenters og Københavns Universitetsbiblioteks konkurrence »Jagten på den gode opgave«.

Fredag den 13. oktober blev vinderne fundet og fejret på balkonen i KUA’s kantine. Lederen af Akademisk Skrivecenter, Lotte Rienecker, præsentere...

KORT NYT: Nat-dekanat blogger også

26. oktober 2006

26-10-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Det er blevet populært at blogge på Københavns Universitet. Først kom rektoratet personligt på banen med Lykkes og Ralfs blog. Så kom der en fusion, og for at skabe mere direkte dialog – også med alle dem på gulvet – blev der oprettet en blog om fusionen.

Nu har dekanatet på Det Naturvidenskabelige Fakultet også lavet sin egen blog Science@KU hvor dekan Niels O. Andersen og prodekanerne John Mundy og Henrik Busch fortæller om deres arbejde og visioner for fakultetet. ...

FORSKNINGSFRIT OMRÅDE: Livets spor

26. oktober 2006

26-10-2006 - Af Gry Bartroff Gaihede

Geologisk Museum præsenterer naturens forunderlige æstetik på udstillingen Spor i tiden – naturens egen kunst der fascinerer med en mangfoldighed af snurrige, grafiske og sindrige former og mønstre

De ældste strukturer på Geologisk Museums efterårsudstilling ‘Spor i tiden’ er 1,8 milliarder år gamle. De gamle svende er forunderligt velbevarede aftryk af små sandvulkaner der til forveksling minder om forstenede vandmænd.

Et andet eksempel er meget smukke cirkulære former med tværgående striber som repræsenterer græssespor efter mere end 542 millioner år gamle, for længst uddøde, bløddyr der langt ude er beslægtet med vore dages snegle og muslinger. ...

VIDENSKABET: Verdens alder ifølge de højeste autoriteter

26. oktober 2006

26-10-2006 - Af Erik Høg

Videnskabet
Astronomi

Alle religioner har beretninger om verdens skabelse og udvikling der er meget forskellige og udsprunget af spekulation. Her berettes om nogle få videnskabelige resultater der er lige så sikre som at Jorden går rundt om Solen

En læser sagde til mig: »I kan da ikke vide at Jorden er milliarder af år gammel, eller hvordan universet så ud da det var nogle tusind år gammelt. Hvordan skulle I dog kunne vide det?«

Dertil må jeg sige, vi skal lære så længe vi lever om den verden og det univers, vi faktisk lever i, og det her er lige så sikkert som at Jorden er en kugle der går rundt om Solen på et år. ...

Dekan advarer mod stress

26. oktober 2006

26-10-2006 - Af Richard Bisgaard

Fusionen med Landbohøjskolen og farmaceuterne må ikke føre til en faglig nedprioritering af de tørre fag, siger den nye dekan på Samfundsvidenskab Troels Østergaard Sørensen. Han frygter at de mange forandringer kan føre til øget stress og resignation hos medarbejderne

Undskyld, ved I hvor dekanen holder til?« spørger jeg den første og bedste gruppe studerende jeg møder efter fortvivlet at have faret rundt mellem bygningskomplekserne i det gamle Kommunehospi...

Akvarium til verden

26. oktober 2006

26-10-2006 - AF Lise K. Lauridsen

Øresundsakvariet i Helsingør er en unik blanding af forskningslaboratorium og folkelig forlystelse

Danmarks største rødspætte er lige flyttet ind. Det samme er flere hundrede børn, forældre og bedsteforældre der piller ved eremitkrebs, klapper søstjerner og fisker krabber i de lave rørebassiner i forhallen. Det er fredag formiddag i efterårsferien på Øresundsakvariet i Helsingør.

Inde bag akvarierne ligger Marinbiologisk Laboratorium. Her kan fiskene i de ældste akvarier i udstillingsarealet kigge forskere og studerende dybt i øjnene. ...

Slidte laboratorier giver dårlig kemi

26. oktober 2006

26-10-2006 - Af Jesper Kock

Ny undersøgelse af de danske og britiske kemiuddannelser viser at flere danske universitetslaboratorier ikke lever op til international standard. De er så slidte at det kan påvirke uddannelsernes kvalitet. Værst ser det ud på Københavns Universitet

Det er frustrerende at stå med en 20 år gammel slange hvor der ikke er hul igennem. Det er ligesom en basal egenskab ved en slange,« konstaterer kemistuderende Jakob Ja...

Studienævn skæres væk

26. oktober 2006

26-10-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Naturvidenskab skærer antallet af studienævn ned fra 11 til fire. Det skal ifølge ledelsen styrke uddannelserne, men giver anledning til faglig panderynken hos studerende og ansatte

Naturvidenskab går hårdt til værks overfor studienævnene. Med den nye studienævnsstruktur bliver 11 studienævn reduceret til fire: et for bacheloruddannelsen, et for kandidatuddannelsen, et for ph.d.erne og et for masteruddannelsen.

Et af argumenterne er at studienævnene fremover skal repræsentere de forskellige typer uddannelser som fakultetet udbyder snarere end institutternes forskningsfelter....

Humanister mister indflydelse

26. oktober 2006

26-10-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Antallet af studienævn skal skæres ned fra 31 til syv på Humaniora. Det betyder at de studerende mister cirka 60 studienævnspladser ved vinterens valg. Småfagene er nervøse for deres fremtid uden repræsentation i studienævnene

Først røg Humanioras mange institutter. Nu er det tid til at luge kraftigt ud i studienævnene. Og det skal gå stærkt, for der er valg til studienævn på trapperne allerede i december.

Det nye dekanat på Humaniora går dermed i gang med en oprydning i de mange små fagstudienævn som mange ...

KORT NYT: Mediemonopol brudt på RUC

12. oktober 2006

12-10-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

De studerende på Roskilde Universitetscenter, RUC, fik den 9. oktober deres eget frie og uafhængige organ.

Det nye organ er et magasin og har fået navnet Hippocampus. Fremover vil det udkomme hver måned og blandt andet indeholde indlæg...

KORT NYT: DTU forbyder debat

12. oktober 2006

12-10-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Danmarks Teknisk Universitet, DTU, har forbudt den socialdemokratiske studenterorganisation FRIT FORUM at afholde arrangementer på universitetet, skriver Forskerforum.

FRIT FORUM laver debatmøder og sociale arrangementer og havde indbudt det socialdemokratiske folketingsmedlem Rasmus Prehn til at tale om universiteterne, men man fik afslag på at låne et lokale på DTU.

Der var ingen begrundelse for forbuddet som baseres på uskrevne regler, men det handler om at politiske og religiøse grupper ikke må benytte DTU,s lokaler eller udføre politisk aktivitet, fortæller DTU-studerende Kasper Kristensen til Forskerforum...

KORT NYT: Stjernealliance diskuterer alder og sundhed

12. oktober 2006

12-10-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

En lang række prominente forskere inden for aldring, lang levetid og sundhed mødtes i sidste uge på dansk jord.

Københavns Universitet var vært for en storstilet, international workshop i stjernealliancen IARU som universitetet er medlem af sammen med ni andre universiteter fra Australien, Japan, Kina, Schweiz, Singapore, Storbritannien og USA.

Workshoppen ‘Ageing, Longevity and Health’ var en reel kickstarter af det konkrete samarbejde mellem de ti universiteter på sundhedsområdet. ...

KORT NYT: Deltag i Xperiment KU

12. oktober 2006

12-10-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

‘Deltag i den kreative legeplads hvor vi udvikler og tester ideer til morgendagens Københavns Universitet’. Sådan lyder indholdet i den invitation til en anderledes konference som Dansk Magisterforening og Studenterrådet på KU har udsendt til KU’s studerende og ansatte. Den alternative konference foregår lørdag den 14. oktober i Alexandersalen.

Læs mere og tilmeld dig på www.x-ku-dk.

KORT NYT: Fusionen dræber fuglen

12. oktober 2006

12-10-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Hvis man som ansat på Københavns Universitet aldrig fik et tåleligt forhold til universitetets studieadministrative system med det mytologiske navn FØNIX, er der nu håb forude.

Den forestående fusion med Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, KVL og Danmarks Farmaceutiske Universitet, DFU betyder at KU skifter til det system som i dag benyttes på KVL og DFU.

Fremover bliver det systemet med det endnu mere mærkværdige navn STADS som ansatte på KU skal slås med. Det vurderes at overgangsperioden kommer til at vare to år....

KORT NYT: Kvinder skal styre Humaniora

12. oktober 2006

12-10-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Nu har dekanen for Det Humanistiske Fakultet Kirsten Refsing ansat sin anden prodekan der får særligt ansvar for fakultetets uddannelser.

Det bliver lektor Hanne Løngreen der kommer fra en stilling som lektor ved Institut for Kommunikation på RUC og tiltræder den 1. december.

I forvejen er lektor i Kinastudier Mette Thunø ansat som prodekan med særligt ansvar for forskning. Til de syv institutlederstillinger er der indkommet 27 ansøgninger, og fakultetet er nu i gang med at finde de rette profiler. ...

KORT NYT: Lysstråler kan flytte bjerge

12. oktober 2006

12-10-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Der er gennembrud i forskningen med teleportation på Københavns Universitet. En gruppe KU-forsker fra Niels Bohr Instituttet, NBI har bevist at det kan lade sig gøre at transportere ‘noget’ fra et sted til et andet ved hjælp af en lysstråle.

Forsøget er det første eksempel på teleportation hvor lys bliver brugt til at transportere informationen og hvor et atomart objekt som indeholder tusindvis af milliarder af atomer, bliver brugt til at lagre denne information. ...

KORT NYT: KU er nordens bedste universitet

12. oktober 2006

12-10-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Som det eneste nordiske universitet placerer Københavns Universitet sig blandt de 100 bedste universiteter i verden på en ny rangliste udarbejdet af det anerkendte Times Higher Education Supplement.

KU kommer ind på en 54. plads. Den nye liste bygger blandt andet på svar fra 3.700 forskere fra hele verden. Nyheden glæder naturligvis rektor Ralf Hemmingsen der håber at det vil styrke universitetets synlighed og udbygge dets internationale netværk.

Læs mere på www.thes.co.uk....

FORSKNINGSFRIT OMRÅDE: Stamceller på de skrå brædder

12. oktober 2006

12-10-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Forskerne er inde og rode i de menneskelige reservedele når de forsker i stamceller. Men hvad er det de piller ved? Skal vi gemme navlestrenge og tillade kloning? Videnskabsteatret tager tilskuerne med på en tur ind i stamcellernes vilde verden

En mand har mistet sit øre i en arbejdsulykke. Lægen vil lave ham et nyt. For, som hun siger, så kan videnskaben efterhånden reparere alt med stamceller.

Og den unge mand kan da også lige blive opgraderet lidt når han nu er der, så han kan blive mere kreativ, intelligent og ... ja, du bestemmer selv. Scenen slutter med en mus med et menneskeøre på ryggen. ...

VIDENSKABET: Kirke, magt og bibeloversættelse

12. oktober 2006

12-10-2006 - Af Jens-André P. Herbener

Videnskabet
bibeloversættelse

Det er et selvfølgeligt krav i folkeskolen, gymnasiet og universitetet at undervisningsmaterialet skal være fagligt orienteret og neutralt. Så vidt muligt. En af de mest markante undtagelser der alt for længe har nydt særlige privilegier, er Folkekirkens bibeloversættelse

Nærværende forfatter skal ikke lægge skjul på at han forholder sig kritisk til dele af den kristne kirke og andre magtfulde religiøse institutioner. Derfor kan det måske heller ikke undre at han undertid...

Lektor på linjen

12. oktober 2006

12-10-2006 - Af Georg Strøm

Eleverne i folkeskolens ældste klasser er nok optaget af mobiltelefoner, internet og computere. Men det er mest
de bløde emner der fanger, erfarer Datalogis udsendte forsker da han møder fremtiden i folkeskolen

Til daglig er jeg lektor på Datalogi. Under naturvidenskabsfestivalen har tre folkeskoler bedt mig lægge vejen forbi for at fortælle de største klasser lidt om vores forskning.

Hvordan skal jeg vække de unges opmærksomhed? Dansk Naturvidenskabsformidling der står bag festivalen, har produceret en T-shirt med logo som får et Nettoskilt til at ligne pastelfarver, og nogle af mine mer...

Der er noget at komme efter

12. oktober 2006

12-10-2006 - Af Jesper Kock

Regeringens forslag til nyt taxametersystem er endnu ikke taget af bordet, lyder det studenterpolitiske budskab efter
sidste uges velfærdsdemonstration. Universitetsavisen var med og fulgte lige i hælene på 3procent-netværket

Johnny Cash afløser hip-hop rytmerne fra Rådhuspladsen og “Folsom Prison Blues” gjalder fra ladet af en af de fem lastvogne der skal agere talerstol for de studenterpolitiske budskaber undervejs til Christiansborg Slotsplads. ...

Ung dekan vil forny Jura

12. oktober 2006

12-10-2006 - Af Richard Bisgaard

Jobbet som dekan er blevet hårdere og forudsætter familiens forståelse, siger 38-årige Henrik Dam der ikke føler at han får en øre for meget i løn. Det er tværtimod forskerne der får alt for lidt

Der gik et sus gennem de hellige haller i Indre By da listen med navne over de nye dekaner blev offentliggjort på universitetets hjemmeside før sommerferien. Et navn manglede: Hvem skulle være dekan på Jura?

Seks-syv personer havde søgt stillingen, ville rygterne vide, heriblandt nogle af fakultetets tunge professorer. Men de var ...

I krig og videnskab

12. oktober 2006

12-10-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Sebastian Mernild er vant til hård frost som polarforsker, men Grønlands vinde er milde i sammenligning med den koldfront han blev mødt med efter at have kritiseret det danske forsvars
indsats i Afghanistan. Mød en officer med forskerkarriere

Som han sidder foran kortene over Grønland og grønlandske gletchere på sit kontor på Geografisk Institut er det svært at forestille sig Sebastian Mernild i den sydafghanske ørken med et skarpladt våben.

Men når pligten kalder, trækker den 33-årige ph.d.-studerende i camouflagetøjet og forvandler sig til sig til kaptajn af reserven S. Mernild....

Stadig uklarhed om DPU?s fremtid

12. oktober 2006

12-10-2006 - Af Jesper Kock

DPU’s ledelse mener at perspektiverne i udvalgsarbejdet om fusion med KU er til at overse, og formanden for udvalget vil ikke udelukke at der kan blive tale om andre fusionspartnere

Danmarks Pædagogiske Universitet er det eneste universitet med en endnu uafklaret skæbne efter Helge Sander den 4. oktober offentliggjorde sit nye danmarkskort over universiteterne.

Både Copenhagen Business School og IT-Universitetet har fået grønt lys til at fortsætte som selvstændige institutioner, mens DPU fortsat er i udvalg. ...

Tørre forventninger til fusion

12. oktober 2006

12-10-2006 - Af Lise K. Lauridsen

I bedste fald betyder fusionen ingenting for os, lyder meldingen fra de tørre fag – Jura, Samfundsvidenskab, Teologi og Humaniora. Men allerede nu har processen sat sine spor også hos de tørre

Når snakken går på fusion, handler det om Sundhedsvidenskab, Naturvidenskab, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks Farmaceutiske Universitet.

Den anden halvdel af Københavns Universitet bliver kun nævnt i forbifarten. Men hvordan har de det egentlig med den store fusion på Jura, Samfundsvidenskab, Humaniora og Teologi?...

Halvdelen af alle fusioner (mis)lykkes

12. oktober 2006

12-10-2006 - Af Claus Baggersgaard

Uklare mål og manglende kommunikation har ikke gjort sammensmeltningen med Landbohøjskolen og Danmarks Farmaceutiske Universitet lettere, mener ekspert i forandringsledelse

Fusioner har det med at løbe ind i uventede komplikationer, så det kræver en dygtig ledelse at bringe dem til verden. Det mener professor Flemming Poulfelt der er ekspert i blandt andet fusioner og forandringsledelse på Copenhagen Business School.

Forskningen viser nemlig at oddsene er yderst dårlige når man skal lægge en eller flere organisationer eller virksomheder sammen....

Tryghedsgarantier er uden sikkerhedsnet

12. oktober 2006

12-10-2006 - Af Claus Baggersgaard

Garantier mod afskedigelser ved en fusion er ikke meget værd. Ekspert advarer direkte mod at udstede dem

De ansatte på Københavns Universitet håber og tror på at rektor holder hvad han lover, at der ikke vil ske afskedigelser i forbindelse med fusionen med Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) og Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU), men alligevel frygter de at den store sammenlægning kommer til at koste kolleger jobbet.

Det er indtrykket blandt tillidsrepræsentanterne når de lytter til snakken blandt de ansatte på universitetets gange og kontorer....

KORT NYT: Tungernes fest på KUA

28. september 2006

28-09-2006 - Af Line Burholt Kristensen

Den tidligere danskkantine på det gamle KUA har siden kantinekøkkenets flytning til det ny KUA været kendt som et stille, betongråt og affolket sted.

Men sidste lørdag blev det forladte rum fyldt med farverig udsmykning, sang, dans og snak på alverdens sprog i anledning af Danmarks første sprogfestival.

Københavns Esperanto Klub, Verdensklubben og studerende fra lingvistik og indoeuropæisk på KU der stod bag festivalen, havde inviteret alle sprogstudierne på Københav...

KORT NYT: Sociologer skal i job

28. september 2006

28-09-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Sociologisk Institut er et af de institutter på Københavns Universitet med en kulørt og begivenhedsrig historie. Instituttet blev lukket ned i 1980’erne af Folketinget, men blev genfødt i 1992 og er siden blomstret frem på både forskningens og uddannelsens område.

Torsdag den 14. september fejrede instituttet sin 14-års fødselsdag i det splinternye og fine glasauditorium på CSS.

Festen bød både på nationalromantiske sange af CSS-koret, en let anretning og powermingling for både studerende, kandidater og ansatte. Men hvad er en fødsels...

KORT NYT: Universitetsopfindelser rykker

28. september 2006

28-09-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Der er kommet gang i salget af universitetsopfindelser i Danmark. I 2005 solgte universiteterne dobbelt så mange patenter og licenser som året før, viser nye tal som Forsknings- og Innovationsstyrelsen, FIST har offentliggjort i publikationen ‘Kommercialisering af forskningsresultater, 2005’.

Danske forskere rapporterede i 2005 om i alt 281 opfindelser. Danske forskningsinstitutioner indgav tilsammen 87 nye patentansøgninger og solgte 81 patenter og licenser. Desuden blev der skabt 13 nye virksomheder med ...

KORT NYT: Giftermål til debat

28. september 2006

28-09-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Københavns Universitet har sammen med Danmarks Farmaceutiske Universitet, DFU og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, KVL netop lanceret en fælles weblog om den forestående fusion.

Den nye blog bliver et sted hvor studerende og ansatte kan stille spørgsmål og debattere den planlagte fusion mellem de tre universiteter.

Fusionsbloggen indeholder samtidig oplysninger om visionen for fusionen, fusionsparterne, oversigt over den ny organisation, tidsplan osv....

KORT NYT: Ny forskerenhed ser på verdens sundhed

28. september 2006

28-09-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

En ny forskningsenhed for global sundhed er på vej på Københavns Universitet. Novo Nordisk Fonden har bevilget 15 millioner kroner til opbygningen og driften af forskningsenheden.

På den nye forskningsenhed skal der arbejdes med forebyggelse af
kroniske sygdomme, særligt type 2 diabetes, hjerte-kar-sygdomme og relaterede sundhedsproblemer, der er nogle af de største udfordringer for verdens sundhed fremover.

Bevillingen skal bruges til oprettelse af et nyt professorat og til finansiering af forskere og udstyr ved forskningsenheden....

KORT NYT: KU åbner døren for Kulturnatten

28. september 2006

28-09-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Kulturnatten vender tingene på hovedet når dørene åbner til alle de steder der normalt er lukket i de mørke timer.

Også Københavns Universitet lukker dørene op for nysgerrige sjæle i alle aldre på Kulturnatten fredag den 13. oktober. Fakulteter, institutter og museer byder velkommen til en nat fuld af spændende aktiviteter.

Blandt årets tilbud er rundvisning på Medicinsk Museion om kolera, klyster og elektrochok, og på Zoologisk Museum kan man opleve monstre og mutanter og blive klogere på naturens særeste skabninger. ...

FORSKNINGSFRIT OMRÅDE: Naturfag ? en fest!

28. september 2006

28-09-2006 - Af Gry Gaihede

Stand-up kemi og hands-on fysik har et godt tag i de unge. Skoler og gymnasier over hele landet oplevede naturvidenskabens tillokkelser på årets naturvidenskabsfestival

Robotter kan også parallelparkere. Man kan hoppe på en trampolin af glas. Tøj kan vaskes rent i spyt. Det kunne man blandt meget andet erfare da Kongens Nytorv i sidste uge af ...

VIDENSKABET: Det skønsomme pedanteri

28. september 2006

28-09-2006 - Af Johnny Kondrup

Videnskabet
Filologi

Tekster som er grundlaget for næsten al humanistisk forskning, bør selvfølgelig læses i videnskabelige
udgaver. Men udgaverne må benyttes med omtanke fordi de allerede er fortolkninger. Uskyldig omgang med tekster burde ikke være mulig

Grundlagsmaterialet for de fleste humanistiske studier er tekster: skønlitterære værker, kritiske afhandlinger, historiske beretninger, dokumenter, kildeskrifter med videre.

Som et middel til at sikre studiernes standard findes der videnskabelige udgaver af sådanne tekster: udgaver med en kritisk etableret tekst og dertil hørende apparat, varianter samt kommentarer af forskellig art. ...

Grønlandske gøgeliljer og galopperende gletschere - 100 år på Qeqertarsuaq

28. september 2006

28-09-2006 - Af Mette Damgaard Sørensen

Arktisk Station er verdens ældste af sin slags og en del af Det Naturvidenskabelige Fakultet. Med 2.000 overnatninger om året er den røde forskningsstation i Disko Bugten populær som aldrig før

Det er ikke hver dag man nikker anerkendende til en skjoldlus.
Men når tre forskere og en skolelærer har kastet sig på knæ i de fugtige padderokker, vendt en middelstor sten og begejstret viser det lille kræ frem, kan man slet ikke undgå at blive revet med.
...

Et halvt århundrede som underviser

28. september 2006

28-09-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Han har undervist tre generationer af
medicinstuderende. Og han bliver ved selv om han gik på pension for tre år siden. Finn Bojsen-Møller er en af universitetets emerituser

Tallet 16 blev starten på en 50 år lang karriere som underviser på medicinstudiet for Finn Bojsen-Møller.

Som ung lægestuderende fik Finn Bojsen-Møller topkarakteren +16 i anatomi. Det var i 1956 under den Ørstedske karakterskala der gik fra +16 til minus 22.

To minutter senere blev Finn Bojsen-Møller hyret som demonstrator i anatomi....

Minister på tilbagetog

28. september 2006

28-09-2006 - Af Jesper Kock

Videnskabsminister Helge Sander ser ud til at måtte revidere sit nye
danmarkskort og opgive at fusionere de 12 universiteter og 13 sektorforskningsinstitutter til seks universiteter. Målsætningen hedder nu flere end fem og færre end 12 universiteter.

Fredag den 15. september modtog videnskabsministeren den endelige tilbagemelding fra universiteterne og sektorforskningen, og det lader til at fusionskabalen har det svært.

Copenhagen Business School, IT-Universitetet og Roskilde Universitetscenter har sagt nej til at fusionere med nogen og Danmarks Pædagogiske Universitet deltager i udvalgsarbejde der undersøger mulighederne for fusion med Københavns Universitet. ...

På landet midt i byen

28. september 2006

28-09-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Landbohøjskolen er blevet til Det Levende Universitet, men navnet hænger ved. KVL er stadig landmands-børnenes og dyrevennernes foretrukne uddannelse, men UNiversitetet er samtidig centrum for forskning i bioteknologi, naturressourcer og ulande

Dyrlægevej hedder vejen til landets største dyreklinik. For enden af vejen har mangen en huskat måttet lade livet, hunde er blevet reddet fra kræft, og marsvin er blevet steriliseret. Her ligger ...

Farverige hvide kitler

28. september 2006

28-09-2006 - Af Lise K. Lauridsen

De er unge, gennemfører på rekordtid og er som revet væk af arbejdsgiverne i medicinalindustrien. Et stærkt og farverigt studiemiljø er en del af forklaringen på fænomenet
farmaceutstuderende

Stikker, står der på armen af den unge fyr i hvid kittel. Om det halvlange hår sidder et par smarte Bollé briller og henover kitlens ryg står ordene The Pharma Jungle tatoveret.

Vi befinder os på Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU), nærmere bestemt i øvelseslaboratorium 1, hvor et hold andetårsstuderende er ved at gøre klar til deres første forsøg i Dynamisk Biokemi....

Undersøgelse punkterer myter om nyuddannede

28. september 2006

28-09-2006 - Af Claus Baggersgaard

Studerende der bliver hurtigt færdig med deres uddannelse, har ikke bedre mulighed for at få job bagefter

Trusler om at ende sidst i den uendelige arbejdsløshedskø er en rigtig dårlig måde at få de studerende til at skynde sig med at blive færdige med deres uddannelse.

Det viser de første delresultater fra en stor undersøgelse lavet af Rambøll Management for Akademikernes Centralorganisation. De godt 4000 interviewsvar viser nemlig ingen sammenhæng mellem...

KVL på fusionskurs

28. september 2006

28-09-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Vi passer bedst ind på KU, lyder det fra mange af de ansatte på KVL. Uenigheden har ellers været stor mellem politikere, brancheorganisationer og også internt
om hvem der er den rette mage

På Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole (KVL) er fusioner ikke noget nyt. For knap to år siden blev to sektorforskningsinstitutioner – Skov og Lanskab og Fødevareøkonomisk Institut – skubbet ind under KVL’s paraply.

Sidste år i december satte Børstingudvalgets rapport så igen fusion på dagsordenen på KVL. Udvalget foreslog at KVL skulle fusionere med Danmarks Jordbrugsforskning (DJF) og Danmarks Fødevareforskning (DFVF) samt e...

Bekymret brudevals

28. september 2006

28-09-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Danmarks måske mest ombejlede universitet har sagt ja til KU og KVL. Men Danmarks Farmaceutiske Universitet frygter også at KU’s størrelse kan skabe træge arbejdsgange på en lille institution hvor man er vant til nærhed og stor effektivitet

Som Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU) ligger for enden af Universitetsparken med Zoologisk Museum og H.C. Ørstedinstituttet som nærmeste nabo, kunne det ligeså godt være endnu et institut på Naturvidenskab. ...

Øllet blev deres skæbne

14. september 2006

14-09-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Brødrene Rune og Stinus med venner er hardcore naturvidenskabsfolk, men interessen for ølbrygning skal nu prøves af som karrierevej. Djævlebryg hedder mikrobryggeriet der stadig er i sin vorden. Universitetsavisen tog med på prøvesmagning

En gut i baren dingler på barstolen og nikker hen mod døren: »Er det ikke dem fra Finland der vandt Melodi Grand Prix?«
Stemningen i Cafe Hobitten på Lyngby Hovedgade er allerede godt pløret her tirsdag omkring fyraften. ...

KORT NYT: Så rejs dog ud

14. september 2006

14-09-2006 - Af Claus Baggersgaard

Færre studerende har mod på at pakke kufferten og tage et semester væk fra de trygge, kendte omgivelser på KU i et helt andet land med en anden kultur og sprog.

Det forsøger Det Internationale Kontor at lave om på. Et af tiltagene, der skal vække eventyrlysten hos de unge, var International Markedsdag i Festsalen på Frue Plads mandag den 11. september.

Her kunne de studerende få råd og inspiration fra mere eller mindre eksotiske steder som Universitet i Oslo, Universität zu Köln, Pontificia Universidade Católica de Sao Paulo i Brasilien og Universidad de Guanajuato i Mexico. ...

KORT NYT: Verden har brug for EU

14. september 2006

14-09-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Alle stole i Festsalen på Frue Plads var besat da EU’s udenrigspolitiske koordinator, Javier Solana, den 8. september lagde sin vej forbi for at diskutere mulighederne for at EU kan bidrage til fredelige løsninger på verdens konflikter.

Solana havde på sin korte rejse til Danmark nået at mødes med statsministeren, dronningen og gå en tur i Tivoli, men valgte at afslutte sit besøg med at diskutere EU’s udenrigspolitik med de studerende på KU. ...

KORT NYT: 13 er KU?s lykketal

14. september 2006

14-09-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Københavns Universitet er det 13. bedste universitet i Europa. Det er konklusionen i en ny undersøgelse foretaget af Shanghai Jiao Tong University i Kina.

Undersøgelsen udråber også KU til Skandinaviens bedste, og på verdensplan er universitetet rykket en plads op siden sidste år og ligger nu nummer 56 på top 100.

KU er desuden det eneste danske universitet der er repræsenteret på top 100. Af øvrige skandinaviske universiteter er Karolinska Instituttet placeret på en 48. plads, Uppsala Universitet som n...

KORT NYT: Sundhedsvidenskab skifter prodekan

14. september 2006

14-09-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Det nye dekanat på Sundhedsvidenskab der tiltrådte i maj måned med dekan Ulla Wever i spidsen, har allerede fået ny kollega.

Professor, dr.med. Flemming Dela fra Medicinsk Fysiologisk Institut overtager stillingen som prodekan for uddannelserne fra Hans Sjöström der efter blot et par måneder på posten har ønsket at træde tilbage med udgangen af august i år.

Den nye prodekan for uddannelser er en respekteret underviser med erfaringer fra de fleste af uddannelsesretningerne på Sundhedsvidenskab og skal sammen Ulla Wever som frontfigur, prod...

KORT NYT: Rektoratet blogger

14. september 2006

14-09-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Rektor Ralf Hemmingsen og prorektor Lykke Friis har netop lanceret deres egen fælles weblog. Det nye medie bliver rektorparrets genvej til kommunikation med studerende og ansatte på KU om hverdagens store og små oplevelser. ´

Bloggen skal ligeledes skabe dialog og debat om universitetsemner. På længere sigt skal alle studerende og forskere på KU have mulighed for at blogge.

Læs mere på blogs.ku.dk/lykkeogralf

KORT NYT: Sund kårer bedste underviser

14. september 2006

14-09-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på KU har oprettet en ny pris der tildeles en underviser på Sundhedsvidenskab som leverer suveræn undervisning til de studerende.

Med prisen følger et rejselegat på 40.000 kroner, og den uddeles en gang om året i de år hvor Hans Karle prisen ikke uddeles i København. I år uddeles prisen i forbindelse med fakultetsdagen den 5. oktober.

Prismodtagere kan både være enkeltpersoner og institutter/afdelinger, og både studerende og lærere fra fakultetet er velkomne til at indstille kandidater til den nye undervisningspris. Velbegrundede forslag kan indsendes frem til den 15. septe...

Klar, parat, løb!

14. september 2006

14-09-2006 - Af Jesper Kock

Modtagelsen af de nye studerende ved Københavns Universitet var et festligt tilløbsstykke og en introduktion til et globalt videnskapløb der blev skudt i gang med et håndtryk af rektor Ralf Hemmingsen

Et perfekt timet skybrud fejer Frue Plads ren for den sidste rest af russer, og den traditionsrige velkomstceremoni i hovedbygningens festsal kan begynde.

Fanfaren fra MI22 Bigband slukker alle samtaler blandt de lettere overrislede russer, og rektor Ralf Hemmingsen indtager talerstolen....

Det Nye Københavns Universitet

14. september 2006

14-09-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Selv om det endnu er uvist hvilke sektorforskningsinstitutioner og universiteter der skal slås sammen og især hvordan, så er et fusionssekretariat skudt op på KU. Danmarks Farmaceutiske Universitet og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole er de mest sandsynlige partnere, og det er også primært dem der er blevet forhandlet fusion med i løbet af sommeren

Mens Handelshøjskolen og IT-højskolen har sagt klart nej til fusioner, har Københavns Universitet (KU) åbnet et helt fusionskontor. Og måske KU også får nyt navn hvis ægteskabsplanerne falder på plads. ...

Uddannelser til salg

14. september 2006

14-09-2006 - Af Tania Maria Johannesen

Markedskræfterne sniger sig ind på universiteterne i det meste af Europa. Brugerbetalingen på engelske universiteter er steget voldsomt til op mod 36.000 kroner om året. Det vil skabe eliteuniversiteter og ekskludere samfundets fattigste, lyder advarslerne

Den halve million unge der netop er begyndt at læse på britiske universiteter, adskiller sig ikke umiddelbart fra tidligere års studiestartere – kun på et afgørende punkt.

Når de er færdige med deres uddannelse, vil de stå i en helt anden situation end deres forgængere. De er nemlig den første årgang der skal betale op mod 3.000 pund (33.000 kr.) om året for deres ud...

Humanisten fra Hong Kong

14. september 2006

14-09-2006 - Af Richard Bisgaard

»Jeg har ikke tænkt mig at bruge min tid her på at se på at der ingenting sker,« siger Kirsten Refsing der er gået ned til omkring det halve af sin tidligere løn som institutleder på Hong Kong University for at blive humanistisk dekan på Københavns Universitet

Undskyld de mange papkasser, men jeg har simpelthen ikke haft tid til at lege indretningsarkitet og sætte b...

For mange lokaler koster jobbet

14. september 2006

14-09-2006 - Af Claus Baggersgaard

Flytningen til Kommunehospitalet har været en dyr fornøjelse for Driftsområde Indre By da man nu har for mange lokaler. Det har kostet 17 medarbejdere jobbet, heraf otte rengøringsassistenter. En løsning er på vej fra 2007

Det er dyrt at have mange bygninger. Det må Driftsområde Indre By sande efter flytningen til Center for Sundhed og Samfund (CSS) sidste år.

Det har nemlig ikke samtidig været muligt at slippe af med alle bygningerne i den indre by, så nu står man med flere kvadratmeter end der er brug for. ...

Ekstraregning for frokost

14. september 2006

14-09-2006 - Af Claus Baggersgaard

Aftale om betalt frokostpause koster SUND 250.000 kroner

Kort efter Rengøringsservice på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) vandt udbudsrunden om at blive ny leverandør, blev det offentliggjort at rengøringsassistenterne har krav på en halv times betalt frokost.

Fire virksomheder var med i opløbet om at få lov til at gøre rent på Sund, og Rengøringsservice på fakultetet bød også på opgaven fordi medarbejderne og ledelsen var enige om at Rengøringsservice ville være konkurrencedygtig. ...

Rengøringen har det skidt

14. september 2006

14-09-2006 - Af Claus Baggersgaard

Otte ansatte er blevet afskediget samtidig med at der er blevet 40.000 ekstra kvadratmeter at rengøre i indre by

50 kontorer, 13 toiletter, gangarealer, trappevask en gang ugentligt og ekstra serviceopgaver som opvask og oprydning efter møder. Det er menuen rengøringsassistent Marianne Rasmussen på Statens Institut for Folkesundhed, SIF, skal skrubbe og vaske sig igennem på sin syv timers arbejdsdag.

Rengøringspersonalet i den indre by føler at besparelser på otte millioner kroner har gjort livet surt for dem siden årsskiftet hvor de måtte sige farvel til otte kolleger og goddag til flere kvadratmeter at gøre rent....

Ledelsen stiger i løn

14. september 2006

14-09-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Lønnen til den nye ansatte ledelse er steget voldsomt. Det virker demoraliserende, mener nogle ansatte. Andre ser det som et varsel om højere løn på hele universitetsområdet

Mens rektor og dekaner på Københavns Universitet har fået lønhop på op til 50 procent, så er realiteten på resten af universitetet nedskæringer, fyringer og årelange løse ansættelser uden løn under ferie eller sygdom.

Det øger uligheden mellem ledelse og ansatte, mener flere af de medarbejdere Universitetsavisen har snakket med. ...

Snyd er ikke altid snyd

14. september 2006

14-09-2006 - Af Jesper Kock

Ti procent af alle skriftlige studenterrapporter har et aspekt af plagiering, mener international ekspert. Men problemet skyldes snarere manglende færdigheder i håndtering
af information end et bevidst forsøg på snyd

Plagiering er et problem der vokser i takt med internettets mange muligheder for at få adgang til manipulerbar elektronisk tekst. Et par klik med musen og man kan hurtigt klippe og klistre tidligere udgivet materiale sammen til ‘egne&...

VIDENSKABET: Militærhistorie opruster

13. september 2006

13-09-2006 - Af Jakob Sørensen og Kjeld Hald Galster

VIDENSKABET
Historie

Krigen er kommet for at blive, og interessen for at studere krigen, det militære og betydningen for samfundet, er stigende. Derfor er der brug for systematisk og tværfaglig forskning

Militærhistorien er på det seneste blevet lidt af et tilløbsstykke, og det er ikke så underligt, for krig er et historisk faktum af beklagelig aktualitet.

Af og til ser den nærmest ud til at være et af menneskets mest grundlæggende eksistensvilkår, og blot at vende sig bort i væmmelse – som der i en årrække var en tilbøjelighed til i den danske akademiske verden – får ikke ondet til...

KORT NYT: Sundhedsvidenskab bliver grønnere

31. august 2006

31-08-2006 - uni-avis@adm.ku.dk

MILJØBEVIDST – Genbrug er godt, også når det gælder affald. Det har Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet også indset.

Med sloganet ‘Det er så let’ har fakultetet netop igangsat kampagnen Projekt Affald SUND 2006 der skal føre til et grønnere fakultet.

Visionen er at blive en mere miljøbevidst organisation hvor alle i fællesskab bidrager til mere genbrug.
Projektet blev skudt i gang den 30. august med en event hvor en fælles indsamlingsordning for papir til genbrug blev iværksat på Panum Instituttet. ...

KORT NYT: Studerende må selv søge

31. august 2006

31-08-2006 - uni-avis@adm.ku.dk

STØTTE – Nu er det slut med at få transportrabatten serveret på et sølvfad. Fremover skal de studerende ved de videregående uddannelser selv søge om rabat til transport.

Tidligere har Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte automatisk sendt et brev om transportrabat ud til alle der går på en videregående uddannelse, og som opfylder betingelserne for at få SU.

Det er slut nu. Nye studerende der skal til at søge om SU nu, kan søge om det på www.su.dk eller på ansøgningsskemaet. Hvis man allerede modtager SU, skal man også selv søge hvis man ikke tidligere har fået transportrabat eller ikke ha...

KORT NYT: Den sidste smøg

31. august 2006

31-08-2006 - uni-avis@adm.ku.dk RØGFRI ? De sidste cigaretter er røget på KU. Fra den 1. september lægger KU nemlig smøgerne på hylden når rygning bliver forbudt indendørs på hele universitetet. Den nye rygepolitik gælder for både ansatte og studerende og både til hverdag og ved festlige lejligheder. Rygeforbudet vil i visse tilfælde kunne udstrækkes til at gælde balkoner og indre gårde som skal afgøres af de enkelte lokale samarbejdsudvalg. Rektor får derimod hjemmel til at dispensere fra rygeforbudet ved særlige anledninger. ...

KORT NYT: Boglader fusionerer

31. august 2006

31-08-2006 - uni-avis@adm.ku.dk BØGER ? En fusion mellem Universitetsbogladen og Akademisk Boghandel er på vej. Drøftelser om sammenlægningen har været i gang gennem de seneste måneder, og det forventes at fusionen vil ske inden for et halvt eller et helt år. Fusionen vil organisatorisk set betyde at hovedparten af al boghandel på Københavns Universitet samles i den samme virksomhed med en bestyrelse og med et produktudvalg der vil dække næsten samtlige akademiske retninger. Den nye store boglade vil blive en af de største leverandører af akademisk litteratur både til studerende og til professionelle kunder i Danmark....

KORT NYT: Javier Solana gæster KU

31. august 2006

31-08-2006 - uni-avis@adm.ku.dk DEBAT ? EU?s repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, Javier Solana, besøger Københavns Universitet den 8. september hvor han vil tale om hvordan EU bidrager til at fremme en fredelig løsning på verdens konflikter. Det er Satsningsområdet Europa i forandring, Nyt Europa og foreningen International Debat der arrangerer mødet som vil foregå i Festsalen på Frue Plads fra kl. 10.00 til 11.30. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål til Solana. ...

KORT NYT: Danske islamforskere på nettet

31. august 2006

31-08-2006 - uni-avis@adm.ku.dk ISLAM ? Islamforskningen i Danmark har netop fået en ny hjemmeside. Siden www.islamforskning.dk skal medvirke til at styrke forskningsnetværket blandt islamforskere og udbrede kendskabet til den danske islamforskning. Hjemmesiden er lanceret af foreningen Forum for islamforskning, FIFO, der blev stiftet i januar 2005 med det formål at give forskere og kandidatstuderende som arbejder med islam og muslimer i Danmark, mulig...

KORT NYT: Gode råd i nye rammer

31. august 2006

31-08-2006 - uni-avis@adm.ku.dk STUDENTERRÅDGIVNING ? Fra den 1. september kan man finde Studenterrådgivningen i nye lokaler på det gamle KUA, Københavns Universitet Amager. Rådgivningen flytter til trappe 19.2, lige over de tidligere lokaler. Telefonnummeret er fortsat 3532 9380, og e-mailadressen vil også fremover være kua@studraadgiv.dk. Se mere på www.studenterraadgivningen.dk

Løb for KU

31. august 2006

31-08-2006 - Af Lise K. Lauridsen 500 KU-ansatte kæmpede sig vej igennem mudder og regn under årets firmastafet i Fælledparken Den gule og røde stafet ligger klar på bordet. Holdet Samfundshjælperne er ved at sætte numre på trøjerne før skuddet går til årets firmastafet i Fælledparken. Det er den 29. august, og regnen siler ned uden for blok 36 hvor Københavns Universitets knap 500 løbere så småt er ved at gøre klar til de fem gange fem kilometer stafet. Samfundshjælperne skutter sig bagest i det bolsjestribede telt. Holdet består af folk fra fakultetsgangen på Samfundsvidenskab. Og dekanen løber selvfølgelig først....

VIDENSKABET - Snakker du engelsk?

31. august 2006

31-08-2006 - Af Søren Gosvig Olesen Det danske sprog er under pres fordi vi mere og mere bruger engelsk som internationalt og akademisk fællessprog. Men er det engelske sprog ikke også presset af at være fællessprog? Måske er der ikke noget galt med sprogene, men med hele vores fornemmelse for sproget Der er i øjeblikket vældige bestræbelser i gang for at reducere dansk til et sprog på linje med svejtsertysk eller fris...

Engelsk eksamensboykot

31. august 2006

31-08-2006 - Af Tania Maria Johannesen

De engelske universiteter blev i foråret ramt af eksamensboykot. Undervisernes utilfredshed med stagnerede lønninger endte i en konflikt der nær kostede adskillige studerende deres afgangsbevis

‘Ingen eksamener?’ lød spørgsmålet på forsiden af Englands største studenteravis, London Student, allerede i januar måned.

De studerende frygtede at en lønkonflikt mellem rektorer og akademisk personale på universiteterne ville munde ud i boykot af eksamener. I så fald kunne sidsteårs-studerende risikere at stå uden eksamensbevis ved s...

Vi har haft en dejlig sommer

31. august 2006

31-08-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Efter godt otte år i den varme stol har Else Sommer takket af som universitetsdirektør for at søge nye udfordringer

Der blev både budt op til argentinsk tango og serveret levende hummer fra plasticpose da universitetsdirektør Else Sommer tog afsked med en fyldt festsal fredag den 11. august.

Otte et halvt år kom den i dag 49-årige økonom til at sidde på toppen af universitetets administration, så det var efterhånden på tide at skifte spor, fortæller Else Sommer fra sin nye post som direktør for Børne- og Ungeforvaltningen i Kø...

Selvbetjening giver flere internationale studerende

31. august 2006

31-08-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Antallet af udenlandske studerende der vælger at læse et semester eller to på Københavns Universitet, stiger støt. Årsagen er blandt andet et helt unikt elektronisk ansøgningsskema

Et par klik med musen, og så er den klar. Studerende fra hele verden har i et års tid kunnet søge ind på Københavns Universitet udelukkende via internettet.

Før i tiden skulle de studerende indsende diverse eksamenspapirer og optagelsesformularer til Det Internationale Kontor i Fiolstræde i Indre By. ...

Arabisk er næstmest søgte fremmedsprog

31. august 2006

31-08-2006 - Af Jesper Kock

Arabisk er gennem de seneste år gået fra at være et af de mange småfag til at være det næstmest søgte af alle fremmedsprog med 95 førsteprioritetsansøgere, hvilket er lidt over en fordobling af antallet fra 2005.

Engelsk er fortsat det mest søgte fremmedsprog med 229 førsteprioriteter, mens Arabisk i år har distanceret den stabile søgning til Spansk på 66 førsteprioriteter med næsten en tredjedel flere.

Studieleder på Arabisk, Kim Ryholt, ser en klar sammenhæng mellem eksponering og ansøgertal. ...

Muhammed som førsteprioritet

31. august 2006

31-08-2006 - Af Jesper Kock

Flere nye studerende foretrækker Københavns Universitet. Muhammed-krisen tilskrives den massive interesse for Arabisk og Religionsvidenskab, mens Teologi taber terræn på mere uforklarlig vis

Igen i år tegner ansøgerstatistikken et billede af fremgang for Københavns Universitet (KU). I alt har 8.588 ansøgere haft KU øverst på ønskelisten, hvilket er en stigning på to procent i forhold til sidste år, mens de...

Betalingsstuderende har ikke råd

31. august 2006

31-08-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Mens de studerende fra Europa og den vestlige verden strømmer til KU, skal studerende fra resten af verden betale op til 110.000 kroner for et år på KU. Det betyder at en tredjedel af ansøgerne bliver væk

Studerende uden udvekslingsaftale fra lande udenfor EU skal fra 1. september i år betale for at læse på Københavns Universitet.

Og det får en del af især de mange kinesiske og indiske studerende der tidligere kom Danmark til at holde sig væk.

»Vi har set det andre steder i Europa. Antallet af studerende falder med cirka en trediedel når der bliver indført studieafgifter for så langsomt at stige igen,« forklarer leder af Det Internationale Kontor John E. Andersen. ...

Endnu et dyk til Datalogi

31. august 2006

31-08-2006 - Af Jesper Kock

Antallet af optagne på Datalogi dropper fortsat, og instituttet efterlyser assistance fra erhvervslivet der erkender at samarbejdet ikke har formået at relancere studiet

Datalogi har igen i år optaget færre studerende hvilket betyder at studiet ifølge Videnskabsministeriet er inde i en bekymrende nedadgående spiral, fra 221 i 2003 over 163 i 2004 til 87 sidste år og dette års bundskraber på kun 66 nye studerende.

Institutleder Stig Skelboe forklarer at det ikke kun er herhjemme at interessen er dalet drastisk. I eksempelvis Nordamerika, Japan og England mangler de også nye studerende. ...

Tutorchicks

31. august 2006

31-08-2006 - uni-avis@adm.ku.dk

Welcome on board, lyder den forlokkende velkomsthilsen fra Vivian og Simone, alias Line Seidenfaden og Nanna Jochumsen.

Det er tirsdag d. 29.
august og de to stewardesser tager imod årets kuld af nye sociologistuderende foran Kommunehospitalet for at fragte dem i bus til et fire dages internatophold i Hundested.

Sammen med 30 andre tutorer skal de to frøkener fra ‘PrestigeJet’ og ‘Cheap-Air’ sørge for at de omkring 90 russere får en festlig og faglig introduktion til sociologistudiet på Københavns Universitet. ...

Spil en rolle

31. august 2006

31-08-2006 - Af Jesper Kock

De kommende tutorer på Folkesundhedsvidenskab blev rustet til rusugen gennem et kursus i kropssprog og kommunikation

I virker som en mur som I står der på række. Bryd muren ved at træde ud i rummet og kom ud over kanten med budskabet,« lyder den kontante melding fra Sille Schultz.

Kursuslederens budskab går rent igennem, og muren af de fire tutoraspiranter forvandler sig til et grinende geled.

Der er god stemning i det varme lokale øverst i bygningen på Folkesundhedsvidenskab, og de 11 kommende tutorer melder sig engageret ind i spillet om at mestre den svære kunst at holde tale. ...

Syngende studiestart

31. august 2006

31-08-2006 - Af Jesper Kock

En række uheldige hændelser under tidligere rusforløb kan med lidt velvilje ses som direkte baggrund for at 700 jura-russere synger skønsang i fest- salen – og at KU har fået en fælles ruspolitik

Det tager cirka 13 minutter at få proppet det hidtil største kor af nye jurastuderende ind i festsalen.

De 727 russere bliver udstyret med sangtekster ved indgangen, og det lykkes faktisk rusvejlederne at opdele salen i piger og drenge uden videre vrøvl.

»At synge i kor er næsten som at læse jura. Det handler om at lytte til hvad der bliver sagt,« proklamerer Lillan Rasmussen fra Team Music. ...

Ritt og Ralf til rusmøde

31. august 2006

31-08-2006 - Af Jesper Kock

»Brug hovedet, men husk også at bruge byen,« lød overborgmester Ritt Bjerregaards opfordring til de mange nye studerende der gæstede årets første rusarrangement

Allerede i metroen på Islands Brygge fornemmes den helt særlige stemning af nervøs forventning man knytter til første skoledag. Selv om starten på årets første rusarrangement endnu er adskillige hundrede meter væk, svirrer luften foran metroen af spørgsmål omkring dagens arrangement.

Der er ikke så meget at tage fejl af. Alle skal samme vej, og langsomt, men sikkert falder russerne i fælles fodslag ned ad Njalsgade mod kantinen i bygning 23 på Det nye KUA. ...

I innovativ træningslejr

31. august 2006

31-08-2006 - Af Lise K. Lauridsen

En flok studerende fra Humaniora har knoklet hele august måned med at udvikle flyvefærdige projekter til erhvervslivet

Udvikl et læringsspil til Grundfos’ medarbejdere, lav et webmuseum eller analysér behovet for et apparat der kan kommunikere følelser i stedet for skrift eller tale.

Sådan lyder tre af de opgaver de studerende på sommerkurset WorkCamp 06 skal løse. Det er ikke science fiction, men virkelige virksomheders reelle ønsker om at få hjælp fra unge, kreative hjerner....

Porsild og pukkelhvalerne

31. august 2006

31-08-2006 - Af Mette Damgaard Sørensen

Arktisk Station i Qeqertarsuaq, Vestgrønland rundede et skarpt hjørne i august. Stationens første 100 år blev fejret med blandt andet kaffemik og et nyt frimærke som virkeligheden overhalede indenom

I forvejen ligner bugten noget der er løgn: I det gyldne morgenlys flyder letbagte marengstoppe rundt på den glinsende, blå overflade.

En flok hvide havfugle – mallemukker måske – har slået sig ned mellem bagværket, og til højre inde på land vokser kantede farveklatter ud af den grå baggrund. ...

KU?s fodbolddronning

9. juni 2006

09-06-2006 - Af Tania Maria Johannesen

VM står for døren, og selv om det er uden de rød-hvide, har fodboldfeberen alligevel ramt det ganske land. Selv i akademikernes højborg, Universitetsfirkanten på Frue Plads, har der sneget sig en snert at fanatisme ind

Når det handler om fodbold er der én ekspert på Københavns Universitet der slår alle andre.

Én for hvem interessen er så dominerende at h...

VIDENSKABET: Sange fra glemmebogen eller huskekager fra fortiden?

9. juni 2006

09-06-2006 - Af Henrik Marstal

Den danske sang er efterhånden en pilskaldet olding. Men danske artister genfortolker den nationale sangskat i stor stil. Den tilbyder os nemlig nogle fortællinger som vi savner

Min ph.d.-afhandling Sange fra glemmebogen – eller huskekager fra fortiden udspringer af en fascination. Ikke kun af dansk rock og af danskheden som fæ...

KORT NYT:Specialestuderende hjælper hinanden

9. juni 2006

09-06-2006 - uni-avis@adm.ku.dk

BIOTEK – Hvordan adskiller man bedst tarmens celler? Hvorfor virker min kloning ikke? Og giver min vejleder hjælp nok?

Det var nogle af de spørgsmål der blev givet svar på i diskussionerne på årets første BIOSA konference. Studerende fra KU har selv startet foreningen, Biotech students’ association, der nu også tæller medlemmer fra bl.a. DTU, Syddansk Universitet og Danmarks Farmaceutiske Universitet, alle på bioteknologiske uddannelser.

Og det faglige niveau var højt da biotek-studerende fra forskellige studier foldede sig ud. Weekenden gik primært med foredrag af de studerende selv, og emnerne rakte vidt fra hjernesygdomme over HIV til fokus på tarmen. ...

KORT NYT: Ralf tjener fedt

9. juni 2006

09-06-2006 - uni-avis@adm.ku.dk

LØNEKSPLOSION – De nye rektorer der er blevet ansat på de danske universiteter efter den nye universitetslov, har scoret kassen. Rektorlønningerne er steget med 50 procent, skriver Forskerforum.

Rektor på Københavns Universitet Ralf Hemmingsen har fået sig en kanonkontrakt på 1,75 millioner kroner om året. Den tidligere rektor Linda Nielsen fik ‘kun’ 1,1 millioner kroner.

På Aarhus Universitet er lønstigningen også pæn. Her fik den tidligere rektor en million kroner om året mens universitetets nye rektor Lauritz Holm-Nielsen tjener 1,5 millioner kroner om året. ...

KORT NYT: V-dag venter

9. juni 2006

09-06-2006 - uni-avis@adm.ku.dk

VELFÆRDSREFORM – De unge vil stadig ikke finde sig i de forslag der ligger i velfærdsreformen. Det var tydeligt da en ungdomskonference om emnet trak fulde huse mandag den 5. juni. Bag arrangementet stod blandt andre HK Ungdom, 3F Ungdom, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og 3 Procent Netværket fra Københavns Universitet. Visionerne var mange og budskabet til politikerne klart: Drop nedskæringerne. Sker det ikke, vil protesterne fortsætte. På
konferencen blev det vedtaget at holde en såkaldt v-dag som opfølgning på demonstrationerne 17. maj. V-dagen kommer til at foregå dagen efter velfærdsforhandlingerne slutter, og modstanden mod nedskæringer vil blive markeret med aktioner over hele landet. På konferencen blev der også tid til at de fremmødte fra landets universiteter kunne diskutere andre af de udfordringer deres uddannelsesinstitutioner står overfor, og der blev taget initiativ til en tænketank i universitetsregi der skal arbe...

KORT NYT: Naturvidenskab rykker

9. juni 2006

09-06-2006 - uni-avis@adm.ku.dk

NATURVIDENSKAB – Folkeskoler og gymnasier er vilde med at få gratis foredrag af naturvidenskabsforskere. Det har Dansk Naturvidenskabsformidling måttet sande da de i sidste uge lancerede det nye foredragskatalog ‘bestil-et-foredrag’. I løbet af den første time kom der 100 bestillinger ind på foredrag, og efter et døgn var der bestilt over 200. Der er kun 162 forskere tilgængelige i kataloget så både forskere, studerende og andre naturvidenskabsfolk er velkommen til at melde s...

KORT NYT: Kærlighed på Roskilde

9. juni 2006

09-06-2006 - uni-avis@adm.ku.dk

FESTIVAL – Danske Studerendes Fællesråd, DSF, tager i år hjertet med på Roskilde Festival. ‘En god uddannelse er mere end at kunne bruge hjernen, vi skal også kunne bruge hjertet’, lyder budskabet fra DSF der sætter hjertet i fokus fordi det er kernen i vores liv – som unge i udvikling, som studerende i uddannelse og som mennesker i verden. Festivalområdet Agora Art vil danne ramme om DSF’s aktiviteter og projekter, og der vil blandt andet være mulighed for at bru...

KORT NYT: KU tog pokalen

9. juni 2006

09-06-2006 - uni-avis@adm.ku.dk

SPORT – Den årlige sportsdyst mellem fællesadministrationerne på universiteterne i Ålborg, Århus og København der i år fandt sted den 19. maj, blev i år suverænt vundet af KU. I kampene mellem fællesadministrationen på de tre universiteter var det især KU’s evner i rundbold der var afgørende for den flotte sejr.

Stolthed og fordomme på Parade

8. juni 2006

08-06-2006 - Af Abigail Josephsen

Hvert år i august brager Copenhagen Pride Parade igennem de københavnske gader hvor en mangfoldighed af køn og seksualiteter vises frem. Jacob Bojsen har netop skrevet speciale om paraden som performance, men han kunne aldrig selv finde på at deltage. For ham er den et cirkusoptog der underholder uden at ændre noget

Jacob Bojsen har netop afsluttet sin kandidatuddannelse på Teatervidenskab med specialet ‘Skrækscenarium eller Slaraffenland’ hvor han lavede en analyse af Copenhagen Pride Parade som performance. ...

Med fossiler til Yale

8. juni 2006

08-06-2006 - Af Kristoffer Holm Pedersen

Den 24-årige geologistuderende Jakob Vinther er allerede et navn på Geologisk Institut. Nu er han blevet headhuntet til Yale University hvor han efter sommerferien skal begynde en femårig ph.d. i palæontologi

Specialet er lige ved at være klar til aflevering, og så er det ellers af sted til USA for den 24-årige geologistuderende Jakob Vinther.

Her er han blevet tilbudt et femårigt ph.d.-stipendium på det berømte Yale University på en netop oprettet afdeling for palæontologi – den del af geologien der har med aflejringer og fossiler at gøre. ...

Dekan med store visioner

8. juni 2006

08-06-2006 - Af Richard Bisgaard

Panum skal være hjemsted for innovation og tiltrække studerende og medarbejdere fra nær og fjern, lyder
visionen fra den nye dekan på Sundhedsvidenskab

Der er fart over feltet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Aldrig så snart var den 53-årige internationalt anerkendte kræftforsker, professor dr. med. Ulla Wewer tiltrådt som dekan den 1. maj, før hun havde præsenteret sine visioner og fokusområder for de kommende fem år på åbne møder
for henholdsvis studerende, ansatte og samarbejdspartnere....

København kalder verden

8. juni 2006

08-06-2006 - Af Lise K. Lauridsen

København skal løbe stærkt hvis byen skal følge med, men vi skal også vide hvad vi løber efter, lød budskabet på konference om hovedstadens rolle i den globale vidensøkonomi

Når København glimter i junisolen, er det svært at forstå hvordan folk kan bo andre steder end her. Og selvom talere og tilhørere har forladt det lyse gadeliv til fordel for Københavns Rådhus festsal, så minder dagens arrangement i høj grad om byens liv og lys.

For hvordan kan København ruste sig til at blive en del af den globale elite? Hvordan tiltrækker hovedstaden de lyseste hoveder og skaber grobund for det gode liv?...

Sektorforskning ind på universiteterne

8. juni 2006

08-06-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Universiteterne skal stå for langt flere pålagte myndighedsopgaver fordi sektorforskningen skal fusionere med universitetsforskningen. Det skaber bekymring for mere styret forskning

13 sektorforskningsinstitutioner skal per 1. juli 2007 lægges sammen med universiteterne. Hvem der skal høre til hvor, er endnu uvist. En ting er dog sikkert: det er langt fra problemfrit at sammensmelte sektor- og universitetsforskning.

Tidligere fusioner af sektorforskningsinstitutioner har ...

Stilhed om fusioner

8. juni 2006

08-06-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Der er stilhed før stormen om hvilke universiteter og sektorforsknings-institutioner der skal fusionere. Men forhandlet bliver der, så den store fusionsplan kan ligge klar før sommerferien

Det kunne virke som om begejstringen for at skabe megauniversiteter er ved at løje lidt af, men selv om den endelige slagplan for et nyt Danmarkskort over universiteterne er blevet udskudt igen, så skulle Vidensk...

KU-kursus redder liv i Indonesien

8. juni 2006

08-06-2006 - Af Tania Maria Johannesen

Det største kick for en underviser er når man virkelig er med til at gøre en forskel, mener Peter Kjær Jensen. Han har netop sendt et hold kursister i nød-hjælp direkte til det jordskælvsramte Indonesien

Peter Kjær Jensen der er adjunkt på Afdeling for International Sundhed, er ikke i stand til at forudsige naturkatastrofer. Alligevel var
timingen perfekt da han i maj måned inviterede en række nødhjælpsarbejdere til kurset Water and Sanitation in Emergencies på Københavns Universitet. ...

Nyt liv til HCØ

8. juni 2006

08-06-2006 - Af Tania Maria Johannesen

Der mangler gruppearbejdspladser efter studiereformen på Naturvidenskab er blevet gennemført. Et udvalg fra fakultetet har allieret sig med Arkitekt-skolen for at finde den helt rigtige løsning

Der er ikke sket mange forandringer siden H.C. Ørsted Institutet første gang blev taget i brug, og moderne arkitektur a la KUA skal man lede længe efter i vandrehallen der binder de tre fløje sammen.

Farverne er holdt i grå og brune nuancer, og læsepladserne til de studerende langs den ene væg giver ikke meget ro til fordybelse når matematik-, fysik- og kemistuderende i et væk skal fra den ene ende af bygningen til den anden....

KORT NYT: Mellem mus og mennesker

26. maj 2006

26-05-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Københavns Universitet er med i et nyt EU-forskningsnetværk der netop har fået en bevilling på knap 30 millioner kroner.

KU-forskerne med den nyudnævnte gæsteprofessor ved Institut for Medicinsk Biokemi og Genetik Sakari Kauppinen i spidsen skal være med til at undersøge reguleringen af arvemassen
i mus og mennesker.

Forskergruppen fra KU deltager i netværket der i alt tæller 12 forskergrupper og to virksomheder, sammen med den danske biotekvirksomhed Santaris Pharma A/S. Sakari Kauppinen bidrager med sin med viden om microRNA der er en helt ny kla...

KORT NYT: Lej en lektor

26. maj 2006

26-05-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Professorer, lektorer og adjunkter fra Københavns Universitet kan se frem til nye udfordringer. Står det til erhvervsorganisationen Dansk Handel & Service, skal de nemlig sendes i praktik ude på virksomhederne.

Ifølge Dansk Handel & Service er der brug for at knytte universiteter og virksomheder tættere sammen efter at en nylig undersøgelse har vist at kun syv procent af organisationens medlemmer h...

KORT NYT: Lærere bombarderes af e-mails

26. maj 2006

26-05-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

De studerende på universiteterne overdynger deres undervisere med e-mails. Dag og nat, weekend og helligdag skriver de studerende til deres vejledere med spørgsmål om eksamensopgaver eller så simple ting som hvor de kan finde en bestemt bog, skriver Magisterbladet.

Den stærkt voksende e-mailkorrespondance mellem undervisere og de studerende er en stressfaktor der kræver at den enkelte vejleder sætter klare grænser for sin online-servicering af de studerende. ...

KORT NYT: Dekan under 40

26. maj 2006

26-05-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Den 38-årige professor i skatteret og nuværende prodekan på Det Juridiske Fakultet, Henrik Dam, er ansat som ny dekan for universitetets jurister.

Henrik Dam har været ansat på Det Juridiske Fakultet siden 1991 bortset fra et kort ophold i Sundhedsministeriet.

»Med Henrik Dam får Det Juridiske Fakultet en ung leder med en stærk akademisk position og betydelig ledelseserfaring. Henrik Dam har et godt blik for fakultetets udvikli...

KORT NYT: Kend dit navn

26. maj 2006

26-05-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Navne er godt stof på nettet. På Danmarks Statistik trækker
navnetjenesten mere end årlige opgørelser over fiskekuttere, landbrugsstøtte og skilsmisser.

På Københavns Universitet er Afdeling for Navneforsknings hjemmeside også en af de mest besøgte hjemmesider.

Her har man nu færdigudviklet en interaktiv netpublikation Danskernes Navne 2005 der rummer navneoplysningerne for alle danskere.

De 6,5 millioner poster omfatter også afdøde fra CPR’s oprettelse til i dag, og det er derfor muligt at følge navnenes udvikling gennem hele 1900-tallet lige som man kan se de allernyeste navnes voksende popularitet....

KORT NYT: KU slår cykelrekord

26. maj 2006

26-05-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Ansatte på Københavns Universitet deltager igen i år i kampagnen ‘Vi cykler til arbejde’ der løber i hele maj måned. I år er der tilmeldt 1.281 cykelentusiaster på 107 forskellige hold.

Det er en pæn stigning i forhold til 2005 hvor 1.211 cyklister fordelte sig på 92 hold. Den 15. juni kl. 15.00 er der intern lodtræknin...

KORT NYT: Live-tv fra Roskilde Festival

26. maj 2006

26-05-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

85 skandinaviske studerende finder igen telte og solcreme frem fra gemmerne og gentager de sidste to års succes med som de eneste at sende direkte tv fra Roskilde Festival 24 timer i døgnet.

De studerende vil bringe både live-koncerter og talkshows om musik og livet på festivalen. De 85 studerende tilhører netværket Nordisk Student TV, NSTV, der er en sammenslutning af 14 nor...

KORT NYT: Boom i ph.d.er

26. maj 2006

26-05-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Årets ansøgningsrunde for ph.d.-stipendier er netop overstået. Forsknings- og Innovationsstyrelsen har i år modtaget 320 ansøgninger hvilket er mere end dobbelt så mange som de 122 der indkom i 2005. I alt er der søgt om støtte til 926 ph.d.-forløb.

Trods dette boom i antallet af ansøgninger om støtte til forskeruddannelser er der ikke udsigt til en væsentlig stigning i bevillingerne i år. Det er endnu ikke afgjort hvem og hvor ...

VIDENSKABET: Du skriver ikke akademisk nok

26. maj 2006

26-05-2006 - Af Signe Skov

Videnskabet
Formidling

Sprog skal indgå i bedømmelsen af bachelorprojekter og specialer. Men der
hersker en vis vilkårlighed i bedømmelsen af det sproglige i opgaver, og de studerende er i tvivl om hvad der er god og klar skriftlig formidling, og hvor meget det betyder

Overskriften ‘Du skriver ikke akademisk nok’ er et citat fra en vejleders feedback på en studerendes opgave.

Den illustrerer hvad vi typisk ser i mange af de henvendelser vi får på Akademisk Skrivecenter, nemlig at de studerende har fået at vide af deres vejleder at der er noget galt med deres sprog. ...

Et trefoldigt leve

26. maj 2006

26-05-2006 - Af Rasmus Agertoft

Trinitatis Kirke, der blev bygget
som studenterkirke, fylder 350 år

Hvis de var rykket lidt tættere sammen på kirkebænkene, er det ikke sikkert at det havde været nødvendigt at bygge til. Men det gjorde de ikke, studenterne, så i år kan vi fejre at det er 350 år siden Trinitatis Kirke blev indviet i 1656. Og det bliver fejret – mere om det senere.

Kirken blev bygget til de studerende ved Københavns Universitet. De havde pligt til at gå til gudstjeneste, men der var dårlig plads i den studenterkirke der lå bag Regensens røde kollegiemure på det sted hvor der nu er buegang ud mod Købmagergade...

Frihed og ansvar til universitetet

26. maj 2006

26-05-2006 - Af Kristoffer Holm Pedersen

Det Radikale Venstre vil give større frihed til universiteternes ledelse, ansatte og studerende. Men den overordnede målsætning ligger fast: De færdige kandidater skal ud og arbejde

Universiteterne er en hovednøgle til Danmarks fremtid som videns- og innovationssamfund. Sådan skriver Det Radikale Venstre i deres nye universitetsudspil Frihed under ansvar der netop er offentliggjort.

Her lægger partiet op til frit kombinerede universitetsuddannelser, øgede økonomiske bevillinger, en stærk international uddannelsesprofil og større frihed for de enkelte universiteter til at løse egne problemer....

Plads til Panums poder

26. maj 2006

26-05-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Sundhedsvidenskab har fra 1. april fået deres helt egen daginstitution
forbeholdt studerendes og ansattes børn

Kartoffelsuppen med bacon og flutes er lige blevet serveret for de sultne tumlinger i de høje stole. Fire pelsdyrshoveder pryder væggen over bordet hvor Zebrastuens fire små poder Anna, Daniel, Katie og Filip spiser frokost med to pædagoger.

Den første fingermaling er kommet op over de grønne udtrækssenge, og hyggehjørnet har fået besøg af en prins og en prinsesse. ...

Jurastuderende i Afrikas hjerte

26. maj 2006

26-05-2006 - Af Abigail Josephsen

Når jurastuderende tager i udenlandsk praktik, hober de sig sammen i Bruxelles og Geneve. Men ikke Karen. Hun vil gøre en forskel og
tog alene til Malawi for at arbejde med arbejdsret i et af verdens fattigste lande

For et år siden satte jurastuderende Karen Johansen sig ind i et fly til Malawi i det sydlige Afrika hvor hun skulle være i praktik de følgende seks måneder i Arbejdsretten i landet.

Karen havde fyldt sin kuffert med jakkesæt, bomuldskjoler, plaster, medicin og sterilt indpakkede kanyler. ...

På teologisk mission for rektor

26. maj 2006

26-05-2006 - Af Richard Bisgaard

Steffen Kjeldgaard-Pedersen var i sin tid modstander af sin forgængers plan om at flytte Teologi fra Købmagergade til Amager. Nu har han som ansat dekan og rektors håndgangne mand fået til opgave at stå i spidsen for fakultetets udflytning til KUA.

»Nej til tvangsflytning«, står der på det hvide banner over indgangsporten til Det Teologiske Fakultet i Købmagergade 44.

Og inde i gården ved siden af hoveddøren til »De teologiske institutter«, som der står på et forældet skilt, pryder en grafitti den nymalede facade med tilføjelsen: »...også i fremtiden«. ...

Socialt optag

26. maj 2006

26-05-2006 - Af Lise K. Lauridsen

På Syddansk Universitet bliver halvdelen af de studerende på Sundhedsvidenskab optaget via en prøve og et interview. Her gennemfører studerende fra langt flere lag i samfundet deres uddannelse

De unge skal have en uddannelse, og det i en fart. Men er det ligegyldigt hvem der uddannes til hvad? Og er de bedst egnede dem med de højeste snit?

På Sundhedsvidenskab på Syddansk Universitet i Odense har man taget andre optagelsesmetoder i brug.
Her har fakultetet og universitetets studieadministration i fællesskab udviklet en metode der søger at finde de studerende der egner sig bedst til studierne i medicin, idræt, folkesundhedsvidenskab og biomekanik. ...

Karakterer er ikke alt

26. maj 2006

26-05-2006 - Af Lise K. Lauridsen

På medicinstudiet er der flest piger fra socialklasse et og to. Her så de gerne at flere studerende blev optaget på andet end høje karakterer for at gøre studiet mere ligestillet

Skal der gøres op med den skæve rekruttering til universitetet, må der laves om på måden at optage studerende på, mener lektor Birgit Petersson der har stået bag en undersøgelse hvor en gruppe lægestuderende er blevet fulgt siden studiestarten i 1992.

Baggrunden for undersøgelsen var et ønske om at finde ud af hvordan studiet optager de studerende der er bedst egnet til at gennemføre studiet samtidig med at der opnås størst mulig ligestilling hvad angår sociale forhold, køn og etnicitet....

Det skæve universitet

26. maj 2006

26-05-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Universiteterne er domineret af kvindelige studerende fra de øverste sociale klasser. Hvis Danmark skal
have flere unge i uddannelse, må den
sociale arv brydes. Men hvordan?

De er bedre folks børn fra København og Nordsjælland, og så er de kvinder. Sådan kan langt de fleste studerende på Københavns Universitet beskrives.

Men det er ikke kun landets største universitet der har problemer med at lokke unge fra de nederste socialklasser til.

På landsplan kaster et ud af tyve børn af ufaglærte forældre sig ud i et universitetsstudium. Til sammenligning ender hver tredje barn af akademikerforældre med en lang videregående uddannelse....

De si?r vi nasser ? vi si?r det ikke passer

26. maj 2006

26-05-2006 - Af Tania Maria Johannesen

Selv om der var uenighed blandt de studerende om hvordan de bedst manifesterede deres modstand mod regeringens velfærdsreform, var mange mødt op for at protestere mod nedskæringer i SU’en til demonstrationen 17. maj

Solen brød frem over Frue Plads da elever og studerende fra folkeskoler, gymnasier, seminarer og universiteter mødtes for at gå i samlet trop til demonstrationen den 17. maj.

Fra talerstolen på ladet af en lille lastbil blev der hurtigt sat gang i den revolutionære stemning....

En bz?er taler ud

26. maj 2006

26-05-2006 - Af Tania Maria Johannesen

Sociologistuderende Andreas Mulvad er en af dem der i den forgangne uge har knoklet for at gøre opmærksom på de studerendes utilfredshed med velfærdsreformen

Siden det første stormøde i ‘3 procent netværket’ i oktober sidste år har 23-årige Andreas Mulvad der læser sociologi på andet semester, været aktivt medlem.

Den foreløbige kulmination på arbejdet kom i sidste uge hvor han var med til at arrangere en særlig uddannelsesdemonstration forud for den store 17. maj demonstration på Christiansborg Slotsplads. ...

Studerende kæmper mod forringelser

26. maj 2006

26-05-2006 - Af Tania Maria Johannesen

Da de ansatte 19. maj mødte på arbejde på Sociologisk Institut, var indgangene spærret, og de fik besked på at tage sig en fridag – instituttet var besat

Skraldespande, stole og borde var fredag den 19. maj dynget op foran samtlige indgange til Sociologisk Institut på Københavns Universitet. I vinduerne hang store bannere med tekster som ‘Ingen adgang for langsomme studerende’ og ‘Stop nedskæringerne’.

Som det var tilfældet dagen før på Aarhus Universitet, var instituttet besat....

Forskning på gadeplan

15. maj 2006

15-05-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Powershopping med en forsker i hælene, oversættelse af slang og vejen til en sjovere opvask var bare nogle af de oplevelser KU-forskere bød på da de rykkede ud til folket under Forskningens Døgn

Kan I lide at vaske op?« spørger to unge mænd i hvide kitler tilskuerne på torvet ved Frederiksberg Station.

Nej, publikum ryster på hovedet. Men de to KU-studerende Kim og Andreas der åbner Forskerstien i den lune majsol, elsker at vaske op.

Hvorfor får publikum en eksplosiv smagsprøve på et par minutter senere da et festfyrværkeri af solgult skum sprøjter flere meter op i den klare blå himmel. ...

Slavistik. En kærlighedshistorie

15. maj 2006

15-05-2006 - Af Abigail Josephsen

Sanne festede for meget og droppede ud af studierne. Fjorten år senere tjekkede hun ind igen. Nu er hun kandidat og drømmer om at blive ph.d.

En kærlighedshistorie, kalder Sanne Møller sit liv som slavistikstuderende:

»Når jeg beskæftiger mig med slavistik, glemmer jeg alt andet. Jeg har følelsen af at det her, det er rigtigt – ligesom med kærligheden, den argumenterer ikke for et menneskes fortræffelige egenskaber – den elsker,«...

Katastrofekurser

15. maj 2006

15-05-2006 - Af Morten Seifert

Når nødhjælpsarbejdere begår fejl, koster det liv. Derfor holder universitetet sommerkurser i vandforsyning under katastrofer. Men kursusleder Peter Kjær Jensen drømmer om at lave en decideret masteruddannelse i katastrofer – en master of disaster

Hvis du i disse dage ser en flok nydeligt klædte udenlandske kontor...

Forskerens liv mellem fornuft og følelse

11. maj 2006

11-05-2006 - Af Torben Beck Jørgensen

Foran os har vi en videnskabelig afhandling. Forskeren har sluppet den løs, den er på vej ud i verden som et færdigt produkt. Men hvad er det der gør den ‘videnskabelig’?

Ser den videnskabelig ud? Lærd og lidt kedelig? Er den videnskabelig, fordi en forsker har skrevet den? Eller fordi fagkyndige har bedømt den til at være videnskabelig?

Vi accepterer det sidste svar og får et nyt spørgsmål smidt i hovedet. Hvad får fagkyndige til at accept...

Travlhed i studenterrådgivningen

11. maj 2006

11-05-2006 - Af Tania Maria Johannesen

Humanisterne identificerer sig i høj grad ud fra deres fag og har
derfor sværere end andre ved at acceptere hvis studiet ikke lige går som planlagt. Det er en af grundene til at mange af dem i løbet
af studietiden får brug for professionel rådgivning

De ansatte ved studenterrådgivningen på KUA har travlt. Næst efter rådgivningerne i Århus og i Kompagnistræde i København er det den af landets ni rådgivninger der får flest henvendelser.

Sidste år tog knap 500 humaniorastuderende kontakt, og dermed stod humanisterne på Københavns Universitet for 11 procent af det samlede antal henvendelser til landets studenterrådgivninger. ...

Fag på størrelse med en gymnasieklasse

11. maj 2006

11-05-2006 - Af Tania Maria Johannesen

Småt er godt, mener de på Indiansk. Her blomstrer både det faglige og sociale miljø selv om der kun er 30 studerende og to undervisere

Indianske sprog og kulturer er et af Humanioras mange små fag. Ifølge de officielle tal har faget i alt 42 studerende. Men kun cirka 30 af dem er aktive, fortæller Una Canger.

Hun er afdelingsleder, studieleder og lektor på Indiansk, for der er ikke andre til at varetage opgaverne.

For tre år siden sagde hun farvel til sin eneste lektorkollega, og på grund af ansættelsesstoppet på Humaniora er den stilling ikke blevet genbesat. ...

Små fag med stor betydning

11. maj 2006

11-05-2006 - Af Tania Maria Johannesen

Samfundet ville slet ikke kunne klare sig uden de mange små humanistiske fag der beskæftiger sig med fremmede kulturer, mener institutleder Ingolf Thuesen

Det Humanistiske Fakultet er med sine 12.000 studerende universitetets største. Men det er samtidig det fakultet der rummer de mindste fag.

Hele 20 uddannelser som består af både en bachelor- og en kandidatdel, har under 80 studerende. Heraf hører de 16 under Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. ...

Hvor skal du hen, du?

11. maj 2006

11-05-2006 - Af Tania Maria Johannesen & Pia Melander Guilbert

Samfundsforbedrende faglighed
Sune Jon Hansen læser pædagogik på 10. semester. Hans fag er ikke hårdt ramt af arbejdsløshed, og Sune er ikke bange for at ende som arbejdsløs kandidat.

Han er mere nervøs for hvordan hans faglige kompetencer passer på arbejdsmarkedet.

»Vi diskuterer meget hvordan vores optik kan komme verden til gode. Jeg mener humanister kan komme til at devaluere deres egne kvaliteter i forhold til arbejdsmarkedet, og det er et skråplan,« mener han. ...

Humanister på det brede jobmarked

11. maj 2006

11-05-2006 - Af Tania Maria Johannesen

Humanisterne er trætte af at høre om arbejdsløshed. Hvis 90 ud af 100 får job, skal jeg jo bare sørge for at være en af dem, er de studerendes holdning. Et kursus for nye kandidater hjælper dem godt på vej

"I har en stor opgave foran jer. At søge job er en heldagsbeskæftigelse. I skal skabe netværk, følge med i de daglige nyheder, researche på de steder I overvejer at søge og skrive gode ansøgninger. Alt hvad der så...

Vejledere mangler

11. maj 2006

11-05-2006 - Af Tania Maria Johannesen

Skal specialer skrives på normeret tid som regeringen lægger op til, er der brug for fastere rammer for specialevejledningen

Sig farvel til cafébesøgene, og kom tilbage til bøgerne! Det er ofte budskabet til studerende der ikke afleverer deres speciale til tiden.

Men flere steder på Københavns Universitet opfordrer man i stedet til at vende blikket mod specialevejlederne.

Regeringen lægger med sit velfærdsudspil op til at unge som hovedregel skal færdiggøre deres uddannelser senest som 25-årige. ...

Gulerod er bedre end pisk

11. maj 2006

11-05-2006 - Af Richard Bisgaard og Morten Emmerik Wøldike

Socialdemokraterne siger ja til mere forskning og uddannelse,
men nej til spareøvelser og nedskæringer af SU, lyder budskabet
fra Helle Thorning-Schmidt forud for velfærdsforhandlingerne

Nå, og hvad er det så mere nøjagtig I gerne vil tale om? Bare så jeg lige kan spore mig ind på hvad vi...

Festrygning forbydes også

11. maj 2006

11-05-2006 - uni-avis@adm.ku.dk

VELFÆRD – Senest den 1. september skal der være indført indendørs rygeforbud på Københavns Universitet.

Universitetets rygepolitik ændres således til et totalt rygeforbud i KU’s bygninger og vil gælde både for ansatte og studerende.

Rygeforbudet kan i visse tilfælde udstrækkes til at gælde balkoner og indre gårde. Dette afgøres af de enkelte lokale samarbejdsudvalg.

Rygeforbudet gælder også ved særlige lejligheder som receptioner, fester eller lignende der foregår i universitetets lokaler. Dog kan rektor i ganske særlige tilfælde give ekstraordinær tilladelse til rygning. ...

Nye prodekaner på Sund

11. maj 2006

11-05-2006 - uni-avis@adm.ku.dk

LEDELSE – Den nye dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, professor, dr.med. Ulla Wewer, får et stærkt ledelsesteam bag sig i de næste fem år hvor hun skal stå i spidsen for Sundhedsvidenskab på KU.

Det afslørede Ulla Wever ved sin tiltrædelse den 1. maj hvor hun offentliggjorde navnene på sin nye ledelse:

Professor, dr.odont. Birgitte Nauntofte skal være prodekan; professor med.dr. Hans Sjöström som uddannelsesprodekan, dr.med. Ole Faber som klinisk prodekan for Region Hovedstaden og dr.med. Karsten Bech som klinisk prodekan for Reg...

Kina-jobbørs på KU

11. maj 2006

11-05-2006 - uni-avis@adm.ku.dk

KINA – Omkring 300 kinesiske studerende mødtes med 14 danske virksomheder da der den 28. april blev holdt Kina-jobbørs på Københavns Universitet.

Jobbørsen er den første af sin art og er kommet i stand på initiativ fra KU og Det Danske Handelskammer i Kina.

Ifølge dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Tage Bild, er jobbørsen et eksempel på KU’s vilje til at øge samarbejdet mellem universitetet og det private erhvervsliv.

En af de studerende på jobbørsen er 28-årige Xiaoyan Zhang der læser økonomi på KU. God personalepolitik, ferieordninger og mulighed for at rejse ud til andre lande er nogle af fordelene ved at være ansat i en dansk virksomhed, mener hun. ...

Margot Wallström besøger KU

11. maj 2006

11-05-2006 - uni-avis@adm.ku.dk

EUROPA – EU-kommissionens viceformand Margot Wallström besøger Københavns Universitet til en debat om unionens fremtid.

Sidste år blev den nye forfatning sat på standby efter at Frankrig og Holland havde stemt imod. Margot Wallström vil give sit bud på hvilke udfordringer EU står over for, hvad der er den bedste vej frem og hvad der vil ske når tænkepausen er ovre.

Derefter er der mulighed for debat. Arrangementet finder sted fredag den 19. maj kl. 13.15-14.15 i universitetets festsal....

Rokker og gopler på vej

11. maj 2006

11-05-2006 - uni-avis@adm.ku.dk

MARITIMT – Åbningsdagen for udvidelsen og de nyrenoverede faciliteter på Øresundsakvariet i Helsingør er nu udskudt til den 1. juni.

Det skyldes forsinkelser og rod i ombygningen. Øresundsakvariet er en integreret del af Københavns Universitets ‘levende’ museer der omfatter Botanisk Museum, Botanisk Have, Geologisk Museum, Medicinsk Museion og Zoologisk Museum.

I øjeblikket besøger næsten 35.000 gæster Øresundsakvariet om året på blot 65 kvadratmeter. Når udvidelsen er færdig, stiger det samlede udstillings- og publikumsareal til 185 kvadratmeter. ...

Danske forskere knokler

11. maj 2006

11-05-2006 - uni-avis@adm.ku.dk


ARBEJDSMILJØ – Danske forskere arbejder langt over 37 timer om ugen, viser en ny undersøgelse som Dansk Magisterforening har lavet om danske forskeres arbejdsvilkår.

79 procent af de universitetsansatte forskere arbejder 40 timer eller derover om ugen. En tredjedel af universitetsforskerne arbejder mere end 45 timer ugentligt.

Kun en mindre del af dette arbejde honoreres gennem overarbejdsbetaling eller andet. Undersøgelsen omfatter 1071 forskere organiseret i Dansk Magisterforening, og den en gennemført af Vilstrup via web-spørgeskemaer....

KU skal hjælpe ordblinde

11. maj 2006

11-05-2006 - uni-avis@adm.ku.dk

LÆSEMASKINE –Informationssamfundet er en stor udfordring for ordblinde. Forskere fra Københavns Universitet skal nu være med til at gøre hverdagen lettere for danskere med læsevanskeligheder.

I samarbejde med blandt andre Statens Byggeforskningsinstitut og Motorola skal de udvikle en håndholdt computer som de ordblinde altid kan have på sig.
Hjælpen får de ved at tage et billede af en tekst som computeren så læser op.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling yder 1,9 millioner kroner i støtte til projektet mens EU’s socialfond støtter projektet med 1,7 millioner kroner....

Sparsom protest over flytning

11. maj 2006

11-05-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Trist, men nødvendigt. Sådan lyder den mest udbredte reaktion på rektors store flytteplan for Københavns Uni-versitet der betyder flytning af godt 7.000 studerende fra Indre By. Men de teologistuderende har taget kampen op

Københavns Universitet uden for voldene. Ideen er ikke ny, men for første gang nogensinde ser den ud til at have slået rod uden de store protester.

I slutningen af april lå rektors slagplan for fremtidens KU klar. Universitetet skal skaffe sig af med 100.000 kvadratmeter hvis ikke huslejen skal spise dyrebare midler til forskning og uddannelse. ...

Jura mangler sponsorer

11. maj 2006

11-05-2006 - Tania Maria Johannesen og Lise K. Lauridsen

Trods tæt tilknytning til det private erhvervsliv og myndighederne er Jura det fakultet der får færrest forsknings- kroner fra EU, forskningsrådene og det private

Alle alarmklokker blinker når snakken falder på ekstern finansiering på Det Juridiske Fakultet.

I 2005 fik fakultetet cirka 4,5 millioner kroner fra eksterne partnere. Det er under en procent af de samlede eksterne midler hele Københavns Universitet fik. Til sammenligning modtog Teologi der er et langt mindre fakultet, næsten 11 millioner....

Forlag som hobby

11. maj 2006

11-05-2006 - Af Pia Melander Guilbert

At drive virksomhed ved siden af studierne er en fantastisk mulighed for at prøve sine faglige værktøjer af på virkeligheden, mener to studerende der har startet eget bogforlag

"Mørket kommer svingende ind – luften knitrer som papir." Digteren Rolf Steensig holder en lille pause i oplæsningen mens billedkunstneren Henrik Dresher lader en hybrid af menneske og dyr tone frem på endevæggen.

Publikum kan tælles på tre-fire hænder, men det er tydeligt at de alle har læst Steensig og Dreschers bog Spejle og Røg indgående. Der bliver stillet mange spørgsmål til tilblivelsesprocessen, og efter forelæsningen skal alle op og have autografer...

Innovative Humanister

11. maj 2006

11-05-2006 - Af Pia Melander Guilbert

Humanister har indset at man sag-tens kan tjene penge på høj faglighed. Det er formentlig en af forklaringerne på at Humaniora er den mest iværksæt-teraktive studieretning på Videnskabs-ministeriets ‘Iværksætterbarometer’

Iværksætterkulturen spirer lystigt på Humaniora. Nyeste tal fra Videnskabsministeriets ‘Iværksætterbarometer’ viser at 13 procent af humanisterne på landets universiteter driver egen virksomhed ved siden af studierne. ...

Europas kritiske Forrest Gump

27. april 2006

27-04-2006 - Af Kristoffer Holm Pedersen

Sonningprismodtageren Agnes Heller gemmer 60 års europæisk kulturhistorie i sin livshistorie. Men hun vil ikke lære noget af historien. Hver dag må man møde verden på ny, siger hun

I et interview i 1997 blev filosoffen og forfatteren Agnes Heller spurgt hvilket råd hun ville give til unge mennesker i dag.

»Ingen,« lød svaret. »Da jeg var ung, hadede jeg når gamle mennesker gav mig råd«.

Citatet opsummerer meget godt den åndsfriskhed og ungdommelige energi der kendetegner den nu 76-årige filosof. ...

Frihed for enhver pris

27. april 2006

27-04-2006 - Af Kristoffer Holm Pedersen

Den ungarske filosof Agnes Heller modtog Sonningprisen 2006. Hun kvitterede med en smuk tale til forsvar for friheden

Københavns Universitets Festsal lagde den andægtige ramme om prisfesten da den ungarske filosof og forfatter Agnes Heller onsdag den 19. april fik overrakt Sonningprisen.

Både børn og børnebørn var til stede da 76-årige Agnes Heller modtog Danmarks største kulturpris der gives for ‘fortjenstfuldt arbejde til gavn for den europæiske kultur’....

Importeret fra Hong Kong

27. april 2006

27-04-2006 - Af Tania Maria Johannesen

Den nye dekan på Humaniora, Kirsten Refsing, vil ruste fakultetet til en globaliseret verden ved at bruge sine erfaringer fra asiatiske universiteter

Humaniora har som det første fakultet ansat en ny dekan der ikke i forvejen arbejdede på universitetet. Faktisk måtte de helt til Hong Kong for at hente den rette til jobbet.

Kirsten Refsing vender tilbage til Danmark efter 12 år som institutleder og professor i japansk på universitetet i Hong Kong.
...

Arvesølv til leje

27. april 2006

27-04-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Næsten alle de historiske universitetsbygninger i Indre By vil snart blive lejet ud eller solgt til mere velstående beboere. Det er et tab for bybilledet og Københavns Universitet, mener dekanen på Teologi

I Studiestræde summer samtalerne om obligationsret og økonomisk politik. Foran domkirken tager de sig en smøg inden eksamen, og imellem Købmagergades travle handlende vandrer de til studentergudstjeneste og forelæsninger.

Men om seks år er de studerende i det gamle København væk. Københavns Universitets eneste bastion i det gamle studenterkvarter bliver hovedbygningen på Frue Plads - også kaldet Universitetsfirkanten. ...

Et campusuniversitet tager form

27. april 2006

27-04-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Om syv år bor Københavns Universitet på 17 adresser i stedet for 73 som i dag. En række historiske universitetsbygninger i København bliver lukket ned, og i stedet bliver studielivet samlet i tre campusområder

Så er den der, den famøse bygningsplan der skal gøre universitetet 100.000 kvadratmeter slankere. I seks år er der blevet snakket og malet fanden på væggen når talen er gået på huslejen.

Siden den såkaldte SEA-ordning blev vedtaget i 2000 har universitetet nemlig skulle betale markedsbestemt husleje til staten. Og det er dyrt når adresserne hedder Købmagergade, Frue Plads, Studiestræde og mange andre eftertragtede beligge...

Novo Nordisk sponsorerer superprofessor

6. april 2006

06-04-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Københavns Universitet opretter nu med støtte fra Novo Nordisk Fonden et nyt femårigt superprofessorat der skal accelerere udviklingen af medicin ved at udvikle nye videnskabelige metoder.

Det nye professorat skal kombinere molekylær biomedicin, biostatistik og klinisk forskning med patienter. Den kommende professor skal således opdyrke et helt nyt, tværfagligt forskningsområde.

Derfor følger der nogle særlige attraktive forhold, blandt andet en fast videnskabelig stab. Den samlede investering for professoratet og den tilhørende forskningsenhed er på ti millioner kr. ...

KORT NYT: Rektoratet opruster

6. april 2006

06-04-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Den 1. maj opretter rektoratet et nyt sekretariat, REKSEK, der skal understøtte den nytiltrådte rektor og prorektor med analysekraft og strategisk sparring.

Denne sekretariatsmæssige oprustning skal ses i lyset af de stigende krav der stilles til universitetet med ny universitetslov og en global konkurrencesituation der kræver eliteuddannelser, tiltrækning af flere udenlandske studerende og tæt samarbejde med erhvervslivet.

Det nye rektorsekretariat der også skal stå for den daglige betjening af rektoratet og koordinering af bestyrelsesarbejdet, vil både trække på eksisterende kræfter i det oprindelige ledelsessekretariat og supplere med nye ansatte. ...

KORT NYT: Smagsprøve fra erhvervslivet

6. april 2006

06-04-2006 - Af Kristian Elkjær Kristensen

Bedre kendskab til de bioteknologiske firmaer var overskriften da 12 ph.d.-studerende fra Institut for Molekylær Biologi og Fysiologi (IMBF) drog på virksomhedsbesøg hos ingrediensproducenten Chr. Hansen i Hørsholm.

Ud over rundvisning bød firmaet blandt andet på en smagsprøve på et af deres nye produkter – en blodtrykssænkende yoghurt. Den anvendelsesorienterede forskning fangede interessen hos mange af de studerende.

Det samme gjorde det dyre laboratorieudstyr der stod i kontrast til de apparater de studerende selv er vant til fra mange af KU’s laboratorier....

KORT NYT: Universitetsliv i orange

6. april 2006

06-04-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Københavns Universitets årsberetning Universitetsliv 2005 og dens engelske pendant er nu på gaden. Udgivelsen der i år bærer den modige farve orange, distribueres til samarbejdspartnere i ind- og udland.

Desuden får samtlige ansatte på universitetet serveret et eksemplar. Universitetsliv 2005 giver både overblik og tilbageblik.

Man kan læse om de mange aktiviteter sidste år inden for forskning, uddannelse og erhvervssamarbejde og få et gensyn med mange af universitetets traditionsrige begivenheder. ...

KORT NYT: Professorer bliver togtledere

6. april 2006

06-04-2006 - Af Kristian Elkjær Kristensen

Dansk Ekspeditionsfond har netop udpeget de 12 togtledere til Galathea 3-ekspeditionen.

Tre KU-professorer er blandt togtlederne, nemlig Minik Rosing, Geologisk Museum (København – Azorerne); Finn Surlyk, Geologisk Institut (Galapagos – US Virgin Islands) og Michael Kühl, Marinbiologisk Laboratorium, Biologisk Institut (Accra – Cape Town).

Sammen med kommandørkaptajnerne Carsten Schmidt og Lars Hansen bliver togtledernes opgave at koordinere det daglige forsknings- og formidlingsarbejde ombord og at planlægge deres del af togtet....

KORT NYT: Lille fald igen

6. april 2006

06-04-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Den 15. marts kl. 12 udløb fristen for at aflevere kvote 2-ansøgninger. Traditionen tro var der hektisk aktivitet på studiekontoret lige til det sidste.

Alle ansøgningerne er nu registreret og tallene gjort op, og det viser sig at billedet fra de sidste år gentager sig: et lille fald på et-to procent der sandsynligvis udlignes når kvote 1-ansøgerne kommer ind til sommer.

Københavns Universitet modtog i alt 8.249 ansøgninger fra 6.102 ansøgere. 4.477 ansøgere har en uddannelse ved Københavns Universitet som første ...

KORT NYT: Mary uddeler legat

6. april 2006

06-04-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Den 25. april lægger kronprinsesse Mary sin vej forbi Københavns Universitet for at overrække Crown Princess Mary Scholarship 2006.

Legatet blev indstiftet i forbindelse med det royale bryllup i maj 2004 og var en del af universitetets bryllupsgave til Kronprinseparret.

I år er legatmodtagerne Danielle Conlan fra University of Tasmania der i dette forårssemester læser på Det Juridiske Fakultet og Joseph Kelly fra Queensland University of Technology der læser på Institut for Matematiske Fag i dette semester....

Fra dino til dyne

6. april 2006

06-04-2006 - Universitetsavisen

Zoologisk Museum har åbnet en ny særudstilling om fjer. Publikum vil møde naturhistorien i et fyrværkeri af farver og former og få indblik i hvordan både fugle og mennesker har brugt fjer
gennem tiden

Indtil for ti år siden troede man at fugle var de eneste dyr med fjer. Men et fund i Kina af en dinosaur med fjer gjorde det klart at fjeren kom før fuglen.

Siden er flere fossiler af fjerklædte dinosaurer dukket op, og Zoologisk Museum viser nu for første gang i Danmark både fossiler, skeletter og rekonstruktioner af nogle af disse epokegørende fund. ...

KU DERUDE: Cirkus på skoleskemaet

6. april 2006

06-04-2006 - Af Tania Maria Johannesen

Kalksten, kitler og kolber hører normalt ikke til i et cirkus. Men ‘Cirkus Naturligvis’ er heller ikke helt normalt. Det handler nemlig om naturvidenskab – på den sjove måde

Er der nogen der ved hvad vi mennesker egentlig består af?«
Johanne Schmidt, der til hverdag læser biologi på Københavns Universitet, ser ud over klasselokalet hvorfra 23 tredjeklasses elever kigger tilbage på hende.

De har lige brilleret ved at forklare hvordan fotosyntesen hænger sammen. Men hvad vi mennesker består af? Den er værre....

KU DERUDE: At sælge naturvidenskab

6. april 2006

06-04-2006 - Af Tania Maria Johannesen

Sidste år var der 25 procent færre der ønskede at tage en naturvidenskabelig uddannelse på Københavns Universitet end i 1999. For at komme problemerne til livs har fagene taget nye rekrutteringsmetoder i brug

Det Naturvidenskabelige Fakultet har kapacitet til at optage 1.320 studerende om året. Det er dog nogle år siden at det rent faktisk er sket.

Sidste år startede 1.000 nye studerende, og de eneste fag der kunne melde ‘alt udsolgt’ ved studiestart var Idræt, Molekylær Biomedicin og Forsikringsvidenskab....

KU DERUDE: Nat-vandring

6. april 2006

06-04-2006 - Af Pia Melander Guilbert

At stikke en finger i jorden på samtlige af Naturvidenskabeligt Fakultets institutter og centre kræver en muldvarps glæde ved det brune element.

De to pæne piger fra KU ...

KU DERUDE: Midt i en eksamenstid

6. april 2006

06-04-2006 - Af Pia Melander Guilbert

De studerende på Naturvidenskab går til eksamen fire gange om året. Her fortæller otte af dem om blokstrukturens fordele og ulemper

Bliv ikke syg, rejs ikke væk
I kantinen på H.C. Ørsted Institutet kan man få brun sovs til frikadellerne. Rigtig lektormad, som en studerende kalder det. Ved et bord sidder 20-årige Nina og 22-årige Gloria og terper til eksamen.

De læser Biokemi på andet år og er første årgang der fra start har fulgt undervisning i blokke....

VIDENSKABET: Det fremmedes politik

6. april 2006

06-04-2006 - Af Lene Hansen

Videnskab
Statskundskab

Udenrigspolitik handler ikke blot om bekæmpelse af terrortrusler eller fordeling af nødhjælp, men om vores og ‘de andres’ identitet

Under krigen i Bosnien i første halvdel af 1990’erne kæmpede europæiske og amerikanske politikere hårdt om hvilken politik Vesten skulle føre.

Danmark, Storbritannien og Frankrig havde fredsbevarende styrker udstationeret og koblede deres humanitære indsats med international mægling, hvorimod Clinton og den amerikanske kongres pressede på for b...

Farvel til fjumreår

6. april 2006

06-04-2006 - Af Kristian Elkjær Kristensen

Stil caffè latten fra dig og kom tilbage til bøgerne. Det er budskabet
til de studerende i regeringens udspil til en velfærdsreform

De nuværende tolv ekstraklip på SU-kortet fjernes og erstattes af større mulighed for at optage slutlån. Starter man uddannelsen for sent, bliver det til en lavere SU-takst. Det foreslår regeringen med sit udspil til en velfærdsreform.

Regeringens håb er at de unge vil droppe sabbatårene og i det mindste komme ned på kun to år før de begynder på uddannelsen. I dag bruges i gennemsnit tre år før en uddannelse påbegyndes. ...

Fusioner i farvandet

6. april 2006

06-04-2006 - Af Lise K. Lauridsen

KU vil gerne fusionere med Danmarks Farmaceutiske Universitet, Landbohøjskolen, IT-Universitetet samt en håndfuld sektorforsknings-institutioner, men penge skal der til

Danmark er for lille til 12 universiteter og 15 sektorforskningsinstitutioner. Det mener i hvert fald videnskabsminister Helge Sander der i løbet af året vil tegne et nyt Danmarkskort over universiteter.

Efter at det i månedsvis har svirret med rygter om fusionsplaner mellem universiteter og sektorforskningsinstitutioner, blev universiteterne 1. marts bedt om at komme med hver deres bud på hvem de kunne tænke sig at fusionere med....

Fire dekaner fundet

6. april 2006

06-04-2006 - Universitetsavisen

Fire dekaner – en kvinde og tre mænd – er nu ansat på Københavns Universitet.
De nye dekaner, der pr. 1. maj 2006 bliver øverste leder af hver deres fakultet, er:

Professor Nils Overgaard Andersen, Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Konstitueret dekan, professor Ulla Wewer, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Nuværende dekan, professor Steffen Kjeldgaard-Pedersen, Det Teologiske Fakultet

Lektor Troels Østergaard Sørensen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet...

Mere brugerservice ? mindre bureaukrati

6. april 2006

06-04-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Flere varer på hylderne, mere selvbetjening og fælles servicecentre. Sådan lyder nogle af anbefalingerne til hvordan fremtidens administration på Københavns Universitet skal se ud

Hvor går man hen på Københavns Universitet for at få svar på sine spørgsmål? For de ansatte og studerende kan det være sin sag at finde ud af, for administrationen på KU virker ofte uoverskuelig for brugerne.

Det er en af konklusionerne i organisationsanalysen der lå færdig i midten af marts. Analysen der blev igangsat af rektor Ralf Hemmingsen i november, har set nærmere på hvordan universitetets administration fungerer i dag. ...

Hun skrev speciale på bordel

6. april 2006

06-04-2006 - Af Abigail Josephsen

Cristina Alzaga tog på feltarbejde på to københavnske bordeller da hun skulle skrive speciale i sociologi. Hun ville undersøge prostitutionsscenen indefra for at øge forståelsen af den arbejdsverden der følger med danske kvinders salg af sex på mssageklinikkerne

Det er hverken Pretty Woman eller Christiane F der møder Cristina da hun tropper op på en massageklinik for at researche til sit sociologispeciale ved Københavns Universitet.

Tværtimod folder der sig en verden ud som er mere nuanceret og langt fra så forskellig fra hendes egen som man kunne forestille sig – med masser af lir og latter i stunderne mellem kunderne. ...

KU DERUDE: En god virusinfektion

6. april 2006

06-04-2006 - Af Pia Melander Guilbert

Troels Scheel er en af de mange studerende på Naturvidenskab der skriver speciale uden for instituttet. Først når man kommer væk fra forelæsningerne og igang med sin egen forskning, indser man hvor meget tid og held det kræver at redde verden, mener han

Han hiver en blå dragt ned fra hylden og trækker den over hovedet. Rutineret, som var det en nyvasket T-shirt fra skabet.

På med skåneærmer og et engangsforklæde. Et par plastichandsker rulles over hænderne, og for en sikkerheds skyld endnu et par. ...

KU DERUDE: Ingen studiestruktur er perfekt

6. april 2006

06-04-2006 - Af Tania Maria Johannesen

Siden 2004 har kurserne på Naturvidenskab været opdelt i blokke. Nu er børnesygdommene ved at være overstået, og de fleste undervisere og studerende har vænnet sig til den nye arbejdsrytme

Undervisningslokaler og auditorier står tomme. Til gengæld er der liv i kantinerne på Det Naturvidenskabelige Fakultet hvor de studerende forbereder sig til eksamen.

I september 2004 indførte samtlige fag på fakultetet den såkaldte blokstruktur, og det betyder at der nu er eksamensperiode fire gange om året i stedet for de traditionelle to....

Historiestudier med spærretid

6. april 2006

06-04-2006 - Af Lise K. Lauridsen

For et halvt år siden fik historiestuderende Jonas Bals kontakt med en indsat fra Vridsløselille Statsfængsel der gerne ville læse videre på universitetet. I dag hjælper han den studerende fange med alt fra litteratursøgning til eksamenstilmelding

Som de sidder i cafeen Mødestedet på det gamle KUA, kunne de være tilfældige studiekammerater. Men Jonas Bals der går på kandidatuddannelsen på Historie, har et helt specielt forhold til den nye studerende på Historie som han ...

Studerende arbejder for resocialisering

6. april 2006

06-04-2006 - Af Lise K. Lauridsen

En gruppe KU-studerende bruger deres fritid på at hjælpe fanger i danske fængsler med at få en uddannelse

Halvdelen af en ungdomsårgang skal ifølge regeringen have en videregående uddannelse, men er du ung bag tremmer, er det så som så med mulighederne.

Strengere praksis for hvornår en straffet kan få udgang og et større pres på personalet i fængslerne på grund af overbelægning, gør det til noget af et nåleøje bare at tage HF i fængslet.

Men en gruppe KU-studerende har taget initiativ til at hjælpe unge i fængsel på vej med deres uddannelse. Lea Fuglsang, der læser geografi, fik ideen sidste forår efter at have læst en artikel i Universitetsavisen om en litteraturstu...

Virksomheder undgår universitetsfolk

6. april 2006

06-04-2006 - Af Tonni Vinkel Sørensen

Bestyrelserne i de store danske virksomheder har stort set ingen folk fra universiteter, handelsskoler eller andre forskningsinstitutioner. Værdifuld viden går tabt, mener rektor for Københavns Universitet

I lande som USA, Tyskland, England og Holland er universitetsfolk velkomne i virksomhedsbestyrelsen. Men ikke i Danmark.

»Bestyrelserne i store danske virksomheder består stadig af Tordenskjolds soldater. Gamle mænds netværk som finder hinanden i omegnen af Rungsted Golfklub,« siger lektor Caspar Rose ved Center for Kreditret og...

KORT NYT: H.C. Andersen på kinesisk

24. marts 2006

24-03-2006 - Af Pia Melander Guilbert

Den kinesiske professor i nordiske sprog Shi Qine kommer i begyndelsen af april på visit i Danmark. Anledningen er at hun den 2. april får overrakt H.C. Andersen Prisen for sin oversættelse af ‘H.C. Andersens Samlede Eventyr og Historier’.

Shi Qine lægger også vejen forbi Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab hvor hun den 7. april fortæller om sit arbejde med oversættelsen. Shi Qine har i næsten 50 år beskæftiget sig med nordisk sprog og litteratur. ...

KORT NYT: KU bryder ikke social arv

24. marts 2006

24-03-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

På Københavns Universitet er kun hver tredje studerende vokset op i et ikke-akademisk hjem, skriver Nordjyske Stiftstidende.

Det samme kedelige tal gælder for Roskilde Universitetscenter, men på Aalborg Universitet har hele 86 procent af de studerende en ikke-akademisk baggrund.

Studiechef ved Københavns Universitet, Jakob Lange, er godt klar over problematikken. Han holder derfor møder med studievejlederne på gymnasierne for bedre at få fat i de unge fra ikke-akademiske hjem....

KORT NYT: Jennifer Aniston på hjernen

24. marts 2006

24-03-2006 - Af Tania Maria Johannesen

Den gamle festsal på Københavns Universitet dannede en eksklusiv ramme da satsningsområdet ‘Krop og Bevidsthed’ inviterede til temaeftermiddag om synet og hjernen den 14. marts.

‘Hvad sker der i hjernen når du ser på din elskede?’ lød spørgsmålet i et af oplæggene. Og det var godt 300 nysgerrige mødt op for at få at vide.

Svaret kom fra lektor i neurofysiologi Henrik Jahnsen: Nogle hjerneceller er meget specifikke. Fx kan der være celler hos en person der kun aktiveres hvis han ser skuespilleren Jennifer Aniston. ...

KORT NYT: 40 vil være dekaner

24. marts 2006

24-03-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Ikke færre end 40 personer har søgt de seks ledige stillinger som dekaner på Københavns Universitet.

Mest ombejlet er lederstillingen på Det Naturvidenskabelige Fakultet der har 15 ansøgere. De seks nye dekaner skal stå i spidsen for hver deres fakultet, men skal samtidig i selskab med rektor Ralf Hemmingsen og prorektor Lykke Friis udgøre Københavns Universitets ledelsesteam.

Af de 40 ansøgere til dekanstillingerne er halvdelen i forvejen ansat på Københavns Universitet mens resten kommer fra andre forskningsinstitutioner og det private erhvervsliv....

KORT NYT: Fogh besøger KU

24. marts 2006

24-03-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike

Fredag den 21. april lægger statsminister Anders Fogh Rasmussen sin vej forbi Københavns Universitet.

Det er Satsningsområdet Europa i forandring der inviterer forskere og studerende til at høre statsministeren tale om Danmarks Europapolitik. Arrangementet finder sted i Festsalen på Frue Plads kl. 10.30 til 11.30.

Tilmelding via www.ku.dk/satsning/europa/Fogh.

De dovne muskler

24. marts 2006

24-03-2006 - Af Kristian Elkjær Kristensen

Hvorfor bliver man træt af at løbe før musklerne er udmattede? En dansk gruppe vil finde ud af hvad der får hjernen til at sige fra

Endelig har du taget dig sammen til at løbe en tur, det er for længe siden sidst, og guderne skal vide at du kunne trænge til lidt motion.

Men efter et kvarter melder trætheden sin ankomst, det gør ondt at fortsætte, og du sagtner farten for til sidst at stoppe helt op.

Det var det samme der skete sidste gang du var ude at løbe. Bagefter fortryder du måske at du ikke fortsatte, for det ville du nok bare have haft godt af....

KU DERUDE: Forskningsmekanikerne

24. marts 2006

24-03-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Fingerfærdighed og opfindsomhed skal der til når finmekanikerne på Medicinsk Fysiologisk Institut giver forskning og undervisning en hjælpende hånd

Reagensglas, mikroskoper og sterile handsker er skiftet ud med drejebænke, boremaskiner og metervis af skruenøgler i et stort lokale på Medicinsk Fysiologisk Institut.

Sindrige konstruktioner i metal, plexiglas, små plastslanger og farvede ledninger hober sig op på arbejdsbordene på Finmekanisk Værksted.
...

KU DERUDE: Folkesundheden skranter

24. marts 2006

24-03-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Staben på Institut for Folkesundhedsvidenskab er blevet reduceret med næsten en femtedel det sidste år. En forældet fordeling af pengene på Sundhedsvidenskab får skylden

Allerede da uddannelsen i Folkesundhedsvidenskab blev oprettet i 1998, var der problemer. Københavns Universitet kunne ikke finde penge til den nye uddannelse på budgettet.

De 58 studerende der var optaget i 1998, måtte vente til februar 1999 med at starte på den nye tværfaglige uddannelse....

KU DERUDE: Medicinere takker nej til medicin

24. marts 2006

24-03-2006 - Af Kristian Elkjær Kristensen

Et medicinsk forsøg i Storbritannien i sidste uge kunne have kostet de frivillige forsøgspersoner livet. KU’s medicinstuderende vil af samme årsag ikke medvirke i afprøvning af ny medicin

Chokerede briter var i sidste uge vidner til at et medicinsk forsøg gik helt galt. Otte forsøgspersoner indtog et nyt muligt gigtpræparat for at teste om der var bivirkninger ved stoffet.

Forsøget viste bivirkninger så alvorlige at det nær havde kostet alle deltagerne livet. Fire ud af seks meldes i bedring mens de to sidste stadig er i en kritisk tilstand. ...

KU DERUDE: De menneskelige forsøgskaniner

24. marts 2006

24-03-2006 - Af Kristian Elkjær Kristensen

De studerer for at få lov at hjælpe syge mennesker. Men allerede nu bidrager de ved at lægge krop til videnskabelige forsøg

Nogle arbejder på café eller er receptionister for at supplere SU’en. Men Kirstine og Mortens studiejob er at være forsøgskaniner.

Mange eksperimenter inden for sundhedsvidenskaben kræver velvillige forsøgspersoners deltagelse. Derfor kan man altid i medicinernes studenterblad, MOK, og på Panums opslagstavler finde efterlysninger af folk der vil lægge kro...

KU DERUDE: Liv og død i studiesalene

24. marts 2006

24-03-2006 - Af Kristian Elkjær Kristensen og Lise K. Lauridsen

De medicinstuderende har brug for donationer fra rigtig levende mennesker for at kunne forstå anatomiens detaljer. KU Derude fik lov lov at kigge ind i medicinernes sagnomspundne studiesamlinger

En arm bliver forsigtigt undersøgt af tre studerende med blå plastichandsker.
Og det er ikke bare en model de studerende undersøger.

Den underjordiske studiesal på Panum, også kaldet vådpræparatsamlingen, består nemlig af kropsdele fra mennesker der er sorteret i store kar med sprit. ...

KU DERUDE: Turen går til Sund

24. marts 2006

24-03-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Vil man se hele Panumbygningen hvor det meste af Sundhedsvidenskab bor, skal man bruge mange, mange timer og berede sig på en meget lang gåtur.

Derfor smider Deres to udsendte fra KU DERUDE kortet over bord og lader næserne drive os rundt i de kilometerlange gange i 70’er byggeriet på Blegdamsvej. Stedets indfødte viser sig at være venligtsindede.

I Panums sagnomspundne kælder støder vi på noget så eksotisk som tandlægernes fredagsbar hvor fadølshanerne åbnes hver fredag. ...

Universiteter i verdensklasse

24. marts 2006

24-03-2006 - Af Tania Maria Johannesen

Universitetsuddannelser af høj kvalitet og forskning i verdensklasse skal være med til at sikre Danmark i fremtidens globaliserede samfund

Kvalitet er et gennemgående tema i regeringens oplæg til en globaliseringsstrategi. Bedre uddannelser og bedre forskning skal sikre en dynamisk udvikling i samfundet.

Incitamentet til forbedringer kommer til at ligge i basisbevillingerne. Fra 1. august 2008 vil bevillingerne blive tildelt på baggrund af de mål for forskning, vidensspredning og uddannelse der er opstillet i udviklingskontrakterne....

VIDENSKABET: Kend din krop, mand. Den store mandlige cyklus

24. marts 2006

24-03-2006 - Af Hans Bonde

Videnskabet
Idræt

Fem forskere har sammen skrevet en maskulin pendant til Kvinde – kend din krop. Bogen handler om mænds sundhed, sex, sport og sind, og den adskiller sig fra sit feminine forlæg ved at rumme et fyldigt kapitel om sport. Argumentet er at mænd i høj grad sanser hinanden gennem konkurrencesport

Kvinder bliver af og til karakteriseret som et cyklisk køn, men mange mænd har også humørkurver. Hvor det i tidligere samfund var såning og høst der organiserede årets gang, lever mange mænd i dag fra sportsbegivenhed til sportsbegivenhed. ...

Teater skal ses på universitetet

24. marts 2006

24-03-2006 - Af Pia Melander Guilbert

Multisalen på KUA danner i øjeblikket ramme om et samarbejde mellem Det Humanistiske Fakultet og teatret Holland House

Når teaterstykket ‘Udbud og Efterspørgsel’ den 19. marts får premiere i Multisalen på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, er det første gang et professionelt teater holder forestilling på Det Humanistiske Fakultet.

Men det er mere end det. Bag kulisserne gemmer der sig et større samarbejde mellem fakultet og teatret Holland ...

KU DERUDE: Huller i samarbejdet

24. marts 2006

24-03-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Tandlæger, tandplejere og klinikassistenter arbejder tæt sammen, men først når de er færdige på studiet. Økonomi og manglende accept fra myndighedernes side har hindret samarbejde mellem uddannelserne der bor dør om dør på Panuma

Når der suges, bores og laves fyldninger i Panumbygningens mange tandlægeklinikker, foregår det enten på Tandlægeskolen eller Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere (SKT).

Ude på landets tusindvis af tandlægeklinikker er klinikassistenter, tandplejere og tandlæger en uundværlig del af hinandens dagligdag, men i Panumbygningens mere 223 tandlægestole er der en klar opdeling af uddannelserne....

KU DERUDE: Danmarks største tandlægeklinik

24. marts 2006

24-03-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Hvide kitler, pirrende borelyde og i hundredvis af ventende patienter præger den nordlige del af Panum hvor der uddannes tandlæger, tandplejere og klinikassistenter

Nå Knud. Nu ikke mere snak,« lyder det gemytligt fra tandlægestuderende Jesper Juul Nielsen der sammen med sin medstuderende Trine Wichman er ved at lave en voksmodel til en protese.

Tonen er lun mellem de to studerende og den pensionerede sømand i tandlægestolen, men de har også allerede tilbragt mere end 12 timer sammen i tandlægeklinikken på anden sal i Panum-bygningen....

Hvad har du gang i, Helge?

24. marts 2006

24-03-2006 - Af Tania Maria Johannesen

Videnskabsminister Helge Sander vil begrænse specialetiden til seks måneder. Men forslaget har ikke bund i virkeligheden, og ansatte på KU frygter negative konsekvenser hvis det gennemføres

En af de ti vigtigste reformer i regeringens oplæg til en globaliseringsstrategi er at få mere fart på de danske studerende. Derfor foreslår videnskabsministeren blandt andet at der indføres sanktioner over for studerende der ...

Når forskerhjerne rimer på rockstjerne

24. marts 2006

24-03-2006 - Af Pia Melander Guilbert

Johan Olsen forsker i røntgenkrystallografi. Står hver dag i sin hvide kittel og observerer krystalliserede proteiner. Han er også forsanger i bandet Magtens Korridorer. Synger ‘LORTEparforhold’ og ‘Anne-Grethe, en hesteluder’ ud i æteren. Selv insisterer han på at der ikke er noget mærkeligt ved den kombination

En dag fik Universitetsavisen en e-mail fra Steen Nielbo der er teknisk assistent på Institut for Molekylær Biologi. Steen skrev at han havde en kollega der både var f...

KORT NYT: Send flere penge

24. marts 2006

24-03-2006 - Af Tania Maria Johannesen

Den 15. marts deltog 3procent-netværket fra Københavns Universitet i en landsdækkende protest mod nedskæringer på
uddannelsesområdet.

Maskeret som enten Helge Sander eller Bertel Haarder var cirka 1000 mødt op til demonstrationen på Christiansborg slotsplads.

3procent-netværket har taget navn efter størrelsen på nedskæringerne på
Københavns Universitet de sidste ti år.
»Vi mærker nedskæringerne ved at der bliver mindre tid til undervisning, ...

KU DERUDE: Center for Sundhed, Samfund og Spøgelser

9. marts 2006

09-03-2006 - Af Tania Maria Johannesen På det gamle kommunehospital svirrer rygterne om de patienter der aldrig kom derfra i live. Og da håndværkerne nåede til renoveringen af ligkælderen, nedlagde de arbejdet på grund af spøgelser Det var ovenstående billede der ifølge rygterne fik et hold håndværkere til øjeblikkeligt at nedlægge arbejdet. En ting er støv og larm, en anden er spøgelser. Og dem skulle de ikke nyde noget af. Billedet skulle angiveligt stamme fra et overvågningskamera i ligkælderen. Og de hvide skikkelser var altså nok til at skræmme det første hold håndværkere....

Vejrmagerne

9. marts 2006

09-03-2006 - Af Kristian Elkjær Kristensen

Den australske biolog Tim Flannery vil have os til at tænke os om før vi bortøder jordens klima

Drivhusgasserne virker som at lægge et ekstra tæppe på om natten hvis man har det koldt. Når man har det varmt nok, tager man tæppet af igen. Sådan er menneskene i gang med at lægge ekstra tæpper af kuldioxid ud i atmosfæren, men de forsvinder ikke lige så let som man trækker et tæppe til side.

En ny bog om verdens klima har set dagens lys. Den danske udgave blev præsenteret i sidste uge på Geologisk Museum. Allerede i sit forord nævner forfatteren, Tim Flannery, at det er svært at beskæftige sig med klimapolitik uden at bringe f...

KU DERUDE: Det betaler sig at gøre noget

9. marts 2006

09-03-2006 - Af Tania Maria Johannesen

Humanitært arbejde er med til at sætte 25-årige Anne Norups liv og studier i perspektiv

Hvis man altid skal have beviser for at det man gør rent faktisk hjælper, så kan man jo lige så godt lade være at gøre noget som helst, og det tror jeg ikke man får et bedre liv af.«

Ordene er 25-årige Anne Norups. Hendes lyst til at engagere sig i humanitært arbejde har senest betydet at hun i et halvt år har lagt statskundskabsstudierne på hylden til fordel for en praktikstilling i udviklingsorganisationen Ibis. ...

KU DERUDE: Studiemiljøet på CSS

9. marts 2006

09-03-2006 - Af Lise K. Lauridsen og Tania Maria Johannesen Svært at finde studiemiljøet Marie Ildvedsen og Signe Schilling sidder foran en bærbar computer i et af de hyggelige kælderlokaler i Delikantinen på CSS. Som studerende på tiende semester på Statskundskab har de ikke gjort det helt store for at sætte sig ind i hvad der foregår på deres nye studiested, men generelt er de glade, især for den nye kantine. I Statskundskabs gamle kantine bestod menuen primært af boller og kiks. Til gengæld havde de et fast samlingssted for alle studerende på studiet i cafeen Jacques D. ...

KU DERUDE: Studiemiljø i dvale

9. marts 2006

09-03-2006 - Af Lise K. Lauridsen

De studerende på Statskundskab,
Sociologi og Antropologi er gået fra små og nære miljøer til nu at være en del af
et større, tværfagligt, men også mere
uoverskueligt studiemiljø. Kunsten er nu at genskabe de små faglige miljøer uden
at isolere fagene fra hinanden

Det alsidige fusionskøkken i Delikantinen trækker folk til med grøntsagsrösti, wraps, en solid salatbar og dagens varme retter. Og samtalerne i de hyggelige små kælderrum i forlængelse af kantinen er også en fusion af fag og folk....

KU DERUDE: Økonomi i verdensklasse

9. marts 2006

09-03-2006 - Af Tania Maria Johannesen

Økonomi har ry for at være et hårdt fag. Og niveauet på Københavns Universitet er særligt højt, mener en af de mange internationale studerende

Københavns Universitet klarer sig godt på ranglisterne over de bedste universiter i verden. Specielt Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har gjort sig positivt bemærket, og det er noget der trækker internationale studerende til.

En af dem der har taget turen til det kolde nord er 20-årige Martim Alves Da Silva fra Portugal. ...

Tørlæg specialesumpen

9. marts 2006

09-03-2006 - Af Tania Maria Johannesen og Kristian Elkjær Kristensen

Regeringen vil tvinge specialeperioden ned på seks måneder. KU’s studenterpolitikere ryster på hovedet

Venstre er så opsat på at stramme op på de løse vilkår for specialeskriverne at de i denne uge har været ude med to konkrete forslag.

Senest har videnskabsminister Helge Sander udtalt at regeringen vil arbejde for at der på stort set alle universitetsuddannelser indføres krav om at specialeskrivningen ikke overskrider de seks måneder den egentlig er normeret til. ...

KU DERUDE: Det internationale fakultet

9. marts 2006

09-03-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Hver fjerde udenlandske studerende på KU læser på Samfundsvidenskab der har lagt sig i selen for at være med i front når det gælder internationalisering. På Økonomi er hver femte studerende på kandidaturuddannelsen i dag udlænding

Gangene på Center for Sundhed og Samfund summer af fremmede tungemål. Hver 14. studerende på de samfundsvidenskabelige fag er nemlig gæste- eller udvekslingsstuderende.

Også de danske studerende på Statskundskab, Økonomi, Antropologi, Sociologi og Psykologi er flittige til at rejse ud. Både på studieture arrangeret af de studerende selv, som praktikanter og...

VIDENKABET: Det juridiske Fakultet 1479-2005

9. marts 2006

09-03-2006 - Af Ditlev Tamm

Videnskabet
Jura

Det store værk om Københavns Universitet 1479-1979 er nu afsluttet med udsendelsen af Bind VI. Første halvbind om juraen på Københavns Universitet. Det har været længe undervejs, men fører Det juridiske Fakultetets historie helt frem til 2005.
Bindets hovedforfatter Ditlev Tamm præsenterede værket i Universitetets Festsal den 7. marts, og her bringer vi hans tale

Brev fra Kofod Ancher ‘Den videnskab, du har opofret dig til, er i det meeste intet, og den Frugt, du vænter med Tiden at indhøste med samme, kan ogsaa let blive til intet’....

KU DERUDE: Pris på studier

9. marts 2006

09-03-2006 - Af Lise K. Lauridsen

Priserne på kurser for internationale studerende på KU ligger klar, og ansøgerskaren ser ikke umiddelbart ud til at svinde ind. Problemet er bare at studierne ikke må kræve betaling før studiestart

Efter sommerferien skal studerende uden udvekslingsaftale eller EU-borgerskab betale for at læse på Københavns Universitet.

Den officielle prisliste er endnu ikke offentliggjort, men enkelte fag er dog blevet nødt til at melde ud med en pris til deres udenlandske ansøgere....

De spiser os

9. marts 2006

09-03-2006 - Af Kristian Elkjær Kristensen

De seneste ti år er universiteternes budgetter blevet skåret ned med tre procent om året. Grænsen er for længst nået, og nu må udviklingen vendes. Aktionsgruppe kalder til kamp

Det er onsdag den 1. marts. Vi er i kantinen på KUA lige før frokost. Et kæmpe banner på balkonen skriger »Stop nedskæringerne«.

Mens de fleste studerende sidder fordybet i deres egne tallerkener, har andre travlt med at klistre farvestrålende plakater op, og inden længe beklæder ordene »De æder 3 procent år efter år« hver en lodret flade i bygningen....

Undervisning underminerer forskning

23. februar 2006

23-02-2006 - Af Tania Maria Johannesen

Mange undervisere føler sig pressede på grund af den nye studieordning på Naturvidenskab. Der er ikke nok tid til at forske, lyder nødråbet

Halvanden dags undervisning om ugen og mindst en blok om året helliges forskningen. Det var hvad lektorerne blev lovet da den nye studiestruktur på Det Naturvidenskabelig Fakultet blev gennemført i 2004.
¨
Men selv om løfterne reelt er blevet overholdt, og den nye struktur har vist sig som en succes med hensyn til at reducere frafaldet og få flere studerende gennem eksamenerne, er flere lærere ikke tilfredse. ...

Museumschef smækker med døren

23. februar 2006

23-02-2006 - Af Richard Bisgaard

Professor vil ikke længere tage medansvar for Zoologisk Museums drift. Hermed udløses en sidste krampetrækning fra det allerede
begravede universitetsdemokrati

Professor Niels Peder Kristensen, zoologichefen ved Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, har med øjeblikkelig virkning nedlagt sin post som chef for Zoologisk Museum.

»Efter at det nu står klart at universitetets trængte økonomi ikke giver mulighed for at tilbagekalde marka...

Onde mænd

23. februar 2006

23-02-2006 - Af Morten Emmerik Wøldike og Kristian Elkjær Kristensen

I dag er det cool at være homo, og politikere står i kø for at tale deres sag. Hvis den homoseksuelle ikke længere inkarnerer ‘det onde’ i Danmark, hvem gør så? Er det indvandreren, den pædofile eller måske den kritiske sociolog? spørger Henning Bech

Djævletræf var hvad Sociologisk Udsyn – et debatforum for studerende på Sociologisk Institut – havde inviteret til i sidste uge da en af deres egne og mere karismatiske professorer Henning Bech forelæste om ‘det onde’ i ...

Yallah Shabab

23. februar 2006

23-02-2006 - Af Kristian Elkjær Kristensen

Hver uge sætter millioner af unge arabere sig til rette i sofaen foran tv og tuner ind på ‘Yallah Shabab’. Om 14 dage vil de opleve tonen i de danske studerendes Muhammed-debat

Som repræsentanter for et næsten uafhængigt debatprogram rejser programmedarbejderne fra Yallah Shabab (Kom så, ungdom) til verdens brændpunkter for at få syn for sagn når der er røre på den politiske verdensscene.

I kølvandet på stridighederne om Muhammed-tegningerne brugte de arabiske tv-folk en uge i København for at lodde stemningen og mane til forståelse kulturerne imellem....

Fredagsbøn på KU

23. februar 2006

23-02-2006 - Af Tania Maria Johannesen

Tre kendte debattører trak fulde huse da de i fredags deltog i en debat om Jyllands-Postens Muhammed-tegninger på Carsten Niebuhr Afdelingen

Hvad er forskellen på respekt og tolerance? Er en bøvs en ytring? Og skal der tages særlige hensyn til muslimer i Danmark fordi de er en minoritet?

Fronterne blev tegnet skarpt op da tre
af tidens mest fremtrædende debattører krydsede klinger til debatmøde på Carsten Niebuhr Afdelingen.

Trods konkurrence fra både fredagsbar og fredagsbøn var godt hundrede nysgerrige fra Carsten Niebuhr og andre afdelinger på KU mødt op for at høre debatten mellem instituttets egen lektor i arabisk, Jørgen Bæk Simonsen, ph.d. ...

Muslimsk menings-tv

23. februar 2006

23-02-2006 - Af Kristian Elkjær Kristensen

Syv personer fra den store arabiske tv-station Middle East Broadcasting Company, tilbringer ugen i det råkolde København

Middle East Broadcasting Company, der er søsterselskab til stationen Al Arabiya, og har hjemme i Saudi-Arabien, Egypten og Dubai, vil tilbringe en lille uge i København.

Samtalerne med et bredt udvalg af danske borgere og meningsdannere, heriblandt integrationsminister Rikke Hvilshøj, Karen Jespersen, imam Abdul Wahid Petersen, komik...

Lidt selvcensur, tak

23. februar 2006

23-02-2006 - Af Richard Bisgaard

Ytringsfriheden skal bruges med omtanke så vi kan leve i fred og fordragelighed, lød hovedbudskabet fra
velbesøgt konference om ytringsfrihed og religion

På Københavns Universitet værner vi om ytringsfriheden. Noget af det vigtigste vi lærer vores studerende, er at være kritiske over for det de hører og ser, og at rette deres kritik mod hinanden, underviserne og samfundet.

Men ytringsfriheden skal bruges med omtanke så vi kan leve sammen i fred og fordragelighed med vores forskelle og ligheder. Vi må finde en vej der giver plads til ytringsfriheden såvel som respekten for religiøse grupper.«...